ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN Spätberufene hält Druck stand Anna Gasser hat ihren kometenhaften Aufstieg am Donnerstag mit Gold im „Big Air" der Snowboarder gekrönt. Die 26-jährige Kärntnerin hielt als große Favoritin dem Druck stand und sprang bei den Winterspielen von Pyeongchang zur ersehnten Goldmedaille. „Olympiasiegerin hört sich gut an", sagte Gasser, die vor ihrem letzten Sprung ihrem „Bauchgefühl" vertraute. Die Ausnahmekönnerin hat ihre Liebe zum Board erst spät entdeckt und auch nach Rückschlägen nie aufgegeben. UND Merkel will EU-Mittel an Flüchtlingsaufnahme knüpfen Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will milliardenschwere EU-Hilfsfonds für strukturschwache Regionen als Druckmittel für eine gleichmäßigere Verteilung von Flüchtlingen in der EU nutzen.-Das europäische Asylsystem müsse „krisenfest und endlich auch solidarisch sein, gerade auch, was die faire Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU angeht", sagte Merkel. Das sei bisher „das bei Weitem unbefriedigendste Kapitel der europäischen Flüchtlingspolitik". keine Flüchtlingen dann kein Geld dann „Ich will ein handlungsfähiges, ein solidarisches, ein selbstbewusstes Europa", sagte Merkel. weiter EuGH: Schwangere nicht vor Entlassungen sicher Schwangere Frauen sind nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nicht uneingeschränkt vor einer Kündigung sicher. dann weter mut Vor allem im Süden Schneefall Vor allem von Osttirol bis ins Burgenland immer wieder Schneefall. Sonst nur wenig Schneefall und im Westen und Norden auch ein bisschen Sonne. Lebhafter Wind aus Nord bis Ost und kalt bei maximal minus 5 bis plus 2 Grad. dann und weiter Lasagne mit Sojagranulat und Ingwer Zutaten für 4 Portionen 200 ml klare Suppe (Gemüsebrühe) 150 g Sojagranulat 1 Dose Tomaten geschält 1 Prise Salz und Pfeffer 9 Stk Lasagneblätter (vegan) 50 ml Olivenöl 2 Stk Karotten 1 Stk Zwiebel (rot) 100 g Käse 3 EL Ketchup 10 Stk Cocktailtomaten 30 g Ingwer Zubereitung Das Sojagranulat in der Gemüsebrühe aufweichen lassen. Karotten putzen, Zwiebel schälen und klein schneiden. Dann mit dem Sojagranulat, Karotten, Tomaten, Zwiebel, Salz, Pfeffer und dem Ketchup zusammen mischen. Lasagneblätter in einer geölten Auflaufform auslegen und eine Schicht von der Masse darüber streichen. Nun abwechselnd Lasagneblätter und Sauce in die Auflaufform geben. Mit der Sauce abschließen und mit dem Käse bestreuen. Kleine Cocktailtomaten verteilen und bei 200 Grad Heißluft für 30 Minuten backen lassen. und Wien Tiergarten Schönbrunn: Neugeborenes Vikunja erkundet den Schnee drama Tulln: 63-Jähriger bekam tödlichen Rempler /

SVENSKA Latecomers hålla presset Anna Gasser har kronat sin meteoriska uppgång på torsdag med guld i "Big Air" av snowboardåkare. Den 26-åriga Carinthian hålls som en stor favorit motstått trycket och hoppade på vinterspelen i Pyeongchang för väntade guldmedalj. "Olympisk mästare låter bra," sa Gasser, som litade på hennes "tarmkänsla" före hennes sista hopp. Den exceptionella kvinnliga spelaren upptäckte sin kärlek till styrelsen sent och gav aldrig upp efter motgångar. OCH Merkel vill "att vara krissäker och slutligen solidaritet EU-medel till flykting värd umgås Tysklands förbundskansler Angela Merkel (CDU) vill miljarder i EU: s biståndsmedel för missgynnade regioner som hävstång för en jämnare fördelning av flyktingar i EU nutzen.-den europeiska asylsystemet bör , särskilt med tanke på rättvis fördelning av flyktingar inom EU, säger Merkel. Hittills är detta "överlägset det mest otillfredsställande kapitlet i den europeiska flyktingpolitiken". inga flyktingar då inga pengar då "Jag vill ha en handling, en solidarisk, ett självförtroende Europa", säger Merkel. vidare domstolen: Gravid inte före uppsägningar säker Gravida kvinnor är ute efter en dom i EG-domstolen (EG-domstolen) förvisso inte helt skyddade mot uppsägning. då är det modet speciellt i södra snöfallet Speciellt från Östtyrol till Burgenland igen och igen snöfall. Annars bara lite snöfall och i väst och norr också lite sol. Livlig vind från norr till öst och kall på högst minus 5 till plus 2 grader. och därefter ytterligare lasagne med soja granuler och ingefära ingredienser för 4 portioner 200 ml klar soppa (vegetabiliska) 150 g soja granulat en burk tomat skalade en nypa salt och peppar 9 enheter lasagne ark (vegan) 50 ml olivolja 2 st morötter 1 Piece lök (röd) 100 g ost 3 msk ketchup 10 st cocktailtomater 30 g ingefära Förberedelse Undvik sojakornen i grönsaksbeståndet. Rengör morötterna, skalla löken och skär i små bitar. Blanda sedan med sojakornen, morötterna, tomaterna, löken, saltet, peppar och ketchupen. Lägg lasagneplåten i en oljad bakfat och belägg ett lager av blandningen över det. Lägg nu växelvis lasagnebladen och såsen till grytskålen. Avsluta med såsen och strö över osten. Fördela små cocktailtomater och baka vid 200 grader varm luft i 30 minuter. och Wien Zoo Schönbrunn: Nyfödda vicuna utforskar snödramatret Tulln: 63-åringen fick dödliga stötar /

