ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN Großflächige Stromausfälle Hurrikan „Irma" hat den Süden des US-Bundesstaats Florida erreicht. Laut dem nationalen Wetterdienst traf der Sturm Sonntagfrüh (Ortszeit) auf die Inselgruppe der Keys. Die Vorboten waren in Florida schon in der Nacht deutlich zu spüren gewesen. Der Meeresspiegel stieg an, es kam zu großflächigen Stromausfällen. In den letzten Stunden hatte der Hurrikan seine Route leicht geändert - aber wieder an Stärke zugenommen. und Neue Fluggesellschaft für Organtransport in Salzburg Eine neue Fluggesellschaft in Salzburg hat sich auf die Lieferung von radioaktiven Medikamenten und Spenderorganen für Transplantationen spezialisiert. White Sparrow betreibt kleinere Jets für Einsätze in ganz Europa. dann Semmeringbahn wird ab morgen gesperrt Ab morgen wird die Geduld vieler Bahnfahrer auf die Probe gestellt. Die Semmering-Strecke zwischen Wiener Neustadt und Mürzzuschlag wird wegen Bauarbeiten bis 1. Oktober komplett gesperrt. weiter Unbeständig, im SW Dauerregen Heute Nachmittag häufig stark bewölkt und zeitweise Regen, ergiebig in Osttirol und Oberkärnten, zum Teil auch im Tiroler Unterland und in Salzburg. Nur wenige Schauer und stellenweise etwas Sonne vom Weinviertel bis in die südliche Steiermark, allmählich auch in Vorarlberg. Zwischen 9 Grad in Nordtirol und bis zu 27 im Burgenland. dann weiter mit Mohn-Topfenschnitte Zutaten Portionen: 20 Kuchen: 4 Stück Dotter ü 120 g Rohrohrzucker 120 ml Wasser 120 ml Rapsöl ö 4 Stück Eiklar ü 80 g Mohn (gemahlen) 200 g Dinkelvollkornmehl 10 g Hirschhornsalz Topfenmasse 100 g Butter 80 g Rohrohrzucker 500 g Magertopfen 4 Stück Dotter ü 20 g Kartoffelstärke ä Vanille Rum 4 Stück Eiklar Zubereitung Für den Kuchen der Mohn-Topfenschnitte: Eidotter mit Zucker, Wasser und Öl schaumig rühren. Das Eiklar zu Schnee schlagen und abwechselnd mit dem Mohn und mit dem mit Hirschhornsalz vermischten Mehl vorsichtig unterheben. Für die Topfenmasse der Mohn-Topfenschnitte: Die Butter mit Zucker, Vanillezucker und Eidotter schaumig rühren, dann Topfen, Kartoffelstärke und Rum dazugeben. Die Eiklar zu festem Schnee schlagen und vorsichtig unterheben. Die Kuchenmasse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Randblech streichen. Die Topfenmasse in Gitterform auf den Mohnteig dressieren und im vorgeheizten Rohr bei 200 °C ca. 50 Minuten backen. Der Mohn in der Mohn-Topfenschnitte liefert reichlich Kalzium, zudem fördert er einen ruhigen Schlaf. dann und weiter mit Immo Inside Fassaden-Bauteile aus dem Drucker Initiative Große EU-Länder: Google & Co sollen mehr Steuern zahlen Fluglinie Lufthansa lst Favoritin im Rennen um Alitalia /

SVENSKA Storskaliga strömavbrott Orkanen "Irma" har nått söder om USA: s delstat Florida. Enligt den nationella väderbanan slog stormmorgonmorgonen (lokal tid) öns grupp av nycklarna. Precursorerna hade tydligt känt sig i Florida under natten. Havsnivån steg och storskaliga strömavbrott inträffade. Under de senaste timmarna hade orkanen något ändrat sin väg - men återigen ökad i styrka. och New flygbolag för transport organ i Salzburg ett nytt flygbolag i Salzburg som specialiserat sig på leverans av radioaktiva läkemedel och donerade organ för transplantation. White Sparrow driver mindre jetfly för verksamhet över hela Europa. då kommer Semmeringbahn att blockeras från imorgon Från imorgon kommer tålamod hos många tågförare att testa. Semmeringsvägen mellan Wiener Neustadt och Mürzzuschlag kommer att vara helt stängd för byggnadsarbeten fram till 1 oktober. ytterligare Fickle i SW ihållande regn i dag ofta grumlig eftermiddag och intermittent regn, givande i östra Tyrolen och Övre Kärnten, delvis i Nedre Tyrolen och Salzburg. Bara några duschar och lite solsken från Weinviertel till södra Steiermark, gradvis också i Vorarlberg. Mellan 9 grader i Nordtyrol och upp till 27 i Burgenland. sedan fortsätta med vallmo pot sektioner ingredienser Portioner: 20 kaka: 4 st äggula ovan 120 g rörsocker 120 ml vatten 120 ml rapsolja ö 4 st äggvita ü 80 g Mohn (mald) 200 g stavat fullkornsmjöl 10 g Hirschhornsalz potten massan 100 g smör 80 g rörsocker 500 g fett ostmassa 4 st äggula ovan 20 g potatisstärkelse som vanilj rom 4 äggvitor bit förberedelse för kakan av vallmo pot avsnitt: äggulor tills skummande med socker, vatten och olja. Vispa äggvitorna och blanda dem med växelvis med vallmo och mjölet blandat med deerhornsaltet. Tillsätt Vispa smör med socker, vaniljsocker och äggulor tills skummande, anslut sedan, potatisstärkelse och rom för kruka massa vallmo potten nedskärningar. Slå äggvita i fast snö och lyft försiktigt dem. Sprid kaksmassan på en bakplåt täckt med bakpapper. träna pluggmaterialet i rutnät form på Mohnteig och grädda ca 50 minuter i ugnen vid 200 ° C Vallmoen i klipporna av vallmo-frö ger gott om kalcium, och det främjar också en tyst sömn. då och då med ImmoInside-fasadkomponenter från skrivarens initiativ Stora EU-länder: Google & Co ska betala mer skatt Lufthansa är favorit i tävlingen för Alitalia /

ENGLISH Large-scale power failures Hurricane "Irma" has reached the south of the US state of Florida. According to the national weather service the storm Sunday morning (local time) hit the island group of the Keys. The precursors had been clearly felt in Florida during the night. The sea level rose, and large-scale power failures occurred. In the past few hours the hurricane had slightly changed its route - but again increased in strength. and New Airline for Organtransport in Salzburg A new airline in Salzburg has specialized in the delivery of radioactive drugs and donor organs for transplantation. White Sparrow operates smaller jets for operations across Europe. then Semmeringbahn will be blocked from tomorrow From tomorrow, the patience of many train drivers will be put to the test. The Semmering route between Wiener Neustadt and Mürzzuschlag will be completely closed for construction work until October 1st. more Unstable, partly cloudy In the afternoon mostly cloudy and rain showers, abundant in East Tyrol and Oberkärnten, partly also in the Tyrolean lowlands and in Salzburg. Only a few showers and some sunshine from the Weinviertel to southern Styria, gradually also in Vorarlberg. Between 9 degrees in North Tyrol and up to 27 in Burgenland. then continue with poppy seed slices Ingredients: 20 cakes: 4 pieces of yolk ü 120 g of raw cane sugar 120 ml of water 120 ml of rapeseed oil 4 pieces of egg white ü 80 g of poppy (ground) 200 g of spelled whole grain 10 g of deerhorn salt 50 g of butter 80 g of raw sugar 500 g Magertopfen 4 pieces Yolk over 20g potato starch ä vanilla rum 4 pieces egg white Preparation For the cake of the poppy seed cuts: Stir egg yolks with sugar, water and oil until frothy. Whisk the egg whites and mix them alternately with the poppy and the flour mixed with the deerhorn salt. For the popped potatoes: Mix the butter with sugar, vanilla sugar and egg yolk until frothy, then add the pot, the potato starch and the rum. Beat the egg whites into firm snow and carefully lift them. Spread the cake mass onto a baking tray covered with baking paper. Pour the minting dough into the poppy dough and grate in the pre-heated pipe at 200 ° C for about 50 minutes. The poppy in the poppy seed cuts provides plenty of calcium, and it also promotes a quiet sleep. then and again with ImmoInside Facade components from the printer Initiative Large EU countries: Google & Co should pay more taxes Lufthansa is the favorite in the race for Alitalia /

