ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN Schnee sorgt für Chaos im Verkehr Starker Schneefall hat am Mittwoch in Teilen des Landes für Probleme auf den Straßen gesorgt. Auf Schneefahrbahnen blieben Schwerfahrzeuge hängen, es kam zu zahlreichen Unfällen. Betroffen waren seit den frühen Morgenstunden vor allem die Steiermark, Kärnten und das Burgenland. Auf der Südautobahn (A2) und der Pyhrnautobahn (A9) kam es zu zahlreichen Auffahrunfällen. Lkws ohne Schneeketten blieben hängen. Die Feuerwehren hatten schon in der Nacht Fahrzeuge bergen müssen - mehr dazu in Verkehrsprobleme durch dichten Schneefall. und Erleichterung bei Verhandlern Nach Marathonverhandlungen und zähem Ringen haben CDU, CSU und SPD unter großer Erleichterung der Verhandler einen Durchbruch für eine neue Auflage der Großen Koalition in Deutschland erzielt. Der Vertrag steht, teilten die SPD-Spitzenverhandler am Mittwochvormittag mit. Zuvor war bekanntgeworden, dass sich die drei Parteien auf die Ressortverteilung geinigt hatten - die Verteilung der Ministerien war offenbar der große Punkt, an dem es sich gehakt hatte. Doch trotz der verkündeten Einigung sind noch einige Hürden zu nehmen - etwa die Abstimmung unter den SPD-Mitgliedern. dann Apfel-Reis-Auflauf Zutaten Portionen: 4 /1 Liter Milch 200 g Rundkornreis 120 g Butter 80 g Zucker /video-snack-zitrone-artikel-43681/2 Stk Zitrone (geriebene Schale) /video-snack-apfel-artikel-4281Äpfel (nach Belieben) Ä 2 Stk. Eier Salz Butter (für die Form) ü Brösel (für die Form) öü Zubereitung Für den Apfel-Reis-Auflauf den Reis in der Milch weichkochen, salzen und auskühlen lassen. Butter mit Zucker und der Zitronenschale schaumig rühren. Eier trennen und die Dotter zur Butter-Zucker-Masse einrühren. Dann in den ausgekühlten Reis einrühren. Die Eiklar zu Schnee schlagen und vorsichtig unterheben. Äpfel schälen, in Vierteln teilen, in Scheiben schneiden und in die Masse einrühren. Die Masse in eine gebutterte und mit Bröseln ausgestreute Form geben und im vorgeheiztem Backofen bei ca. 160 °C 45 Minuten backen. Den Apfel-Reis-Auflauf mit Staubzucker bestreuen und servieren. Wer mag fügt dem Apfel-Reis-Auflauf noch Rosinen hinzu. Auch mit etwas Zimt schmeckt dieser Auflauf besonders köstlich. und Olympia 2018 Schild: "Südkoreaner haben richtige Freude" Analyse Bundesliga: Auf dem Weg zur Red-Bull-Liga /

SVENSKA Snö orsakar kaos i trafiken Tungt snöfall har orsakat problem på vägarna i delar av landet på onsdagen. Tunga fordon lämnades hängande på snöskoter och orsakade många olyckor. Steiermark, Kärnten och Burgenland påverkades särskilt sedan tidigt på morgonen. På södra motorvägen (A2) och Pyhrnautobahn (A9) fanns det många bakre kollisioner. Lastbilar utan snökedjor fastnade. Brandkåren hade redan fått återställa fordon på natten - mer om trafikproblem på grund av tät snöfall. och Relief for Negotiators Efter maratonförhandlingar och hård brottning har CDU, CSU och SPD gjort ett genombrott för en ny utgåva av Grand Coalition i Tyskland med stor lindring av förhandlarna. Kontraktet är, sade SPD topp förhandlare på onsdag morgon. Tidigare hade det blivit känt att de tre parterna hade kommit överens om fördelningen av avdelningar - fördelningen av ministerier var uppenbarligen den stora punkten som den hade anslutit sig till. Men trots det avtalade meddelandet finns det fortfarande några hinder som ska tas - till exempel omröstningen bland SPD-medlemmarna. då äppelris gryta Ingredienser Serveringar: 4/1 liter mjölk 200 g rundkornigt ris 120 g smör 80 g socker / mellanmål citronartikel-43681/2 bitar citron (riven skal) / mellanmål video-äpple 4281cakes (som du vill) Ä 2 st. Äggsalt smör (för mögel) ü brödsmulor (för mögel) ü Förberedning För äppel och ris gryta, laga riset i mjölken, salt och låt svalna. Slå smöret med socker och citronskalet tills det är luddigt. Separera ägg och rör i äggulorna till smör-sockerblandningen. Rör sedan i det kylda riset. Slå äggvita till snö och vik försiktigt. Skala äpplen, dela in i kvarter, skär i skivor och rör om i blandningen. Häll blandningen i en smörgås som ströks med brödsmulor och baka i en förvärmd ugn vid ca 160 ° C i 45 minuter. Stänk äppelrisgrytan med florsocker och servera. Om du vill kan du lägga till russin till äpplen och risgrytan. Även med en liten kanel smakar denna gryta speciellt gott. och Olympia 2018 Shield: "Sydkoreanerna har verklig glädje" Analys Bundesliga: På väg till Red Bull-ligan /

ENGLISH Snow causes chaos in traffic Heavy snowfall has caused problems on the roads in parts of the country on Wednesday. Heavy vehicles were left hanging on snowdrifts, causing numerous accidents. Styria, Carinthia and Burgenland were particularly affected since the early morning hours. On the south motorway (A2) and the Pyhrnautobahn (A9) there were numerous rear-end collisions. Trucks without snow chains got stuck. The fire brigades had already had to recover vehicles at night - more about traffic problems due to dense snowfall. and Relief for Negotiators After marathon negotiations and tough wrestling, CDU, CSU and SPD have made a breakthrough for a new edition of the Grand Coalition in Germany with great relieved of the negotiators. The contract is, said the SPD top negotiators on Wednesday morning. Previously it had become known that the three parties had agreed on the allocation of departments - the distribution of the ministries was apparently the big point on which it had hooked. But despite the agreement announced there are still some hurdles to be taken - such as the vote among the SPD members. then apple-rice casserole Ingredients Servings: 4/1 liter of milk 200 g of round grain rice 120 g of butter 80 g of sugar / snack lemon article-43681/2 pieces of lemon (grated peel) / snack video-apple 4281cakes (as you like) Ä 2 pcs. Eggs salt butter (for the mold) ü breadcrumbs (for the mold) ü Preparation For the apple and rice casserole, cook the rice in the milk, salt and leave to cool. Beat the butter with sugar and the lemon peel until fluffy. Separate eggs and stir in the yolks to the butter-sugar mixture. Then stir in the cooled rice. Beat the egg whites to snow and fold gently. Peel apples, divide into quarters, cut into slices and stir into the mixture. Pour the mixture into a buttered dish sprinkled with breadcrumbs and bake in a preheated oven at approx. 160 ° C for 45 minutes. Sprinkle the apple rice casserole with icing sugar and serve. If you like, you can add raisins to the apple and rice casserole. Even with a little cinnamon this casserole tastes particularly delicious. and Olympia 2018 Shield: "South Koreans have real joy" Analysis Bundesliga: On the way to the Red Bull league /

