ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN EU-Kommission: Wien für Bankenaufsicht attraktiv Die EU-Kommission hat heute eine detaillierte Bewertung der Bewerbungen um die künftigen Standorte der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) und der EU-Bankenaufsicht EBA im Zuge des „Brexits" vorgelegt. Bei der EBA wird die Attraktivität Wiens betont. Ein Ranking oder eine Shortlist geht aus der Bewertung der EU-Kommission nicht hervor. dann Übernimmt Verantwortung Wenige Stunden nach den von „Presse" und „profil" publizierten Berichten, wonach im Auftrag der SPÖ - teils rassistische - Dirty-Campaigning-Facebook-Plattformen gegen ÖVP-Chef Sebastian Kurz betrieben worden sind, gibt es nun Konsequenzen: SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler übernahm Samstagnachmittag die Verantwortung und trat mit sofortiger Wirkung zurück. Er betonte zugleich erneut, von den Aktivitäten nichts gewusst zu haben. Empört zeigten sich die anderen Parteien, die FPÖ forderte den Rücktritt von SPÖ-Kanzler Christian Kern. und Formel 1: Desaster für Vettel in Sepang-Quali Sebastian Vettel hat im Kampf um den WM-Titel im Qualifying für den Grand Prix von Malaysia das nächste Desaster erlebt. Zwei Wochen nach dem Startcrash von Singapur verpatzte Ferrari heute einen Motorentausch bei Vettels Boliden. Der Deutsche blieb daher ohne Zeit und muss das Rennen morgen (9.00 Uhr live in ORF eins) vom letzten Startplatz aus in Angriff nehmen. An der Spitze des Klassements feierte Mercedes-Star Lewis Hamilton ein rundes Jubiläum. weiter Morgen unbeständig, kühler Morgen von Vorarlberg bis Oberösterreich regnerisch, im Süden oft nebelig trüb, im Osten meist noch sonnig. Tagsüber überall dichtere Wolken, dann aber nur noch wenige Schauer. Im Osten lebhafter Südostwind. Maximal 10 bis 18 Grad. dann weiter Steirische Pizza Zutaten Portionen: 4 Für den Teig: 900 g Mehl 500 ml Wasser (lauwarm) 25 g Salz 3 EL Steirerkraft Kürbiskernöl

g.g.A. üö 8 g Germ (oder 1 Pkg. Trockengerm) Für Variante 1: 25 g Steirerkraft Kürbiskerne (gerieben) ü /video-snack-kuerbis-artikel-4372Kürbis (z.B. Hokkaido) ü Speck Steirerkäse Für Variante 2: Tomatenscheiben Käse ä Rohschinken Vogerlsalat Steirerkraft Apfelessig Steirerkraft Genusspesto Kürbiskern (mit Basilikum) ü Zubereitung Für die Steirische Pizza zunächst Mehl, Wasser, Salz, Kürbiskernöl, Kürbiskerne und Germ miteinander gut verkneten und mindestens 2 Stunden bei Zimmertemperatur zugedeckt gehen lassen. Tipp: Germ nicht mit dem Salz mischen, am besten im Nachhinein hinzufügen und weiter kneten. Den Kürbis schälen, entkernen, würfeln und in Butter anschwitzen. Salz beigeben und so lange kochen, bis

der Kürbis weich ist. Mit dem Löffelrücken den Kürbis zerdrücken bis er cremig ist (es können ruhig noch ein paar Stücke in der Sauce sein) und auskühlen lassen. Backrohr auf 240 °C vorheizen. Variante 1 Den Teig nach Belieben formen, zum Beispiel Mini-Pizzen. Kürbissauce und Steirerkäse darauf verteilen und ins Backrohr geben. Speck, nicht zu dünn geschnitten, nach 4 Minuten auf der Pizza verteilen und ungefähr 6–10 Minuten weiterbacken. Variante 2 Den Teig nach Belieben formen, Tomatenscheiben und Käse darauf verteilen. Im vorgeheizten Backrohr knusprig backen. Nach dem Fertigbacken sofort mit dem Vulcanoschinken und dem Vogerlsalat belegen. Mit Apfelessig und Kürbiskernpesto marinieren. Steirische Pizza sofort servieren. Natürlich kann die steirische Pizza auch mit anderen Zutaten nach Wahl belegt werden. und Finanzpolizei Baubetrug: Ermittlungen auf 70 Beschuldigte ausgeweitet Burgenland 190 Feuerwehrleute bekämpften Strohlagerbrand in Parndorf /

SVENSKA EU-kommissionen: Wien attraktiv för banktillsyn, EU-kommissionen presenterade i dag en detaljerad bedömning av ansökningar om framtida placeringen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska bankmyndigheten som en del av "Brexits". Wiens överklagande betonas vid EBA. En rangordning eller en kortlista kommer inte fram ur utvärderingen av EU-kommissionen. Sedan tar ansvar Några timmar efter "profil", utgiven av "press" och rapporterar att på uppdrag av SPÖ - ibland rasistiska - har drivits korta smutsiga kampanj Facebook plattformar mot ÖVP ledare Sebastian, finns det nu konsekvenser: SPÖ VD Georg Niedermühlbichler tog över ansvaret på lördag eftermiddag och avgick med omedelbar verkan. Samtidigt betonade han än en gång att han inte hade känt till verksamheten. De andra parterna, FPÖ, krävde att SPÖ-kansler Christian Kern avgått. och Formel 1: katastrof för Vettel på Sepang Qualifiers Sebastian Vettel har upplevt nästa katastrof i kampen om världsmästartiteln i kvalet till Malaysias Grand Prix. Två veckor efter Singapores startkrasch körde Ferrari idag en motorbyte på Vettels Boliden. Tyska var därför utan tid och måste starta loppet i morgon (9.00 klockan lever i ORF en) från sista startplatsen. I toppen av klassen firade Mercedes-stjärnan Lewis Hamilton en rund årsdag. ytterligare imorgon instabil, kall morgon från Vorarlberg till Oberösterreich regnig, i syd ofta dimma molnigt, i öst mest soligt. Under dagen molnigt, men bara några duschar. I den östligaste sydostvinden. Maximalt 10 till 18 grader. sedan Steirische portioner pizza ingredienser: 4 för degen: 900 g Mehl 500 ml vatten (ljumma) 25 g salt 3 matskedar Steirerkraft pumpafröolja SGB UO 8 g Germ (eller ett paket torrjäst.) För Alternativ 1: 25 g Steirerkraft pumpafrön (riven) o / videosnack kuerbis-artikel-4372Kürbis (t.ex. Hokkaido) ü bacon Styrian ost för Alternativ 2: Tomat skivor av ost som rökt skinka Vogerlsalat Steirerkraft släpper u (med basilika) förberedelse för Steiermarks Pizza första mjöl, vatten, salt, pumpa fröolja, pumpafrön och groddar bra tillsammans, knåda och minst 2 timmar vid rumstemperatur, täckta äppelcidervinäger Steirerkraft njutning pesto pumpafrön. Tips: Blanda inte Germ med saltet, bäst att lägga till efteråt och fortsätt knådning. Skal squash, kärna, tärning och saut i smör. Tillsätt saltet och koka tills pumpan är mjuk. Använd skedan för att krossa pumpan tills den är krämig (det kan fortfarande vara några stycken i såsen) och låt det svalna. Förvärm ugnen till 240 ° C. Variant 1 Forma degen som önskad, till exempel minipizzor. Tillsätt pumpa sås och Styrian ost och placera i ugnen. Skär bacon, inte för tunn, efter 4 minuter på pizza och baka i ca 6-10 minuter. Variant 2 Forma degen efter önskemål, sprida tomatskivorna och ost på toppen. Baka spröd i föruppvärmd ugn. När bakningen är klar täcker omedelbart Vulcanoschinken och Vogerlsalat. Säsong med äppel selleri och pumpa pesto. Servera Styrian Pizza omedelbart. Naturligtvis kan Steiermarkens pizza även serveras med andra ingredienser av ditt val. och finanspolitisk konstruktion: utredningar på 70 anklagade expanderade Burgenland 190 brandmän kämpade strålagring i Parndorf /

ENGLISH EU Commission: Vienna attractive for banking supervision Today, the European Commission has presented a detailed assessment of the applications for the future sites of the EU Medicines Agency (EMA) and the EU Banking Supervisory Authority (EBA) in the course of the "Brexit". The appeal of Vienna is emphasized at EBA. A ranking or shortlist does not emerge from the evaluation of the EU Commission. then takes responsibility A few hours after the reports published by "Presse" and "profile", according to which on behalf of the SPÖ - partly racist - Dirty Campaigning Facebook platforms against ÖVP boss Sebastian Kurz were operated, there are now consequences: SPÖ Managing Director Georg Niedermühlbichler took over responsibility on Saturday afternoon and resigned with immediate effect. At the same time, he stressed once again that he had not known about the activities. The other parties, the FPÖ, demanded the resignation of SPÖ chancellor Christian Kern. and Formula 1: disaster for Vettel in Sepang Quali Sebastian Vettel has experienced the next disaster in the battle for the World Championship title in qualifying for the Grand Prix of Malaysia. Two weeks after the start crash of Singapore, Ferrari today drove an engine exchange at Vettel's Boliden. The German was therefore without time and must start the race tomorrow (9.00 clock live in ORF one) from the last starting place. At the top of the class, Mercedes star Lewis Hamilton celebrated a round anniversary. further Tomorrow unstable, cool morning from Vorarlberg to Oberösterreich rainy, in the south often foggy cloudy, in the east mostly sunny. During the day cloudy, but only a few showers. In the east brisk southeast wind. Maximum 10 to 18 degrees. then continue Styrian pizza Ingredients Serving: 4 For the dough: 900 g flour 500 ml water (lukewarm) 25 g salt 3 tbsp Steirerkraft pumpkin seed oil PGI (for example Hokkaido) ü Speck Steierkäse For variant 2: tomato slices Cheese Roh raw ham Vogerlsalat Steirerkraft. For example 1: 25 g Steirerkraft Kürbiskerne (grated) ü / video-snack-kuerbis-artikel-4372 Apple sauce Steirerkraft Genusspesto Kürbiskern (with basil) ü Preparation For the Styrian pizza, firstly knead the flour, water, salt, pumpkin seed oil, pumpkin seeds and germ together and let cover at least 2 hours at room temperature. Tip: Do not mix Germ with the salt, best to add afterwards and continue kneading. Peel the squash, core, dice and saute in butter. Add the salt and boil until

the pumpkin is soft. Use the spoon to crush the pumpkin until it is creamy (it can still be a few pieces in the sauce) and let it cool. Preheat oven to 240 ° C. Variant 1 Shape the dough as desired, for example mini pizzas. Add the pumpkin sauce and Styrian cheese and place in the oven. Cut the bacon, not too thin, after 4 minutes on the pizza and bake for about 6-10 minutes. Variant 2 Shape the dough as desired, spread the tomato slices and the cheese on top. Bake crispy in pre-heated oven. After the baking is finished, immediately cover with the Vulcanoschinken and the Vogerlsalat. Season with apple celery and pumpkin pesto. Serve Styrian pizza immediately. Of course the Styrian pizza can also be served with other ingredients of your choice. and financial police construction: investigations on 70 accused expanded Burgenland 190 firefighters fought straw storage in Parndorf /