ESPANOL Fallas de energía a gran escala El huracán "Irma" ha alcanzado el sur del estado de los EEUU de la Florida. Según el servicio meteorológico nacional, la tormenta del domingo por la mañana (hora local) golpeó el grupo de la isla de las llaves. Los precursores se habían sentido claramente en Florida durante la noche. El nivel del mar subió, y ocurrieron fallas de energía a gran escala. En las últimas horas el huracán había cambiado ligeramente su ruta - pero de nuevo aumentó en fuerza. y Nueva línea aérea para el transporte de órganos en Salzburgo Una nueva línea aérea en Salzburgo que se especializa en el suministro de fármacos radiactivos y órganos de donantes para el trasplante. White Sparrow opera aviones más pequeños para operaciones en toda Europa. entonces Semmeringbahn será bloqueado desde mañana A partir de mañana, la paciencia de muchos conductores de tren se pondrá a prueba. La línea de Semmering entre Wiener Neustadt y Mürzzuschlag está completamente bloqueado debido a trabajos de construcción hasta el 1 de octubre. más voluble, en el suroeste de lluvia continua hoy a menudo nublado por la tarde y la lluvia intermitente, fecundo en Tirol del Este y Alta Carintia, en parte, en la Baja Tirol y Salzburgo. Sólo unas pocas duchas y un poco de sol del Weinviertel al sur de Estiria, gradualmente también en Vorarlberg. Entre 9 grados en el Tirol del Norte y hasta 27 en Burgenland. y luego continuar con el crisol de amapola secciones Ingredientes Porciones: 20 Cake: 4 PC yema por encima de 120 g de azúcar de caña de 120 ml de agua 120 ml de colza ö aceite 4 PC de huevo blanco ü 80 g Mohn (blanqueado) 200 g harina de espelta 10 g de azúcar masa olla Hirschhornsalz 100 g de mantequilla 80 g de caña integral 500 g grasa cuajada 4 piezas de yema por encima de 20 g de almidón de patata como la vainilla ron 4 claras de huevo pieza preparación para la torta de secciones pote de amapola: yemas de huevo hasta espumosa con azúcar, agua y aceite. Batir las claras de huevo y mezclarlas alternativamente con la amapola y la harina mezclada con la sal de Deerhorn. Añadir la mantequilla batir con el azúcar, el azúcar de vainilla y las yemas de huevo hasta que estén espumosas, luego enchufe, almidón de patata y ron para la masa olla de recortes olla de amapola. Batir las claras en nieve firme y levantarlas cuidadosamente. Extienda la masa de la torta sobre una bandeja para hornear cubierta con papel para hornear. Verter la masa de mella en la masa de amapola y rallar en el tubo precalentado a 200 ° C durante unos 50 minutos. La amapola en los cortes de semilla de amapola proporciona mucho calcio, y también promueve un sueño tranquilo. de vez en cuando con los componentes de ImmoInside Facade de la >>>>> 

>>>>> impresora Iniciativa Grandes países de la UE: Google & Co debería pagar más impuestos Lufthansa es el favorito en la carrera por Alitalia /

 

AM.11.09. 2017 MONTAG /AM.11.09. 2017 MONDAY /AM.11.09. 2017 Måndag /Enm.11.09. 2017 LUNES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Hurrikan walzt sich über ganz Florida Mittlerweile ist der Hurrikan „Irma" auf Kategorie eins heruntergestuft - an Gefährlichkeit hat er deshalb aber nichts verloren: Nachdem der Hurrikan am Sonntag mit zerstörerischer Wucht auf Florida landete, bewegt sich „Irma" nun in langsamem Tempo nordwärts. Da der Sturm breiter als Florida ist, ist der gesamte Bundesstaat bedroht. Vor allem die Großstädte Tampa und Orlando, in deren Einzugsgebiet Millionen Menschen leben, müssen zittern. und Feuer in Marx Halle wurde gelegt Das Feuer in der Marx Halle ist gelegt worden, wie die Polizei am Montag gegenüber Radio Wien bestätigt. Durch den Brand in der Nacht auf Sonntag wurden große Teile des Daches zerstört. Eine Spur zu dem Brandstifter gibt es noch nicht. Stundenlang haben die Brandspezialisten der Polizei im Brandschutt nach verwertbaren Spuren gesucht: In einem Gang wurden sie fündig. Der Täter war offenbar in das Gebäude eingedrungen und zündete einen Einrichtungsgegenstand an, heißt es von der Polizei gegenüber Radio Wien. Ein Brandbeschleuniger wurde laut Polizei aber nicht verwendet. dann Deutschland exportiert trotz Krise Waffen in Türkei Trotz der Krise mit Ankara hat die deutsche Regierung seit Jahresbeginn den Export von Rüstungsgütern mit einem Gesamtwert von mehr als 25 Millionen Euro in die Türkei genehmigt. Im Jahresvergleich könnte der Wert der genehmigten Rüstungsausfuhren in das NATO-Partnerland damit allerdings deutlich gesunken sein. weiter Heute zunehmend regnerisch Heute unbeständig mit Regen und Gewittern. Intensiver Regen im Süden und am Abend auch im Osten. Länger sonnig am ehesten ganz im Westen. Höchstwerte: meist 13 bis 22, im Osten bis zu 26 Grad. und weiter mit Kochen Vorarlberger Käsespätzle Zutaten für 4 Portionen 350 g Bergkäse 6 Stk Eier 50 g Emmentaler 500 g Mehl (type 480) 125 ml Milch 1 Prise Muskatnuss 150 g Rässkäse 1 Prise Salz und Pfeffer 1 Stk Zwiebel, in Ringe geschnitten Zubereitung Für die Käsespätzle das Mehl, Gewürze, Eier und Milch in einer Schüssel mit Kochlöffel vermischen (muss nicht wirklich glatt sein). Teig durch das Spätzlesieb in kochendes Salzwasser (großer Topf) durchlassen, einmal aufkochen und mit Lochsieb abschöpfen. In eine Schüssel geben (dabei ist es gut wenn ein wenig "Spätzlewasser" mitgeschöpft wird). Sofort geriebenen Käse dazugeben und mit dem Kochlöffel durchmischen bis "Fäden" gezogen werden. Die Spätzle auf Teller anrichten und mit den in Butter goldbraun gebratenen Zwiebeln garnieren. Zu den Vorarlberger Käsespätzle serviert man einen feinen Kartoffelsalat oder einen grünen Blattsalat. und Schadenersatz Alpine-Anleihen: Bank stufte Ausfallsrisiko falsch ein Autoindustrie Smart ab 2020 nur noch elektrisch Konjunktur Höchster Beschäftigungszuwachs seit 2008 /