ENGLISH Latecomers hold pressure Anna Gasser has crowned her meteoric rise on Thursday with gold in the "Big Air" of snowboarders. The 26-year-old Carinthian held the pressure as a big favorite and jumped for the long-awaited gold medal at the Winter Games in Pyeongchang. "Olympic champion sounds good," said Gasser, who trusted her "gut feeling" before her last jump. The exceptional female player discovered her love for the board late and never gave up after setbacks. AND Merkel wants EU funding for refugee reception German Chancellor Angela Merkel (CDU) wants to use multi-billion EU aid funds for structurally weak regions as leverage for a more even distribution of refugees in the EU.-The European asylum system must be "crisis-proof and finally solidarity , especially with regard to the fair distribution of refugees within the EU, "Merkel said. So far, this is "by far the most unsatisfactory chapter in European refugee policy". no refugees then no money then "I want an actionable, a solidary, a self-confident Europe," Merkel said. more ECJ: Pregnant women not safe from dismissals According to a ruling by the European Court of Justice (ECJ), pregnant women are not completely safe from dismissal. then weter courage Especially in the south snowfall Especially from East Tyrol to Burgenland again and again snowfall. Otherwise only a little snowfall and in the west and north also a bit of sun. Lively wind from north to east and cold at a maximum of minus 5 to plus 2 degrees. then and further Lasagna with soy granules and ginger Ingredients for 4 servings 200 ml clear soup (vegetable broth) 150 g soya granules 1 can of tomatoes peeled 1 pinch of salt and pepper 9 pieces of lasagna leaves (vegan) 50 ml olive oil 2 pcs carrots 1 pcs onion (red) 100 g cheese 3 tbsp ketchup 10 pcs cocktail tomatoes 30 g ginger Preparation Soften the soy granules in the vegetable stock. Clean the carrots, peel the onion and cut into small pieces. Then mix with the soy granules, carrots, tomatoes, onion, salt, pepper and the ketchup. Lay out the lasagne sheets in an oiled baking dish and coat one layer of the mixture over it. Now alternately add the lasagna leaves and sauce to the casserole dish. Finish with the sauce and sprinkle with the cheese. Distribute small cocktail tomatoes and bake at 200 degrees hot air for 30 minutes. and Vienna Zoo Schönbrunn: Newborn vicuna explores the snow drama Tulln: 63-year-old got deadly bumps /

ESPANOL tardíos mantiene la presión era Anna Gasser ha superado su meteórico ascenso con el oro en el snowboarder "Big Air", el jueves. Los 26 años de edad, Carinthian celebrado como un gran favorito resistieron la presión y se coló en los Juegos de Invierno de Pyeongchang para la medalla de oro esperada. "El campeón olímpico suena bien", dijo Gasser, quien confió en su "instinto" antes de su último salto. La jugadora excepcional descubrió su amor por el tablero tarde y nunca se dio por vencida después de los reveses. Y Merkel quiere "ser a prueba de crisis y, finalmente, de solidaridad fondos de la UE a los refugiados de alojamiento socializar la canciller alemana, Angela Merkel (CDU) quiere mil millones en fondos de ayuda de la UE para las regiones desfavorecidas como palanca para una distribución más equitativa de los refugiados en el nutzen.-El régimen de asilo europeo UE debería , especialmente con respecto a la distribución justa de refugiados dentro de la UE ", dijo Merkel. Hasta ahora, este es "con mucho el capítulo más insatisfactorio en la política europea de refugiados". no hay refugiados entonces no hay dinero entonces "Quiero una Europa procesable, solidaria, segura de sí misma", dijo Merkel. siguiente ECJ: Mujeres embarazadas no a salvo de despidos Según un fallo del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), las mujeres embarazadas no están completamente a salvo del despido. luego cobramos valor especialmente en las nevadas del sur. Especialmente desde el Tirol oriental hasta Burgenland una y otra vez nevadas. De lo contrario, solo un poco de nieve y en el oeste y norte también un poco de sol. Viento animado de norte a este y frío a un máximo de menos 5 a más 2 grados. y luego más lasaña con gránulos de soja y los ingredientes de jengibre para 4 porciones de 200 ml claro sopa (vegetales) 150 g de gránulos de soja 1 lata de tomate pelado 1 pizca de sal y pimienta 9 unidades hojas de lasaña (vegetariano) 50 ml de aceite de oliva 2 PC zanahorias 1 Pieza cebolla (rojo) 100 g de queso 3 cucharadas de ketchup 10 piezas de tomates cóctel 30 g de jengibre Preparación Ablande los gránulos de soja en el caldo de verduras. Limpia las zanahorias, pela la cebolla y córtala en trozos pequeños. Luego mezcle con los gránulos de soya, las zanahorias, los tomates, la cebolla, la sal, la pimienta y el ketchup. Coloque las hojas de lasaña en una fuente de horno engrasada y cubra una capa de la mezcla sobre ella. Ahora agregue alternativamente las hojas de lasaña y la salsa a la cazuela. Termine con la salsa y espolvoree con el queso. Distribuya tomates cóctel pequeños y hornee a 200 >>>>>>

>>>>>>  grados de aire caliente durante 30 minutos. y el zoológico de Viena Schönbrunn: la vicuña recién nacida explora el drama nevado Tulln: un hombre de 63 años sufrió golpes mortales /

 

AM.24.02. 2018 SAMSTAG /AM.24.02. 2018 SATURDAY /AM.24.02. 2018 lördag /Enm.24.02. 2018 SÁBADO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Showdown innerhalb weniger Stunden Für die Parallel-Snowboarder wird es bei Olympia in der Nacht auf Samstag ernst. Anders als zunächst geplant, wird unmittelbar nach der Qualifikation ab 5.30 Uhr MEZ (live in ORF eins) um Medaillen gefahren. Österreich schickt gleich mehrere heiße Eisen ins Feuer. Julia Dujmovits, die in Sotschi Slalom-Gold erobert hatte, geht neuerlich auf eine Medaille los. Bei den Herren standen gleich drei der vier Starter im Olympiawinter schon auf dem Podest. Im Fokus steht aber Super-G-Siegerin Ester Ledecka. und Winter lässt nicht locker Meteorologisch beginnt der Frühling schon kommende Woche, doch das Wetter könnte kaum winterlicher ausfallen. In vielen Teilen Österreichs schneit es, auch in niederen Lagen bewegt sich die Temperatur höchstens um den Nullpunkt. Bis zum Wochenende wird die Schneedecke vielerorts noch dicker - dann wird es extrem kalt: Die vorhergesagten Temperaturen von bis zu minus 22 Grad werden sich bei Wind noch deutlich kälter anfühlen. Wintersportler müssen besonders aufpassen - gefährlich wird es aber nicht nur auf den Bergen. weiter Heute im SO etwas Schneefall Heute Nachmittag häufig stark bewölkt und vor allem nach Südosten zu auch noch ein wenig Schneefall. An der Alpennordseite und in Osttirol dagegen zum Teil recht sonnig. Speziell in Oberösterreich lebhafter bis kräftiger Ostwind. Höchstwerte: minus 5 bis plus 5 Grad. und dann Spinatcremesuppe Zutaten für 4 Portionen 30 g Butter 1 Stk Zwiebel 500 g Kartoffel 1 l klare Gemüsesuppe 500 g Blattspinat 0.25 TL Muskatnuss 4 TL Schlagobers Zubereitung Die Zwiebel schälen und mit einem scharfen Messer in kleine Würfel schneiden. Die Kartoffel schälen und mit einer Küchenreibe fein raspeln. Die Butter in einem passenden Topf zerlassen und die Zwiebel darin 5 Minuten bei kleiner Hitze glasig braten. Kartoffel hineingeben und die klare Gemüsesuppe überleeren. Den tiefgefrorenen Spinat hineinlegen und unter ständigem rühren den Spinat auftauen lassen. Wenn der Spinat aufgetaut ist das Gemüse 15 Minuten weichkochen lassen. Mit einem Mixer glatt pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Suppe erneut leicht aufkochen und mit der geriebenen Muskat Nuss würzen. In passenden Tellern anrichten und mit einem Teelöffel Schlagobers garnieren. Muskatnuss gibt es schon fertig gerieben oder als ganze Nuss zum selber reiben. Bei einer frisch geriebenen Muskatnuss entfaltet sich das Aroma stärker. und Olympia 2018 Ö-Haus platzte nach drei Medaillen aus allen Nähten Olympia 2018 Deutsche Eisläuferin tanzte zu Musik von /

