ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN Innsbrucker Bürgermeister blitzt in Gemeinderat ab Gleich zweimal Nein hat es gestern Abend beim Innsbrucker Sondergemeinderat für Bürgermeister Georg Willi (Grüne) gegeben. Nach einer heftigen Debatte lehnte eine Mehrheit sowohl die Vorbehaltsflächen für den sozialen Wohnbau als auch eine Volksbefragung dazu ab. und Tusk fasst „Brexit"-Sondergipfel ins Auge Die EU-Staats- und -Regierungschefs werden in Salzburg über die Möglichkeit eines „Brexit"-Sondergipfels im November beraten. Das kündigte Ratspräsident Donald Tusk heute in seinem Einladungsbrief an. „Leider ist ein No-Deal-Szenario noch immer möglich. Aber wenn wir alle verantwortlich handeln, können wir eine Katastrophe verhindern", schrieb Tusk. weiter Vettels Chance auf Formel-1-Titel schwindet Für manche Beobachter ist in Singapur die WM-Vorentscheidung in der Formel 1 gefallen. Während Mercedes-Pilot Lewis Hamilton erneut souverän triumphierte, erlitten die Ambitionen des nur drittplatzierten Sebastian Vettel auf seinen ersten Titel mit Ferrari einen weiteren Rückschlag. Aufgeben ist für den Deutschen aber kein Thema. dann Heute ein weiterer Sommertag Sehr warm mit 23 bis 29 oder sogar 30 Grad. Dazu viel Sonne. Im Westen allerdings im Lauf des Nachmittages auch Wolken und gewittrige Schauer. Im Osten zunehmend windig. und weiter mit Gemüse-Kräuterreis mit Huhn Zutaten für 4 Portionen 200 g Reis 500 g Hühnerbrustfilet 2 Stk Zwiebel 4 Stk Tomaten 2 Stk rote Paprika 2 Stk Knoblauchzehen 4 EL Olivenöl 4 EL gehackte, frische Kräuter Zubereitung Den Reis in leicht siedendem Wasser weich kochen. Die Hühnerbrust wird in Scheiben geschnitten und in einer Pfanne mit etwas Olivenöl von beiden Seiten angebraten. Die Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Die Knoblauchzehen zerdrücken. Die Tomaten werden gewaschen und kleinwürfelig geschnitten. Die Paprika ebenfalls gewaschen und in dünne Steifen geschnitten. Dann werden zuerst die Zwiebel zu dem Fleisch in die Pfanne gegeben und glasig gedünstet. Jetzt kommt der Knoblauch in die Pfanne und wird 2 Minuten gedünstet. Zum Schluss das Gemüse dazugeben und bei leicht reduzierter Hitze ca. 5 Minuten braten. Dann wird das Fleisch hinaus genommen. Nun können Sie den gekochte Reis zum Gemüse in die Pfanne geben, die gehackten Kräuter einrühren und alles zusammen ca. 2 Minuten durchschwenken. Zum Schluss wird der Gemüse-Kräuterreis mit dem Huhn angerichtet. dann und weiter mit Kassenreform: SPÖ plant Gang zum Höchstgericht Die SPÖ will die Regierungspläne zur Reform der Sozialversicherungen und Krankenkassen beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) anfechten./