ENGLISH Hurricane is rolling all over Florida Meanwhile the hurricane "Irma" is downgraded to category one - he has not lost any danger: After the hurricane landed on Florida with a destructive force on Sunday, "Irma" is now moving at a slow pace northward. Since the storm is broader than Florida, the entire state is under threat. Above all, the large cities of Tampa and Orlando, where millions of people live, must tremble. and fire in Marxhalle was laid The fire in the Marxhalle has been laid, as the police confirmed on Monday against Radio Vienna. By the fire in the night on Sunday large parts of the roof were destroyed. There is no trace of the arsonist yet. For hours, the brand specialists of the police searched for the traces of the tragedy: they were able to find one. The perpetrator had evidently penetrated the building and lit a fixture, according to the police, against Radio Vienna. A fire accelerator was not used according to the police. then Germany exports despite the crisis arms in Turkey Despite the crisis with Ankara, the German government has approved the export of armaments with a total value of more than 25 million euros to Turkey since the beginning of the year. On a yearly basis, however, the value of the approved armament exports to the NATO partner country could have declined significantly. more Today Mostly cloudy with rain showers and thunderstorms. Intensive rain in the south and in the evening also in the east. Mostly sunny in the west. Maximum values: mostly 13 to 22, in the east up to 26 degrees. and continue with cooking Vorarlberger Käsespätzle Ingredients for 4 servings 350 g Mountain cheese 6 pcs Eggs 50 g Emmentaler 500 g Flour (type 480) 125 ml Milk 1 pinch of nutmeg 150 g of curd cheese 1 pinch of salt and pepper 1 pcs of onion, cut into rings Käsespätzle the flour, spices, eggs and milk in a bowl with cooking spoon (does not have to be really smooth). Pass the dough through the boiling sieve into boiling salt water (large pot), boil once and skim with perforated sieve. In a bowl (it is good if a little "spaetzle water" is co-created). Immediately add grated cheese and mix with the cooking spoon until "threads" are drawn. Place the spaetzle on a plate and garnish with the onions fried in butter. The Vorarlberg cheese pate is served with a fine potato salad or a green leaf salad. and damage Alpine bonds: Bank graded the risk of a fatal accident Incorrect car >>>>>

SVENSKA Orkan rullar över hela Florida Samtidigt är orkanen "Irma" nedgraderas till kategori ett - men faran han inte har förlorat någon anledning: efter orkanen landade på söndag med destruktiv kraft i Florida är "Irma" går nu i långsam takt norrut. Eftersom stormen är bredare än Florida är hela staten hotat. Framför allt måste de stora städerna Tampa och Orlando, där miljontals människor bor, skaka. och eld i Marxhalle lades. Elden i Marxhalle har lagts, som polisen bekräftade på måndag mot Radio Vienna. Vid elden på natten på söndagen förstördes stora delar av taket. Det finns inget spår av arsonisten än. I timmar sökte polisens varumärkesspecialister efter tragediens spår: de kunde hitta en. Gärningsmannen hade uppenbarligen trängt in i byggnaden och tänt en armatur, enligt polisen, mot Radio Vienna. En brandaccelerator användes inte enligt polisen. då Tyskland exporterade trots krisen vapen i Turkiet Trots krisen med Ankara har den tyska regeringen godkände sedan början av export av militär utrustning till ett sammanlagt värde av mer än 25 miljoner euro till Turkiet. På ett årligt sätt kunde värdet av den godkända utrustningseksporten till NATO-partnerlandet ha minskat avsevärt. mer Idag Växlande molnighet med regnskurar och åskväder. Intensivt regn i söder och på kvällen också i öster. Mest soligt i väster. Maximala värden: oftast 13 till 22, i öst upp till 26 grader. och vidare innefattande tillagning Vorarlberger Käsespätzle Ingredienser för 4 350 g bergsost 6 st ägg 50 g Emmentaler 500 g Mehl (typ 480) 125 ml mjölk 1 nypa muskotnöt 150 g Rässkäse en nypa salt och peppar en enhet lök, skivad i ringar förberedelse för Käsespätzle mjölet, kryddor, ägg och mjölk i en skål med matlagning sked (behöver inte vara riktigt slät). Passa degen genom kokande sikten i kokande saltvatten (stor kruka), koka en gång och skumma med perforerad sil. I en skål (det är bra om ett litet "spaetzle vatten" är skapat). Lägg omedelbart riven ost och blanda med matlagningslan tills "trådar" ritas. Placera spaetzle på en tallrik och garnera med löken stekt i smör. Vorarlbergs ostpaté serveras med en fin potatisallad eller en grönsalladssallad. och skada alpinobligationer: Banken graderade risken för en dödlig olycka Felaktig bilindustri Smart från 2020 och framåt Endast Elektricitet Ekonomisk tillväxt Högsta sysselsättningstillväxt sedan 2008 /

>>>>> industry Smart from 2020 onwards only Electricity Economic growth Highest employment growth since 2008 /

ESPANOL rollos de huracán, en toda la Florida Mientras tanto, el huracán "Irma" se rebajó a la categoría uno - pero su peligro que no ha perdido ninguna razón: después del huracán aterrizó el domingo con una fuerza destructiva en la Florida es "Irma" se está moviendo a un ritmo lento hacia el norte. Como la tormenta es más amplia que la Florida, todo el estado está bajo amenaza. Las grandes ciudades de Tampa y Orlando, donde millones de personas viven, deben temblar. y el fuego en Marxhalle fue puesto El fuego en el Marxhalle se ha puesto, como la policía confirmó el lunes contra Radio Viena. Por el fuego en la noche el domingo las partes grandes de la azotea fueron destruidas. Todavía no hay rastro del incendiario. Durante horas, los especialistas en marcas de la policía buscaron las huellas de la tragedia: pudieron encontrar una. El perpetrador había penetrado evidentemente en el edificio y encendido un accesorio, según la policía, contra Radio Viena. Un acelerador de incendios no fue utilizado de acuerdo con la policía. A pesar de la crisis con Ankara, el gobierno alemán ha aprobado la exportación de armamentos con un valor total de más de 25 millones de euros a Turquía desde el comienzo del año. Sin embargo, anualmente, el valor de las exportaciones de armamento aprobadas al país socio de la OTAN podría haber disminuido considerablemente. Hoy Lluvias y tormentas eléctricas aislada. Lluvia intensa en el sur y en la tarde también en el este. Mayormente soleado, con ráfagas de nieve. Valores máximos: principalmente 13 a 22, en el este hasta 26 grados. y que comprende además de cocina Vorarlberger Käsespätzle Ingredientes para 4 350 g de queso de montaña 6 PC de huevo 50 g Emmentaler 500 g Mehl (tipo 480) 125 ml de leche 1 pizca nuez moscada 150 g Rässkäse 1 pizca de sal y pimienta 1 unidad cebolla, cortado en preparación anillos para Käsespätzle la harina, las especias, los huevos y la leche en un cuenco con la cuchara de cocina (no tiene que ser realmente liso). Pasar la masa a través del tamiz hirviendo en agua salada hirviendo (olla grande), hervir una vez y desnatada con tamiz perforado. En un tazón (es bueno si un poco "agua spaetzle" es co-creado). Añada inmediatamente el queso rallado y mézclelo con la cuchara de cocina hasta que se hagan "hilos". Colocar el spaetzle en un plato y adornar con las cebollas fritas en mantequilla. La pasta de queso Vorarlberg se sirve con una ensalada de patata fina o una ensalada de hojas verdes. y el daño de los bonos alpinos: Banco calificó el riesgo de un accidente fatal Industria automovilística incorrecta Smart a partir de 2020 Electricidad Crecimiento económico El mayor crecimiento del empleo desde 2008 /