ESPANOL La nieve causa caos en el tráfico El miércoles, las fuertes nevadas han causado problemas en las carreteras en algunas partes del país. Los vehículos pesados ​​se dejaron colgando en los ventisqueros, causando numerosos accidentes. Estiria, Carintia y Burgenland se vieron particularmente afectadas desde la madrugada. En la autopista del sur (A2) y la Pyhrnautobahn (A9) hubo numerosas colisiones traseras. Los camiones sin cadenas de nieve se atascaron. Los bomberos ya habían tenido que recuperar vehículos por la noche, más sobre los problemas de tráfico debido a la densa nevada. y alivio cuando los negociadores Después de maratón de negociaciones y duras negociaciones CDU, CSU y SPD han hecho un gran avance para una nueva edición de la gran coalición en Alemania con gran alivio a los negociadores. El contrato es, dijeron los principales negociadores del SPD el miércoles por la mañana. Anteriormente se había sabido que las tres partes habían acordado la asignación de los departamentos: la distribución de los ministerios era aparentemente el gran punto sobre el que se había enganchado. Pero a pesar del acuerdo anunciado, todavía hay algunos obstáculos que deben tomarse, como el voto entre los miembros del SPD. a continuación, los ingredientes de la cazuela de manzana arroz porciones: 4/1 litro de leche, 200 g de arroz de grano redondo 120 g de mantequilla 80 g de azúcar / video merienda-limón-Item 43681 medias piezas de limón (cáscara) / video manzana merienda-artículo- 4281Äpfel (opcional) a 2 unid. de mantequilla salada huevos (por la forma) por encima del mar migajas ou (para el molde) preparación suave cocinar el arroz para el arroz con leche de manzana en la leche, añadir sal y dejar enfriar. Batir la mantequilla con azúcar y la cáscara de limón hasta que quede esponjoso. Separe los huevos y agregue las yemas a la mezcla de mantequilla y azúcar. Luego agregue el arroz enfriado. Batir las claras de huevo a la nieve y doblar suavemente. Pele las manzanas, divídalas en cuartos, córtelas en rodajas y revuelva en la mezcla. Vierta la mezcla en un plato con mantequilla espolvoreado con pan rallado y hornee en un horno precalentado a aproximadamente 160 ° C  >>>>>>

>>>>>> durante 45 minutos. Espolvoree la cazuela de arroz con azúcar glas y sirva. Si lo desea, puede agregar pasas a la cazuela de manzana y arroz. Incluso con un poco de canela, esta cazuela tiene un sabor particularmente delicioso. y 2018 Juegos Olímpicos de signo: "Los surcoreanos tienen verdadera alegría" Análisis or: En el camino a Red Bull Liga /

 

AM.09.02. 2018 FREITAG /AM.09.02. 2018 FRIDAY /AM.09.02. 2018 fredag /Enm.09.02. 2018 VIERNES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Ex-Ministerin Forstinger erhält Posten Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) hat am Donnerstag das Geheimnis um die Neuaufstellung des ÖBB-Aufsichtsrats gelüftet. Er wolle mit „Experten und Freunden der ÖBB" den guten Weg des Unternehmens fortsetzen, der neue Aufsichtsrat soll schon Anfang März die Arbeit aufnehmen. Bereits bekannt war, dass Arnold Schiefer, früher bereits im Verkehrsministerium und bei den ÖBB tätig, dem Gremium vorsitzen soll. Zudem erhält die ehemalige FPÖ-Infrastrukturministerin Monika Forstinger einen Sessel im Aussichtsrat. Ebenso der Wärmepumpen-Erzeuger Karl Ochnser, einst Trauzeuge von FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache. und Einstand für Teile der neuen Regierung Beim 62. Wiener Opernball werden am Donnerstag neben Prominenten aus der Kultur- und Unterhaltungsbranche auch zahlreiche Spitzenpolitiker erwartet. Bundespräsident Alexander Van Bellen hat den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zu Gast, Balldebütant Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird von Irlands Premier Leo Varadkar und der somalischen Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie begleitet. Neben Kurz gibt auch fast das gesamte ÖVP-Regierungsteam seinen Einstand. Die FPÖ und die Opposition bleiben dem Ball dagegen größtenteils fern. dann Sozialversicherung: Regierungspläne sorgen für Aufregung Die im Regierungsprogramm angekündigte Verlagerung der Lohnabgaben und Beiträge von den Sozialversicherungen zur Finanz sorgt für Aufregung. Nachdem die Krankenkassen heftige Kritik an diesen Plänen geübt haben, ist das Sozialministerium heute auf die Bremse gestiegen. Das stehe „derzeit nicht auf der Tagesordnung", hieß es aus dem Büro von Ministerin Beate Hartinger-Klein und weiter Morgen mehr Sonne, weniger Wind Zumindest ab und zu sonnig. Streckenweise aber länger trüb durch teils gefrierenden Nebel und Hochnebel. Außerdem Wolkenfelder, die im Süden am dichtesten sind. Höchstwerte: minus 2 bis plus 7 Grad. dann weiter mit Bärlauchspätzle mit Schafkäsesoße Zutaten für 4 Portionen 160 g Bärlauch für die Spätzle 3 Stk Eier 1 Prise Salz 300 ml Wasser 400 g Weizenvollmehl 1 EL Parmesan zum Bestreuen 1 EL Bärlauch zum Bestreuen Zutaten für die Soße 350 g Bärlauch 0.5 l klare Gemüsesuppe 400 g milder Schafkäse 1 EL Sauerrahm 1 Prise Salz 1 Prise Pfeffer Zubereitung Für die Bärlauchspätzle zuerst den Bärlauch waschen und fein hacken. Anschließend Weizenvollmehl, Eier, Wasser und Salz vermengen und den fein gehackten Bärlauch dazumischen - daraus einen Teig kneten. Den Teig mit Hilfe eines Nockerlsiebes portionsweise durch das Sieb in kochendes, leicht gesalzenes Wasser streichen und bei wenig Hitze ca. 5 Minuten leicht wallend kochen und dann abseihen - die Spätzle

sind fertig wenn diese an der Wasseroberfläche schwimmen. Für die Soße den Schafskäse kleinwürfelig schneiden und mit der klaren Gemüsesuppe sämig einkochen lassen. Bärlauch waschen, fein hacken, der Soße beigeben und einige Minuten köcheln lassen. Sauerrahm einrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Spätzle auf der Soße anrichten und mit etwas frischem Bärlauch und geriebenem Parmesan garnieren. und Demografie Italien: So wenige Babys wie nie zuvor seit 1861

Landeskriminalamt Wien-Floridsdorf: Zwei weibliche Leichen gefunden /

ENGLISH Ex-Minister Forstinger receives a post Infrastructure Minister Norbert Hofer (FPÖ) unveiled the secret to the reorganization of the ÖBB Supervisory Board on Thursday. He wants to continue with "experts and friends of ÖBB" the good path of the company, the new Supervisory Board should start work in early March. It was already known that Arnold Schiefer, formerly already a member of the Ministry of Transport and ÖBB, was to chair the committee. In addition, the former FPÖ Infrastructure Minister Monika Forstinger receives a chair in the outlook council. Likewise, the heat pump producer Karl Ochnser, once best man of FPÖ party leader Heinz-Christian Strache. and debut for parts of the new government At the 62nd Vienna Opera Ball next to celebrities from the cultural and entertainment industry, numerous top politicians are expected. Federal President Alexander Van Bellen has hosted Ukrainian President Petro Poroshenko. Federal Chancellor Sebastian Kurz (ÖVP) will be accompanied by Ireland's Prime Minister Leo Varadkar and Somali human rights activist Waris Dirie. In addition to Kurz, almost the entire ÖVP government team is making its debut. The FPÖ and the opposition are largely absent from the ball. then Social Security: government plans fuel excitement The shift in payroll taxes and contributions from social security to finance announced in the government's program is causing a stir. After the health insurance companies have sharply criticized these plans, the Ministry of Social Affairs has today put on the brakes. This is "currently not on the agenda," it said from the office of Minister Beate Hartinger-Klein and tomorrow more sun, less wind At least from time to sunny. Partly but longer cloudy due to partly freezing fog and high fog. In addition, cloud fields, which are the densest in the south. Maximum values: minus 2 to plus 7 degrees. Ingredients for 4 servings 160 g wild garlic for spaetzle 3 pcs eggs 1 pinch salt 300 ml water 400 g whole wheat flour 1 tbsp parmesan to sprinkle 1 tbsp wild garlic to sprinkle Ingredients for the sauce 350 g wild garlic 0.5 l clear vegetable soup 400 g mild sheep's milk cheese 1 tablespoon sour cream 1 pinch of salt 1 pinch of pepper Preparation For the wild garlic spaetzle, first wash the wild garlic and finely chop. Then mix whole wheat flour, eggs, water and salt and mix the finely chopped wild garlic - kneading a dough. With the help of a Nockerlsiebes the pastry in portions through the sieve in boiling, slightly salted water and cook over low heat for about 5 minutes slightly undulating and then strain - the spaetzle

are ready when they swim on the water surface. For the sauce, cut the sheep's cheese into small cubes and cook until creamy with the clear vegetable soup. Wash wild garlic, finely chop, add to the sauce and simmer for a few minutes. Stir in sour cream and season with salt and pepper. Arrange spaetzle on the sauce and garnish with fresh wild garlic and grated Parmesan cheese. and Demographics Italy: Fewer babies than ever before since 1861 Landeskriminalamt Wien-Floridsdorf: Two female bodies found /