ENGLISH Showdown within a few hours For the parallel snowboarders, the Olympia will be serious at night on Saturday. Unlike initially planned, medals will be run immediately after qualifying at 5.30 am CET (live on ORF one). Austria sends several hot irons into the fire. Julia Dujmovits, who had won the Slalom gold in Sochi, is starting a new medal. Three of the four starters in the Olympics winter were already on the podium for the men. The focus is on Super G champion Ester Ledecka. and winter does not let up Meteorologically, spring already starts next week, but the weather could hardly turn out to be more wintry. In many parts of Austria it is snowing, even at low altitudes the temperature is at most around the zero point. By the weekend, the snowpack in many places even thicker - then it will be extremely cold: The predicted temperatures of up to minus 22 degrees will feel even colder in the wind. Winter athletes need to be extra careful - but it is not only dangerous in the mountains. next Today in the SO little snowfall This afternoon often cloudy and especially to the southeast to even a little snowfall. On the northern side of the Alps and in East Tyrol, on the other hand, it is partly sunny. Especially in Upper Austria lively to strong easterly wind. Maximum values: minus 5 to plus 5 degrees. and then spinach cream soup Ingredients for 4 servings 30 g butter 1 piece onion 500 g potato 1 l clear vegetable soup 500 g spinach leaves 0.25 tsp nutmeg 4 tsp whipped cream Preparation Peel the onion and cut into small cubes with a sharp knife. Peel the potato and finely grate with a grater. Melt the butter in a suitable saucepan and fry the onion for 5 minutes at low heat. Add the potato and empty the clear vegetable soup. Put in the frozen spinach and let the spinach thaw while stirring constantly. When the spinach is thawed, cook the vegetables for 15 minutes. Puree with a blender and season with salt and pepper. Boil the soup again slightly and season with the grated nutmeg nut. Arrange in appropriate plates and garnish with a teaspoon of whipped cream. Nutmeg is already grated ready or as a whole nut to rub yourself. In a freshly grated nutmeg, the aroma unfolds stronger. and Olympia 2018 Ö-Haus bursting at the seams after three medals Olympia 2018 German skater danced to music by /

ESPANOL Enfrentamiento dentro de unas horas Para los practicantes de snowboard paralelos, el Olympia será serio en la noche del sábado. A diferencia de lo planeado inicialmente, las medallas se ejecutarán inmediatamente después de la calificación a las 5:30 a.m. CET (en vivo por ORF). Austria envía varios hierros candentes al fuego. Julia Dujmovits, que había ganado Slalom Gold en Sochi, está comenzando una nueva medalla. Tres de los cuatro titulares en el invierno de los Juegos Olímpicos ya estaban en el podio para los hombres. El foco está en el campeón de Súper G Ester Ledecka. y el invierno no se detiene Meteorológicamente, la primavera ya comienza la próxima semana, pero el clima podría ser más invernal. En muchas partes de Austria está nevando, incluso a bajas altitudes la temperatura es como máximo alrededor del punto cero. Para el fin de semana, la capa de nieve en muchos lugares es incluso más gruesa, entonces hace mucho frío: las temperaturas pronosticadas de hasta menos 22 grados se sentirán aún más frías en el viento. Los atletas de invierno deben tener mucho cuidado, pero no solo es peligroso en las montañas. siguiente Hoy en la nevada PEQUEÑA Esta tarde a menudo nublado y especialmente hacia el sureste hasta incluso un poco de nieve. En el lado norte de los Alpes y en el este del Tirol, por otro lado, es parcialmente soleado. Especialmente en la Alta Austria animada a viento fuerte del este. Valores máximos: menos 5 a más 5 grados. y luego sopa de crema de espinacas Ingredientes para 4 >>>>>>

ESPANOL Enfrentamiento dentro de unas horas Para los practicantes de snowboard paralelos, el Olympia será serio en la noche del sábado. A diferencia de lo planeado inicialmente, las medallas se ejecutarán inmediatamente después de la calificación a las 5:30 a.m. CET (en vivo por ORF). Austria envía varios hierros candentes al fuego. Julia Dujmovits, que había ganado Slalom Gold en Sochi, está comenzando una nueva medalla. Tres de los cuatro titulares en el invierno de los Juegos Olímpicos ya estaban en el podio para los hombres. El foco está en el campeón de Súper G Ester Ledecka. y el invierno no se detiene Meteorológicamente, la primavera ya comienza la próxima semana, pero el clima podría ser más invernal. En muchas partes de Austria está nevando, incluso a bajas altitudes la temperatura es como máximo alrededor del punto cero. Para el fin de semana, la capa de nieve en muchos lugares es incluso más gruesa, entonces hace mucho frío: las temperaturas pronosticadas de hasta menos 22 grados se sentirán aún más frías en el viento. Los atletas de invierno deben tener mucho cuidado, pero no solo es peligroso en las montañas. siguiente Hoy en la nevada PEQUEÑA Esta tarde a menudo nublado y especialmente hacia el sureste hasta incluso un poco de nieve. En el lado norte de los Alpes y en el este del Tirol, por otro lado, es parcialmente soleado. Especialmente en la Alta Austria animada a viento fuerte del este. Valores máximos: menos 5 a más 5 grados. y luego sopa de crema de espinacas Ingredientes para 4 porciones 30 g de mantequilla 1 pieza de cebolla 500 g de patata 1 l de sopa de verduras clara 500 g de hojas de espinaca 0,25 cucharadita de nuez moscada 4 cucharaditas de crema batida Preparación Pelar la cebolla y cortar en cubos pequeños con un cuchillo afilado. Pele la papa y ralla finamente con un rallador. Derretir la mantequilla en una olla adecuada y freír la cebolla durante 5 minutos a fuego lento. Agregue la papa y vacíe la sopa de verduras clara. Ponga la espinaca congelada y deje que la espinaca se descongele mientras se agita constantemente. Cuando la espinaca esté descongelada, cocine las verduras durante 15 minutos. Haga puré con una licuadora y sazone con sal y pimienta.
Hierva la sopa nuevamente y sazone con la nuez rallada de nuez moscada. Acomode en platos apropiados y decore con una cucharadita de crema batida. Nuez moscada ya está rallado listo o como una nuez entera para frotarse. En una nuez moscada recién rallada, el aroma se desarrolla más fuerte. y Olympia 2018 Ö-Haus estallando en las costuras después de tres medallas Olympia 2018 skater alemán bailaron con música de /