ESPANOL Comisión de la UE: Wien atractiva de Supervisión Bancaria, la Comisión Europea ha presentado hoy una evaluación detallada de las aplicaciones para las futuras ubicaciones de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Autoridad Bancaria Europea como parte de los "Brexits". El atractivo de Viena se enfatiza en EBA. Una clasificación o lista corta no surge de la evaluación de la Comisión de la UE. Luego toma la responsabilidad Unas pocas horas después de que el "perfil", publicado por "prensa" y reporta que en nombre de las OEP - a veces racista - han sido operados de campaña sucia plataformas cortas de Facebook contra ÖVP líder Sebastián, ahora hay consecuencias: SPÖ El director gerente Georg Niedermühlbichler asumió la responsabilidad el sábado por la tarde y renunció con efecto inmediato. Al mismo tiempo, subrayó una vez más que no había conocido las actividades. Las otras partes, el FPÖ, exigieron la dimisión del canciller de SPÖ Christian Kern. y la Fórmula 1: desastre para Vettel en Sepang Calificadores Sebastian Vettel ha experimentado el siguiente desastre en la lucha por el título mundial en la clasificación del Gran Premio de Malasia. Dos semanas después del accidente comienzo de Singapur Ferrari frustrado hoy un reemplazo de motor con coches de carrera de Vettel. Por lo tanto, el alemán se mantuvo sin tiempo y mañana tiene que la carrera (09:00 en vivo en uno ORF) desde el último lugar de abordar. En la parte superior de la clase, Mercedes estrella Lewis Hamilton celebró un aniversario redondo. mañana siguiente voluble, mañana fresca y lluviosa de Vorarlberg Alta Austria, en el sur menudo nebuloso niebla, siendo mayormente soleado, en el este. Durante el día nublado, pero sólo unas pocas lluvias. En el este viento viento sureste. Máximo de 10 a 18 grados. luego Steirische ingredientes porciones de pizza: 4 Para la masa: 900 g Mehl 500 ml de agua (tibia) 25 g de sal 3 cucharadas de calabaza Steirerkraft aceite de semilla IGP UO 8 g Germ (o 1 paquete de levadura seca.) Para la Opción 1: 25 g semillas Steirerkraft de calabaza (rallado) o / vídeo Kuerbis-artículo 4372Kürbis de aperitivo (por ejemplo, Hokkaido) ü tocino queso Styrian para la Opción 2: rodajas de tomate de queso como el jamón ahumado Vogerlsalat Steirerkraft dejar de lado u (con albahaca) preparación para la primera harina de Estiria pizza, agua, sal, aceite de semilla de calabaza, semillas de calabaza y germen de bien juntos, amasar y al menos 2 horas a temperatura ambiente, cubiertos de vinagre de manzana Steirerkraft semillas disfrute pesto de calabaza. Consejo: No mezcle Germ con la sal, lo mejor es agregar después y seguir amasando. Pelar la calabaza, el núcleo, los dados y saltear en mantequilla. Añadir la sal y hervir hasta la calabaza es suave. Utilice la cuchara para aplastar la calabaza hasta que esté cremosa (todavía puede ser algunas piezas en la salsa) y dejar que se enfríe. Precaliente el horno a 240 ° C. Variante 1 Formar la masa como se desee, por ejemplo mini pizzas. Añadir la salsa de calabaza y el queso Styrian y colocar en el horno. Cortar el tocino, no demasiado delgado, después de 4 minutos en la pizza y hornear durante unos 6-10 minutos. Variante 2 Forme la masa como desee, separe las rodajas de tomate y el queso encima. Hornear crujiente en el horno precalentado. Una vez terminada la cocción, cubrir inmediatamente con el Vulcanoschinken y el Vogerlsalat. Sazone con apio de manzana y pesto de calabaza. >>>>> 

>>>>> Sirva la pizza de Estiria inmediatamente. Por supuesto, la pizza de Estiria también se puede servir con otros ingredientes de su elección. y la construcción de la policía financiera: investigaciones sobre 70 acusados ampliados Burgenland 190 bomberos lucharon en almacenamiento de paja en Parndorf /

 

AM.02.10. 2017 MONTAG /AM.02.10. 2017 MONDAY /AM.02.10. 2017 Måndag /Enm.02.10. 2017 LUNES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Aus 32. Stock geschossen Bei einem Schussangriff auf ein Countrymusic-Festival in der US-Metropole Las Vegas sind 50 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden, wie der Sheriff von Las Vegas am Montag mitteilte. Der Attentäter, dessen Identität die Polizei mit Stephen Paddock angab, schoss aus dem 32. Stock eines Hotels auf die Konzertbesucher. Paddock wurde von Polizisten angeschossen und starb. Unterdessen ermittelt die Polizei die Hintergründe der Tat: Eine Frau, die den Schützen begleitet haben soll, wurde gefunden. weiter Grand Prix von Malaysia Ergebnisse Rennen | 01.10.2017

Platz FahrerTeam Zeit Rückstandauf 1 Rückstandauf Vordermann Runden Stopps

1 Max Verstappen Red Bull Racing 01:30:01,290 00:00,000 00:00,000 56 1

2 Lewis Hamilton Mercedes 01:30:14,060 00:12,770 00:12,770 56 1

3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01:30:23,809 00:22,519 00:09,749 56 1

4 Sebastian Vettel Ferrari 01:30:38,652 00:37,362 00:14,843 56 1

5 Valtteri Bottas Mercedes 01:30:57,311 00:56,021 00:18,659 56 1

6 Sergio Perez Force India 01:31:19,920 01:18,630 00:22,609 56 1

7 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1 Runden 55 1

8 Lance Stroll Williams 1 Runden 55 1

9 Felipe Massa Williams 1 Runden 55 1

10 Esteban Ocon Force India 1 Runden 55 1

11 Fernando Alonso McLaren-Honda 1 Runden 55 1

12 Kevin Magnussen Haas F1 1 Runden 55 1

13 Pierre Gasly Toro Rosso 1 Runden 55 1

14 Romain Grosjean Haas F1 1 Runden 55 2

15 Jolyon Palmer Renault 1 Runden 55 1

16 Pascal Wehrlein Sauber 1 Runden 55 1

17 Nico Hülkenberg Renault 1 Runden 55 2

18 Marcus Ericsson Sauber 2 Runden 54 1

Ausfälle

Runde FahrerTeam Ausfallgrund

30 Carlos Sainz jr. Toro Rosso Defekt

0 Kimi Räikkönen Ferrari Defekt

Schnellste Runde

Runde FahrerTeam Zeit

41 Sebastian Vettel Ferrari 01:34,080

und Aufholjagd als einziger Lichtblick Sebastian Vettel hat Ferrari zwei Wochen nach dem Startcrash in Singapur am Sonntag beim Grand Prix von Malaysia vor dem nächsten Debakel bewahrt. Der Deutsche betrieb mit seiner furiosen Aufholjagd vom letzten Startplatz auf Rang vier im Kampf um die WM-Krone erfolgreich Schadensbegrenzung und stellte sogar Sieger Max Verstappen etwas in den Schatten. „Es war sogar der Speed da, um zu gewinnen", trauerte Vettel einer noch besseren Platzierung an einem durchwachsenen Wochenende nach. dann EU-Fahrradhersteller wollen E-Bikes aus China bremsen Europas Fahrradhersteller wollen mit einer Beschwerde bei der EU den Import billiger E-Bikes aus China bremsen. Hoch subventionierte chinesische Modelle würden illegal massenweise in Europa zu Preisen unterhalb der Produktionskosten auf den Markt geworfen, kritisierte der Herstellerverband EBMA heute in Brüssel. Die EU-Kommission müsse einschreiten und auch rückwirkend Schutzzölle erheben. dann weiter mit Formel 1: Vettel bewahrt Ferrari vor Debakel Sebastian Vettel hat Ferrari zwei Wochen nach dem Startcrash in Singapur gestern beim Grand Prix von Malaysia vor dem nächsten Debakel bewahrt. Der Deutsche betrieb mit seiner furiosen Aufholjagd vom letzten Startplatz auf Rang vier im Kampf um die WM-Krone erfolgreich Schadensbegrenzung und stellte sogar Sieger Max Verstappen etwas in den Schatten. „Es war sogar der Speed da, um zu gewinnen", trauerte Vettel einer noch besseren Platzierung an einem durchwachsenen Wochenende nach. und Heute mild mit Wolken und Sonne Heute Nachmittag mild und im Osten und größtenteils auch im Süden Österreichs sonnig. Von Westen her allmählich Wolken. Höchstwerte: 14 bis 22 Grad. und dann Makkaroni Thunfisch Auflauf Zutaten für 4 Portionen 100 g Edamer 1 Stk Knoblauchzehe 400 g Makkaroni 1 EL Öl 1 Prise Pfeffer 0.125 l Schlagobers 2 Dose Thunfisch 1 Dose Tomaten 1 EL Tomatenmark 1 Stk Zwiebel Zubereitung Nudeln in Salzwasser al dente kochen und den Thunfisch aus der Dose nehmen und abtropfen lassen. Zwiebel und Knoblauch schälen und klein schneiden, in heißem Öl anbraten und das Tomatenmark dazugeben. Tomaten etwas Zerkleinern hinzufügen und aufkochen. Nach ca. 10 Min. Sahne dazugeben und abschmecken. Nudeln Thunfisch und die Tomatensauce in eine Auflaufform geben Käse drüber und im Ofen (Umluft) bei 180C° für 25-30 Min. backen. und Oberösterreich Frau in Welser Innenstadt niedergestochen Steiermark Graz: Piloten von Passagiermaschine von Laser geblendet /

ENGLISH Shot from the 32nd floor In a shot at a country music festival in the US metropolis of Las Vegas, 50 people were killed and more than 200 injured, as the sheriff of Las Vegas on Monday communicated. The assassin, whose identity the police with Stephen Paddock gave, shot from the 32nd floor of a hotel to the concertgoers. Paddock was shot by police officers and died. In the meantime, the police investigate the background of the crime: a woman who has accompanied the shooter was found. more Grand Prix of Malaysia Results Race | 01/10/2017
Place Drivers Team time back to 1 residue on front man lap stops
1 Max Stab Red Bull Racing 01: 30: 01,290 00: 00,000 00: 00,000 56 1
2 Lewis Hamilton Mercedes 01: 30: 14,060 00: 12,770 00: 12,770 56 1
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 30: 23.809 00: 22.519 00: 09.749 56 1
4 Sebastian Vettel Ferrari 01: 30: 38.652 00: 37.362 00: 14.843 56 1
5 Valtteri Bottas Mercedes 01: 30: 57.311 00: 56.021 00: 18.659 56 1
6 Sergio Perez Force India 01: 31: 19.920 01: 18.630 00: 22.609 56 1
7 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1 Rounds 55 1
8 Lance Stroll Williams 1 Rounds 55 1
9 Felipe Massa Williams 1 Rounds 55 1
10 Esteban Ocon Force India 1 Rounds 55 1
11 Fernando Alonso McLaren-Honda 1 Rounds 55 1
12 Kevin Magnussen Haas F1 1 Rounds 55 1
13 Pierre Gasly Toro Rosso 1 Rounds 55 1
14 Romain Grosjean Haas F1 1 Rounds 55 2
15 Jolyon Palmer Renault 1 Rounds 55 1
16 Pascal Wehrlein Clean 1 Rounds 55 1
17 Nico Hülkenberg Renault 1 rounds 55 2
18 Marcus Ericsson Sauber 2 rounds 54 1
losses
Round Driver Team failure reason
30 Carlos Sainz jr. Toro Rosso defect
0 Kimi Raikkonen Ferrari defect
Fastest lap
Round Driver Team Time
41 Sebastian Vettel Ferrari 01: 34,080
Sebastian Vettel has saved Ferrari two weeks after the start crash in Singapore on Sunday at the Grand Prix of Malaysia before the next debacle. With his furious recapture from the last grid position to fourth place in the battle for the World Cup crown, the German successfully managed to set a limit on the winners' winnings, and even outpaced Sieger Max Verstappen. "It was even the speed to win," Vettel mourned an even better placement on a full-blown weekend. then EU bicycle manufacturers want to slow down e-bikes from China Europe's bicycle manufacturers want to stop the import of cheap e-bikes from China with a complaint from the EU. Highly subsidized Chinese models would be illegal in Europe at prices below the production costs

to the market, criticized the manufacturer's association EBMA today in Brussels. The EU Commission had to intervene and also to apply protective tariffs. then continue with Formula 1: Vettel keeps Ferrari ahead of debacle Sebastian Vettel has saved Ferrari two weeks after the start crash in Singapore yesterday at the Grand Prix of Malaysia before the next debacle. With his furious recapture from the last grid position to fourth place in the battle for the World Cup crown, the German successfully managed to set a limit on the winners' winnings, and even outpaced Sieger Max Verstappen. "It was even the speed to win," Vettel mourned an even better placement on a full-blown weekend. and Today light with clouds and sun This afternoon mild and in the east and mostly sunny in the south of Austria. From the west gradually clouds. Maximum values: 14 to 22 degrees. and then macaroni tuna casserole Ingredients for 4 servings 100 g of Edam 1 pc of garlic clove 400 g of macaroni 1 tbsp oil 1 pinch of pepper 0.125 l Schlagobers 2 can of tuna 1 can Tomatoes 1 tbsp tomato paste 1 tbsp onion Prepare the noodles in salt water al dente and remove the tuna from the can and drain. Peel the onions and garlic and chop them, sauté in hot oil and add the tomato paste. Add some tomato to the tomatoes and boil. Add about 10 minutes of cream and taste. Noodles Tuna and the tomato sauce are put in a baking dish and bake in the oven (convection) at 180 ° C for 25-30 minutes. and Upper Austria Woman in Welser Innenstadt flagged Styria Graz: pilots of passenger machine blinded by laser /