SVENSKA Ex-minister Forstinger emot post infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) har avslöjat hemligheten till omorganisationen av ÖBB styrelse på torsdag. Han vill fortsätta med "ÖBBs experter och vänner", den goda vägen för företaget, den nya styrelsen bör börja arbeta i början av mars. Det var redan känt att Arnold Schiefer, tidigare redan medlem av transportministeriet och ÖBB, skulle vara ordförande i utskottet. Dessutom erhåller den tidigare FPÖ-infrastrukturministern Monika Forstinger en ordförande i utsiktsrådet. Likaså är värmepumpproducenten Karl Ochnser, en gång bästa man av FPÖ-partiledaren Heinz-Christian Strache. och debut för delar av den nya regeringen På den 62: e Wieners Operaboll bredvid kändisar från kultur- och nöjesbranschen förväntas många toppolitiker. President Alexander Van Bellen måste Ukrainas president Petro Poroshenko besök, Ball debutanter Chancellor Sebastian Kurz (ÖVP) åtföljs av Irlands premiärminister Leo Varadkar och den somaliska människorättsaktivisten Waris Dirie. Förutom Kurz gör nästan hela ÖVP-regeringslaget sin debut. FPÖ och oppositionen är i stor utsträckning frånvarande från bollen. då Social trygghet: regering planerar bränsle spänning Skiftet i löneskatt och bidrag från socialförsäkring till finansiering som meddelas i regeringens program orsakar rörelse. Efter att sjukförsäkringsbolagen har kritiserat dessa planer, har socialdepartementet idag bromsat. Det här är "för närvarande inte på agendan", sade ministeriet Beate Hartinger-Klein och i morgon mer sol, mindre vind åtminstone från tid till solig. Delvis men längre molnigt på grund av delvis frysande dimma och hög dimma. Dessutom är molnfält, vilka är tätaste i söder. Maximala värden: minus 2 till plus 7 grader. sedan fortsätta med vilda vitlök nudlar med Schafkäsesoße Ingredienser för >>>>>>

ESPANOL Ex-Ministro Forstinger recibe el ministro de Infraestructura posterior Norbert Hofer (FPÖ) ha descubierto el secreto de la reorganización de la junta de supervisión ÖBB el jueves. Él quiere continuar con "expertos y amigos de ÖBB" el buen camino de la empresa, el nuevo Consejo de Supervisión debe comenzar a trabajar a principios de marzo. Ya se sabía que Arnold Schiefer, anteriormente miembro del Ministerio de Transporte y ÖBB, presidiría el comité. Además, la ex ministra de Infraestructura del FPÖ, Monika Forstinger, recibe una presidencia en el consejo de perspectivas. Del mismo modo, el productor de la bomba de calor Karl Ochnser, el mejor hombre del líder del partido FPÖ Heinz-Christian Strache. y debut para partes del nuevo gobierno En la 62ª edición de la Ópera de Viena, junto a celebridades de la industria cultural y del entretenimiento, se esperan numerosos políticos de alto rango. El presidente Alexander Van Bellen ha de Ucrania, Petro Poroshenko visitas presidente, bola debutantes canciller Sebastian Kurz (OVP) es acompañado por el primer ministro de Irlanda Leo Varadkar y el activista de derechos humanos somalí Waris Dirie. Además de Kurz, casi todo el equipo gubernamental de ÖVP está haciendo su debut. El FPÖ y la oposición están ausentes del balón. a continuación, la Seguridad Social: el gobierno planea la emoción del combustible El cambio en los impuestos a la nómina y las contribuciones de la seguridad social a las finanzas anunciadas en el programa del gobierno está causando revuelo. Después de que las compañías de seguros de salud han criticado duramente estos planes, el Ministerio de Asuntos Sociales ha puesto hoy el freno. Esto "actualmente no está en la agenda", dijo desde la oficina del ministro Beate Hartinger-Klein y mañana habrá más sol, menos viento. Por lo menos de tiempo a sol. Parcialmente nublado, pero debido a niebla parcialmente congelante y niebla alta. Además, los campos nubosos, que son los más densos en el sur. Valores máximos: menos 2 a más 7 grados. luego continuar con fideos de ajo silvestre con Schafkäsesoße Ingredientes para 4 160 g Bärlauch para Spätzle 3 PC de huevo 1 pizca de sal 300 ml de agua 400 g de harina de trigo integral 1 EL parmesano para espolvorear 1 EL Bärlauch para espolvorear ingredientes para la salsa 350 g Bärlauch 0,5 l caldo vegetal 400 g suave queso de oveja 1 cucharada de crema agria 1 pizca de sal 1 pizca de pimienta preparación Para los fideos de ajo silvestre primero lavar el ajo silvestre y picar finamente. A continuación, mezcle la harina de trigo integral, los huevos, el agua y la sal y mezcle el ajo silvestre picado finamente - amasando una masa. Con la ayuda de un Nockerlsiebes la masa en porciones a través del tamiz en agua hirviendo, ligeramente salada y cocine a fuego lento durante unos 5 minutos ligeramente ondulado y luego colar - el spaetzle están listos cuando nadan en la superficie del agua. Para la salsa, corte el queso de oveja en cubos pequeños y cocine hasta que quede cremoso con la sopa de verduras transparente. Lavar el ajo silvestre, picar finamente, agregar a la salsa y cocinar a fuego lento durante unos minutos. Agregue la crema agria y sazone con sal y pimienta. Organizar spaetzle en la salsa y decorar con ajo silvestre fresco y queso parmesano rallado. y Demografía Italia: menos bebés que nunca desde 1861
Landeskriminalamt Wien-Floridsdorf: se encontraron dos cuerpos femeninos /

>>>>>> 4 160 g Bärlauch för Spätzle 3 st ägg 1 nypa salt 300 ml vatten 400 g fullkornsvetemjöl en EL Parmesan för sprinkling en EL Bärlauch för sprinkling ingredienser för sås 350 g Bärlauch 0,5 l klar grönsakssoppa 400 g fårost mild en matsked gräddfil en nypa salt en nypa peppar beredning för de vilda vitlök nudlar först tvätta ramslök och hacka fint. Blanda sedan hela vetemjöl, ägg, vatten och salt och blanda den finhackade vilda vitlöken - knådar en deg. Sprida degen med hjälp av en Nockerlsiebes portioner genom sikten i kokande, lätt saltat vatten och sjuda i ca 5 minuter vinka vid lite värme och stam - spaetzle är redo när de simmar på vattenytan. För såsen, skära fårens ost i små kuber och koka tills den är gräddig med den klara grönsaksoppa. Tvätta vild vitlök, finhacka, lägg till såsen och låt sjuda i några minuter. Rör i gräddfil och krydda med salt och peppar. Ordna spaetzle på såsen och garnera med färsk vild vitlök och riven parmesanost. och demografi Italien: färre barn än någonsin sedan 1861 Landeskriminalamt Wien-Floridsdorf: Två kvinnliga kroppar hittades /

 