>>>>>> porciones 30 g de mantequilla 1 pieza de cebolla 500 g de patata 1 l de sopa de verduras clara 500 g de hojas de espinaca 0,25 cucharadita de nuez moscada 4 cucharaditas de crema batida Preparación Pelar la cebolla y cortar en cubos pequeños con un cuchillo afilado. Pele la papa y ralla finamente con un rallador. Derretir la mantequilla en una olla adecuada y freír la cebolla durante 5 minutos a fuego lento. Agregue la papa y vacíe la sopa de verduras clara. Ponga la espinaca congelada y deje que la espinaca se descongele mientras se agita constantemente. Cuando la espinaca esté descongelada, cocine las verduras durante 15 minutos. Haga puré con una licuadora y sazone con sal y pimienta.
Hierva la sopa nuevamente y sazone con la nuez rallada de nuez moscada. Acomode en platos apropiados y decore con una cucharadita de crema batida. Nuez moscada ya está rallado listo o como una nuez entera para frotarse. En una nuez moscada recién rallada, el aroma se desarrolla más fuerte. y Olympia 2018 Ö-Haus estallando en las costuras después de tres medallas Olympia 2018 skater alemán bailaron con música de /

 

AM.25.02. 2018 SONNTAG /AM.25.02. 2018 SUNDAY /AM.25.02. 2018 SUNDAG /Enm.25.02. 2018 DOMINGO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN „Fühlt sich verrückt an" Die Geschichtsbücher von Olympischen Winterspielen haben seit Samstag einen neuen Eintrag. Der Tschechin Ester Ledecka gelang einer Woche nach ihrem sensationellen Sieg im alpinen Super-G mit Gold im Parallelriesentorlauf der Snowboarder ein historisches Double. Die 22-Jährige krönte sich damit zum Superstar der Spiele in Südkorea. „Es fühlt sich verrückt an", sagte das Multitalent, dass in Pyeongchang bewies, das im Sport nichts unmöglich scheint. UND Nur Schweiz war im Parallelkurs besser Die alpinen Skibewerbe der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind für Österreich erfolgreich zu Ende gegangen. Im abschließenden Teambewerb holte die ÖSV-Equipe am Samstag die Silbermedaille. Im Finale musste man sich der Schweiz geschlagen geben. Davor hatte Österreich gegen Korea, Schweden und Norwegen gesiegt. Die Bronzemedaille ging an Norwegen. dann Heute mehr Sonne, im O kalt Heute Nachmittag zunehmend aufgelockert und Sonne, länger trüb aber noch in Vorarlberg, Teilen Tirols, in Salzburg, Kärnten und im Süden der Steiermark. Im Norden und Osten lebhafter Wind aus Nord bis Ost. Höchstwerte: minus 6 bis plus 6 Grad. weiter Schneller Topfenkuchen Zutaten für 8 Portionen 1 kg Topfen 2 Pk Van.Puddingpulver 300 g Zucker 6 Stk Eidotter 1 Prise Salz 6 Stk Eiklar 0.6 Pk Backpulver Zutaten für die Form 1 EL Butter 50 g Brösel Zubereitung Für diesen schnellen Topfenkuchen zuerst die Eidotter und den Topfen gut miteinander verrühren. Danach den Zucker, Backpulver und das Puddingpulver mischen und gut in die Topfenmasse unterrühren. Nun das Eiklar mit Salz in einer anderen Schüssel steif schlagen und ebenfalls unter die Topfenmasse heben. Die cremige Masse in eine mit Butter befettete und mit Brösel bestreute Form (z.b. Springform, Auflaufform, hohes Backblech, usw.) füllen. Im vorgeheizten Rohr ca. 50-60 Minuten bei 170°C (Ober-/Unterhitz) backen. Den Topfenkuchen erkaltet mit Staubzucker bestreuen und mit Erdbeer-Sauce verziehren/servieren. Dieser Topfenkuchen kann ohne Boden zubereitet werden. Wer jedoch mit Boden backen möchte, sollte einen Mürbteig wählen. In die Form legen und mit der Topfen-Puddingcreme befüllen und backen. und Kryptowährungen Bitcoin-Aufsicht: Der Gold-Vergleich hinkt Krypto-Kriminalität Bitcoins: Wenn Freunde und Bekannte die Abzocker sind /

ENGLISH "Feels crazy" The history books of the Olympic Winter Games have a new entry since Saturday. The Czech Ester Ledecka managed a week after her sensational victory in the Alpine Super-G with gold in the parallel giant slalom the snowboarder a historic double. The 22-year-old crowned himself the superstar of the games in South Korea. "It feels crazy," said the all-rounder, proving in Pyeongchang that nothing seems impossible in the sport. AND Only Switzerland was better in a parallel course The alpine ski industries of the Olympic Winter Games in Pyeongchang came to a successful conclusion for Austria. In the final team competition, the ÖSV team won the silver medal on Saturday. In the final, you had to give Switzerland beaten. Before that, Austria had defeated Korea, Sweden and Norway. The bronze medal went to Norway. then today more sun, in the cold O afternoon increasingly loosened and sun, longer cloudy but still in Vorarlberg, parts of Tyrol, in Salzburg, Carinthia and in the south of Styria. In the north and east lively wind from north to east. Maximum values: minus 6 to plus 6 degrees. Continue Quick pancake cake Ingredients for 8 servings 1 kg pots 2 pk van. pudding powder 300 g sugar 6 pcs egg yolk 1 pinch salt 6 pcs egg whit 0.6 pk baking powder Ingredients for the dish 1 tbsp butter 50 g crumbs Preparation For this quick potted cake first the egg yolks and the Mix the pots well. Then mix the sugar, baking powder and the custard powder and stir well into the pot mixture. Now beat the egg whites with salt in another bowl until stiff and also lift them under the pots. Put the creamy mixture in a butter-greased and sprinkled with crumb form (eg springform, baking dish, high baking tray, etc.). Bake in preheated tube for approx. 50-60 minutes at 170 ° C (top / bottom). Sprinkle the poppy cake covered with icing sugar and decorate with strawberry sauce / serve. This pancake cake can be prepared without soil. But if you want to bake with ground, you should choose a shortcrust pastry. Put in the mold and fill with the cottage cheese pudding cream and bake. and Cryptocurrencies Bitcoin Supervision: The Gold Comparison Lies Crypto-Crime Bitcoins: When friends and acquaintances are the rip-offs /