AM.12.09. 2017 DIENSTAG /AM.12.09. 2017 TUESDAY /AM.12.09. 2017 TISDAG /Enm.12.09. 2017 MARTES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Gefahr noch nicht gebannt Während sich Tropensturm „Irma" abschwächt und in Richtung der US-Bundessaaten Alabama und Tennessee weiterzieht, wird das katastrophale Ausmaß der Zerstörung vor allem in Florida sichtbar. Zahlreiche Haushalte werden wohl wochenlang ohne Strom sein. Für viele Geflüchtete ist nicht absehbar, wann sie in ihre Häuser, so sie noch stehen, zurückkehren können. In den überschwemmten Gebieten drohen zahlreiche Gefahren. und Luftige Zukunft des Stadtverkehrs In Österreich setzt man beim Thema Seilbahn vor allem auf den Bergtourismus - und legt die für Graz und Linz geplanten Stadtgondelprojekte vorerst auf Eis. Dabei werden derzeit rund um die Welt immer mehr städtische Gondelbahnen errichtet, die die verstopften Straßen entlasten sollen. Südamerikanische Metropolen wie La Paz, Medellin und Caracas machten die Vorhut. Mit London, Zürich und Berlin ziehen nun auch europäische Großstädte nach. dann Britisches Parlament billigte EU-Austrittsgesetz Das britische Parlament hat in der Nacht auf heute in zweiter Lesung für das EU-Austrittsgesetz gestimmt. Für den Gesetzesvorschlag der Regierung votierten 326 Abgeordnete, 290 stimmten dagegen. Premierministerin Theresa May entging damit vorerst einer Niederlage. Doch weitere Abstimmungen stehen an, bevor das Gesetz verabschiedet werden kann. weiter Schwere Unwetter in Kroatien und Italien Heftige Gewitter haben in Kroatien gestern zu schweren Überschwemmungen geführt. Am schlimmsten traf es laut Medienberichten die Stadt Zadar in Norddalmatien, wo ganze Stadtteile unter Wasser standen. Für ganz Dalmatien wurde die höchste Warnstufe ausgelöst, in Split setzten sich die Stadtbehörden bereits in Bereitschaft. dann weiter mit Heute kühl und zeitweise Regen Meist trüb und immer wieder Regen, der etwa in Kärnten ergiebig ausfallen kann. Nur kurz Sonne, windig und maximal 8 bis 19 Grad. und Malakofftorte Zutaten Portionen: 12 4 Schachteln http ://www.manner.com/de/biskotten und http: //www.manner.com/de/biskottenBiskotten 500 ml Milch Rum Für die Creme: 500 ml Milch 1 Pkg. Vanille Pudding 80 g Kristallzucker 5 Blatt Gelatine 500 ml Schlaogbers 3 EL Cointreau 1 Schote Vanille (Mark davon) Zum Verzieren: 250 ml Schlagobers 1 Pkg. Sahnesteif 100 g Mandelblättchen ä 50 g Zucker 2 EL Schokoladestreusel Zubereitung Für die Malakofftorte 500 ml Milch, Puddingpulver und Zucker zu einem Pudding kochen, auskühlen lassen, durch ein feines Sieb streichen. Gelatine Blätter im heißen Cointreau auflösen, 3 EL vom Pudding zur zerlassenen Gelatine geben, gut durchrühren. Dann erst zum Rest vom Pudding geben, das Schlagobers steif schlagen und ebenfalls unterrühren. Einen Ring auf den Kuchenteller geben, am Rand die Biskotten mit etwas Creme aufstellen, nun die Biskotten auf einer Seite für ca. 3 Sekunden in etwas Milch vermischt mit Rum tunken und den Boden damit auslegen. Mit dem Löffel Creme auf die Biskotten Schicht aufstreichen, nun wieder eine Lage getunkte Biskotten. Eie Creme reicht für 5 Schichten Biskotten, letzte Schicht ist Creme, die Torte gut abdecken und am besten über Nacht kalt stellen. Zum Verzieren das Schlagobers mit Sahnesteif aufschlagen, Mandelblättchen mit Zucker karamellisieren, auskühlen lassen, mit einem flachen in Wasser getauchtem Messer den Ring vorsichtig lösen. Den Rand der Torte bis zur Hälfte mit Schlagobers bestreichen und mit Mandelblättchen bestreuen. Oberste Schicht der Torte mit Schlagobers bestreichen, dekorieren und mit Schokoladestreusel bestreuen. Die Malakofftorte kann man auch ohne Alkohol machen. Die Gelatine Blätter dann einfach in etwas Wasser auflösen. 1 Schachtel= 40 Stück Biskotten. Biskotten kann man auch selbst machen. und Salzburg Abgestürzte Seilschaft in Salzburg: Sechster Alpinist gestorben Niederösterreich Drei Lkw in Kollision auf der A1 verwickelt /

ENGLISH Danger Still Not Banned As tropical storm "Irma" weakened and moved to the US federal states of Alabama and Tennessee, the catastrophic extent of the destruction is visible especially in Florida. Numerous households will probably be without electricity for weeks. For many fugitives it is not foreseeable when they can return to their houses, if they still stand. There are many dangers in the flood-prone areas. and the airy future of urban transport In Austria, cableways primarily focus on mountain tourism - and put the city gondola projects planned for Graz and Linz on ice for the time being. At the same time, an increasing number of urban gondolas are being built around the world to relieve the congested streets. South American cities such as La Paz, Medellin and Caracas made the vanguard. With London, Zurich and Berlin, European large cities are now moving. then British Parliament approved EU exit law The British Parliament voted in the night today at second reading for the EU exit law. 326 members voted in favor of the government's bill, while 290 voted against it. Prime Minister Theresa May escaped for the time being a defeat. However, further votes are pending before the law can be passed. more Severe storms in Croatia and Italy Violent storms have led to severe flooding in Croatia yesterday. According to media reports, the city of Zadar was the worst in northern Dalmatia, where entire districts were submerged. The highest warning level was triggered for all of Dalmatia, while the municipal authorities were already in readiness in Split. then continue with Today Partly cloudy and showers Rain, which can turn out roughly in Carinthia. Only sunny, windy and maximum 8 to 19 degrees. and Malakofftorte Ingredients: 12 4 boxes httpM ://www.manner.com/en/biskotten and  http: //www.manner.com/biskottenBiskotten 500 ml milk Rum For the cream: 500 ml of milk 1 pkg of vanilla pudding 80 g of crystallized sugar 5 sheets of gelatine 500 ml of Schlaogbers 3 tbsp of Cointreau 1 pod of vanilla (brand of) For decorating: 250 ml of Schlagobers 1 pkg of creamy cream 100 g of almond flakes a 50 g of sugar 2 tablespoons chocolate sprinkles Preparation For the Malakoff pie 500 ml of milk, pudding powder and sugar to a pudding boil, cool, let through a fine sieve. Dissolve the gelatine leaves in the hot Cointreau, add 3 tablespoons of the pudding to the melted gelatine, stir thoroughly. Then add to the rest of the pudding, beat the batter and stomp as well. Place a ring on the cake plate, place on the edge of the biscuits with a little cream, then mix the biscuits on one side for about 3 seconds in a little milk with rum and lay the ground with it. Sprinkle with a spoonful of cream on the layer of biscotti, again add a layer of tipped bacon. The cream is enough for 5 layers of Biskotten, last layer is cream, the cake well cover and best to cold overnight. To decorate, whisk the beater with the cream stiff, caramelise the almond leaves with sugar, allow to cool, then use a flat knife immersed in water to carefully loosen the ring. Sprinkle on the edge of the cake with half-bacon and sprinkle with almond leaves. Sprinkle, decorate and spread the top layer of the cake with a chocolate sprinkle.
The Malakoff torte can also be made without alcohol. The gelatine leaves then simply dissolve in some water. 1 box = 40 pieces of biscottes. Biscuits can also be made by themselves. and Salzburg Crashing rope in Salzburg: Sixth alpinist died Lower Austria Three trucks in collision on the A1 involved /

SVENSKA Fara ändå inte förbjuden Eftersom tropisk storm "Irma" försvagades och flyttade till USA: s federala stater i Alabama och Tennessee, är den katastrofala omfattningen av förstörelsen synlig särskilt i Florida. Många hushåll kommer sannolikt att vara utan el i veckor. För många flyktingar är det inte förutsebart när de kan återvända till sina hus, om de fortfarande står. Det finns många faror i de översvämmade områdena. och den luftiga framtiden för stadstransporter I Österrike är kabelbanor huvudsakligen inriktade på bergsturism - och sätta upp stadens gondolprojekt som planeras för Graz och Linz på isen för närvarande. Samtidigt byggs allt fler stadsgondoler runt om i världen för att befria de överbelastade gatorna. Sydamerika städer som La Paz, Medellin och Caracas gjorde avantgarde. Med London, Zürich och Berlin flyttar europeiska storstäder nu. då brittiska parlamentet godkände EU: s utträdeslag Det brittiska parlamentet röstade på natten idag vid andra behandlingen för EU: s utträdeslag. 326 medlemmar röstade för regeringens proposition, medan 290 röstade emot det. Premiärminister Theresa kan räddas för närvarande som ett nederlag. Men ytterligare röstar väntar innan lagen kan godkännas. mer Allvarliga stormar i Kroatien och Italien Våldsamma stormar har lett till svåra översvämningar i Kroatien igår. Det >>>>>