SVENSKA skott från 32: a våningen med ett streck attack mot ett land musikfestival i USA metropol Las Vegas 50 personer har dödats och skadade mer än 200, som sheriffen i Las Vegas meddelade på måndagen. Mördare, vars identitet polisen visade upp Stephen Paddock skott från 32: a våningen i ett hotell på concertgoers. Paddock sköts av polisen och dog. Samtidigt är polisen utreder bakgrunden om det faktum: En kvinna som sägs ha åtföljt skytten, hittades. nästa Malaysias Grand Prix race resultat | 2017/01/10
Placera Driver Team Time rester på en rest på front rundor stopp
1 Max Verstappen Red Bull Racing 01: 30: 01.290 00: 00.000 00: 00.000 56 1
2 Lewis Hamilton Mercedes 01: 30: 14,060 00: 12,770 00: 12,770 56 1
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 30: 23,809 00: 22,519 00: 09.749 56 1
4 Sebastian Vettel Ferrari 01: 30: 38,652 00: 37,362 00: 14,843 56 1
5 Valtteri Botta Mercedes 01: 30: 57,311 00: 56,021 00: 18,659 56 1
6 Sergio Perez Force India 01: 31: 19,920 01: 18,630 00: 22,609 56 1
7 stoffel vandoorne McLaren Honda 1 1 55 rundor
Lance Williams promenad 8 1 1 55 rundor
9 Felipe Massa Williams rundar en 55 1
10 Esteban Ocon Force India 1 Runda 55 1
11 Fernando Alonso McLaren-Honda 1 Runda 55 1
12 Kevin Magnussen Haas F1 1 1 55 rundor
13 Pierre Gasly Toro Rosso 1 1 55 rundor
14 Romain Grosjean Haas F1 1 55 2 v
15 Jolyon Palmer Renault 1 Runda 55 1
16 Pascal Wehrlein 1 Clean 55 rundor 1
17 Nico Hülkenberg Renault 1 55 2 rundor
18 Marcus Ericsson Clean två rundor 54 1
förluster
Round Driver Team fel skäl
30 Carlos Sainz jr. Toro Rosso defekt
0 Kimi Räikkönen Ferrari defekt
snabbaste varv
Round Driver Team Time
41 Sebastian Vettel Ferrari 01: 34,080
och fånga upp som den enda ljuspunkten Sebastian Vettel Ferrari har behållit två veckor efter starten kraschen i Singapore i söndagens Malaysias Grand Prix före nästa fiasko. Den tyska verksamheten med dess rasande comeback från sista plats till fjärde plats i kampen om mästerskapet kronan framgångsrikt begränsa skadorna och även sätta Sieger Max Verstappen något i skuggorna. "Det var ännu hastigheten där för att vinna", Vettel beklagade en ännu bättre placering på en randig helg. då EU Bike tillverkare vill skicka e-cyklar från Kina bromsa Europas cykeltillverkare vill bromsa in ett klagomål till EU importerar billigare e-cyklar i Kina. Mycket subventionerade kinesiska modeller skulle illegalt en masse i Europa till priser under produktionskostnaderna

till marknaden kritiserade tillverkarens intresseorganisation EBMA idag i Bryssel. EU-kommissionen måste ingripa och även tillämpa skyddstullar. fortsätt sedan med Formel 1: Vettel håller Ferrari före debacle Sebastian Vettel har sparat Ferrari två veckor efter startkraschen i Singapore igår vid Grand Prix i Malaysia före nästa debatt. Den tyska verksamheten med dess rasande comeback från sista plats till fjärde plats i >>>>> 

ESPANOL En un tiro en un festival de música country en la metrópolis estadounidense de Las Vegas, 50 personas murieron y más de 200 resultaron heridas, como comunicó el sheriff de Las Vegas el lunes. El asesino, cuya identidad la policía con Stephen Paddock dio, disparó desde el piso 32 de un hotel a los espectadores. Paddock fue asesinado por agentes de policía y murió. Mientras tanto, la policía investiga los antecedentes del crimen: una mujer que ha acompañado al tirador fue encontrada. más Grand Prix de Malasia Resultados Raza | 01/10/2017
Coloque a los pilotos tiempo del equipo de vuelta a 1 residuo en las paradas de vuelta de hombre delantero
1 Max Stab Red Bull Racing 01: 30: 01,290 00: 00,000 00: 00,000 56 1
2 Lewis Hamilton Mercedes 01: 30: 14,060 00: 12,770 00: 12,770 56 1
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 30: 23.809 00: 22.519 00: 09.749 56 1
4 Sebastian Vettel Ferrari 01: 30: 38.652 00: 37.362 00: 14.843 56 1
5 Valtteri Bottas Mercedes 01: 30: 57.311 00: 56.021 00: 18.659 56 1
6 Sergio Perez Force India 01: 31: 19.920 01: 18.630 00: 22.609 56 1
7 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1 Rondas 55 1
8 Lance Stroll Williams 1 Rondas 55 1
9 Felipe Massa Williams 1 Rondas 55 1
10 Esteban Ocon Fuerza India 1 Rondas 55 1
11 Fernando Alonso McLaren-Honda 1 Rondas 55 1
12 Kevin Magnussen Haas F1 1 Rondas 55 1
13 Pierre Gasly Toro Rosso 1 Rondas 55 1
14 Romain Grosjean Haas F1 1 Rondas 55 2
15 Jolyon Palmer Renault 1 Rondas 55 1
16 Pascal Wehrlein Limpio 1 Rondas 55 1
17 Nico Hülkenberg Renault 1 rondas 55 2
18 Marcus Ericsson Sauber 2 Tiempos 54 1
pérdidas
Conductor redonda causa de fallo del equipo
30 Carlos Sainz jr. Toro Rosso defecto
0 Kimi Raikkonen Ferrari defecto
Vuelta más rápida
Conductor redonda vez de las personas
41 Sebastian Vettel Ferrari 01: 34,080
Sebastian Vettel ha salvado a Ferrari dos semanas después del accidente de salida en Singapur el domingo en el Gran Premio de Malasia antes de la próxima debacle. Con su furiosa recuperación de la última posición de la parrilla al cuarto lugar en la batalla para la corona de la Copa Mundial, el alemán consiguió con éxito fijar un límite en las ganancias de los ganadores, e incluso colocó al vencedor Max Verstappen en la sombra. "Fue incluso la velocidad para ganar", Vettel lloró una colocación aún mejor en un fin de semana completo. los fabricantes de bicicletas de la UE quieren frenar las bicicletas electrónicas de China Los fabricantes de bicicletas de Europa quieren detener la importación de bicicletas electrónicas baratas de China con una queja de la UE. Los modelos chinos altamente subvencionados serían ilegales en Europa a precios inferiores a los costes de producción

al mercado, criticó la asociación de fabricantes EBMA hoy en Bruselas. La Comisión de la UE tuvo que intervenir y también aplicar tarifas protectoras. luego de continuar con la Fórmula 1: Vettel mantiene a Ferrari por delante de la debacle Sebastian Vettel ha salvado a Ferrari dos semanas después del accidente de salida en Singapur ayer en el Gran Premio de Malasia antes de la próxima debacle. Con su furiosa recuperación de la última posición de la parrilla al cuarto lugar en la batalla para la corona de la Copa Mundial, el alemán consiguió con éxito fijar un límite en las ganancias de los ganadores, e incluso colocó al vencedor Max Verstappen en la sombra. "Fue incluso la velocidad para ganar", Vettel lloró una colocación aún mejor en un fin de semana completo. y Hoy luz con nubes y sol Esta tarde suave y en el este y soleado en su mayoría en el sur de Austria. Desde el oeste poco a poco las nubes. Valores máximos: 14 a 22 grados. y después de atún macarrones ingredientes cazuela para 4 porciones 100 g Edam 1 unidad diente de ajo 400 g de macarrones 1 cucharada de aceite 1 pizca de pimienta 0,125 l crema batida 2 lata de atún 1 lata XXXXXXXXXXXXXXXX Había incluso la velocidad que hay que "ganar, Vettel hizo duelo por una colocación aún mejor en un fin de semana panceta. y Hoy luz con nubes y sol Esta tarde suave y en el este y soleado en su mayoría en el sur de Austria. Desde el oeste poco a poco las nubes. Valores máximos: 14 a 22 grados. y después de atún macarrones ingredientes cazuela para 4 porciones 100 g Edam 1 unidad diente de ajo 400 g de macarrones 1 cucharada de aceite 1 pizca de pimienta 0,125 l crema batida 2 lata de atún 1 lata de tomates 1 cucharada de puré de tomate 1 unidad de fideos de preparación de cebolla en agua salada hasta al dente y el atún de la lata y drenaje. Pelar las cebollas y el ajo y picarlas, saltear en aceite caliente y agregar la pasta de tomate. Añadir un poco de tomate a los tomates y hervir. Añadir unos 10 minutos de crema y sabor. Tallarines El atún y la salsa de tomate se ponen en un plato para hornear y hornear en el horno (convección) a 180 ° C durante 25-30 minutos. y la mujer de Austria Superior en Welser Innenstadt marcado Estiria Graz: los pilotos de la máquina de pasajeros cegado por el láser /

>>>>> kampen om mästerskapet kronan framgångsrikt begränsa skadorna och även sätta Sieger Max Verstappen något i skuggorna. "Det var ännu hastigheten där för att vinna", Vettel beklagade en ännu bättre placering på en randig helg. och Idag ljus med moln och sol I eftermiddag mild och i öster och mest soligt i södra Österrike. Från väst gradvis moln. Maximala värden: 14 till 22 grader. och sedan makaroni tonfisk gryta Ingredienser för 4 portioner 100 g Edam 1 st vitlöksklyfta 400 g makaron 1 msk olja 1 nypa peppar 0,125 l Schlagobers 2 burk tonfisk 1 burk
Tomater 1 msk tomatpuré 1 msk lök Förbered nudlarna i saltvatten al dente och ta bort tonfisken från burken och dränera. Skala lök och vitlök och hugga dem, sauté i het olja och lägg till tomatpastaen. Tillsätt lite tomat till tomaten och koka. Tillsätt ca 10 minuter med grädde och smak. Nudlar Tonfisk och tomatsås sätts i en bageri och baka i ugnen (konvektion) vid 180 ° C i 25-30 minuter. och Oberösterreich Kvinna i Welser Innenstadt flaggade Styria Graz: Piloter av passagerare maskinblindad av laser /

 