SVENSKA "Känns galen" Historiska böckerna i de olympiska vinterspelen har en ny post sedan lördag. Den tjeckiska Ester Ledecká uppnått en historisk dubbel en vecka efter sin sensationella seger i den alpina Super-G guld i Parallelriesentorlauf snowboardåkare. 22-åringen crowned sig superstjärnan i spelen i Sydkorea. "Det känns galet", sade allround som visat i Pyeongchang, verkar omöjligt i idrott ingenting. Och bara Schweiz var bättre i den parallella kursen Alpine Skibewerbe vinter-OS i Pyeongchang kom till ett framgångsrikt slut för Österrike. I den sista lagkonkurrensen vann ÖSV-laget silvermedalj på lördag. I slutändan var du tvungen att ge Schweiz slagen. Innan dess hade Österrike besegrat Korea, Sverige och Norge. Bronsmedaljen gick till Norge. kall eftermiddag allt lossas sedan Idag, mer sol, O sol och längre disig men fortfarande i Vorarlberg, delar av Tyrolen, Salzburg, Kärnten och södra Steiermark. I nord och öst livlig vind från norr till öst. Maximala värden: minus 6 till plus 6 grader. ytterligare Snabba pot pie ingredienser för 8 portioner 1 kg plug 2 Pk Van.Puddingpulver 300 g socker 6 st äggula en nypa salt 6 st äggvita 0,6 Pk bakingredienser för Form 1 matsked smör 50 g smulor förberedelse För denna snabb formpaj första äggulor och den Blanda krukorna bra. Blanda sedan sockret, bakpulveret och custardpulvret och rör om i potten. Slå nu äggvitorna med salt i en annan skål tills den är stiv och lyft dem också under krukorna. Den krämiga massan i en smord med smör och beströdda med smulor form (t.ex. springform pan, gryta, hög bakplåten etc) fylla. Baka i förvärmt rör i ca 50-60 minuter vid 170 ° C (topp / botten). Stänk vallmokakan täckt med florsocker och dekorera med jordgubbssås / servera.
Denna pannkaka kaka kan beredas utan jord. Men om du vill baka med marken, bör du välja en kort bakverkdeg. Sätt i mögel och fyll i med pommes frites och bake. och krypto valuta Bitcoin övervakning: Den guld jämförelsen gör kryptobrotts Bitcoins: Om vänner är fuskare /

ESPANOL "Se siente loco" Los libros de historia de los Juegos Olímpicos de Invierno han tenido una nueva entrada desde el sábado. La Checa Ester Ledecká logró un doblete histórico una semana después de su sensacional victoria en el oro Alpine Super-G en Parallelriesentorlauf los practicantes de snowboard. El jugador de 22 años se coronó como la superestrella de los juegos en Corea del Sur. "Se siente loco", dijo el todoterreno, demostrando en Pyeongchang que nada parece imposible en el deporte. Y Sólo Suiza fue mejor en el curso paralelo El Skibewerbe Alpine los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang llegaron a un final exitoso para Austria. En la competencia final por equipos, el equipo de ÖSV ganó la medalla de plata el sábado. En la final, tuviste que vencer a Suiza. Antes de eso, Austria había derrotado a Corea, Suecia y Noruega. La medalla de bronce fue a Noruega. tarde fría cada vez aflojado continuación Hoy en día, más sol, oh sol y ya nebuloso, pero todavía en Vorarlberg, partes del Tirol, Salzburgo, Carintia y el sur de Estiria. En el norte y este viento animado de norte a este. Valores máximos: menos 6 a más 6 grados. más pote Ingredientes de la empanada rápidas para 8 porciones de 1 kg se conectan 2 Pk Van.Puddingpulver 300 g de azúcar 6 PC yema de huevo 1 pizca de blancos de sal 6 PC de huevo ingredientes 0.6 Pk de cocción para la Forma 1 cucharada de mantequilla 50 g preparación migas Por esta tarta de pot rápida primero las yemas de huevo y la Mezcle bien las macetas. Luego mezcle el azúcar, el polvo de hornear y el polvo de crema y revuelva bien en la mezcla de la olla. Ahora batir las >>>>>>> 

>>>>>>   claras de huevo con sal en otro recipiente hasta que estén firmes y también levantarlas debajo de las ollas. La masa cremosa en un untado con mantequilla y espolvoreado con forma migas (por ejemplo un molde desmontable, cazuela, bandeja de alta hornear, etc.) de llenado. Hornee en el tubo precalentado durante aproximadamente 50-60 minutos a 170 ° C (arriba / abajo). Espolvorear el pastel de amapola cubierto con azúcar glas y decorar con salsa de fresa / servir. Esta torta de panqueque se puede preparar sin tierra. Sin embargo, si quieres hornear con el suelo, debes elegir una masa de hojaldre corta. Poner en el molde y llenar con la crema de pudín de requesón y hornear. y la moneda cripto supervisión Bitcoin: El oro hace la comparación bitcoins crimen de cifrado: si los amigos son los tramposos /

 

AM.26.02. 2018 MONTAG /AM.26.02. 2018 MONDAY /AM.26.02. 2018 Måndag /Enm.26.02. 2018 LUNES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Folgenreiche Schnellverbindung Im Februar vor 40 Jahren sind die ersten Garnituren durch die Stollen der Wiener U-Bahn gerollt. Der Beginn einer Beschleunigung der Stadt war für Wiens jüngere Entwicklung prägend wie keine andere Infrastruktur – mit allen damit verbundenen Nebeneffekten. Die U-Bahn ließ Wien nicht nur ein Stück mehr Weltstadt werden, sie bestimmt die städtebauliche Entwicklung und beeinflusst genauso die Immobilienpreise. Doch bevor sie gebaut wurde, war man in Wien weit über 100 Jahre lang höchst skeptisch, was U-Bahnen betrifft. und Paketzusteller: Onlinekunden haben meist keine Wahl Wieder nur ein Zettel im Briefkasten und das Packerl landet im Paketshop: Aufgrund schlechter Erfahrungen mit manchen Zustelldiensten wollen viele Kunden im Onlineshop nicht nur auswählen, auf welchem Weg sie ihre Bestellung bezahlen, sondern auch, mit welchem Lieferdienst das Paket zugestellt wird. Doch bisher lassen nur die wenigsten Händler ihren Kunden die Wahl. dann Polizist wurde Opfer von Internetbetrügern Der Leiter einer Oberkärntner Polizeiinspektion ist Opfer von Internetbetrügern geworden. Er kaufte eine Drohne im Internet und überwies dafür 600 Euro. Das Fluggerät kam aber nie an. weiter Heute frostig, Sonne und Wolken Heute Nachmittag in ganz Österreich Dauerfrost mit maximal minus 10 bis minus 1 Grad. Dazu teils lebhafter, eisiger Nordostwind. Insgesamt aber überwiegend sonnig, etwas mehr Wolken im Westen und da und dort auch in Ostösterreich. dann weiter mit Bunter Couscoussalat mit Hühnerbrust Zutaten für 8 Portionen 300 g Couscous 500 g Hühnerbrust 2 EL Rapsöl 2 Stk Karotten (ca. 200 g) 250 g Erbsen 1 Dose Mais 50 ml Sojasauce 1 TL Salz 6 EL Olivenöl 2 EL Apfelessig Zubereitung Couscous laut Packungsanleitung zubereiten. Die Hühnerbrüste mit Salz würzen und im Rapsöl goldbraun braten, bis sie durch sind. Inzwischen die Karotten schälen und in feine Streifen schneiden, gemeinsam mit den Erbsen bissfest kochen. Den Mais abseihen. Die gebratenen Hühnerbrüste in kleine Stücke >>>>>>