AM.10.02. 2018 SAMSTAG /AM.10.02. 2018 SATURDAY /AM.10.02. 2018 SÁBADO /Enm.10.02. 2018 lördag /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Daumen hoch und Kopf einziehen Ein „Daumen hoch" vom Zeremonienmeister, Boxtraining während des Liveinterviews und Melanie Griffiths mysteriöse Hand: Der Opernball lebt nicht nur von seinen großen Stars, sondern auch von seinen kleinen skurrilen Momenten. ORF.at lässt die Ballnacht in 14 Videos Revue passieren. und Gabriel ortet Respektlosigkeit in der Partei Obwohl als Gewinnerin aus den Koalitions=

verhandlungen herausgegangen, kommt die SPD nicht zur Ruhe. Die Belastung durch das anstehende Mitgliedervotum und die damit verbundenen internen Kampagnen, das Postenkarussell rund um Parteivorsitz und Ministerämter - nur eine Auswahl der internen Reizthemen. Und dann Noch-Außenminister Sigmar Gabriel, der in der Partei „respektlosen Umgang" und „Wortbruch" ortet. weiter Ein Hauch von in Berlin Angela Merkel hat es also wieder einmal geschafft. Oder, um es in den Worten eines ihrer Parteikollegen zu formulieren: „Immerhin haben wir das Kanzleramt behalten." Drei von vier Kabinetten von Merkel sind das, was man in Deutschland immer noch mit dem Attribut Große Koalition versieht. Dass die Große Koalition so groß nicht mehr ist, hindert die Medienöffentlichkeit nicht daran, den eingefahrenen Begriff weiter zu verwenden für die Koalition aus Union und SPD. Die Art, wie sich Deutschland gerade scheinbar alternativlos über die Ziellinie der Regierungsbildung schleppt und dann Heute Hochnebel, Wolken, Sonne Heute Nachmittag über weite Strecken trüb durch Nebel, Hochnebel und dichte Wolken. Nur zögernd etwas Sonne, recht sonnig auf den höheren Bergen vor allem nach Westen zu. Wenig Wind und minus 2 bis plus 6 Grad. und weiter mit dann Thunfischsalat Zutaten für 2 Portionen 2 Dose Thunfisch in Öl (185 g) 2 Stk hartgekochte Eier 2 Stk Essiggurken 3 Stk Tomaten 1 Stk Schalotte 3 EL Essig 1 Prise Salz, Pfeffer Zubereitung Von dem Thunfisch etwas Öl abgießen, in eine Schüssel geben, etwas zerpflücken, die Eier und die Essiggurke in kleine Würfel schneiden, die Tomate in etwas größere Würfel schneiden. Alles mischen, Essig, Salz und Pfeffer zugeben, mischen und kühlstellen. Kurz vor dem Servieren die in feine Ringe geschnittene Schalotte auf den Salat legen. und Spanien Katalonien: Madrid würde symbolische Wahl Puigdemonts tolerieren Deutschland Gabriel von SPD tief enttäuscht /

ENGLISH Thumbs up and head in A "thumbs-up" from the master of ceremonies, boxing training during the live interview and Melanie Griffith's mysterious hand: The opera ball not only lives from its big stars, but also from its little bizarre moments. ORF.at reviews the ballnight in 14 videos. and Gabriel locates disrespect in the party Although emerged as a winner from the coalition negotiations, the SPD does not rest. The burden of the upcoming member vote and the associated internal campaigns, the carousel round about party chairmanship and ministerial offices - only a selection of internal irritant issues. And then Foreign Minister Sigmar Gabriel, who locates in the party "irreverent dealings" and "broken words". A touch of in Berlin Angela Merkel has thus once again made it. Or, to put it in the words of one of her party colleagues: "After all, we have kept the chancellery." Three out of four cabinets of Merkel are what is still provided in Germany with the attribute grand coalition. The fact that the Grand Coalition is no longer so big does not prevent the media public from continuing to use the well-worn term for the coalition of the Union and the SPD. The way in which Germany is currently apparently parading across the finish line of the formation of a government and then today High fog, clouds, sun This afternoon over long distances cloudy through fog, high fog and dense clouds. Only a little bit of sun, but quite sunny on the higher mountains, especially towards the west. Little wind and minus 2 to plus 6 degrees. and then with then tuna salad Ingredients for 2 servings 2 tin of tuna in oil (185 g) 2 pieces of hard-boiled eggs 2 pieces of pickles 3 pieces of tomatoes 1 piece of shallot 3 tablespoons of vinegar 1 pinch of salt, pepper Preparation Drain some of the tuna into a bowl pick something, cut the eggs and the gherkin into small cubes, cut the tomatoes into larger cubes. Mix everything, vinegar, salt and pepper, mix and chill. Just before serving, put the shallot cut into fine rings on top of the salad. and Spain Catalonia: Madrid would tolerate symbolic election Puigdemonts Germany Gabriel deeply disappointed by SPD /

SVENSKA Tummen upp och huvud rör sig i en "tummen upp" från ceremonimästaren, boxningsträning under live intervjuer och Melanie Griffith mystisk handen: The Opera Ball inte lever på sina stora stjärnor, men också på hans lilla nyckfulla stunder. ORF.at recensioner ballnight i 14 videor. och Gabriel lokaliserar respektlöshet i partiet, men som vinnare gått ur koalitionsförhandlingarna, inte SPD kommer inte att vila. Bördan av den kommande omröstning medlemmar och interna kampanjer relaterade, post karusell runt partiet ordförandeskap och ministerposter - bara ett urval av interna kontroversiella frågor. Och sedan ännu-utrikesminister Sigmar Gabriel, som lokaliserar i partiet "respektlös behandling" och "brott mot löfte". En touch av i Berlin Angela Merkel har sålunda gjort det igen. Eller, för att uttrycka det i ord en av hennes partikamrater: "När allt kommer omkring har vi behållit Chancellorship." Tre av fyra skåp av Merkel är vad man ändå ger i Tyskland med attributet stora koalitionen. Att den stora koalitionen är så stor längre, inte offentliga medier inte stoppa dem att fortsätta att använda indragna termen för koalitionen med CDU och SPD. Vägen till Tyskland drar bara till synes inget alternativ till mållinjen för att bilda en regering och sedan Idag låg stratus, moln, sol eftermiddag över långa avstånd disiga på grund av dimma, hög dimma och täta moln. Bara lite sol, men ganska soligt på de högre bergen, särskilt mot väst. Liten vind och minus 2 till plus 6 grader. och sedan genom att sedan sallad tonfisk Ingredienser för 2 portioner 2 burk tonfisk i olja (185 g) 2 st hårdkokta ägg 2 st pickles 3 stycken tomat 1 st schalottenlök 3 matskedar vinäger en nypa salt, peppar Framställning Från tonfisk häll lite olja i en skål plocka något, skära ägg och gurka i små kuber, skär tomaterna i större kuber. Blanda allt, ättika, salt och peppar, mixa och slappna av. Strax före servering skärs skaloten i fina ringar på salladen. och Spanien Katalonien: Madrid skulle tolerera symboliskt val Puigdemonts Tyskland Gabriel djupt besviken över SPD /

ESPANOL Pulgares para arriba y la cabeza se mueven en un "pulgar hacia arriba" desde el maestro de ceremonias, el entrenamiento del boxeo durante entrevistas en vivo y Melanie Griffith mano misteriosa: El Baile de la Opera no vive de sus grandes estrellas, sino también en sus pequeños momentos caprichosas. ORF.at analiza la duración de la noche en 14 videos. y Gabriel encuentra falta de respeto en el partido Aunque surgió como un ganador de las negociaciones de la coalición, el SPD no descansa. La carga de los miembros de la próxima votación y campañas internas relacionadas, puesto carrusel alrededor presidencia del partido y los puestos ministeriales - sólo una selección de temas controvertidos internos. Y luego, el ministro de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel, que localiza en el partido "tratos irreverentes" y "palabras rotas". Un toque de en Berlín Angela Merkel ha hecho una vez más. O, para decirlo en palabras de uno de sus compañeros de partido: "Después de todo, hemos conservado la cancillería." Tres de cada cuatro gabinetes de Merkel son las que todavía se proporciona en Alemania con el atributo de gran coalición. Que la gran coalición es tan grande ni más, los medios públicos no les impide seguir utilizando el término retraído para la coalición de la CDU y el SPD. El camino a Alemania simplemente arrastra al parecer no hay alternativa a la línea de meta para formar un gobierno y luego Hoy estratos bajos, nubes, sol de la tarde a >>>>>> 