AM.03.10. 2017 DIENSTAG /AM.03.10. 2017 TUESDAY /AM.03.10. 2017 TISDAG /Enm.03.10. 2017 MARTES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Ärztekammer entschuldigt sich für Krebs-Plakat „Ich entschuldige mich bei jedem Patienten, der sich durch das Bild, das affichiert wurde, gekränkt fühlt": Mit diesen Worten räumte Präsident Thomas Szekeres heute Fehler in der jüngsten Plakatkampagne der Ärztekammer ein. Bisher hatte die Ärztekammer ihre heftig kritisierte Kampagne verteidigt. und „NSA-Villa" in Wien-Währing geschlossen Die US-Botschaft hat die „NSA-Villa" in Wien-Währing offensichtlich geschlossen, berichtete der „Standard". Der Buchautor Florian Horcicka postete das auf Facebook. Die US-Vertretung hatte die Schließung bereits im Februar angekündigt. dann Formel 1: Mercedes vermisst Geschwindigkeit Lewis Hamilton liegt nach Platz zwei beim Grand Prix von Malaysia am Sonntag komfortable 34 Punkte vor seinem schärfsten WM-Rivalen Sebastian Vettel. Dennoch herrscht bei Mercedes Unruhe. Denn das Pech Ferraris in den jüngsten Rennen kaschierte die Probleme bei den „Silberpfeilen". Hamilton und Co. vermissen die Geschwindigkeit. Für Niki Lauda ist man in dieser Kategorie nur noch die dritte Kraft. weiter Heute kühl und zeitweise Regen Regnerisch, dabei an der Nordseite der Alpen und im Osten auch intensiver Regen. Außerdem vorübergehend stürmisch. Im Lauf des Nachmittages längere Regenpausen und auch ein paar Sonnenfenster, besonders nach Westen zu. Die Temperaturen: 8 bis 18 Grad. dann weiter mit Kochen zwar mit Krautfleckerl mit Speck Zutaten Portionen: 4 300 g Fleckerl 500 g Weißkraut ß 120 g Speck (mit kräftigem Geschmack) ä 2 EL Kristallzucker 1 Stück Zwiebel ü Öl (für die Pfanne) Öü 1 kräftiger Schuss Süßwein äüß Pfeffer Salz Gemüsesuppe (zum Aufgießen) üß Kümmel Zubereitung Für die Krautfleckerl mit Speck die Zwiebel schälen und fein hacken. Die äußeren Blätter und den Strunk vom Krautkopf entfernen und diesen in kleine Stücke schneiden. Von einem kräftigen Speck die Schwarte wegschneiden und in Würfel schneiden. Für die Fleckerl einen Topf mit Salzwasser aufsetzen und die Nudeln darin nach Packungsanleitung gar kochen und abgießen. In einer großen Pfanne wenig Öl erhitzen und den Speck darin anbraten. Die Zwiebeln hinzugeben und glasig dünsten. Einen Löffel Zucker darüberstreuen und alles kurz karamellisieren lassen. Nun das Kraut hinzugeben, kurz anrösten und mit Süßwein ablöschen. Mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen. Suppe hinzugeben und das Kraut ca. 20 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen, sodass es weich ist, aber trotzdem noch ein wenig Biss hat. Vor dem Servieren die Fleckerl zu dem Kraut hinzugeben und in der Pfanne nochmals kurz erhitzen. Die Krautfleckerl mit Speck mit Petersilie garnieren und servieren. Die Krautfleckerl mit Speck schmecken noch besser, wenn Sie mit einem Tupfer Sauerrahm serviert werden. und dann weiter mit Albanien Österreichisches U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt Flugzeugunglück Schicksal von Flug MH370 bleibt ein Rätsel /

ENGLISH "I apologize to every patient who feels offended by the picture that has been afflicted." With these words, President Thomas Szekeres today admitted errors in the recent poster campaign of the Medical Chamber. So far, the Medical Chamber had defended its violently criticized campaign. and "NSA-Villa" closed in Vienna-Währing The US embassy has apparently closed the "NSA-Villa" in Vienna-Währing, reported the "standard". The book author Florian Horcicka posed this on Facebook. The US agency had already announced the closure in February. then Formula 1: Mercedes misses speed Lewis Hamilton is in second place at the Grand Prix of Malaysia on Sunday comfortable 34 points ahead of his sharpest World Cup rival Sebastian Vettel. Nevertheless, there is still unrest in Mercedes. After all the bad luck Ferraris in the recent races hid the problems with the "silver arrows". Hamilton and Co. miss the speed. For Niki Lauda you are only the third force in this category. more Cool and rainy Today rainy, on the north side of the Alps and in the east also intense rain. Also, temporarily stormy. In the course of the afternoon longer rain pauses and also a few Sonnenfenster, especially to the west too. Temperatures: 8 to 18 degrees. then continue with cooking with cabbage strudel with bacon Ingredients: 4 300 g Fleckerl 500 g White cabbage ß 120 g Bacon (with strong taste) ä 2 tbsp sugar sugar 1 piece onion oil (for the pan) 1 strong shot sweet wine iced pepper salt Vegetable soup (to the infusion) cumin preparation For the cabbage soup with the bacon peel the onion and finely chop. The outer Remove the leaves and the stalk from the cabbage head and cut it into small pieces. Remove the rind from a strong bacon and cut into cubes. Put a pot of salt water on top of the stains and cook the noodles and pour them into the pan. Heat a little oil in a large pan and sauté the bacon in it. Add the onions and steamy. Sprinkle a spoonful of sugar and let it all caramelize. Now add the cabbage, briefly roast and wipe with sweet wine. Season with salt, pepper and cumin. Add the soup and simmer the cabbage on a low heat for about 20 minutes so that it is soft, but still has a little bite. Before serving, add the stains to the cabbage and warm again briefly in the pan. Garnish with cabbage and parsley. The cabbage stew with bacon taste even better if you are served with a swab of sour cream. and then further with Albania Austrian submarine from the First World War was discovered Aircraft misfortune of flight MH370 remains a mystery /

SVENSKA Medical Association ber om ursäkt för cancer affisch "Jag ber om ursäkt till alla patienter som känner sig kränkt av bilden, som märkas" Med dessa ord president Thomas Szekeres medgav i dag, ett fel i den senaste affischkampanj Medical Association. Hittills har medicinska kammaren försvarat sin våldsamt kritiserade kampanj. och "NSA" villa i Wien-Währing stängt Den amerikanska ambassaden har "NSA Villa"  >>>>>  

>>>>> uppenbarligen stängd i Wien-Währing, rapporterade "standard". Bokförfattaren Florian Horcicka ställde detta på Facebook. Det amerikanska byrån hade redan meddelat nedläggningen i februari. då Formel 1: Mercedes saknas hastighet Lewis Hamilton ligger på andra plats i Malaysias Grand Prix på söndag bekväm 34 poäng före sin skarpaste VM rivaler Sebastian Vettel. Ändå finns det fortfarande oro i Mercedes. Efter all otur gömde Ferraris i de senaste tävlingarna problemen med "silverpilen". Hamilton och Co. saknar hastigheten. För Niki Lauda är du bara den tredje kraften i den här kategorin. mer Kallt och regnigt I dag regnigt, på norra sidan av Alperna och i öst också intensiv regn. Också, tillfälligt stormig. Under eftermiddagen stannar längre regn och även några Sonnenfenster, särskilt i väst. Temperaturer: 8 till 18 grader. sedan gå till kokning, fastän med Krautfleckerl med bacon ingredienser portioner 4 300 g Fleckerl 500 g vitkål ß 120 g bacon EL (med en stark smak) ä 2 strösocker en bit lök ü olja (för pannan) ou ett kraftfullt skott söt Auss peppar salt grönsakssoppa (för att hälla) ÜSS kummin förberedelse för Krautfleckerl med bacon skala löken och hacka fint. Den yttre Ta bort löv och stjälk från kålhuvudet och klipp det i små bitar. Ta bort skallen från en stark bacon och skär i kuber. Lägg en kruka med saltvatten ovanpå fläckarna och koka nudlarna och häll dem i pannan. Värm lite olja i en stor panna och suté bacon i den. Tillsätt löken och ångpannan. Stänk en sked socker och låt det alla karamellisera. Lägg nu kål, steka kort och torka med sött vin. Smaka med salt, peppar och kummin. Lägg soppan och låt sjuda i ca 20 minuter på låg värme i ört, så det är mjukt, men har fortfarande en liten bit. Innan du serverar, lägg till fläckarna i kålen och värma igen kort i pannan.
Garnera med kål och persilja. Kålgrytan med bacon smakar ännu bättre om du serveras med en surrkräm. och sedan fortsätta med Albanien österrikiska ubåt från andra världskriget upptäckte flygolycka öde flight MH370 förblir ett mysterium /

Überschrift

ESPANOL Asociación Médica disculpa por cáncer impresiones "Me disculpo con cualquier paciente que se siente ofendido por la imagen, que fue rotulado": Con estas palabras, el presidente Thomas Szekeres concedió hoy en día, un error en la reciente campaña de carteles de la Asociación Médica. Hasta ahora, la Cámara Médica había defendido su violenta campaña criticada. y villa "NSA" en Viena-Währing cerró la embajada de Estados Unidos tiene la "Villa NSA" obviamente cerrada en Viena-Währing, informó el "estándar". El autor del libro Florian Horcicka planteó esto en Facebook. La agencia estadounidense ya había anunciado el cierre en febrero. entonces Fórmula 1: Mercedes pierde velocidad Lewis Hamilton está en segundo lugar en el Gran Premio de Malasia el domingo cómodo 34 puntos por delante de su >>>>>

>>>>>  más fuerte rival de la Copa del Mundo Sebastian Vettel. Sin embargo, todavía hay disturbios en Mercedes. Después de toda la mala suerte Ferraris en las últimas carreras ocultó los problemas con las "flechas de plata". Hamilton y Co. pierden la velocidad. Para Niki Lauda usted es solamente la tercera fuerza en esta categoría. más Fresco y lluvioso Hoy lluvioso, en el lado norte de los Alpes y en el este también lluvia intensa. También, temporalmente tempestuoso. En el transcurso de la tarde se interrumpe la lluvia y también unos Sonnenfenster, especialmente al oeste también. Temperaturas: 8 a 18 grados. y luego ir a la cocina, aunque con Krautfleckerl con los ingredientes de tocino porciones 4 300 g Fleckerl 500 g col blanca ß 120 g tocino EL (con un sabor fuerte) ä 2 de azúcar granulada 1 pieza de aceite de cebolla u (para el pan) Ou 1 potente disparo dulce AUSS sal pimienta Sopa de verduras (a la infusión) preparación de comino Para la sopa de col con el tocino pelar la cebolla y picar finamente. El exterior

Retire las hojas y el tallo de la cabeza de la col y cortar en pedazos pequeños. Retire la corteza de un tocino fuerte y corte en cubos. Poner una olla de agua salada en la parte superior de las manchas y cocinar los fideos y verter en la sartén. Calentar un poco de aceite en una cacerola grande y saltear el tocino en el mismo. Añadir las cebollas y vapor. Espolvorear una cucharada de azúcar y dejar que todos caramelize. Ahora agregue el repollo, asado brevemente y limpie con el vino dulce. Sazone con sal, pimienta y comino. Añadir la sopa y cocine a fuego lento la col a fuego lento durante unos 20 minutos para que sea suave, pero todavía tiene un poco de mordedura. Antes de servir, agregue las manchas a la col y caliente nuevamente brevemente en la cacerola. Adorne con repollo y perejil. El estofado de col con sabor a tocino aún mejor si te sirven con un hisopo de crema agria. y luego con Albania submarino austriaco de la Primera Guerra Mundial se descubrió Infortunio avión de vuelo MH370 sigue siendo un misterio /

 