>>>>> värsta rapporterades av staden Zadar i norra Dalmatien, där hela distrikten var nedsänkt. Den högsta varningsnivån utlöstes för hela Dalmatien, medan kommunerna redan var beredda i Split. fortsätt sedan i dag Delvis molnigt och duschar Regn, som kan dyka upp ungefär i Kärnten. Bara soligt, blåsigt och högst 8 till 19 grader. och Malakoff tårta ingredienser Portion: 12 4 lådor http: //www.manner.com/de/biskotten och http: //www.manner.com/de/biskottenBiskotten 500 ml mjölk Rum For grädden: 500 ml mjölk 1 paket vanilj. pudding 80 g granulerat socker 5 ark gelatin 500 ml Schlaogbers 3 matskedar vaniljstången Cointreau 1 (Mark därav) För dekoration. 250 ml vispad grädde 1 Pkg Sahnesteif 100 g mandlar, 50 g socker 2 ä EL choklad vermicelli
Förberedelse För Malakoff-tårtan suger 500 ml mjölk, puddingpulver och socker till en puddingkok, svalna, genom en fin sil. Lös upp gelatinbladen i den heta Cointreau, tillsätt 3 msk pudding till den smälta gelatin, rör om det noggrant. Lägg sedan till resten av pudding, slå smeten och stampa också. Placera en ring på kakeplattan, placera på kakans kant med lite grädde och blanda sedan kakorna på ena sidan i ca 3 sekunder i en liten mjölk med rom och lägg marken med den. Strö med en sked av grädde på skiktet av biscotti, lägg igen ett lager av tippad bacon. Krämen är tillräcklig för 5 lager Biskotten, sista lagret är grädde, kakan väl täckt och bäst att kyla över natten. För att dekorera, vispa klädet med krämstyvt, karamellera mandelbladet med socker, låt dem svalna, använd en platt kniv nedsänkt i vatten för att försiktigt lossna ringen. Strö på kakans kant med halvbacon och strö med mandelblad. Stänk, dekorera och sprida kakans övre lager med en chokladstänk. Malakoff torte kan också göras utan alkohol. Gelatinen lämnar sedan helt enkelt lösas i lite vatten. 1 lådan = 40 bitar av biscottar. Kakor kan också göras av sig själva. och Salzburg Krasch rep i Salzburg: Sjätte alpinist dog Nedre Österrike Tre lastbilar i kollision på A1 involverade /

ESPANOL El peligro aún no está prohibido A medida que la tormenta tropical "Irma" se debilita y se traslada a los estados federales de Alabama y Tennessee, la catastrófica extensión de la destrucción es visible especialmente en Florida. Numerosos hogares probablemente no tendrán electricidad durante semanas. Para muchos fugitivos no es previsible cuando pueden volver a sus casas, si todavía se mantienen. Hay muchos peligros en las áreas propensas a inundaciones. y Airy futuro del transporte urbano en Austria se emplean cuando se trata de teleférico sobre todo en el turismo de montaña - y lugares prevista para los proyectos de la ciudad góndola Graz y Linz, por el momento en el hielo. Al mismo tiempo, un número creciente de góndolas urbanas se están construyendo alrededor del mundo para aliviar las calles congestionadas. Las ciudades sudamericanas como La Paz, Medellín y Caracas formaron la vanguardia. Con Londres, Zurich y Berlín, las grandes ciudades europeas se están moviendo ahora. entonces el Parlamento británico aprobó la ley de salida de la UE El Parlamento británico votó en la noche de hoy en segunda lectura para la ley de salida de la UE. 326 miembros votaron a favor del proyecto de ley del gobierno, mientras que 290 votaron en contra. La primera ministra, Theresa May, escapó por el momento como una derrota. Sin embargo, otros votos están pendientes antes de que la ley pueda ser aprobada. más Severas tormentas en Croacia e Italia Las tormentas violentas han provocado graves inundaciones en Croacia ayer. El peor fue reportado por la ciudad de Zadar en el norte de Dalmacia, donde los distritos enteros estaban sumergidos. El nivel de alerta más alto se disparó para toda Dalmacia, mientras que las autoridades municipales ya estaban listas en Split. Lluvia, y luego lluvia Lluvia, que puede resultar más o menos en Carintia. Solamente soleado, ventoso y máximo 8 a 19 grados. y los ingredientes de la torta de Malakoff Raciones: 12 4 cajas http: //www.manner.com/de/biskotten y http: //www.manner.com/de/biskottenBiskotten 500 ml de leche ron Para la crema: 500 ml de leche 1 paquete de vainilla. pudín 80 g del azúcar granulado 5 hojas de gelatina 500 ml Schlaogbers 3 cucharadas de vaina de vainilla Cointreau 1 (marca de la misma) para la decoración. 250 ml de crema batida 1 Pkg Sahnesteif 100 g de almendras, 50 g de azúcar 2 ä chocolate vermicelli EL Preparación Para el pastel Malakoff 500 ml de leche, pudín en polvo y azúcar a un pudding hervir, fresco, dejar pasar a través de un tamiz fino. Disolver las hojas de gelatina en el caliente Cointreau, añadir 3 cucharadas de la pudín a la gelatina fundida, revuelva bien. A continuación, añadir al resto del pudín, golpear el bateador y pisar también. Coloque un anillo en el plato de pastel, coloque en el borde de las galletas con un poco de crema, a continuación, mezcle las galletas de un lado durante unos 3 segundos en un poco de leche con ron y poner el suelo con él. Espolvorear con una cucharada de crema en la capa de biscotti, agregar de nuevo una capa de tocino con punta. La crema es suficiente para 5 capas de Biskotten, la última capa es la crema, la cubierta de la torta y la mejor para el frío durante la noche. Para decorar, batir el batidor con la crema rígida, caramelizar las hojas de almendra con el azúcar, dejar que se enfríe, utilizar un cuchillo plano sumergido en agua para aflojar cuidadosamente el anillo. Espolvorear el borde de la torta con la mitad de la torta y espolvorear con hojas de almendras. Espolvorear, decorar y extender la capa superior de la torta con un chocolate espolvorear.
La torta Malakoff también se puede hacer sin alcohol. Las hojas de gelatina simplemente se disuelven en un poco de agua. 1 caja = 40 piezas de biscottes. Las galletas también se pueden hacer por sí mismos. y Salzburg Crashing cuerda en Salzburgo: sexto alpinista murió Baja Austria Tres camiones en colisión en la A1 involucrados /

AM.14.09. 2017 MITTWOCH /AM.14.09. 2017 WEDNESDAY /AM.14.09. 2017 VÄNDAGDAG /Enm.14.09. 2017 MIÉRCOLES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Parlament im Dornröschenschlaf Die Abgeordneten sind ausgezogen, die letzten Umzugskartons abgeholt. Das Parlament am Wiener Ring gehört in den kommenden Jahren den Bauarbeitern. Bevor die Sanierungsarbeiten im Haus am Ring begannen, konnte ORF.at aber noch einen Blick in das Zentrum der österreichischen Demokratie werfen. Hier die Bilder eines Zustands, wie er so nicht mehr kommen wird. dann Grundsatzrede im Europaparlament Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat am Mittwoch seine mit Spannung erwarteten Pläne für die Europäische Union präsentiert. In seiner Rede zur Lage der Union im Europaparlament in Straßburg drängte er darauf, dass die Nicht-Euro-Staaten in der EU der Gemeinschaftswährung beitreten. Der Euro sei dazu bestimmt, die einheitliche Währung der EU als Ganzes zu sein. Des Weiteren sollen alle EU-Länder dem Schengen-Raum und der Bankenunion angehören. und Volksgruppen fordern mehr Beachtung  >>>>>