>>>>>> través de largas distancias brumosas debido a la niebla, niebla alta y densas nubes. Solo un poco de sol, pero bastante soleado en las montañas más altas, especialmente hacia el oeste. Poco viento y menos 2 a más 6 grados. y después por entonces ensalada de atún Ingredientes para 2 porciones 2 lata de atún en aceite (185 g) huevos duros 2 PC 2 PC encurtidos 3 trozos de tomate PC 1 chalote 3 cucharadas de vinagre 1 pizca de sal, pimienta Preparación a partir de la Tuna verter un poco de aceite en un tazón recoger algo, cortar los huevos y el pepinillo en cubos pequeños, cortar los tomates en cubos más grandes. Mezcle todo, vinagre, sal y pimienta, mezcle y enfríelo. Justo antes de servir, coloque el chalote cortado en anillos finos en la parte superior de la ensalada. y España Cataluña: Madrid toleraría elecciones simbólicas Puigdemonts Alemania Gabriel profundamente decepcionado por SPD /

 

AM.11.02. 2018 SONNTAG /AM.11.02. 2018 SUNDAY /AM.11.02. 2018 SUNDAG /Enm.11.02. 2018 DOMINGO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Große Koalition weiter unsicher Eigentlich wollte Martin Schulz mit seinem Verzicht auf den Posten des Außenministers die deutsche SPD beruhigen, doch die Debatte rund um Personal und grundsätzliche Ausrichtung der deutschen Sozialdemokraten ist jetzt erst recht entbrannt. Weder ist klar, wer nun Außenminister wird, noch ob die SPD-Parteispitze, die bisher immer hinter Schulz stand, nicht auch noch über die gerade an der Basis ungeliebte Große Koalition mit CDU und CSU stolpert. Klar ist nur: In der SPD weiß derzeit niemand genau, wo es hingehen soll. und „Politischer Fehler" Innerhalb der CDU hält sich die Freude über die Ressortverteilung in Grenzen - insbesondere seit nach dem Abschluss des deutschen Koalitionspakts klar wurde, dass man ausgerechnet das Finanzministerium an die SPD verlieren wird. CDU-Chefin Angela Merkel musste nach Bekanntwerden innerhalb der Fraktion beruhigen. Nicht alle waren damit zu besänftigen - insbesondere beim Wirtschaftsflügel der Partei gibt es scharfe Kritik an der Ressortverteilung. „Der Kabinettszuschnitt, so wie er jetzt da ist, ist ein politischer Fehler", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin". „Gerade das Finanzministerium abzugeben wird bei den CDU-Mitgliedern nicht gerade für Begeisterungsstürme sorgen." weiter Luftangriffe als Reaktion auf Kampfflugzeug Die Lage zwischen Israel, Syrien und dem Iran hat sich in den vergangenen Wochen zugespitzt - nun droht eine weitere Eskalation. Die syrische Flugabwehr beschoss ein israelisches Kampfflugzeug, das Ziele in Syrien angriff. Es stürzte später in Israel ab. und Oft trüb, im Gebirge auch Sonne Heute Nachmittag meist bewölkt oder nebelig, vor allem an der Alpennordseite weiterhin ein paar Schauer. Oft sonnig hingegen im Bergland vom Tiroler Alpenhauptkamm bis ins Obere Murtal. Wenig Wind und minus 3 bis plus 5, in 2000m um minus 8 Grad. dann weiter Spaghetti mit Soja Karotten Sauce Zutaten für 2 Portionen 3 Stk Karotten 1 Stk Zwiebel (rot) 160 g Vollkornspaghetti 10 ml Sonnenblumenöl 250 g Sojagranulat 2 l Salzwasser 1 Dose Tomaten (passiert) 1 Prise Salz und Pfeffer 200 ml klare Suppe (Gemüsebrühe) Zubereitung Zubereitung Das Salzwasser zum Kochen bringen und die Vollkornnudeln darin al dente kochen. Die Zwiebel und die Karotten schälen und fein schneiden. In einer Pfanne Öl heiß werden lassen und das Gemüse anrösten. Das Sojagranulat in der Gemüsebrühe aufweichen und evtl. ausdrücken, wenn es die gewünschte Konsistenz hat. Zum Gemüse mischen, salzen und pfeffern, dann die passierten >>>>>>

ENGLISH Great coalition still insecure Actually, Martin Schulz wanted to calm the German SPD by renouncing the post of foreign minister, but the debate about personnel and the fundamental orientation of the German Social Democrats has only just begun. Neither is it clear who is now foreign minister, nor whether the SPD party leadership, which was always behind Schulz, not also stumbled on the just unpopular at the base grand coalition with the CDU and CSU. It is only clear that in the SPD currently no one knows exactly where to go. and "Political Error" Within the CDU the joy about the allocation of departments is limited - especially after the conclusion of the German Coalition Pact it became clear that the Ministry of Finance of all people will be lost to the SPD. CDU leader Angela Merkel had to reassure within the faction after being known. Not all were so to appease - especially in the economic wing of the party, there is sharp criticism of the distribution of departments. "The cabinet cutting, as it is now there, is a political mistake," said CDU member of parliament Christian von Stetten on Thursday in the ARD "Morgenmagazin". "Just dropping off the Ministry of Finance will not cause much enthusiasm for the members of the CDU." More Air strikes in response to fighter planes The situation between Israel, Syria and Iran has worsened in recent weeks - now threatens another escalation. The Syrian air defense shelled an Israeli fighter aircraft that attacked targets in Syria. It later crashed in Israel. And often cloudy, in the mountains also sun This afternoon mostly cloudy or foggy, especially on the northern side of the Alps still a few showers. Often sunny, however, in the mountains, from the Tyrolean Alps to the Upper Mur Valley. Little wind and minus 3 to plus 5, in 2000m to minus 8 degrees. then continue Spaghetti with Soya Carrots Sauce Ingredients for 2 servings 3 pcs carrots 1 pc onion (red) 160 g whole grain spaghetti 10 ml sunflower oil 250 g soy granules 2 l salt water 1 can of tomatoes (passed) 1 pinch of salt and pepper 200 ml clear soup (vegetable broth) Preparation Preparation Bring the salted water to a boil and cook the whole wheat pasta in it al dente. Peel and finely chop the onion and carrots. In a pan, let oil get hot and roast the vegetables. Soften the soy granules in the vegetable broth and express if necessary, if it has the desired consistency. Mix with the vegetables, salt and pepper, then add the tomato and cook for 5 minutes. Strain noodles and serve with the soy and carrot sauce. US President of the European Union President Mario Trump pressured EU / Montenegro Hahn calls on Montenegro's opposition to return to parliament/

SVENSKA Grand koalition fortfarande osäkert Egentligen Martin Schulz ville bosätta sig med sin avskedsansökan till posten som utrikesminister, den tyska SPD, men debatten om personal och grundläggande orientering av de tyska socialdemokraterna är nu mer än någonsin tänt. Varken det är klart som nu är utrikesminister, och inte heller om SPD partiledningen, som tidigare var alltid bakom Schulz, inte ens resa över oälskad just vid basen av stora koalition med CDU och CSU. Det är bara klart att i SPD idag vet ingen precis hur man ska gå. särskilt sedan efter slutförandet av den tyska koalitions pakten var klart att man kommer att förlora just finansministeriet till SPD - och "politiskt misstag" Inom CDU, glädjen i ansvarsfördelningen inom vissa gränser följer. CDU-ledaren Angela Merkel var tvungen att försäkra sig inom fraktionen efter att ha varit känd. Inte alla var så förskräckta - särskilt i partiets ekonomiska vinge, är det skarp kritik av fördelningen av avdelningar. "Skåpet skär, som det nu är där, är ett politiskt misstag, säger CDU: s parlamentsledamot Christian von Stetten på torsdagen i ARD" Morgenmagazin ". "Bara ge statskassan kommer inte bara ge för CDU medlemmar för entusiasm" Ytterligare försämrats flyganfall som svar på stridsflygplan Situationen mellan Israel, Syrien och Iran har under de senaste veckorna - nu hotar ytterligare upptrappning. Det syriska luftförsvaret beskyllde ett israeliskt stridsflygplan som attackerade mål i Syrien. Det kraschade senare i Israel. Och ofta molnigt, i bergen också sol I eftermiddag mestadels molnigt eller dimmigt, särskilt på norra sidan av Alperna finns det fortfarande några duschar. Ofta soligt, dock i bergen, från de tyrolska Alperna till Övre Murdalen. Liten vind och minus 3 till plus 5, 2000m till minus 8 grader. sedan spaghetti med soja morot sås Ingredienser för 2 portioner 3 st morötter (händer) 1 st lök (röd) 160 g hela vetespaghetti 10 ml solrosolja 250 g soja granuler 2 l saltvatten en burk tomater en nypa salt och peppar 200 ml klar soppa (vegetabiliska) Beredning Förberedelse Koka saltvattnet och koka hela vetepastaen i det al dente. Skala och finhack lök och morötter. Låt oljan bli varm och rosta grönsakerna i en panna. Mjuka sojakornen i vegetabilisk buljong och uttrycka om det behövs, om det har den önskade konsistensen. Blanda med grönsaker, salt och peppar, lägg sedan till tomaten och koka i 5 minuter. Stam nudlar och servera med soja och morotsås. USA: s president för Europeiska unionens president Mario Trump pressade EU / Montenegro Hahn uppmanar Montenegros motstånd att återvända till parlamentet/