AM.04.10. 2017 MITTWOCH /AM.04.10. 2017 WEDNESDAY /AM.04.10. 2017 VÄNDAGDAG /Enm.04.10. 2017 MIÉRCOLES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Harte Kritik von Felipe VI. Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will „in den nächsten Tagen" die Unabhängigkeit Kataloniens ausrufen. Sobald das vollständige Ergebnis des Referendums vorliege, werde Katalonien binnen 48 Stunden unabhängig, so Puigdemont am Mittwoch in einem Interview mit der BBC. Er geht von „Ende dieser oder Anfang nächster Woche" aus. Zuvor hatte der spanische König Felipe VI. die katalanische Führung mit harten Worten kritisiert. Über die Polizeigewalt am Referendumstag, durch die Hunderte Menschen verletzt worden waren, verlor der König kein Wort. und Rätseln über 100.000-Dollar-Überweisung Die Ermittler im Fall des Massakers in Las Vegas mit 58 Toten und rund 500 Verletzten erhoffen sich von der mutmaßlichen Freundin des Täters Aufklärung über das Tatmotiv. Marilou Danley hielt sich zur Tatzeit auf den Philippinen auf. Sie traf am Mittwoch begleitet von FBI-Beamten in den USA ein. Sie soll mit dem Täter Stephen Paddock in seinem Haus nahe Las Vegas gelebt haben. Weitere Rätsel gibt indes eine Überweisung von 100.000 Dollar von Paddock auf die Philippinen auf. Auch neue Details zur Planung der Tat wurden nun bekannt. dann Düringer entlud Mist vor dem Parlament Roland Düringer hat sich zum Abschluss seines Wahlkampfes mit seiner Liste Gilt aktionistisch betätigt: Der Kabarettist entlud heute vor dem Parlament eine Ladung Mist. und NUN ENDE DES ERSTEN TEIL FÜR .05.10.2017.DONNDERSTAG UND JETZT DER ZWEITE TEIL FÜR FREITAG .06.10.2017. und weiter mit Japanischer Softbank-Konzern kann bei Uber einsteigen Der Fahrdienstvermittler Uber gibt grünes Licht für einen Einstieg des japanischen Telekomkonzerns Softbank. Der Verwaltungsrat habe das Vorhaben abgesegnet, teilte das Unternehmen aus San Francisco gestern mit. Eine Vereinbarung zum Softbank-Engagement soll in den kommenden Wochen vorangetrieben werden. weiter Heute mild mit Sonne und Wolken Heute Nachmittag immer wieder sonnig, dazwischen harmlose Wolken und 14 bis 22 Grad. und Heute Nachmittag Mild geht es weiter, und zeitweise scheint in ganz Österreich die Sonne. Allerdings gibt es dazwischen auch ausgedehnte Wolkenfelder. Es weht mäßiger bis lebhafter Wind aus West bis Süd. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 22 Grad. Heute Abend, heute Nacht Trocken und teils klar, teils aber auch bewölkt und in den Alpen und im Süden streckenweise auch nebelig. Die tiefsten Temperaturen: meist zwischen 2 und 13 Grad. Morgen, Donnerstag Sehr warm wird es. 17 bis 25, wenn nicht sogar 26 Grad stehen uns bevor! Dazu gibt es überall einige Sonnenstunden. In manchen Alpentälern und im Süden kann sich jedoch bis in den Vormittag hinein Nebel oder Hochnebel halten, und im Norden und Osten Österreichs ziehen immer wieder Wolken durch. Außerdem kann es besonders im Inn-, Mühl- und Waldvi xxxxxxxxxxx bewölkt und in den Alpen und im Süden streckenweise auch nebelig. Die tiefsten Temperaturen: meist zwischen 2 und 13 Grad. Morgen, Donnerstag Sehr warm wird es. 17 bis 25, wenn nicht sogar 26 Grad stehen uns bevor! Dazu gibt es überall einige Sonnenstunden. In manchen Alpentälern und im Süden kann sich jedoch bis in den Vormittag hinein Nebel oder Hochnebel halten, und im Norden und Osten Österreichs ziehen immer wieder Wolken durch. Außerdem kann es besonders im Inn-, Mühl- und Waldviertel zum Abend hin etwas regnen. In Ober- und Niederösterreich wird es im Lauf des Nachmittages auch zunehmend stürmisch. Der Wind kommt vorerst meist aus Süd bis Südwest und später vermehrt aus Nordwest. In 2000m hat es zu Mittag 9 bis 14 Grad. In der Nacht bringt eine Kaltfront verbreitet Regen, Schneefall bis ins Mittelgebirge und Sturmböen Übermorgen, Freitag Kalt mit Sonne, Schauern und viel Wind. In Vorarlberg, Nordtirol, Salzburg, Oberösterreich, in der westlichen Obersteiermark und im Mostviertel wechseln Wolken und etwas Sonne, und jederzeit kann es regnen und auf 1600 bis 1300m schneien. Im Osten scheint überwiegend die Sonne. Im Süden regnet es anfangs verbreitet und später vor allem noch an der Grenze zu Slowenien. Jedenfalls scheint in Osttirol, Kärnten, in der südlichen Steiermark und im Südburgenland auch immer wieder die Sonne. Es bläst lebhafter bis stürmischer Wind aus West bis Nord. Die Temperaturen erreichen 7 bis 17 Grad, 17 stellenweise im Osten und im Süden. In 2000m hat es nur minus 3 bis plus 1 Grad. und Geselchtes mit Erdäpfelpüree und Röstzwiebeln Zutaten Portionen: 2 Für das Fleisch:400 g Geselchtes (Karree, Teilsames,...) 500 ml Gemüsesuppe ü 1 Stück Lorbeerblatt Für das Püree: 450 g Erdäpfeln ä 3-5 Zehen Knoblauch 50 g Butter 1 TL Salz ca. 200 ml Milch 1 EL Petersilie (frisch) Muskatnuss Für die Röstzwiebeln: 100 g Zwiebeln Rapsöl ö Zubereitung Für das Geselchte mit Erdäpfelpüree und Röstzwiebeln die Suppe aufkochen und das Geselchte und das Lorbeerblatt hinein legen. Das Fleisch soll komplett bedeckt sein. Etwa 40 Minuten kochen lassen, bis das Fleisch weich ist. Erdäpfeln im Druckkochtopf garen. Schälen und stampfen. Die Milch in einem Topf zum Kochen bringen und den Knoblauch darin etwa 10 Minuten weich kochen. Butter, Salz und Petersil dazugeben und mit dem Stabmixer pürieren. Milchmischung über die Erdäpfel gießen und durchrühren. Eventuell noch Milch dazugeben. Mit Muskatnuss und Salz abschmecken. Zwiebeln in dünne Scheiben schneiden. In einer Pfanne so viel Öl erhitzen, dass die Zwiebelringe schwimmen können. Zwiebeln goldbraun braten. Öl abgießen und die Zwiebeln auf einer Küchenrolle abtropfen lassen. Geselchtes in Scheiben schneiden und mit dem Erdäpfelpüree und den Röstzwiebeln servieren. Wer das Erdäpfelpüree lieber feiner hat, presst die gekochten Erdäpfeln durch die Erdäpfelpresse. Die geselchte Suppe schmeckt besonders gut mit Grießnockerln. weiter Burgenland Unfall nach Unfall: Pkw kracht in Polizeiauto Aufklärung Verhüllungsverbot: Kostüme zu Halloween erlaubt /

ENGLISH Hard review by Felipe VI. The Catalan regional president Carles Puigdemont wants to "proclaim the independence of Catalonia" in the next few days. As soon as the full result of the referendum was presented, Catalonia would be independent within 48 hours, according to Puigdemont on Wednesday in an interview with the BBC. It starts from "end of this or early next week". Previously, the Spanish king Felipe VI. the Catalan leadership criticized with harsh words. The king lost no word about the police on the referendum day, which hurt hundreds of people. and puzzles over 100,000 dollar referral The investigators in the case of the Las Vegas massacre with 58 deaths and about 500 injured hopes from the alleged friend of the perpetrators Enlightenment over the act motive. Marilou Danley was at the time in the Philippines. She met with FBI officials in the US on Wednesday. She is said to have lived with the perpetrator Stephen Paddock in his home near Las Vegas. Other puzzles include a $ 100,000 transfer from Paddock to the Philippines. Also new details on the planning of the act were now known. then Düringer unloaded manure before the parliament Roland Düringer took action against the list with his list: "The cabaret artist today unloaded a load of dung in front of the parliament. and NOW THE FIRST PART FOR .05.10.2017.DONNDERSTAG AND NOW THE SECOND PART FOR FRIDAY .06.10.2017. and further with the Japanese Softbank group can go over The service agent is giving the go-ahead for the entry of the Japanese telecom company Softbank. The board approved the plan yesterday, the company from San Francisco yesterday announced. An agreement on Softbank's commitment is to be promoted in the coming weeks. Today is cloudy with showers and showers sunny. and this afternoon Mild continues, and the sun shines all over Austria. However, there are also extensive cloud fields. Moderate to moderate wind from west to south. Temperatures rise to 14 to 22 degrees. Tonight, tonight dry and partly clear, but also partly cloudy and foggy in the Alps and in the south. The lowest temperatures are between 2 and 13 degrees. Tomorrow, Thursday Very warm. 17 to 25, if not 26 degrees, will be ours! There are a few hours of sunshine everywhere. In some alpine valleys and in the south, however, fog or high fog can be felt in the morning, and clouds are passing through in the north and east of Austria. It can also be found in the Inn, Mill and Waldvilla

xxxxxxxxxxx cloudy and in the Alps and in the south stretchwise also foggy. The lowest temperatures are between 2 and 13 degrees. Tomorrow, Thursday Very warm. 17 to 25, if not 26 degrees, will be ours! There are a few hours of sunshine everywhere. In some alpine valleys and in the south, however, fog or high fog can be felt in the morning, and clouds are passing through in the north and east of Austria. In addition, it can rain especially in the Inn, Mühl- and Waldviertel to the evening. In the upper and lower parts of Austria, it becomes increasingly stormy in the course of the afternoon. The wind comes mostly from south to southwest and later on from northwest. In 2000m it has noon 9 to 14 degrees. In the night, a cold front spreads rain, snowfall to the middle mountains and storms overmorning, Friday cold with sun, showers and a lot of wind. In Vorarlberg, North Tyrol, Salzburg, Upper Austria, in the western Obersteiermark and in the Mostviertel, clouds and a little sun change, and at any time it can rain and snow on 1600 to 1300m. In the east the sun is predominant. In the south it is raging in the beginning and later mainly on the border with Slovenia. In any case, the sun is always shining in East Tyrol, Carinthia, southern Styria and southern Burgenland. It blows lively to stormy wind from west to north. The temperatures reach 7 to 17 degrees, 17 in the east and in the south. In 2000m it has only minus 3 to plus 1 degree. and vegetables with potato puree and roasted onions Ingredients Serving: 2 For the meat: 400 g Cakes (carrots, compliments, ...) 500 ml vegetable soup ü 1 piece bay leaf For the puree: 450 g potatoes ä 3-5 toes garlic 50 g butter 1 Tsp salt salt approx. 200 ml milk 1 tbsp parsley (fresh) nutmeg For the roasted onions: 100 g onions rapeseed oil ö Preparation Boil the soup with the ground pot of mashed potatoes and roasted onions and place the gelatin and the laurel leaf. The meat should be completely covered. Let it boil for about 40 minutes until the meat is soft. Cook the potatoes in the pressure cooker. Peel and stomp. Bring the milk to a boil in a pot and soften the garlic in about 10 minutes
cooking. Add the butter, salt and parsley and mix with the bar mixer. Mix milk mixture over the potatoes and stir. Add milk if necessary. Season with nutmeg and salt. Cut the onions into thin slices. Heat in a pan so much oil that the onion rings can float. Fry the onions golden brown. Drain the oil and drain the onions on a kitchen roll. Cut the cut into slices and use the >>>>>

 