ENGLISH Parliament in Dornröschenschlaf The deputies have moved out, the last moving cartoons picked up. The Parliament at the Wiener Ring is one of the construction workers in the coming years. Before the renovation work in the Haus am Ring began, ORF.at could still take a look at the center of Austrian democracy. Here the pictures of a state, how he will not come. then principle speech in the European Parliament Commission President Jean-Claude Juncker presented his eagerly anticipated plans for the European Union on Wednesday. In his speech on the situation of the Union in the European Parliament in Strasbourg, he urged that the non-euro countries join the Community in the EU. The euro is intended to be the single currency of the EU as a whole. Furthermore, all EU countries are to belong to the Schengen area and to the banking unions. and People's Groups Call for More Attention Austria's national minorities are demanding more attention from a future government. In the past few years nothing had been developed with regard to a new law, representatives of the six advisory councils criticized today in a press conference. They demanded, for example, an increase of at least double the amount of "people" subsidized for 20 years. next Plabutschtunnel will be closed for refurbishment On the night of Friday, the first preparations for the safety development of the Plabutschtunnel will begin on the Pyhrnautobahn (A9) in Styria. While control and ventilation are adapted, the tunnel is blocked. and on with it will be cloudy with sunny periods. In the afternoon it will be cloudy with sunny periods. Most sun in the south. Maximum values: 17 to 25 degrees. and simple Nutella biscuits Ingredients for 4 servings 1 piece Egg 125 g flour 6 tbsp Nutella preparation For these simple and very fast Nutella biscuits, first place the flour in a bowl. Then add the nutella and an egg to the flour and mix and knead the whole thing until a firm dough emerges from it. Remove from the dough a small piece, form small balls with the hands, place them on a baking sheet which is laid out with baking paper and flatten with the hand. Bake the biscuits for about 10 minutes in the preheated oven at 175 degrees of top / bottom heat. If you like it even sweeter can in the dough still a few chocolate pieces. then further with Cabinet of Chambers Advocates against "monopoly" in future collective complaints Automesse Frankfurt Electric cars start to catch up /

>>>>> Österreichs Volksgruppen fordern von einer künftigen Regierung mehr Beachtung. In den vergangenen Jahren habe sich hinsichtlich eines neuen Gesetzes nichts weiterentwickelt, kritisierten Vertreter der sechs Beiräte heute in einer Pressekonferenz. Sie forderten etwa eine Aufstockung der seit 20 Jahren „eingefrorenen" Volksgruppenförderung auf zumindest den doppelten Betrag. weiter Plabutschtunnel wird für Sanierung gesperrt In der Nacht auf Freitag beginnen die ersten Vorbereitungen für den Sicherheitsausbau des Plabutschtunnels auf der Pyhrnautobahn (A9) in der Steiermark. Während Steuerung und Lüftung adaptiert werden, ist der Tunnel gesperrt. und weiter mit dann Heute warm mit Sonne und Wolken Am Nachmittag abwechselnd sonnig und bewölkt und an der Alpennordseite stellenweise Schauer. Am meisten Sonne im Süden. Höchstwerte: 17 bis 25 Grad. und Einfache Nutella Kekse Zutaten für 4 Portionen 1 Stk Ei 125 g Mehl 6 EL Nutella Zubereitung Für diese einfachen und sehr schnell zu machenden Nutella Kekse gibt man zuerst das Mehl in eine Schüssel. Anschließend gibt man das Nutella und ein Ei zum Mehl und verrührt und knetet das Ganze, bis ein fester Teig daraus entsteht. Aus dem Teig jeweils ein kleines Stück herausreißen, daraus mit den Händen kleine Kugeln formen, diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und mit der Hand flach drücken. Die Kekse für ca. 10 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Ober-/Unterhitze backen. Wer es noch süßer mag kann in den Teig noch zusätzlich ein paar Schokostückchen einkneten . dann weiter mit Arbeiterkammer Anwaltskammer ist gegen "Monopol" bei künftigen Sammelklagen Automesse Frankfurt Elektroautos starten zur Aufholjagd /

SVENSKA Parlamentet i Dornröschenschlaf Deputerade har flyttat ut, de sista rörliga tecknade filmerna togs upp. Parlamentet vid Wienerringen är en av byggnadsarbetarna under de närmaste åren. Innan renoveringen i Haus am Ring började, kunde ORF.at fortfarande titta på centrum för österrikisk demokrati. Här bilder av en stat, hur kommer han inte att komma så. då ordförandeskapet i Europaparlamentets kommissionsledamot Jean-Claude Juncker presenterade sina påskyndade planer för Europeiska unionen på onsdagen. I sitt uttalande om unionens situation i Europaparlamentet i Strasbourg uppmanade han att länderna utanför euroområdet kommer med i gemenskapen i EU. Euron är avsedd att vara EU: s gemensamma valuta som helhet. Dessutom ska alla EU-länder tillhöra Schengenområdet och till bankföreningarna. och folkgrupperna kräver mer uppmärksamhet Österrikes nationella minoriteter kräver mer uppmärksamhet från en framtida regering. Under de senaste åren har ingenting utvecklats med avseende på en ny lag, företrädare för de sex rådgivande nämnderna kritiserade idag på en presskonferens. De krävde till exempel en ökning med minst dubbelt så mycket som "subventionerade" personer i 20 år. Nästa Plabutschtunnel kommer att stängas för renovering På natten på fredagen börjar de första förberedelserna för säkerhetsutvecklingen av Plabutschtunneln på Pyhrnautobahn (A9) i Styria. Medan kontroll och ventilation är anpassad, är tunneln blockerad. och vidare med det blir molnigt med soliga perioder. På eftermiddagen blir det molnigt med soliga perioder. Mest sol i söder. Maximala värden: 17 till 25 grader. och enkla Nutella-kakor Ingredienser för 4 portioner 1 stycke Ägg 125 g mel 6 msk Nutellaberedning För dessa enkla och mycket snabba Nutella-kakor lägger du först mjölet i en skål. Tillsätt sedan Nutella och ett ägg till mjölet och blanda och knåd hela det förrän en fast deg kommer ut ur den. Avlägsna degen från en liten bit, bilda små bollar med händerna, placera dem på ett bakplåt som läggs ut med bakpapper och platta med handen. Baka kakan i ca 10 minuter i den förvärmda ugnen vid 175 grader av värme över / under. Om du gillar det kan även sötare i degen fortfarande få chokladbitar. sedan vidare med Chambers of Chambers Förespråkar mot "monopol" i framtida kollektiva klagomål Automesse Frankfurt Elektriska bilar börjar hämta /