>>>>>> Tomaten dazugeben und das Ganze für 5 Minuten fertig kochen. Nudeln abseihen und mit der Soja-Karotten-Sauce servieren. USA Stabschef von Präsident Trump gerät unter Druck EU/Montenegro Hahn fordert Montenegros Opposition zur Rückkehr ins Parlament auf /

 

ESPANOL Gran coalición todavía incierto En realidad, Martin Schulz quería establecerse con su renuncia al cargo de canciller, el SPD alemán, pero el debate sobre el personal y la orientación básica de la socialdemocracia alemana es ahora más que nunca encendió. Tampoco está claro que ahora es ministro de Asuntos Exteriores, ni si la dirección del partido SPD, que anteriormente era siempre detrás de Schulz, incluso no tropezar con los que no aman justo en la base de la gran coalición con la CDU y CSU. Está claro que en el SPD actualmente nadie sabe exactamente a dónde ir. sobre todo porque después de la finalización del pacto de coalición alemana estaba claro que uno va a perder sólo el Ministerio de Economía para el SPD - y "error político" Dentro de la CDU, la alegría de la distribución de responsabilidades dentro de los límites adhiere. La líder de CDU Angela Merkel tuvo que tranquilizar dentro de la facción después de ser conocida. No todos fueron para apaciguar, especialmente en el ala económica del partido, hay agudas críticas a la distribución de los departamentos. "El recorte del gabinete, tal como está ahora, es un error político", dijo el miembro del parlamento de la CDU Christian von Stetten el jueves en el ARD "Morgenmagazin". "Sólo dar el Tesoro va a proporcionar no sólo para los miembros de la CDU para el entusiasmo" empeorado aún más ataques aéreos en respuesta al avión de guerra La situación entre Israel, Siria e Irán en las últimas semanas - ahora amenaza mayor escalada. La defensa aérea siria bombardeó un avión de combate israelí que atacó objetivos en Siria. Luego se estrelló en Israel. Y a menudo nublado, en las montañas también el sol Esta tarde mayormente nublado o niebla, especialmente en el lado norte de los Alpes todavía algunas duchas. A menudo soleado, sin embargo, en las montañas, desde los Alpes tiroleses hasta el Alto Valle Mur. Poco viento y menos de 3 a más 5, en 2000 ma menos 8 grados. a continuación, espaguetis con zanahoria salsa de soja Ingredientes para 2 porciones de 3 PC zanahorias (pasa) 1 pc cebolla (rojo) 160 g de fideos de trigo integral 10 ml de aceite de girasol 250 g de gránulos de soja 2 l de agua sal 1 lata de tomates 1 pizca de sal y pimienta 200 ml sopa clara (vegetales) Preparación Preparación Hierva el agua salada y cocínela al dente. Pele y pique finamente la cebolla y las zanahorias. En una sartén, deja que el aceite se caliente y asa las verduras. Ablande los gránulos de soja en el caldo de verduras y expréselo si es necesario, si tiene la consistencia deseada. Mezcle con las verduras, sal y pimienta, luego agregue el tomate y cocine por 5 minutos. Cuele los fideos y sirva con la salsa de soja y zanahoria. El presidente de los Estados Unidos, Mario Trump, presiona a la UE / Montenegro Hahn pide a la oposición de Montenegro que regrese al parlamento/

 

 

AM.12.02. 2018 MONTAG /AM.12.02. 2018 MONDAY /AM.12.02. 2018 Måndag /Enm.12.02. 2018 LUNES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Wien schildert Abkürzungen für Fußgänger aus Es sind oft versteckte Schleichwege mitten im dicht verbauten Gebiet: Die „Durchhäuser" sind eine Wiener Besonderheit. Die Stadt will diese Abkürzungen für Fußgänger nun ausschildern, um sie bekannter zu machen. und Per Gessle Podcast-Interview in Framgångspodden über unserer Lady Marie F wie Per Marie getroffen hat. Per erzählt, dass sie sich in den 70ern in einem Proberaum in Halmstad getroffen haben. Gyllene Tider und Maries Band Strul probten am selben Ort. Marie sang in dieser Band und spielte Klavier und sein Freund Martin war auch in der Band. Marie war fantastisch. Sie wurden gute Freunde. Marie sang 1981 auf Gyllene Tiders Lied Ingenting av vad du behöver auf Schlagers Silvester-Single 1981 und dann im Fernsehen, Vandrar i ett sommarregn 1982. Sie ging 1984 mit GT auf Tournee und spielte Backing Vocals mit einem anderen Mädchen. Sie haben immer daran gedacht, etwas zusammen zu machen und es international zu machen. Pers Karriere war gefallen, aber Maries war auf Hochtouren. Sie bekam einen EMI-Plattenvertrag und machte ein zweites Soloalbum. Dann beschlossen sie, ein Lied auf Englisch zu machen. Es war unendliche Liebe. Per schrieb es ursprünglich für Pernilla Wahlgren, es hieß Svarta glas auf Schwedisch. Pernilla hat es nie aufgenommen und Rolf Nygren, der Chef von EMI, schlug Per vor, englische Texte zu schreiben und mit Marie aufzunehmen, weil es ein fantastisches Lied war. Also taten sie es. Es wurde 1986 ein großer Sommerhit in Schweden. Niemand wollte es im Ausland haben. Da Per keinen Plattenvertrag hatte und er Songs für ein Soloalbum geschrieben hatte, begann er, die Texte ins Englische zu übersetzen und das wurde Roxettes erstes Album Pearls of Passion. Alexander fragt, ob Per meinte, er sei gut in englischen Texten. Per sagt, er weiß es nicht, aber er wuchs mit englischen Texten auf und er lernte Englisch durch Popmusik und englische Musikmagazine. Vielleicht hätten sie mehr gewinnen können, wenn sie einen besseren Texter hätten, aber sie wussten niemanden, der besser wäre. Er erzählt auch, dass Roxettes Besonderheit gegenüber allen anderen internationalen Künstlern damals war, dass alles zu Hause war, sie taten alles auf ihre Weise. Es waren Pers Lieder, Maries Gesang, aufgenommen in Stockholm mit schwedischen Musikern. Selbst wenn sie einige Male in die USA gingen, wollten sie nie dorthin ziehen. Ihre erste US Nr. 1 passierte im April 1989. Alexander fragt Per, als er wirklich fühlte, dass sie durchbrachen. Herr G sagt, es war, als Tom Petty schrie. Haha. Alexander fragt, als er zum ersten Mal fühlte, dass es wirklich etwas Globales werden kann. Per sagt, dass es keinen genauen Zeitpunkt gab, an dem er sich so fühlte. Einer der letzten Songs, die sie für Look Sharp aufgenommen haben! war der Blick. Sie fanden es großartig und das ganze Album war sehr stark. Er erinnert sich, dass er Marie gesagt hat, wenn sie mit einem der Songs auf diesem Album Erfolg hätten, dann hätten sie einige gute Jahre. Es gibt The Look, Listen To Your Heart, Dangerous und Dressed For Success auf diesem Album, 4 große Hits. und Mehrere Datensysteme runtergefahren Hacker haben während der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Südkorea am Freitag große Teile des internen Netzwerkes lahmgelegt. Das bestätigte das Organisationskomitee am Sonntag. Betroffen von der Cyberattacke waren unter anderem das WLAN und die TV-Kanäle. Außerdem wurden kurzfristig mehrere Datensysteme wegen Sicherheitsbedenken runtergefahren. Obwohl die Organisatoren nach eigenen Angaben den Ursprung der Attacke kennen, herrscht Stillschweigen. weiter Heute immer wieder Sonne In Vorarlberg und Tirol allmählich Schneefall und Regen, am späten Nachmittag und Abend dann auch in Salzburg und Oberösterreich, Sonne im Westen nur vorübergehend. Nach Osten und Süden hin zunächst trüb, nach und nach aber immer öfter Sonne. Höchstwerte: 0 bis 7 Grad. und dann weiter mit Mediterraner Nudel-Salat Zutaten für 4 Portionen 250 g Penne 150 g getrocknete Tomaten 1 Stk Zwiebel 1 Stk Knoblauchzehe 1 TL Senf 40 g grüne Oliven 0.5 Stk roter Paprika 2 Stk Essiggurken 1 EL Weißweinessig 1 Prise Salz, Pfeffer 100 ml Mayonnaise 150 ml Joghurt 0.5 Bund Petersilie 2 Stg Thymian 2 Stg Basilikum 100 g Schafkäse Zubereitung Penne nach Packungsanleitung kochen. Zwiebel und Knoblauch schälen und klein schneiden. Tomaten, Paprika, Gurken und Oliven >>>>>>