SVENSKA Hård recension av Felipe VI. Den katalanska regionalpresident Carles Puigdemont vill "proklamera Katalons självständighet" de närmaste dagarna. Så snart det fullständiga resultatet av folkomröstningen presenterades skulle Katalonien vara oberoende inom 48 timmar, enligt Puigdemont på onsdag i en intervju med BBC. Det börjar från "slutet av detta eller tidigt nästa vecka". Tidigare den spanska kungen Felipe VI. Katalanska ledningen kritiserade med hårda ord. Konungen förlorade inget ord om polisen på folkomröstningsdagen, vilket skadade hundratals människor. och gåtor om $ 100.000 Överför utredare i fallet med massakern i Las Vegas med 58 döda och omkring 500 skadade hopp om att den påstådda flickvän gärningsmannen utbildning om motivet. Marilou Danley var vid tiden i Filippinerna. Hon träffade FBI-tjänstemän i USA på onsdagen. Hon sägs ha bott med förövaren Stephen Paddock i sitt hem nära Las Vegas. Andra pussel inkluderar en $ 100.000 överföring från Paddock till Filippinerna. Även nya detaljer om planeringen av lagen var nu kända. då Düringer ut gödsel framför parlamentet Roland Düringer har actionistically drivs i slutet av sin kampanj med sin lista gäller: The Cabaret utbröt i dag utanför parlamentet en skit belastning. och nu den första delen för .05.10.2017.DONNDERSTAG OCH NU ANDRA DEL FÖR FRIDAY .06.10.2017. och vidare med den japanska Softbank-koncernen kan gå över. Tjänsteman ger framsteg för det japanska teleföretag Softbank. Styrelsen godkände planen igår, företaget från San Francisco meddelade i går. Ett avtal om Softbanks åtagande ska främjas under de närmaste veckorna. Idag är det molnigt med duschar och duschar soligt. och i eftermiddag fortsätter Mild, och solen skiner över Österrike. Det finns dock också omfattande molnfält. Måttlig till måttlig vind från väst till söder. Temperaturerna stiger till 14 till 22 grader. Ikväll, ikväll torr och delvis klar, men också delvis molnigt och dimmigt i Alperna och i söder. De lägsta temperaturerna är mellan 2 och 13 grader. I morgon, torsdag Mycket varmt. 17 till 25, om inte 26 grader, blir vår! Det finns några timmar av solsken överallt. I vissa alpina dalar och i söder kan man dock känna dimma eller hög dimma på morgonen och moln passerar i norra och östra Österrike. Det kan också hittas i Värdshuset, Millen och Waldvilla

xxxxxxxxxxx molnigt och i Alperna och i söderna stretchwise också dimmigt. De lägsta temperaturerna är mellan 2 och 13 grader. I morgon, torsdag Mycket varmt. 17 till 25, om inte 26 grader, blir vår! Det finns några timmar av solsken överallt. I vissa alpina dalar och i söder kan man dock känna dimma eller hög dimma på morgonen och moln passerar i norra och östra Österrike. Dessutom kan det regna speciellt i Inn, Mühl och Waldviertel till kvällen. I övre och nedre delen av Österrike blir det alltmer stormigt under eftermiddagen. Vinden kommer mest från syd till sydväst och senare från nordväst. I 2000m den har middag 9 till 14 grader. På kvällen sprider en kall framsida regn, snöfall till mitten av bergen och stormar övermorgon, fredag ​​kallt med sol, duschar och mycket vind. Förändring i Vorarlberg, North Tyrol, Salzburg, Oberösterreich, på västra Övre Styrien och Mostviertel moln och lite sol, och när som helst kan det regna och snö på 1600 till 1300m. I öst är solen övervägande. I söder raser det sig i början och senare huvudsakligen på gränsen till Slovenien. I vilket fall som helst skiner solen alltid i östra Tyrolen, Kärnten, södra Steiermark och södra Burgenland. Det blåser livligt till stormig vind från väst till norr. Temperaturerna når 7 till 17 grader, 17 i öst och i söder. År 2000m har det bara minus 3 till plus 1 grad. och rökt kött med potatismos och lök ingredienser partierna 2 av köttet: 400 g rökt kött (kvadrat, del Sames, ...) 500 ml grönsakssoppa ü en Varje lagerblad För purén: 450 g potatis en 3-5 Zehen Knoblauch, 50 g smör 1 om 100g lök Rapsolja olja~~POS=HEADCOMP ö förberedelse för rökt kött med potatismos och stekt lök koka soppan och rökt kött och lagerblad in: (färska) muskot för stekt lök tesked salt 200 ml mjölk 1 matsked persilja. Köttet ska vara helt täckt. Låt det koka i ca 40 minuter tills köttet är mjukt. Koka potatisarna i tryckkokaren. Skal och stampa. Låt mjölken koka i en kruka och mjuka vitlöket på cirka 10 minuter cook. Tillsätt smöret, saltet och persiljan och blanda med barblandaren. Blanda mjölkblandningen över potatis och rör om. Lägg till mjölk om det behövs. Säsong med muskotnöt och salt. Skär löken i tunna skivor. Värm i en panna så mycket olja som lökringarna kan flyta. Stek löken gyllene bruna. Töm oljan och dränera löken på en köksrulle. Skär skäret i skivor och använd Servera potatispuré och stekt lök. Om du föredrar potatispuréen, tryck på kokta potatis genom Erdäpfelpresse. Den söta soppen smakar särskilt bra med semolina dumplings. mer Burgenlandolycka efter olycka: Bilolyckor i polisbilar Upplysningsförbud: Kostymer till Halloween tillåten /

>>>>> Serve the potato puree and the fried onion. If you prefer the potato puree, press the boiled potatoes through the Erdäpfelpresse. The sweet soup tastes especially good with semolina dumplings. more Burgenland Accident after accident: Car crashes in police cars Enlightenment prohibition: Costumes for Halloween allowed /

ESPANOL Crítica dura de Felipe VI. El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, quiere "proclamar la independencia de Cataluña" en los próximos días. Tan pronto como se presentó el resultado completo del referéndum, Cataluña sería independiente en 48 horas, según Puigdemont el miércoles en una entrevista con la BBC. Comienza a partir de "finales de este o principios de la próxima semana". Anteriormente, el rey español Felipe VI. la dirección catalana criticó con palabras duras. El rey no perdió palabra sobre la policía en el día del referéndum, que hirió a cientos de personas. y los rompecabezas más de 100.000 dólares de referencia Los investigadores en el caso de la masacre de Las Vegas con 58 muertos y cerca de 500 heridos esperanzas de la presunta amiga de los perpetradores Iluminación sobre el motivo del acto. Marilou Danley estaba en ese momento en Filipinas. Se reunió con funcionarios del FBI en Estados Unidos el miércoles. Se dice que vivió con el perpetrador Stephen Paddock en su casa cerca de Las Vegas. Otros puzzles incluyen una transferencia de 100.000 dólares desde Paddock a Filipinas. También se conocen nuevos detalles sobre la planificación de la ley. entonces Düringer descargó estiércol antes del parlamento Roland Düringer tomó acción contra la lista con su lista: "El cabaret artista hoy descargó una carga de estiércol delante del parlamento. Y AHORA LA PRIMERA PARTE PARA .05.10.2017.DONNDERSTAG Y AHORA LA SEGUNDA PARTE PARA VIERNES .06.10.2017. y más con el grupo japonés Softbank puede ir más El agente de servicio está dando el visto bueno para la entrada de la compañía japonesa de telecomunicaciones Softbank. La junta aprobó el plan ayer, anunció ayer la compañía de San Francisco. Un acuerdo sobre el compromiso de Softbank debe ser promocionado en las próximas semanas. Hoy está nublado con duchas y chubascos soleado. y esta tarde suave continúa, y el sol brilla por toda Austria. Sin embargo, también hay extensos campos de nubes. Hay de moderado a fuerte viento de oeste a sur. Las temperaturas suben a 14 a 22 grados. Esta noche, esta noche seca y parcialmente despejada, pero también en parte nublado y niebla en los Alpes y en el sur. Las temperaturas más bajas están entre 2 y 13 grados. Mañana, jueves Muy cálido. 17 a 25, si no 26 grados, será nuestro! Hay unas pocas horas de sol por todas partes. En algunos valles alpinos y en el sur, sin embargo, la niebla o niebla se puede sentir en la mañana, y las nubes están pasando por el norte y el este de Austria. También se puede encontrar en el Inn, Mill y Waldvilla

xxxxxxxxxxx nublado y en los Alpes y en el sur también es nuboso. Las temperaturas más bajas están entre 2 y 13 grados. Mañana, jueves Muy cálido. 17 a 25, si no 26 grados, será nuestro! Hay unas pocas horas de sol por todas partes. En algunos valles alpinos y en el sur, sin embargo, la niebla o niebla se puede sentir en la mañana, y las nubes están pasando por el norte y el este de Austria. Además, puede llover especialmente en el Inn, Mühl- y Waldviertel a la noche. En las partes superior e inferior de Austria, se vuelve cada vez más tempestuoso en el transcurso de la tarde. El viento viene principalmente de sur a sudoeste y más tarde de noroeste. En 2000m tiene mediodía 9 a 14 grados. En la noche, un frente frío se extiende lluvia, nevadas a las montañas del medio y las tormentas de la mañana, el viernes frío con sol, duchas y mucho viento. En Vorarlberg, Tirol del Norte, Salzburgo, Alta Austria, en el Obersteiermark occidental y en el Mostviertel, las nubes y un poco de cambio de sol, y en cualquier momento puede llover y nevar en 1600 a 1300m. En el este el sol es predominante. En el sur llueve al principio y después principalmente en la frontera con Eslovenia. En cualquier caso, el sol brilla una y otra vez en el Tirol oriental, Carintia, el sur de Estiria y el sur de Burgenland. Sopla alegre al viento tempestuoso del oeste al norte. Las temperaturas llegan a 7 a 17 grados, 17 en el este y en el sur. En 2000m sólo tiene menos 3 a más 1 grado. y carne ahumada con patatas y cebollas Ingredientes porciones 2 de la carne: 400 g carne ahumada (cuadrado, Sames parte, ...) 500 ml sopa de verduras u 1 Cada hoja de laurel Para el puré: 450 g de patatas a 3-5 Zehen Knoblauch, 50 g de mantequilla 1 Colocación 100g cebollas preparación ö aceite de colza para la carne ahumado con puré de patatas y cebollas fritas hervir la sopa y la hoja de carne y la bahía de ahumado en: nuez moscada (fresco) para la cebolla frita cucharadita de sal 200 ml de leche 1 cucharada de perejil. La carne debe estar completamente cubierta. Dejar hervir durante unos 40 minutos hasta que la carne esté suave. Cocine las papas en la olla a presión. Pelar y pisar fuerte. Llevar la leche a ebullición en una olla y suavizar el ajo en unos 10 minutos
cocinero. Añadir la mantequilla, la sal y el perejil y mezclar con la batidora de la barra. Mezcle la mezcla de leche sobre las papas y revuelva. Agregue la leche si es necesario. Sazone con nuez moscada y sal. Cortar las cebollas en rodajas finas. Caliente en una olla tanto aceite que los anillos de cebolla pueden flotar. Freír las cebollas doradas. Escurrir el aceite y escurrir las cebollas en un rollo de cocina. Cortar el corte en rodajas y utilizar el Sirva el puré de patatas y la cebolla frita. Si prefiere el puré de patatas, presione las patatas hervidas a través de la Erdäpfelpresse. La sopa dulce sabe especialmente bien con albóndigas de sémola. más Burgenland Accidente después del accidente: accidentes de coche en coches de policía Prohibición de la Ilustración: Disfraces para Halloween permitidos /

AM.05.10. 2017 DONNERSTAG /AM.06.10. 2017 FREITAG /AM.05.10. 2017 THURSDAY / AM.06.10. 2017 FRIDAY /AM.05.10. 2017 TORSDAG / AM.06.10. 2017 fredag /Enm.05.10. 2017 JUEVES / AM.06.10. 2017 VIERNES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Madrid fordert Neuwahl in Katalonien Die spanische Zentral=

regierung fordert die Abhaltung einer Wahl in der nach Unabhängigkeit strebenden Region Katalonien. Zur Beilegung der Krise zwischen der Regional=

regierung und Madrid sollten Wahlen abgehalten werden, sagte Regierungs=

sprecher Inigo Mendez de Vigo heute. „Es wäre gut, damit zu beginnen, diese Wunde zu schließen." weiter Grand Prix von Japan Ergebnisse 2. Freies Training | 06.10.2017