ENGLISH Successful quick connection In February, 40 years ago, the first sets were rolled through the tunnels of the Vienna subway. The beginning of an acceleration of the city was for Vienna's younger development more distinctive than any other infrastructure - with all the associated side effects. The subway not only made Vienna a little bit more cosmopolitan city, it also determines urban development and influences real estate prices as well. But before it was built, Vienna was highly skeptical about subways for well over 100 years. and parcel deliverer: Online customers usually have no choice Again just a note in the mailbox and the parcel lands in the parcel shop: Due to bad experiences with some delivery services many customers want to choose not only in the online shop, on which way they pay their order, but also, with which delivery service the package is delivered. But so far only a few dealers leave their customers a choice. then a police officer became a victim of Internet fraudsters The head of a police department in the Upper Carinthia has become a victim of Internet fraudsters. He bought a drone on the internet and paid 600 euros for it. The aircraft never arrived. next Today frosty, sun and clouds This afternoon throughout Austria permafrost with a maximum of minus 10 to minus 1 degree. In addition, partly lively, icy northeast wind. Overall, but mostly sunny, a little more clouds in the west and there and there in eastern Austria. then with colorful couscous salad with chicken breast Ingredients for 8 servings 300 g couscous 500 g chicken breast 2 tbsp rapeseed oil 2 pcs carrots (about 200 g) 250 g peas 1 can corn 50 ml soy sauce 1 tsp salt 6 tbsp olive oil 2 tbsp apple cider vinegar Preparation couscous loud Prepare package instructions. Season the chicken breasts with salt and fry in rapeseed oil until golden brown. Peel the carrots and cut into thin strips, cook until firm with the peas. Strain the corn. Cut the fried chicken breasts into small pieces. Give everything to the couscous. Mix with the soy sauce and the olive oil. Season with salt and vinegar. and Reichraming "We have to fight" renewal Two farmers now produce milk /

SVENSKA Framgångsrik snabb anslutning I februari för 40 år sedan rullades de första uppsättningarna genom tunnelbanorna i Wien tunnelbanan. Början av en acceleration av staden var för Wiens yngre utveckling mer särskiljande än någon annan infrastruktur - med alla därmed sammanhängande biverkningar. Tunneln gjorde inte bara Wien lite mer kosmopolitisk stad, det bestämmer också stadsutveckling och påverkar fastighetspriserna också. Men innan den byggdes var Wien mycket skeptisk till tunnelbanor under drygt 100 år. och paketleveransföretag: Online kunder har oftast inget val igen, bara en anteckning i brevlådan och Packerl landar i paketet affären: På grund av dåliga erfarenheter med vissa leveranstjänster, många kunder i online-butiken inte bara vill välja vilken väg de betalar sin ordning, men också med vad leveransservice Paketet levereras. Men hittills lämnar bara några återförsäljare sina kunder ett val. Då polis var ett offer för internet bedrägerier Chefen för en Oberkärntner polisstation har blivit ett offer för Internet-bedrägerier. Han köpte en drone på internet och betalade 600 euro för det. Flygplanet kom aldrig fram. nästa Idag frostiga, sol och moln Denna eftermiddag i hela Österrike permafrost med högst minus 10 till minus 1 grad. Dessutom, delvis livlig, isig nordostvind. Sammantaget men mestadels soligt, lite mer moln i väst och där och där i östra Österrike. sedan fortsätta med färgrik couscous sallad med kycklingbröst Ingredienser för 8 portioner om 300 g couscous 500 g kycklingbröst 2 matskedar rapsolja 2 st morötter (ca 200 g) 250 g ärtor en burk majs 50 ml sojasås 1 tsk salt 6 matsked olivolja 2 msk äppelcidervinäger beredning couscous enligt Förbereda paketinstruktioner. Krydda kycklingbrösten med salt och stek i rapsolja tills det är guldbrunt. Skala morötterna och skär i smala remsor, koka till fast med ärterna. Stamma majsen. Skär de stekt kycklingbrösten i små bitar. Ge allt till couscousen. Blanda med sojasås och olivolja. Smaka med salt och ättika. och Reichraming "Vi måste slåss" förnyelse Två bönder producerar nu mjölk /

>>>>>> schneiden. Alles zum Couscous geben. Mit der Sojasauce und dem Olivenöl vermengen. Mit Salz und Essig abschmecken. und Reichraming "Wir müssen kämpfen" erneuerung Zwei Bauern produzieren nun Urmilch /

 

ESPANOL Conexión rápida exitosa En febrero, hace 40 años, los primeros sets se rodaron a través de los túneles del metro de Viena. El comienzo de una aceleración de la ciudad era formativa para el desarrollo reciente de Viena como ninguna otra infraestructura - con todos los efectos secundarios asociados. El metro estaba a Viena no sólo un poco de la ciudad más cosmopolita, que determina el desarrollo urbano y afecta por igual a los precios de las propiedades. Pero antes de que se construyera, Viena era muy escéptica sobre el metro durante más de 100 años. y la entrega de paquetes: Los clientes en línea por lo general no tienen otra opción Una vez más, sólo una nota en el buzón de correo y las tierras Packerl en el almacén de paquetes: Debido a malas experiencias con algunos servicios de entrega, muchos clientes en la tienda en línea no sólo quiere elegir qué camino que pagan su orden, sino también con lo que el servicio de entrega el paquete es entregado Pero hasta ahora solo unos pocos concesionarios dejan a sus clientes una opción. Entonces oficial de policía fue víctima de estafas de Internet El jefe de una comisaría Oberkärntner se ha convertido en una víctima de fraude en Internet. Compró un dron en Internet y pagó 600 euros por ello. El avión nunca llegó. next Hoy heladas, sol y nubes Esta tarde en todo el permafrost de Austria con un máximo de menos 10 a menos 1 grado. Además, viento noreste parcialmente helado y parcialmente animado. En general, pero sobre todo soleado, un poco más nubes en el oeste y en el este de Austria. a continuación, continuar con ensalada de cuscús colorido con pechuga de pollo Ingredientes para 8 porciones de 300 g cuscús 500 g 2 cucharadas de pechuga de pollo aceite de colza 2 PC zanahorias (alrededor de 200 g) 250 g de guisantes 1 lata de maíz 50 ml de salsa de soja 1 cucharadita de sal 6 cucharada de aceite de oliva 2 cucharada preparación vinagre de sidra de cuscús según Prepare las instrucciones del paquete. Sazonar las pechugas de pollo con sal y freír en aceite de colza hasta que estén doradas. Pelar las zanahorias y cortar en tiras finas, cocinar hasta que estén firmes con los guisantes. Colar el maíz Cortar las pechugas de pollo fritas en trozos pequeños. Dale todo al cuscús. Mezcle con la salsa de soja y el aceite de oliva. Sazonar con sal y vinagre. y Reichraming "Tenemos que luchar" renovación Dos agricultores ahora producen leche /

 