ENGLISH Vienna describes shortcuts for pedestrians There are often hidden hidden paths in the middle of the densely built-up area: The "Durchhäuser" are Viennese peculiarities. The city wants to now give these shortcuts for pedestrians to make them known. and Per Gessle podcast interview in Framgångspodden about our Lady Marie F as met Per Marie. Per tells that they met in a rehearsal room in Halmstad in the 1970s. Gyllene Tider and Marie's band Strul rehearsed in the same place. Marie sang in this band and played piano and his friend Martin was also in the band. Marie was fantastic. They became good friends. Marie sang in 1981 on Gyllene Tider's song Ingenting av vad du behöver on Schlager's New Year's Eve single in 1981 and then on television, Vandrar i ett sommarregn in 1982. She toured with GT in 1984 and played backing vocals with another girl. They have always thought of doing something together and making it international. Pers's career had fallen, but Maries was at full speed. She got an EMI record deal and made a second solo album. Then they decided to make a song in English. It was infinite love. Per originally wrote it for Pernilla Wahlgren, it was called Svarta glas in Swedish. Pernilla never recorded it, and Rolf Nygren, the head of EMI, suggested Per to write English lyrics and record with Marie because it was a fantastic song. So they did it. It became a big summer hit in Sweden in 1986. Nobody wanted to have it abroad. Since Per had no record deal and he had written songs for a solo album, he began to translate the lyrics into English and this was Roxette's first album Pearls of Passion. Alexander asks if Per said he was good at English lyrics. Per says he does not know, but he grew up with English lyrics and he learned English through pop music and English music magazines. Maybe they could have won more if they had a better copywriter, but they did not know anyone better. He also says that Roxette's specialty over all other international artists back then was that everything was at home, they did everything in their own way. It was Pers Lieder, Marie's vocals, recorded in Stockholm with Swedish musicians. Even if they went to the US a few times, they never wanted to move there. Her first US No. 1 happened in April 1989. Alexander asks Per when he really felt that they broke through. Mr. G says it was when Tom Petty screamed. Haha. Alexander asks when he first felt that it really could become something global. Per says there was no exact time he felt that way. One of the last songs they recorded for Look Sharp! was the look. you Loved it and the whole album was very strong. He remembers that he said to Marie that if they were successful with one of the songs on this album, then they would have some good years. There are The Look, Listen To Your Heart, Dangerous and Dressed For Success on this album, 4 great hits. Hacking down multiple data systems Hackers paralyzed much of the internal network during the opening ceremony of the Winter Olympics in South Korea on Friday. This was confirmed by the organizing committee on Sunday. Affected by the cyber attack were, among other things, the Wi-Fi and TV channels. In addition, several data systems were shut down at short notice due to security concerns. Although the organizers are known to know the origin of the attack, there is silence. continue Today sunshine again and again In Vorarlberg and Tyrol snowfall and rain gradually, in the late afternoon and evening then also in Salzburg and Upper Austria, sun in the west only temporarily. Towards the east and south initially cloudy, but gradually more and more sun. Maximum values: 0 to 7 degrees. and then with Mediterranean pasta salad Ingredients for 4 servings 250 g Penne 150 g dried tomatoes 1 piece of onion 1 piece of garlic clove 1 teaspoon mustard 40 grams of green olives 0.5 pieces of red pepper 2 pieces of pickles 1 tablespoon of white wine vinegar 1 pinch of salt, pepper 100 ml of mayonnaise 150 ml of yoghurt 0.5 bunch of parsley 2 pieces of thyme 2 pieces of basil 100 g of sheep's cheese Preparation Cook the penne according to the package instructions. Peel onion and garlic and cut into small pieces. Chop tomatoes, peppers, cucumbers and olives, mix well. Chop the parsley, thyme and basil and add to the vegetables, mix with the pasta. Add yoghurt, mayonnaise, mustard and vinegar to the noodles, season to taste with salt and pepper. Marinate for at least 1 hour and then taste again. Chop the sheep's cheese and add to the salad. Financial World Bitcoin, Gold, Credit and Co .: Where to go with the money? Stock markets up and down on the stock markets at the end of the week /

SVENSKA Wien porträtterar förkortningar för fotgängare från det ofta dold hemlighet vägar i mitten av tätt bebyggt område: "genom hus" är en speciell egenskap hos Wien. Staden vill nu ge dessa genvägar för fotgängare att göra dem kända. och Per Gessle podcast intervju i Framgångspodden om vår Lady Marie F som träffades Per Marie. Per berättar att de träffades i ett repetitionsrum i Halmstad på 1970-talet. Gyllene Tider och Marias band Strul repeterade på samma plats. Marie sjöng i detta band och spelade piano och hans vän Martin var också i bandet. Marie var fantastisk. De blev goda vänner. Marie sjöng 1981 till Gyllene Tider song Ingenting AV Vad du behöver på nyårsafton Schlager singel i 1981 och sedan på TV, Vandrar i Ett sommarregn 1982. Hon gick på turné 1984 med GT och spelade körsång med en annan tjej. De har alltid tänkt på att göra något tillsammans och göra det internationellt. Pers karriär hade fallit, men Maries var i full fart. Hon fick en EMI-rekord och gjorde ett andra soloalbum. Då bestämde de sig för att göra en sång på engelska. Det var oändlig kärlek. Per skrev det ursprungligen för Pernilla Wahlgren, det heter Svarta glas på svenska. Pernilla har aldrig spelade in den och Rolf Nygren, chef för EMI föreslog Per att skriva engelska texter och inspelning med Marie eftersom det var en fantastisk sång. Så gjorde de det. Det blev en stor sommar hit i Sverige 1986. Ingen ville ha det utomlands. Som Per hade ingen skivkontrakt och han hade skrivit låtar till en soloalbum, började han att översätta texter till engelska och det var Roxette första album Pearls of Passion. Alexander frågar om Per sa att han var bra på engelska texter. Per säger att han inte vet, men han växte upp med engelska texter och han lärde sig engelska genom popmusik och engelska musikmagasiner. Kanske skulle de ha vunnit mer om de hade en bättre copywriter, men de visste inte någon bättre. Han sade också att Roxette funktion jämfört med alla andra internationella artister på den tiden var att allt var hemma, de gjorde allt i deras väg. Det var Pers Lieder, Marias sång, inspelad i Stockholm med svenska musiker. Även om de åkte till USA ett par gånger, ville de aldrig flytta dit. Hennes första amerikanska nr 1 hände i april 1989. Alexander frågar Per när han verkligen kände att de bröt igenom. Herr G säger att det var när Tom Petty skrek. Haha. Alexander frågar när han först märkte att det verkligen kunde bli något globalt. Per säger att det inte fanns någon exakt tid som han kände på det sättet. En av de sista låtarna de spelade in för Look Sharp! var utseendet. de Älskade det och hela albumet var väldigt starkt. Han kommer ihåg att han sa till Marie att om de lyckades med en av låtarna på det här albumet, skulle de ha några bra år. Det finns utseendet, lyssna på ditt hjärta, farligt och klädt för framgång på detta album, 4 stora träffar. Hacking down multiple datasystem Hackers lammade mycket av det interna nätverket under öppningsceremonin för vinter OS i Sydkorea på fredag. Detta bekräftades av organisationsutskottet på söndag. Påverkade av cyberangreppet var bland annat Wi-Fi och TV-kanaler. Dessutom stängdes flera datasystem med kort varsel på grund av säkerhetshänsyn. Även om arrangörerna är kända för att känna till attacken, är det tyst. Idag fortsätter upprepade gånger solen i Vorarlberg och Tyrolen gradvis snöfall och regn under sen eftermiddag och kväll, även i Salzburg och Oberösterreich, sol i väst bara tillfälligt. Mot öst och syd i början molnigt, men gradvis mer och mer sol. Maximala värden: 0 till 7 grader. och sedan fortsätta med Medelhavs pasta sallad ingredienser i 4 portioner 250 g Penne 150 g torkade tomater 1 Stk lök 1 Stk kryddnejlika 1 tsk senap 40 g gröna oliver 0.5 st röd paprika 2 st pickles en matsked vitvinsvinäger en nypa salt, peppar 100 ml majonnäs 150 ml yoghurt 0,5 gäng persilja 2 timjan Stg 2 Stg basilika 100g fetaost Penne beredning laga enligt paketets anvisningar. Skala lök och vitlök och skär i små bitar. Häll tomater, paprika, gurkor och oliver, mixa bra. Häll persilja, timjan och basilika och lägg till grönsakerna, blanda med pastan. Tillsätt yoghurt, majonnäs, senap och ättika till nudlarna, krydda med salt och peppar. Marinera i minst 1 timme och smaka sedan igen. Haka fårens ost och lägg till sallad. Financial World Bitcoin, Gold, Credit and Co.: Var ska man gå med pengarna? Aktiemarknaderna upp och ner på aktiemarknaderna i slutet av veckan /