Platz FahrerTeam Zeit Rückstand

1 Lewis Hamilton Mercedes 01:48,719

2 Esteban Ocon Force India 01:49,518 + 00,799

3 Sergio Perez Force India 01:51,345 + 02,626

4 Felipe Massa Williams 01:52,146 + 03,427

5 Lance Stroll Williams 01:52,343 + 03,624

6 Kimi Räikkönen Ferrari 00:00,000

7 Nico Hülkenberg Renault 00:00,000

8 Jolyon Palmer Renault 00:00,000

9 Marcus Ericsson Sauber 00:00,000

10 Sebastian Vettel Ferrari 00:00,000

11 Fernando Alonso McLaren-Honda 00:00,000

12 Pascal Wehrlein Sauber 00:00,000

13 Carlos Sainz jr. Toro Rosso 00:00,000

14 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 00:00,000

weiter Ergebnisse 1. Freies Training | 06.10.2017

Platz FahrerTeam Zeit Rückstand

1 Sebastian Vettel Ferrari 01:29,166

2 Lewis Hamilton Mercedes 01:29,377 + 00,211

3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01:29,541 + 00,375

4 Kimi Räikkönen Ferrari 01:29,638 + 00,472

5 Valtteri Bottas Mercedes 01:30,151 + 00,985

6 Max Verstappen Red Bull Racing 01:30,762 + 01,596

7 Esteban Ocon Force India 01:30,899 + 01,733

8 Nico Hülkenberg Renault 01:30,974 + 01,808

9 Romain Grosjean Haas F1 01:31,032 + 01,866

10 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 01:31,202 + 02,036

11 Kevin Magnussen Haas F1 01:31,216 + 02,050

12 Fernando Alonso McLaren-Honda 01:31,235 + 02,069

13 Sergio Perez Force India 01:31,530 + 02,364

14 Lance Stroll Williams 01:31,602 + 02,436

15 Jolyon Palmer Renault 01:31,757 + 02,591

16 Felipe Massa Williams 01:31,912 + 02,746

17 Carlos Sainz jr. Toro Rosso 01:32,252 + 03,086

18 Pierre Gasly Toro Rosso 01:32,501 + 03,335

19 Pascal Wehrlein Sauber 01:32,897 + 03,731

20 Marcus Ericsson Sauber 01:33,397 + 04,231

Formel 1: Hamilton bleibt im Jagdmodus Der Kampf um die WM-Krone in der Formel 1 geht am Sonntag (7.00 Uhr, live in ORF eins) mit dem Grand Prix von Japan in Suzuka in die nächste Runde. Obwohl Lewis Hamilton mit einem Polster von 34 Punkten auf Sebastian Vettel ins Rennen geht, bleibt der Engländer im Jagdmodus. weiter mit dann dann Lady Marie Fredrikssons tschechische Buch-Release-Party - ein Fan-Bericht Eine weitere Überraschung kam, als wir hörten, dass das Buch in die Tschechische Republik übersetzt und in diesem J XXXXXXXXXXX Buch in die Tschechische Republik übersetzt und in diesem Jahr in der Tschechischen Republik veröffentlicht würde. Hör auf mein Herz: Moje láska k životu ist gerade erschienen und es gab eine große Party für seine Freilassung. Die Veranstaltung fand am 3. Oktober im Hard Rock Café in Prag statt. Longtime Fan, Valeria Zvarova war dort auf der Party und schrieb ihren Bericht darüber. Bitte lesen Sie ihre Geschichte unten. Sie teilte auch Informationen über den Unterschied zwischen der tschechischen und der deutschen Ausgabe des Buches. Event - Die RockSet live im Hard Rock Café und Taufe der tschechischen Version von Marie's Buch 3.10.2017 in Prag Zuza sprach über Marie, ihr Leben und auch, das war sehr rührend, sie dankte den tschechischen Roxers für die Unterstützung, die sie bekommen - wir sind geehrt ... Dann gossen sie einen kleinen Champagner auf das Buch, wir übergaben noch mehr weiße Rosen und die Event wurde bald beendet. Setlist: Angezogen für Erfolg Perfekter Tag Wie geht's! Wie eine Blume verblassen Wünsche ich könnte fliegen Fast unwirklich Es muss Liebe gewesen sein Dann tauft er sich auf der Bühne. Joyride Die Dinge werden niemals gleich sein Absturz! Boom! Knall! Sie hat nichts auf (Aber das Radio) Zu dir Rennen Verbringe meine Zeit Juni Nachmittag Das große L. Gefährlich Feuerwerk Heissblütig Hör auf dein Herz Das Aussehen * extra schlafen in meinem Auto Die tschechische Version ist etwas anders als die deutsche - vor allem in der Farbe. Die tschechische wird mit hellblauem Deckel auf der Rückseite und innen veröffentlicht. Der Titel blieb gelb. Das war wohl wegen der haltigen schwedischen farben - gut für mich. Fotos sind die gleichen wie in der deutschen Version, sowie die Kapitel. Das Buch ist ein bisschen kleiner als die deutsche Version - mit jeder Sprache wird es irgendwie kleiner - aber trotzdem ist es eine einzigartige Tatsache, dass die tschechische Version früher als eine mögliche englische oder spanische Ausgabe oder in anderen wichtigen Sprachen freigegeben wurde ... Es war eine echte Überraschung für uns alle und eine weitere Bestätigung der Tatsache, wie groß Roxette in unserem Land ist. und Morgen kühl, windig, wechselhaft Morgen im Süden oft sonnig. Sonst einige Schauer, besonders vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel. Schneefallgrenze 1200 bis 1700m. Lebhafter bis XXXXXXXXXXX Morgen kühl, windig, wechselhaft Morgen im Süden oft sonnig. Sonst einige Schauer, besonders vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel. Schneefallgrenze 1200 bis 1700m. Lebhafter bis kräftiger Nordwestwind und 7 bis 15, im Süden 17 Grad. dann mit Kochen weiter Hendl-Frischkäse-Nudelpfanne Zutaten Portionen: 2 2 Stk. Hühnerbrustfilets (gegart) ü 250 g Nudeln (nach Wahl) 200 g Frischkäse ä Salz Pfeffer Zubereitung Für die Hendl-Frischkäse-Nudelpfanne die Nudeln nach Packungs=

anleitung bissfest garen. Die Hühnerbrust=

filets in >>>>>

ENGLISH Madrid calls for new elections in Catalonia The Spanish central government calls for the holding of an election in Catalonia's independence-striving region. To resolve the crisis between the regional government and Madrid should be held elections, said government spokesman Inigo Mendez de Vigo today. "It would be good to start to close this wound." More Grand Prix of Japan Results 2. Free Training | 06/10/2017
Place Driver Team Time residue
1 Lewis Hamilton Mercedes 01: 48.719
2 Esteban Ocon Force India 01: 49.518 + 00.799
3 Sergio Perez Force India 01: 51,345 + 02,626
4 Felipe Massa Williams 01: 52.146 + 03.427
5 Lance Stroll Williams 01: 52.343 + 03.624
6 Kimi Raikkonen Ferrari 00: 00,000
7 Nico Hülkenberg Renault 00: 00,000
8 Jolyon Palmer Renault 00: 00,000
9 Marcus Ericsson Clean 00: 00,000
10 Sebastian Vettel Ferrari 00: 00,000
11 Fernando Alonso McLaren-Honda 00: 00,000
12 Pascal Wehrlein Clean 00: 00,000
13 Carlos Sainz jr. Toro Rosso 00: 00,000
14 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 00: 00,000
more results 1. Free training | 06/10/2017
Place Driver Team Time residue
1 Sebastian Vettel Ferrari 01: 29,166
2 Lewis Hamilton Mercedes 01: 29.377 + 00.211
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 29.541 + 00.375
4 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 29.638 + 00.472
5 Valtteri Bottas Mercedes 01: 30.151 + 00.985
6 Max Stops Red Bull Racing 01: 30.762 + 01.596
7 Esteban Ocon Force India 01: 30.899 + 01.733
8 Nico Hülkenberg Renault 01: 30.974 + 01.808
9 Romain Grosjean Haas F1 01: 31.032 + 01.866
10 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 01: 31.202 + 02.036
11 Kevin Magnussen Haas F1 01: 31.216 + 02.050
12 Fernando Alonso McLaren-Honda 01: 31,235 + 02,069
13 Sergio Perez Force India 01: 31.530 + 02.364
14 Lance Stroll Williams 01: 31.602 + 02.436
15 Jolyon Palmer Renault 01: 31.757 + 02.591
16 Felipe Massa Williams 01: 31.912 + 02.746
17 Carlos Sainz jr. Toro Rosso 01: 32,252 + 03,086
18 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 32.501 + 03.335
19 Pascal Wehrlein Clean 01: 32.897 + 03.731
20 Marcus Ericsson Clean 01: 33,397 + 04,231
Formula 1: Hamilton remains in the hunting mode The fight for the World Cup crown in the Formula 1 goes on Sunday (7.00 clock, live in ORF one) with the Grand Prix of Japan in Suzuka to the next round. Although Lewis Hamilton with a cushion of 34 points on Sebastian Vettel goes into the race, the Englishman remains in the hunting mode. then with Lady Marie Fredriksson's Czech book release party - a fan report Another surprise came when we heard that the book was translated into the Czech Republic and in this J XXXXXXXXXXX Book translated into the Czech Republic and published this year in the Czech Republic. Listen to my heart: Moje láska k
životu has just appeared and there was a great party for his release. The event took place on October 3 at the Hard Rock Café in Prague. Longtime fan, Valeria Zvarova was there at the party and wrote her report about it. Please read their story below. She also shared information about the difference between the Czech and German editions of the book. Event - The RockSet live at the Hard Rock Café and christening the Czech version of Marie's book October 3, 2017 in Prague Zuza talked about Marie, her life and also, that was very touching, she thanked the Czech Roxers for the support they receive - we are honored ... Then they poured a small champagne on the book, we handed more white roses and the event was soon finished. Setlist: Attracted for Success Perfect Day How It's Done! Like a flower fading desires I could fly Almost unreal It must have been love Then he baptizes himself on the stage. Joyride Things will never be the same! Boom! Bang! It has nothing on (But the radio) To you Race spend my time June afternoon The big L. Dangerous fireworks Hot-blooded Listen to your heart The appearance * extra sleep in my car The Czech version is slightly different than the German - especially in the Colour. The Czech is published with light blue cover on the back and inside. The title remained yellow. That was probably because of the Swedish colors - good for me. Photos are the same as in the German version, as well as the chapters. The book is a bit smaller than the German version - with any language it is somewhat smaller - but nevertheless it is a unique fact that the Czech version was released earlier than a possible English or Spanish edition or in other important languages ​​... It was a real surprise to us all and a further confirmation of the fact of how great Roxette is in our country. and morning cool, windy, variable In the south sunny in the south. Otherwise a few shivers, especially from the Tyrolean lowlands to the Mostviertel. Snowfall limit 1200 to 1700m. Lively up XXXXXXXXXXX Tomorrow Partly cloudy, gentle throughout the day. Otherwise a few shivers, especially from the Tyrolean lowlands to the Mostviertel. Snowfall limit 1200 to 1700m. Lively to strong northwest winds and 7 to 15 degrees, in the south 17 degrees. then continue with cooking more Hendl-Frischkäse-Nudelpfanne Ingredients Serving: 2 2 pcs. chicken breast fillets (cooked) ü 250 g noodles (of your choice) 200 g fresh cheese ä salt pepper Preparation For the Hendl-Frischkäse-Nudelpfanne, cook the pasta according to the instructions. Cut the chicken breast fillets into bite-size pieces. Heat the fresh cheese in a large pan, add the cooked noodles and the pieces of chicken meat and bring to a boil while stirring. Season with salt and pepper. Add the fresh herbs to the "Hendl-Frischkäse-Nudelpfanne". more search Desperate search for 19-year-old Vienna-Donaustadt 32-year-old threatened mothers before kindergarten /