AM.27.02. 2018 DIENSTAG /AM.27.02. 2018 TUESDAY /AM.27.02. 2018 TISDAG /Enm.27.02. 2018 MARTES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Niederländische Royals zitterten bei minus 21 Grad Bei klirrender Kälte hat am Montag der traditionelle Winterurlaub der niederländischen Königsfamilie in Lech am Arlberg begonnen. Bei minus 21 Grad Celsius zeigte sich die Familie beim alljährlichen Fototermin. Diesmal fand der Fototermin bei der Bergstation des Rüfikopfs auf 2.350 Metern statt - und fiel wegen der Kälte relativ kurz aus. Die Laune ließen sich das Königspaar und seine drei Kinder aber nicht verderben. Die ersten Schwünge werden König Willem-Alexander, seine Frau Königin Maxima und die drei Töchter Catharina-Amalia (13), Alexia (12), Ariane (10) wohl erst bei angenehmeren Temperaturen ziehen. dann Niederländische Royals zitterten bei minus 21 Grad Bei klirrender Kälte hat am Montag der traditionelle Winterurlaub der niederländischen Königsfamilie in Lech am Arlberg begonnen. Bei minus 21 Grad Celsius zeigte sich die Familie beim alljährlichen Fototermin. Diesmal fand der Fototermin bei der Bergstation des Rüfikopfs auf 2.350 Metern statt - und fiel wegen der Kälte relativ kurz aus. Die Laune ließen sich das Königspaar und seine drei Kinder aber nicht verderben. Die ersten Schwünge werden König Willem-Alexander, seine Frau Königin Maxima und die drei Töchter Catharina-Amalia (13), Alexia (12), Ariane (10) wohl erst bei angenehmeren Temperaturen ziehen. und Britische Labour fordert neue Zollunion mit EU Die oppositionelle Labour Party in Großbritannien strebt nach dem „Brexit" eine neue Zollunion mit der Europäischen Union an. Labour-Chef Jeremy Corbyn forderte heute Verhandlungen über eine „neue und umfassende Zollunion", die britischen Unternehmen auch nach dem „Brexit" den zollfreien Warenverkehr mit der EU ermöglichen soll. weiter Formel 1: Ferrari und Red Bull greifen an Die neue Formel-1-Saison geht heute in die erste heiße Phase. Der Auftakt zu Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya eröffnet das Kräftemessen der Teams. Ferrari und Red Bull wollen heuer die Vorherrschaft von Mercedes brechen. Für Spannung ist beim ersten Abtasten gesorgt. Ferrari-Star Sebastian Vettel hofft jedenfalls auf einen „großen Schritt nach vorne". und Heute Frost und Wolken Heute Nachmittag viele Wolken und nur im Westen größere Sonnenfenster. Besonders in den Alpen auch etwas Schneefall. Maximal minus 13 bis minus 4 Grad. und dann weiter mit Schwarzer Reis mit Waldpilzen Zutaten für 2 Portionen 200 ml Wasser 3 Msp Salz 250 g Waldpilze tiefgefroren 1 EL Öl 1 Stk Zwiebel klein 0.5 Tasse Suppe (Gemüse- oder Rindsuppe) 0.5 Becher Schlagobers 1 TL Speisestärke 1 TL gehackte Petersilie Zubereitung Den Reis gut waschen und im Kochwasser 1/4 Stunde einweichen, salzen. Dann zum Kochen bringen, zurückschalten und bei kleiner Hitze 45 min.,

zugedeckt köcheln, bis das Wasser verkocht ist. Inzwischen Zwiebel schälen und klein würfeln, in heißem Öl anschwitzen, die gefrorenen Pilze hinzufügen und anrösten Mit der Suppe aufgießen und einige Minuten köcheln. Schlagobers und Speisestärke glatt rühren und die Schwammerl damit aufgießen, kurz durchkochen und mit Petersilie bestreuen. Den Reis mit der Sauce servieren. und Olympia 2018 Olympia 2022: Wer will noch mal? Bundesliga Wo landet die Austria nach Finks Abflug? /

ENGLISH Dutch Royals trembling at minus 21 degrees On Monday the traditional winter holiday of the Dutch royal family began in Lech am Arlberg. At minus 21 degrees Celsius, the family showed up at the annual photo session. This time, the photo session took place at the top station of the Rüfikopf at 2,350 meters - and was relatively short because of the cold. But the mood did not spoil the royal couple and his three children. The first turns are likely to pull King Willem-Alexander, his wife Queen Maxima and the three daughters Catharina-Amalia (13), Alexia (12), Ariane (10) only at more pleasant temperatures. then Dutch Royals trembled at minus 21 degrees In the freezing cold on Monday, the traditional winter holiday of the Dutch royal family began in Lech am Arlberg. At minus 21 degrees Celsius, the family showed up at the annual photo session. This time, the photo session took place at the top station of the Rüfikopf at 2,350 meters - and was relatively short because of the cold. But the mood did not spoil the royal couple and his three children. The first turns are likely to pull King Willem-Alexander, his wife Queen Maxima and the three daughters Catharina-Amalia (13), Alexia (12), Ariane (10) only at more pleasant temperatures. and British Labor calls for a new customs >>>>>>

union with the EU The opposition Labor Party in Britain is seeking a new customs union with the European Union following the "Brexit". Labor leader Jeremy Corbyn today called for negotiations on a "new and comprehensive customs union" that will enable British companies to continue duty-free trade with the EU after Brexit. continue Formula 1: Ferrari and Red Bull attack The new Formula 1 season is entering its first hot phase today. The prelude to test rides at the Circuit de Catalunya opened the showdown of the teams. Ferrari and Red Bull want to break the supremacy of Mercedes this year. Tension is provided at the first sampling. Anyway, Ferrari star Sebastian Vettel hopes for a "big step forward". and today frost and clouds This afternoon, many clouds and only in the west larger sunshine. Especially in the Alps also some snowfall. Maximum minus 13 to minus 4 degrees. and then with black rice with wild mushrooms Ingredients for 2 servings 200 ml water 3 Msp salt 250 g wild mushrooms frozen 1 tbsp oil 1 pc onion small 0.5 cup soup (vegetable or beef soup) 0.5 cup whipped cream 1 tsp cornstarch 1 tsp chopped parsley Preparation Den Wash rice well and soak in cooking water for 1/4 hour, salt. Then bring to a boil, switch back and cook over low heat 45 >>>>>>

>>>>>>>  min., Cover and simmer until the water is overcooked. Peel the onions and dice them in small pieces, sauté in hot oil, add the frozen mushrooms and roast. Add the soup and simmer for a few minutes. Beat the whipped cream and cornflour until smooth and pour in the mushrooms, boil briefly and sprinkle with parsley. Serve the rice with the sauce. and Olympics 2018 Olympics 2022: Who wants to go again? Bundesliga Where does Austria land after Fink's departure? /

 