>>>>>> klein schneiden, alles gut miteinander vermengen. Petersilie, Thymian und Basilikum klein hacken und zum Gemüse geben, mit den Nudeln vermengen. Joghurt, Mayonnaise, Senf und Essig zu den Nudeln geben, mit Salz und Pfeffer pikant abschmecken. Mindestens 1 Stunde marinieren lassen und dann nochmals abschmecken. Schafkäse klein schneiden und zum Salat geben. Finanzwelt Bitcoin, Gold, Kredit und Co.: Wohin mit dem Geld? Aktienmärkte Auf und Ab an den Börsen zu Wochenschluss /

ESPANOL Viena interpreta abreviaturas para los peatones de los que se ocultan a menudo caminos secretos en el medio del área densamente urbanizada: El "a través de casas" son una característica especial de Viena. La ciudad quiere ahora dar estos atajos para que los peatones los den a conocer. y la entrevista de podcast de Per Gessle en Framgångspodden sobre nuestra Lady Marie F como conoció a Per Marie. Per relata que se encontraron en una sala de ensayo en Halmstad en la década de 1970. Gyllene Tider y la banda de Marie Strul ensayaron en el mismo lugar. Marie cantaba en esta banda y tocaba el piano y su amigo Martin también estaba en la banda. Marie fue fantástica. Se hicieron buenos amigos. Marie cantó 1981 a Gyllene Tider canción Ingenting av VAD du behöver con sencillo en la víspera de Año Nuevo Schlager en 1981 y luego en la televisión, Vandrar i ett sommarregn 1982. Ella fue de gira en 1984 con GT y jugó coros con otra chica. Siempre han pensado en hacer algo juntos y hacerlo internacional. La carrera de Pers había caído, pero Maries estaba a toda velocidad. Obtuvo un contrato de grabación de EMI e hizo un segundo álbum en solitario. Luego decidieron hacer una canción en inglés. Fue amor infinito. Originalmente lo escribió para Pernilla Wahlgren, se llamaba Svarta Glas en sueco. Pernilla nunca ha grabado y Rolf Nygren, jefe de EMI, Per sugirió a escribir letras en inglés y grabar con Marie porque era una canción fantástica. Entonces lo hicieron. Se convirtió en un gran éxito de verano en Suecia en 1986. Nadie quería tenerlo en el extranjero. Como no tenía por contrato de grabación y que había escrito canciones para un álbum en solitario, comenzó a traducir los textos en Inglés y que fue el primer álbum de Roxette Pearls of Passion. Alexander pregunta si Per dijo que era bueno para las letras en inglés. Per dice que no sabe, pero creció con letras en inglés y aprendió inglés a través de la música pop y revistas de música en inglés. Tal vez podrían haber ganado más si hubieran tenido un mejor redactor, pero no conocían a nadie mejor. También dice que >>>>>>

>>>>>>2 tenían éxito con una de las canciones de este álbum, que tenía algunos buenos años. Hay The Look, Listen To Your Heart, Dangerous y Dressed For Success en este álbum, 4 grandes éxitos. y múltiples sistemas de datos apagar los piratas informáticos han paralizado gran parte de la red interna durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur el viernes. Esto fue confirmado por el comité organizador el domingo. Afectados por el ataque cibernético fueron, entre otras cosas, el Wi-Fi y los canales de televisión. Además, varios sistemas de datos se cerraron con poca antelación debido a problemas de seguridad. Aunque se sabe que los organizadores saben el origen del ataque, hay silencio. Hoy en día siguen repetidamente sol en Vorarlberg y Tirol nevadas y la lluvia poco a poco por la tarde y por la noche, también en Salzburgo y Alta Austria, sol en Occidente sólo temporal. Hacia el este y sur inicialmente nublado, pero gradualmente más y más sol. Valores máximos: 0 a 7 grados. y luego continuar con ingredientes de la ensalada de pasta mediterráneos para 4 porciones 250 g Penne 150 g de tomates secos 1 Stk cebolla 1 Stk clavo de olor 1 cucharadita de mostaza 40 g de aceitunas verdes 0.5 PC pimientos rojos 2 PC encurtidos vinagre 1 cucharada de vino blanco 1 pizca de sal, pimienta 100 ml mayonesa 150 ml de yogur 0,5 manojo de perejil 2 tomillo Stg 2 albahaca 100g preparación Penne queso feta Stg cocinar de acuerdo con las instrucciones del paquete. Pelar la cebolla y el ajo y cortar en trozos pequeños. Picar los tomates, los pimientos, los pepinos y las aceitunas, mezcle bien. Picar el perejil, el tomillo y la albahaca y agregar a las verduras, mezclar con la pasta. dar el yogur, la mayonesa, la mostaza y el vinagre a la pasta, sazone al gusto con sal y pimienta picante. Marinar durante al menos 1 hora y luego probar de nuevo. Picar el queso de oveja y agregar a la ensalada. Financial World Bitcoin, Gold, Credit and Co .: ¿Adónde ir con el dinero? Los mercados bursátiles suben y bajan en los mercados bursátiles al final de la semana /

>>>>>> la especialidad de Roxette sobre todos los artistas internacionales en aquel entonces era que todo estaba en casa, lo hacían todo a su manera. Era Pers Lieder, la voz de Marie, grabada en Estocolmo con músicos suecos. Incluso si fueron a los EE. UU. Un par de veces, nunca quisieron mudarse allí. Su primer US No. 1 sucedió en abril de 1989. Alexander le pregunta a Per cuando realmente sintió que se abrió paso. El Sr. G dice que fue cuando Tom Petty gritó. Jaja. Alexander pregunta cuándo sintió por primera vez que realmente podría convertirse en algo global. Per dice que no hubo una hora exacta en que se sintiera de esa manera. ¡Una de las últimas canciones que grabaron para Look Sharp! era el aspecto. ellos Me encantó y todo el álbum fue muy fuerte. Se recuerda que le dijo a Marie, si >>>>>>2

 

AM.14.02. 2018 DIENSTAG /AM.14.02. 2018 TUESDAY /AM.14.02. 2018 TISDAG /Enm.14.02. 2018 MARTES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.