ESPANOL Parlamento en Dornröschenschlaf Los diputados se han mudado, los últimos dibujos animados en movimiento recogido. El Parlamento en el Anillo Wiener es uno de los trabajadores de la construcción en los próximos años. Antes de que comenzaran los trabajos de renovación en el Haus am Ring, ORF.at podría todavía echar un vistazo al centro de la democracia austriaca. Aquí las imágenes de un estado, cómo él no vendrá así. entonces discurso de principio en el presidente de la Comisión del Parlamento Europeo Jean-Claude Juncker presentó sus planes ansiosamente anticipados para la Unión Europea el miércoles. En su intervención sobre la situación de la Unión en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, instó a que los países no pertenecientes al euro se unieran a la Comunidad en la UE. El euro pretende ser la moneda única de la UE en su conjunto. Además, todos los países de la UE deben pertenecer al espacio Schengen ya los sindicatos bancarios. y los grupos populares exigen más atención Las minorías nacionales de Austria están exigiendo más atención de un futuro gobierno. En los últimos años no se ha desarrollado nada con respecto a una nueva ley, los representantes de los seis consejos asesores criticaron hoy en una conferencia de prensa. Exigieron, por ejemplo, un aumento de al menos el doble de la cantidad de "personas" subvencionadas durante 20 años. próximo Plabutschtunnel se cerrará para la remodelación En la noche del viernes, los primeros preparativos para el desarrollo de la seguridad del Plabutschtunnel comenzarán en el Pyhrnautobahn (A9) en Estiria. Mientras que el control y la ventilación se adaptan, el túnel se bloquea. y con ella estará nublado con períodos de sol. En la tarde estará nublado con períodos de sol. La mayoría del sol en el sur. Valores máximos: 17 a 25 grados. y simples galletas Nutella Ingredientes para 4 porciones 1 pieza Huevo 125 g de harina 6 cucharadas Preparación Nutella Para estas galletas simples y muy rápidas Nutella, primero coloque la harina en un recipiente. A continuación, añadir la nutella y un huevo a la harina y mezclar y amasar todo el asunto hasta que una masa firme resultados de ella. Retire de la masa un trozo pequeño, forme pequeñas bolas con las manos, colóquelas en una bandeja de hornear que se distribuye con papel para hornear y aplanar con la mano. Hornear las galletas durante unos 10 minutos en el horno precalentado a 175 grados de calor superior / inferior. Si te gusta aún más dulce puede en la masa todavía unas piezas de chocolate. luego más con el Gabinete de Cámaras Defensores contra el "monopolio" en futuras reclamaciones colectivas Automesse Frankfurt Los coches eléctricos comienzan a ponerse al día /

AM.14.09. 2017 DONNERSTAG /AM.14.09. 2017 THURSDAY /AM.14.09. 2017 TORSDAG /Enm.14.09. 2017 JUEVES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Einigkeit bei Kern, Kurz, Strache Der Vorschlag von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die Euro-Zone auszuweiten und die gemeinsame Währung in allen EU-Staaten einzuführen, ist am Donnerstag in Österreich auf breite Kritik gestoßen. Einigkeit herrschte in der Ablehnung bei Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Als Negativbeispiel wurde Griechenland genannt. Die Grünen und NEOS sind anderer Meinung. und Sportlegende Otto Wanz ist tot Die steirische Sportlegende Otto Wanz ist tot. Der Grazer starb Donnerstagfrüh nach kurzer, schwerer Krankheit im 75. Lebensjahr. Wanz war international als Wrestler erfolgreich. Er bestritt insgesamt 32 WM-Kämpfe. Die Sportkarriere des Otto Wanz startete im Alter von 14 Jahren. Er begann mit dem Boxen, wurde fünfmal steirischer, einmal österreichischer Meister und war auch im Olympiakader für Rom. dann deuschland will mehr Flütlinge im Deuschlland haben deshalb Deutsche Bundeswehr rettet vor Libyen 134 Flüchtlinge Ein Kriegsschiff der deutschen Bundeswehr hat im Mittelmeer 134 Flüchtlinge von einem in Seenot geratenen Schlauchboot gerettet. Die Aktion fand gestern etwa 40 Kilometer nördlich der libyschen Küste statt, wie das Verteidigungs=

ministerium heute in Berlin mitteilte. weiter Niki Lauda und Partner bieten 100 Mio. Euro für Air Berlin Der Unternehmer und Ex-Formel-1-Weltmeister Niki Lauda steigt in den Bieterwettkampf um die insolvente Air Berlin ein. Mit den Partnern Thomas Cook und Condor will er etwa 100 Mio. Euro für die ursprünglich von ihm gegründete Airline Niki und andere Teile von Air Berlin bieten. dann weiter mit Sturmwarnung Heute von W her Regen und Sturm Nach Osten zu noch sonnig und warm mit 20 bis 28 Grad, im Westen dagegen kühler. Allmählich von Westen her immer mehr Wolken und Regenschauer, dabei Abkühlung und stürmischer Westwind! dann weiter mit Kochen Kürbis-Risotto Zutaten /video-snack-kuerbis- artikel-43721 kg Kürbis ü 1 Bund Petersilie (glatt) 1 Stück Zwiebel (glatt) ü 300 g Risottoreis 800 ml Hühnersuppe ü 400 ml Weißwein (trocken) ß 100 g Parmesan (gerieben) 2 EL Sauerrahm Salz Pfeffer (schwarz) Paprikapukver Butter Zubereitung Für das Kürbis-Risotto den Kürbis schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Petersilie waschen und fein hacken. Zwiebel schälen und fein hacken. Etwas Butter erhitzen, darin den Kürbis glasig dünsten, die Hälfte des Weines dazu gießen, mit Petersilie, Salz, Pfeffer und Paprika würzen und bei mittlerer Hitze gar dünsten und beiseite stellen. Weiters Butter erhitzen, darin die Zwiebeln glasig dünsten. Den Reis hinzufügen und ebenfalls glasig werden lassen. Mit dem restlichen Wein ablöschen und bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten köcheln lassen. Dabei nach und nach unter häufigem Rühren die Hühnerbrühe (vorher vorbereitet) dazugeben. 5 Minuten vor Ende der Kochzeit Parmesan, Sauerrahm und Kürbis untermischen. Alles erhitzen und gleich servieren. Werbung End of break ads in 12s Das Kürbis-Risotto noch mit frisch gehobeltem Parmesan bestreuen. Empfehlung zu diesem Rezept Medium Lager (Geschmacksneutral, weichere Kohlensäure, malzig ausgewogen, wenig bitter) und Ecuador Ausgestorben geglaubte Schildkröte wieder auf Galapagos Tirol Tirol: Brennerstraße durch Hangrutsch verlegt /

ENGLISH Unanimity at Kern, Kurz, Strache The proposal of EU Commission President Jean-Claude Juncker to expand the euro zone and to introduce the single currency in all EU countries was met with broad criticism on Thursday in Austria. There was a consensus in Chancellor Christian Kern (SPÖ), Minister of Foreign Affairs Sebastian Kurz (ÖVP) and FPÖ head Heinz-Christian Strache. A negative example was Greece. The Greens and NEOS disagree. and sports legend Otto Wanz is dead The Styrian sports legend Otto Wanz is dead. The Grazer died Thursday morning after a short, serious illness in the 75th year of life. Wanz was successful internationally as a wrestler. He played a total of 32 World Cup matches. The sports career of Otto Wanz started at the age of 14. He started with the boxing, became five times Styrian, once Austrian champion and was also in the Olympiakader for Rome. then deuschland wants more Flütlinge in the Deuschland have therefore German Bundeswehr rescues from Libya 134 refugees A German navy war ship saved 134 refugees from a dinghy in the Mediterranean. The action took place yesterday about 40 kilometers north of the Libyan coast, as the Ministry of Defense today in Berlin communicated. more Niki Lauda and partners offer 100 million euros for Air Berlin Entrepreneur and former Formula 1 world champion Niki Lauda is entering the bidding contest around the insolvent Air Berlin. With his partners Thomas Cook and Condor he wants to offer around 100 million euros for the airline Niki, originally founded by him and other parts of Air Berlin. then continue with a storm warning Today from Thursday Rain and Storm To the east to still sunny and warm with 20 to 28 degrees, in the west however cooler. More and more clouds and rain showers from the west, cooling and stormy west wind! then continue with cooking pumpkin risotto ingredients / video-snack-kuerbis- art.-43721 kg Pumpkin with 1 bunch of parsley (smooth) 1 piece onion (smooth) ü 300 g risottoreis 800 ml chicken soup ü 400 ml white wine (dry) ß 100 g parmesan (grated) 2 tbsp sour cream salt pepper (black) For the pumpkin risotto peel the pumpkin, core and cut into small cubes. Wash parsley and finely chop. Peel onion and finely chop. Heat a little butter, heat the pumpkin gently, pour half of the wine, season with parsley, salt, pepper and paprika and cook over medium heat and set aside. Heat the butter and steam the onions. Add the rice and also make it glazed. Add the rest of the wine and cook over medium heat for about 20 minutes. Gradually add the chicken broth (prepared beforehand) with frequent stirring. 5 minutes before the end of the cooking time Parmesan, sour cream and pumpkin. Heat everything and serve immediately. Advertising End of break ads in 12s Sprinkle the pumpkin risotto with freshly shaved parmesan. Recommendation for this recipe Medium stock (taste neutral, softer carbonic acid, malty balanced, less bitter) and Ecuador Extinct turtle believed again in Galapagos Tirol Tirol: Brennerstraße laid by Hangrutsch /