SVENSKA Holländska Royals darrande på minus 21 grader På måndag började den traditionella vinterferien av den holländska kungafamiljen i Lech am Arlberg. Vid minus 21 grader visade familjen på den årliga fotomötet. Den här gången ägde fotograferingen plats på Rüfikopfs toppstation vid 2.350 meter - och var relativt kort på grund av förkylningen. Men stämningen förstörde inte det kungliga paret och hans tre barn. De första varven är Kung Willem-Alexander, hans hustru drottning Maxima och tre döttrar Catharina-Amalia (13), Alexia (12), Ariane (10) förmodligen lockar endast vid behagliga temperaturer. då holländska Royals darrade vid minus 21 grader i kylan på måndag, den traditionella vintersemester av den holländska kungliga familjen i Lech am Arlberg har börjat. Vid minus 21 grader visade familjen på den årliga fotomötet. Den här gången ägde fotograferingen plats på Rüfikopfs toppstation vid 2.350 meter - och var relativt kort på grund av förkylningen. Men stämningen förstörde inte det kungliga paret och hans tre barn. De första varven är Kung Willem-Alexander, hans hustru drottning Maxima och tre döttrar Catharina-Amalia (13), Alexia (12), Ariane (10) förmodligen lockar endast vid behagliga temperaturer. och British Labour uppmanar till en ny tullunion med EU Opposition Labour Party i Storbritannien söker en ny tullunion med Europeiska unionen efter "Brexit". Labour ledaren Jeremy Corbyn idag kallas för förhandlingar om en "ny och omfattande tullunion", den brittiska företaget bör också göra det möjligt att "Storbritannien och Gibraltar medlemskap i Europeiska unionen folkomröstning" tullfri handel med EU. fortsätt Formel 1: Ferrari och Red Bull attack Den nya Formula 1 säsongen går in i sin första heta fas idag. Prelude att testa rider vid Circuit de Catalunya öppnade uppvisningen av lagen. Ferrari och Red Bull vill bryta Mercedes överhöghet i år. Spänning tillhandahålls vid första provtagningen. Hur som helst, hoppas Ferrari-stjärnan Sebastian Vettel för ett "stort steg framåt". och idag frost och moln i eftermiddag, många moln och bara i väst större solsken. Särskilt i Alperna är det också snöfall. Maximalt minus 13 till minus 4 grader. och sedan av svart ris med champinjoner ingredienser för 2 portioner 200 ml vatten 3 Msp salt 250 g champinjoner frysta en matsked olja en enhet lök 0,5 kopp soppa (vegetabiliska eller köttbuljong) 0,5 kopp vispgrädde 1 tsk majsstärkelse 1 matsked hackad persilja Framställning Den Tvätta riset väl och suga i kokvatten i 1/4 timme, salt. Koka sedan, sätt tillbaka och koka över låg värme 45 min.

Täck och simma tills vattnet är överkokt. Skala löken och tär i dem i små bitar, sauté i het olja, tillsätt de frysta svamparna och steka. Lägg till soppan och simra i några minuter. Slå den visade grädden och majsmjöl tills den är jämn och häll i svampen, koka kort och strö med persilja. Servera riset med såsen. och OS 2018 OS 2022: Vem vill åka igen? Bundesliga Var landar Österrike efter Finks avgång? /

 

ESPANOL Reales holandeses temblando a menos 21 grados El lunes comenzó la tradicional fiesta de invierno de la familia real holandesa en Lech am Arlberg. A menos 21 grados centígrados, la familia se presentó en la sesión de fotos anual. Esta vez, la sesión de fotos tuvo lugar en la estación superior del Rüfikopf a 2.350 metros, y fue relativamente corta debido al frío. Pero el estado de ánimo no estropeó a la pareja real y sus tres hijos. Las primeras vueltas son rey Willem-Alexander, su esposa la reina Máxima y tres hijas Catharina-Amalia (13), Alexia (12), Ariane (10) probablemente atraer sólo a temperaturas agradables. a continuación, los Reales Holandeses temblaron a menos 21 grados En el frío glacial del lunes, las vacaciones de invierno tradicionales de la familia real holandesa comenzaron en Lech am Arlberg. A menos 21 grados centígrados, la familia se presentó en la sesión de fotos anual. Esta vez, la sesión de fotos tuvo lugar en la estación superior del Rüfikopf a 2.350 metros, y fue relativamente corta debido al frío. Pero el estado de ánimo no estropeó a la pareja real y sus tres hijos. Las primeras vueltas son rey Willem-Alexander, su esposa la reina Máxima y tres hijas Catharina-Amalia (13), Alexia (12), Ariane (10) probablemente atraer sólo a temperaturas agradables. y el Partido Laborista británico pide una nueva unión aduanera con la UE. El opositor Partido Laborista en Gran Bretaña está buscando una nueva unión aduanera con la Unión Europea después del "Brexit". El líder laborista Jeremy Corbyn ha pedido hoy que las negociaciones sobre una "unión nuevas e integrales costumbres", la compañía británica también debe permitir la venta libre de impuestos "Reino Unido y Gibraltar referéndum de miembros de la Unión Europea" con la UE. continuar Fórmula 1: ataque de Ferrari y Red Bull La nueva temporada de Fórmula 1 está entrando en su primera fase caliente hoy. El preludio de las pruebas en el Circuit de Catalunya abre el enfrentamiento de los equipos. Ferrari y Red Bull quieren romper la supremacía de Mercedes este año. La tensión se proporciona en el primer muestreo. De todos modos, la estrella de Ferrari, Sebastian Vettel, espera un "gran paso adelante". y hoy heladas y nubes Esta tarde, muchas nubes y solo en el oeste un sol más grande. Especialmente en los Alpes también algunas nevadas. Máximo menos 13 a menos 4 grados. y luego por el arroz negro con setas Ingredientes para 2 porciones de 200 ml de agua 3 Msp sal 250 g de champiñones congelados 1 cucharada de aceite de 1 unidad de cebolla 0,5 taza de sopa (vegetal o caldo de carne) 0,5 taza de crema batida 1 cucharadita de almidón de maíz 1 cucharada de perejil picado Preparación El Lave bien el arroz y remoje en agua de cocción durante 1/4 hora, sal. Luego hierva, vuelva a encender y cocine a fuego lento durante 45 minutos,

Cubra y cocine a fuego lento hasta que el agua esté demasiado cocida. Pelar las cebollas y cortarlas en trozos pequeños, saltear en aceite caliente, agregar los champiñones congelados y asar. Agregar la sopa y cocinar a fuego lento durante unos minutos. Batir la crema batida y la harina de maíz hasta que quede suave y verter los champiñones, hervir brevemente y espolvorear con perejil. Sirve el arroz con la salsa. y Juegos Olímpicos 2018 Juegos Olímpicos 2022: ¿Quién quiere ir otra vez? Bundesliga ¿Dónde aterriza Austria después de la partida de Fink? /

 

AM.28.02. 2018 MITTWOCH /AM.28.02. 2018 WEDNESDAY /AM.28.02. 2018 VÄNDAGDAG /Enm.28.02. 2018 MIÉRCOLES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.