SVENSKA Madrid kräver nya val i Katalonien Den spanska staten kräver att ett val hålls i Katalonas självständighetssträvande region. Att lösa krisen mellan den regionala regeringen och Madrid bör hållas val, sade regeringens talesman Inigo Mendez de Vigo idag. "Det vore bra att börja stänga detta sår." Mer Grand Prix of Japan Resultat 2. Gratis träning | 2017/06/10
Placera Driver Team Time rester
1 Lewis Hamilton Mercedes 01: 48.719
2 Esteban Ocon Force India 01: 49.518 + 00.799
3 Sergio Perez Force India 01: 51,345 + 02,626
4 Felipe Massa Williams 01: 52,146 + 03,427
5 Lance Stroll Williams 01: 52.343 + 03.624
6 Kimi Raikkonen Ferrari 00: 00,000
7 Nico Hülkenberg Renault 00: 00,000
8 Jolyon Palmer Renault 00: 00,000
9 Marcus Ericsson Clean 00: 00,000
10 Sebastian Vettel Ferrari 00: 00,000
11 Fernando Alonso McLaren-Honda 00: 00,000
12 Pascal Wehrlein Clean 00: 00,000
13 Carlos Sainz jr. Toro Rosso 00: 00,000
14 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 00: 00,000
fler resultat 1. Gratis träning | 2017/06/10
Placera Driver Team Time rester
1 Sebastian Vettel Ferrari 01: 29166
2 Lewis Hamilton Mercedes 01: 29.377 + 00.211
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 29.541 + 00.375
4 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 29.638 + 00.472
5 Valtteri Bottas Mercedes 01: 30.151 + 00.985
6 Max stoppar Red Bull Racing 01: 30.762 + 01.596
7 Esteban Ocon Force India 01: 30.899 + 01.733
8 Nico Hülkenberg Renault 01: 30.974 + 01.808
9 Romain Grosjean Haas F1 01: 31.032 + 01.866
10 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 01: 31.202 + 02.036
11 Kevin Magnussen Haas F1 01: 31.216 + 02.050
12 Fernando Alonso McLaren-Honda 01: 31,235 + 02,069
13 Sergio Perez Force Indien 01: 31.530 + 02.364
14 Lance Stroll Williams 01: 31602 + 02.436
15 Jolyon Palmer Renault 01: 31757 + 02.591
16 Felipe Massa Williams 01: 31.912 + 02.746
17 Carlos Sainz jr. Toro Rosso 01: 32,252 + 03,086
18 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 32.501 + 03.335
19 Pascal Wehrlein Clean 01: 32.897 + 03.731
20 Marcus Ericsson Clean 01: 33,397 + 04,231
Formel 1: Hamilton förblir i jaktläget Kampen för VM-kronan i Formel 1 går på söndag (7.00 klocka, lever i ORF en) med Grand Prix of Japan i Suzuka till nästa omgång. Även om Lewis Hamilton med en kudde på 34 poäng på Sebastian Vettel går in i tävlingen är engelsmannen kvar i jaktläget. då med Lady Marie Fredrikssons tjeckiska bokföringsfest - en fanrapport En annan överraskning kom när vi hörde att boken översattes till Tjeckien och i denna J XXXXXXXXXXXX Boken översattes till Tjeckien och publicerades i år i Tjeckien. Lyssna på mitt hjärta: Moje láska k
ž
ivotu har just dykt upp och det var en bra fest för hans frisläppande. Evenemanget ägde rum den 3 oktober på Hard Rock Café i Prag. Longtime fan, Valeria Zvarova var där på festen och skrev hennes rapport om det. Läs deras berättelse nedan. Hon delade också information om skillnaden mellan bokens tjeckiska och tyska utgåvor. Event - Den RockSet bor på Hard Rock Cafe och dop i den tjeckiska versionen av Marie bok 2017/10/03 i Prag Zuza talade om Marie, hennes liv och det var mycket rörande, hon tackade de tjeckiska Roxers för det stöd som de får - vi är hedrade ... Sedan hällde lite champagne på boken, vi gav mer vita rosor och händelsen var snart slut. Setlist: Attracted for Success Perfekt dag hur det görs! Som en blommafrålande önskan skulle jag kunna flyga Nästan orealistisk Det måste ha varit kärlek Då döper han sig på scenen. Joyride Saker kommer aldrig att bli samma! Boom! Bang! Det har ingenting på (men radio) För du tävlar tillbringa min tid juni eftermiddag De stora L. Farliga Fireworks blooded Lyssna till ditt hjärta Utseendet * extra sömn i min bil Den tjeckiska versionen skiljer sig något från den tyska - särskilt i färg. Tjeckien publiceras med ljusblått lock på baksidan och insidan. Titeln förblev gul. Det var förmodligen på grund av de svenska färgerna - bra för mig. Bilderna är desamma som i den tyska versionen, liksom i kapitlen. Boken är lite mindre än den tyska versionen - med vilket språk som helst är det något mindre - men fortfarande är det en singulär faktum att den tjeckiska versionen tidigare än en möjlig engelska eller spanska utgåvan släpptes eller i andra stora språk ... Det var en verklig överraskning för oss alla och en ytterligare bekräftelse på hur stor Roxette är i vårt land. och morgon sval, blåsig, variabel I söder soligt i söder. Annars skakar några, särskilt från de tyrolska lågländerna till Mostviertel. Snöfallgräns 1200 till 1700m. Livlig upp XXXXXXXXXXX I morgon Växlande molnighet, mild under hela dagen. Annars skakar några, särskilt från de tyrolska lågländerna till Mostviertel. Snöfallgräns 1200 till 1700m. Livlig till starka nordvästvindar och 7 till 15 grader, i söder 17 grader. Fortsätt med att laga mer Hendl-Frischkäse-Nudelpfanne Ingredienser Servering: 2 2 st kycklingfiléer (kokt) ü 250 g nudlar (efter eget val) 200 g färskost ä saltpann Förberedelse För Hendl-Frischkäse-Nudelpfanne lagar du pastaen enligt anvisningarna. Klipp kycklingbröstfiléerna i bitar av bitar. Värm den färskost i en stor panna, lägg till de kokta nudlarna och bitarna av kycklingkött och koka under omrörning. Smaka med salt och peppar. Tillsätt de fräscha örterna till "Hendl-Frischkäse-Nudelpfanne". mer sökning Desperat sök efter 19-åriga Wien-Donaustadt 32-åriga hotade mammor före dagis /

ESPANOL Madrid pide nuevas elecciones en Cataluña El Gobierno central español pide la celebración de elecciones en la región de independencia de Cataluña. Para resolver la crisis entre el Gobierno regional y Madrid deben celebrarse elecciones, dijo hoy el portavoz del Gobierno, Inigo Méndez de Vigo. "Sería bueno empezar a cerrar esta herida." Más Gran Premio de Japón resultados 2. Entrenamiento gratuito | 06/10/2017
Lugar del conductor de residuos vez de las personas
1 Lewis Hamilton Mercedes 01: 48.719
2 Esteban Ocon Force India 01: 49.518 + 00.799
3 Sergio Perez Force India 01: 51.345 + 02.626
4 Felipe Massa Williams 01: 52.146 + 03.427
5 Lance Stroll Williams 01: 52.343 + 03.624
6 Kimi Raikkonen Ferrari 00: 00,000
7 Nico Hülkenberg Renault 00: 00,000
8 Jolyon Palmer Renault 00: 00,000
9 Marcus Ericsson Clean 00: 00,000
10 Sebastian Vettel Ferrari 00: 00,000
11 Fernando Alonso McLaren-Honda 00: 00,000
12 Pascal Wehrlein Limpieza 00: 00,000
13 Carlos Sainz jr. Toro Rosso 00: 00,000
14 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 00: 00,000
más resultados 1. Entrenamiento gratuito | 06/10/2017
Lugar del conductor de residuos vez de las personas
1 Sebastian Vettel Ferrari 01: 29.166
2 Lewis Hamilton Mercedes 01: 29.377 + 00.211
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 29.541 + 00.375
4 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 29.638 + 00.472
5 Valtteri Bottas Mercedes 01: 30.151 + 00.985
6 Max paradas Red Bull Racing 01: 30.762 + 01.596
7 Esteban Ocon Force India 01: 30.899 + 01.733
8 Nico Hülkenberg Renault 01: 30.974 + 01.808
9 Romain Grosjean Haas F1 01: 31.032 + 01.866
10 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 01: 31.202 + 02.036
11 Kevin Magnussen Haas F1 01: 31.216 + 02.050
12 Fernando Alonso McLaren-Honda 01: 31,235 + 02.069
13 Sergio Perez Force India 01: 31.530 + 02.364
14 Lance Stroll Williams 01: 31.602 + 02.436
15 Jolyon Palmer Renault 01: 31.757 + 02.591
16 Felipe Massa Williams 01: 31.912 + 02.746
17 Carlos Sainz jr. Toro Rosso 01: 32.252 + 03.086
18 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 32.501 + 03.335
19 Pascal Wehrlein Limpieza 01: 32.897 + 03.731
20 Marcus Ericsson Clean 01: 33.397 + 04.231
Fórmula 1: Hamilton sigue en el modo de caza La lucha por la Copa del Mundo en la Fórmula 1 se lleva el domingo (7.00 reloj, en vivo en ORF uno) con el Gran Premio de Japón en Suzuka a la siguiente ronda. Aunque Lewis Hamilton con un cojín de 34 puntos sobre Sebastian Vettel entra en la carrera, el inglés sigue en el modo de caza. después con la fiesta checa de la liberación de libro de señora Marie Fredriksson - un informe del ventilador Otra sorpresa vino cuando oímos que el libro fue traducido a la República Checa y en este J XXXXXXXXXX Libro traducido a la República Checa y publicado este año en la República Checa. Escuchar a mi corazón: Moje Laska k
životu acaba de ser lanzado y había una gran fiesta para su liberación. El evento tuvo lugar el 3 de octubre en el Hard Rock Café de Praga. Amiga de mucho tiempo, Valeria Zvarova estuvo allí en la fiesta y escribió su informe al respecto. Por favor, lea su historia a continuación. También compartió información sobre la diferencia entre las ediciones checa y alemana del libro. Evento - La RockSet viven en el Hard Rock Café y el bautismo de la versión checa del libro de Marie 10/03/2017 en Praga Zuza hablaron de Marie, su vida y que fue muy emotivo, agradeció a los Roxers Checa por el apoyo que reciben - tenemos el honor ... Luego se vierte un poco de champán en el libro, nos dieron más rosas blancas y el evento se terminó pronto. Setlist: Atraído para el éxito Perfect Day Cómo se hace! Como una flor desapareciendo los deseos Puedo volar Casi irreales Debe haber sido el amor Luego se bautiza en el escenario. Joyride ¡Las cosas nunca serán las mismas! Boom! Bang! No tiene nada en (pero la radio) Para que la carrera pasar mi tiempo tarde de junio Los grandes fuegos artificiales peligrosos L. blooded Escucha a tu corazón * La mirada sueño adicional en el coche La versión checa es ligeramente diferente de la alemana - sobre todo en el color. El checo se publica con la cubierta azul clara en la parte posterior y adentro. El título se mantuvo amarillo. Eso fue probablemente debido a los colores suecos - bueno para mí. Las fotos son las mismas que en la versión alemana, así como los capítulos. El libro es un poco más pequeño que la versión alemana - con cualquier lenguaje es menos - pero aún así es un hecho singular que la versión checa antes de una posible edición Inglés o Español fue puesto en libertad o en otros idiomas principales ... Es fue una verdadera sorpresa para todos nosotros y una confirmación adicional del hecho de lo grande que es Roxette en nuestro país. y mañana fresco, ventoso, variable En el sur soleado en el sur. De lo contrario, algunos escalofríos, especialmente de las tierras bajas del Tirol al Mostviertel. Límite de nevadas de 1200 a 1700m. Animado XXXXXXXXXXXXX Mañana Parcialmente nuboso, suave durante todo el día. De lo contrario, algunos escalofríos, especialmente de las tierras bajas del Tirol al Mostviertel. Límite de nevadas de 1200 a 1700m. Lively a fuertes vientos del noroeste y 7 a 15 grados, en el sur 17 grados. Continuar con la cocción más Hendl-Frischkäse-Nudelpfanne Ingredientes Porción: 2 2 filetes de pechuga de pollo ü 250 g de fideos (de su elección) 200 g queso fresco ä sal pimienta Preparación Para el Hendl-Frischkäse-Nudelpfanne, cocine la pasta según las instrucciones. Cortar los filetes de pechuga de pollo en trozos de tamaño mordisco. Calentar el queso fresco en una cacerola grande, añadir los tallarines cocidos y los trozos de carne de pollo y llevar a ebullición mientras se revuelve. Sazone con sal y pimienta. Añadir las hierbas frescas a la "Hendl-Frischkäse-Nudelpfanne". más búsqueda Búsqueda desesperada de 19 años de edad, Viena-Donaustadt 32 años de edad, las madres amenazadas antes del jardín de infantes /

>>>>> mundgerechte Stücke schneiden. Den Frischkäse in einer grpßen Pfanne erhitzen , die gegarten Nudeln und die Hühnerfleisch=

stücke zugeben und unter Rühren kurz aufkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Hendl-Frischkäse-Nudelpfanne mit frischen Kräutern verfeinern. weiter Fahndung Verzweifelte Suche nach 19-Jährigem Wien-Donaustadt 32-Jähriger bedrohte Mütter vor Kindergarten/

AM.07.10. 2017 SAMSTAG /AM.07.10. 2017 SATURDAY /AM.07.10. 2017 lördag /'Enm.07.10. 2017 SÁBADO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.