SVENSKA Enhällighet i Kern, Kurz, Strache Förslaget till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att utvidga euroområdet och att införa den gemensamma valutan i alla EU-länder möttes med stor kritik på torsdagen i Österrike. Det fanns enighet i kansler Christian Kern (SPÖ), utrikesminister Sebastian Kurz (ÖVP) och FPÖ chef Heinz-Christian Strache. Ett negativt exempel var Grekland. Greens och NEOS >>>>> 

>>>>> håller inte med. och sportlegenden Otto Wanz är död. Den stieriska idrottslegenden Otto Wanz är död. Grazer dog torsdag morgon efter en kort allvarlig sjukdom i 75: e livet. Wanz lyckades internationellt som en brottare. Han spelade totalt 32 VM-matcher. Otto Wanzs idrottskarriär började vid 14 års ålder. Han började med boxningen, blev fem gånger Styrian, en gång österrikisk mästare och var också i Olympiakaderna för Rom. då vill deuschland mer Flütlinge i Deuschlland, har därför tyska Bundeswehr räddat från Libyen 134 flyktingar Ett tyskt marin krigsfartyg räddade 134 flyktingar från en jolle i Medelhavet. Åtgärden ägde rum igår cirka 40 kilometer norr om den libyska kusten, som försvarsministeriet idag i Berlin kommunicerade. mer Niki Lauda och partners erbjuder 100 miljoner euro till Air Berlin Entrepreneur och tidigare världsmästare Formula 1 Niki Lauda går in i budkonkurrensen kring det insolventa Air Berlin. Med sina partners Thomas Cook och Condor vill han erbjuda cirka 100 miljoner euro till flygbolaget Niki, som ursprungligen grundades av honom och andra delar av Air Berlin. fortsätt sedan med en stormvarning Idag från torsdag Regn och storm Till öst för att vara soligt och varmt med 20 till 28 grader, medan i västkylaren. Fler och fler moln och regnskurar från väst, kyla och stormig västvind! fortsätt sedan med matlagning pumpa risotto ingredienser / video-snack-kuerbis-Punkt 43721 kg pumpa ü en knippa persilja (släta) en bit lök (släta) ovan 300 g risottoris 800 ml kycklingsoppa ü 400 ml vitt vin (torra) ß 100 g parmesanost (riven) 2 msk gräddfil salt, peppar (svart) Paprikapukver smör Framställning Skala pumpa risotto pumpa, ta bort frön och skär i små tärningar. Tvätta persilja och finhacka. Skala lök och finhacka. Värm lite smör, stek squash glasartade, häll hälften av vinet till säsongen med persilja, salt, peppar och paprika tills de är mjuka på medelvärme och ställ åt sidan. Värm smöret och ånga löken. Tillsätt riset och gör det också glaserat. Tillsätt resten av vinet och koka över medium värme i ca 20 minuter. Gradvis tillsätt kycklingbuljongen (förberedd i förväg) med frekvent omrörning. Blanda i 5 minuter före slutet av tillagningen, parmesanost, gräddfil och pumpa. Värm allt och servera omedelbart. Reklam Slut på break Strö annonser i 12s Pumpa risotto eller med färskriven parmesan. Rekommendation om detta recept mediet lagret (smaklös, mjukare kolsyrade maltig balanserad, lite bitter) och Ecuador Försvunnen trodde sköldpadda återgår till Galapagos Tirol Tirol: Brennerstraße av Hangrutsch /

ESPANOL Unidad en el centro, corto, introducir Strache La propuesta del Presidente de la Comisión de la UE, Jean-Claude Juncker, para ampliar la zona euro y la moneda única en todos los países de la UE, se ha reunido este jueves en Austria con críticas generalizadas. Hubo unanimidad en el rechazo a la canciller Christian Kern (SPO), el canciller Sebastian Kurz (OVP) y el principal partido de la libertad Heinz-Christian Strache. Un ejemplo negativo fue Grecia. Los Verdes y NEOS no están de acuerdo. y la leyenda del deporte Otto Wanz está muerto leyenda de los deportes de Estiria Otto Wanz está muerto. El jueves por la mañana Graz murió después de una breve enfermedad a la edad de 75 años. Wanz tuvo éxito internacionalmente como luchador. Jugó un total de 32 partidos de la Copa del Mundo. La carrera deportiva de Otto Wanz comenzó a la edad de 14 años. >>>>>

>>>>> Comenzó con el boxeo, se convirtió en cinco veces estonio, una vez campeón austriaco y también estaba en el Olympiakader para Roma. entonces Deuschland querer más Flütlinge en Deuschlland tiene, por tanto, ahorra ejército alemán contra Libia 134 refugiados un buque de guerra de las Fuerzas Armadas alemanas han rescatado en el Mediterráneo 134 refugiados de un barco en apuros. La acción tuvo lugar ayer a unos 40 kilómetros al norte de la costa de Libia, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Berlín. más Niki Lauda y socios proporcionan 100 millones de euros para Air Berlin El empresario y ex Campeón Mundial de Fórmula 1 Niki Lauda se une a la insolvencia de Air Berlin en la guerra de ofertas. Con socios Thomas Cook y Condor que quiere ofrecer unos 100 millones de euros para la línea aérea originalmente fundó Niki y otras partes de Air Berlin. luego por Storm Warning Hoy W sucesivamente lluvia y la tormenta hacia el este para todavía soleado y cálido, con 20 a 28 grados, en Occidente, sin embargo, más fresco. ¡Más y más nubes y lluvias del oeste, viento frío y tempestuoso del oeste! luego continuar con la cocción de calabaza risotto ingredientes / video-snack-kuerbis- De artículo 43721 kg calabaza ü 1 manojo de perejil (liso) 1 trozo de cebolla (liso) por encima de 300 g de arroz risotto 800 ml sopa de pollo ü 400 ml de vino blanco (seco) ß 100 g de queso parmesano (rallado) sal crema 2 cucharadas agria, pimienta (negro) Paprikapukver mantequilla Preparación
Para el risotto de calabaza pelar la calabaza, núcleo y cortar en pequeños cubos. Lave el perejil y pique finamente. Pelar la cebolla y picar finamente. Calentar un poco de mantequilla, sofreír la calabaza vidriosa, verter la mitad del vino condimentar con perejil, sal, pimienta y pimentón hasta que estén tiernas a fuego medio y dejar de lado. Caliente la mantequilla y vapor las cebollas. Añadir el arroz y también hacer que cristal. Añadir el resto del vino y cocinar a fuego medio durante unos 20 minutos. Gradualmente agregue el caldo de pollo (preparado de antemano) con agitación frecuente. 5 minutos antes del final del tiempo de cocción Parmesano, crema agria y calabaza. Calentar todo y servir inmediatamente. Publicidad Anuncios de fin de semana en 12s Espolvoree el risotto de calabaza con parmesano recién planchado. Recomendación sobre este cojinete medio receta (insípido, más suave carbonatadas, malta equilibrado, poco amarga) y Ecuador Extinct cree tortuga regresa a Galapagos   Tirol Tirol: Brennerstraße puesta por Hangrutsch /

 

AM.15.09. 2017 FREITAG /AM.15.09. 2017 FRIDAY /AM.15.09. 2017 fredag /Enm.15.09. 2017 VIERNES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.