'SVENSKA Innsbruck Mayor blinkar i rådet från Twice Ingen har det i går kväll (Grön) ges i Innsbruck särskilt råd för borgmästare Georg Willi. Efter en uppvärmd debatt avvisade en majoritet både de reserverade områdena för socialt boende och en folkomröstning. och Tusk summor "Storbritannien och Gibraltar medlemskap i Europeiska unionen folkomröstning" -Sondergipfel öga EU: s stats- och -Regierungschefs underrättas i Salzburg om möjligheten av en "Storbritannien och Gibraltar medlemskap i Europeiska unionen folkomröstningen" -Sondergipfels i november. Rådets president Donald Tusk tillkännagav detta i sin inbjudan brev idag. "Tyvärr är det fortfarande ett scenario som inte är möjligt. Men om vi alla agerar ansvarsfullt, kan vi förhindra en katastrof ", skrev Tusk. Vettels chans för en Formel 1-titel tappar. För vissa observatörer i Singapore har VM: s preliminära beslut i Formel 1 fallit. Även Mercedes förare Lewis Hamilton triumfe igen suverän, ambitioner enda trean Sebastian Vettel drabbades ytterligare bakslag för sin första titel med Ferrari. Att ge upp är inte ett problem för tyskarna. Då en annan sommardag idag Mycket varmt med 23 till 29 eller till och med 30 grader. Dessutom mycket sol. I väster, dock under eftermiddagen moln och åskväder. I öst alltmer blåsigt. och 500 g kycklingbröst 2 st lök 4 st tomater 2 st röd paprika 2 st vitlöksklyftor 4 matskedar olivolja 4 matskedar hackad färsk ört klistra riset i lätt kokande vatten koka ytterligare med vegetabiliska och ört ris med kyckling portioner 4 200g ris mjuk. Kycklingbröstet skivas och sauteras i en panna med lite olivolja från båda sidor. Skala löken och skär i ringar. Krossa vitlöksklyftorna. Tomatarna tvättas och skärs i små kuber. Pepparna tvättas också och skärs i tunna remsor. Sedan lägger du först löken till köttet i pannan och ångar tills det är glasigt. Nu kommer vitlöket i pannan och ångas i 2 minuter. Slutligen tillsätt grönsakerna och stek på lite reducerad värme i ca 5 minuter. Då tas köttet ut. Nu kan du tillsätta det kokta riset till grönsakerna i pannan, rör i de hackade örterna och sväng allt ihop i ca 2 minuter. Slutligen serveras grönsaks-örtriset med kycklingen. då och fortsätt med box office reform: SPÖ planerar Gang till högsta domstolen SPÖ vill utmana >>>>>>

ENGLISH Innsbruck Mayor flashes off in local council There were no votes twice yesterday evening at the Innsbruck Special Municipal Council for Mayor Georg Willi (Green). After a heated debate, a majority rejected both the reserved areas for social housing and a referendum. and Tusk envisages "Brexit" Special Summit The EU heads of state and government will discuss the possibility of a "Brexit" special summit in November in Salzburg. Council President Donald Tusk announced this in his invitation letter today. "Unfortunately, a no-deal scenario is still possible. But if we all act responsibly, we can prevent a catastrophe, "wrote Tusk. Vettel's chance for a Formula 1 title fades For some observers in Singapore, the World Cup preliminary decision in Formula 1 has fallen. While Mercedes driver Lewis Hamilton triumphed again sovereign, suffered the ambitions of only third-placed Sebastian Vettel on his first title with Ferrari another setback. Giving up is not an issue for the Germans. Then another summer day today Very warm with 23 to 29 or even 30 degrees. In addition a lot of sun. In the west, however, during the afternoon clouds and thunderstorms. In the East increasingly windy. and further with vegetable and herbal rice with chicken Ingredients for 4 servings 200 g rice 500 g chicken breast fillet 2 pieces of onion 4 pieces of tomatoes 2 pieces of red pepper 2 pieces of garlic cloves 4 tablespoons of olive oil 4 tablespoons chopped fresh herbs Preparation Boil the rice in soft boiling water. The chicken breast is sliced ​​and sautéed in a pan with a little olive oil from both sides. Peel the onion and cut into rings. Crush the garlic cloves. The tomatoes are washed and cut into small cubes. The peppers are also washed and cut into thin strips. Then first add the onion to the meat in the pan and steam until glassy. Now the garlic comes into the pan and is steamed for 2 minutes. Finally, add the vegetables and fry at slightly reduced heat for about 5 minutes. Then the meat is taken out. Now you can add the boiled rice to the vegetables in the pan, stir in the chopped herbs and swing everything together for about 2 minutes. Finally, the vegetable-herb rice is served with the chicken. then and continue with box office reform: SPÖ plans Gang to the supreme court The SPÖ wants to challenge the government plans for the reform of social insurance and health insurance funds at the Constitutional Court (VfGH)./

ESPANOL El Alcalde de Innsbruck se dispara en el ayuntamiento local No hubo votos dos veces ayer por la tarde en el Consejo Municipal Especial de Innsbruck para el Alcalde Georg Willi (Verde). Después de un acalorado debate, la mayoría rechazó tanto las áreas reservadas para viviendas sociales como un referéndum. y Tusk prevé la cumbre especial "Brexit" Los jefes de estado y gobierno de la UE discutirán la posibilidad de una cumbre especial "Brexit" en noviembre en Salzburgo. El presidente del Consejo, Donald Tusk, anunció esto en su carta de invitación de hoy. "Desafortunadamente, un escenario sin trato aún es posible. Pero si todos actuamos responsablemente, podemos prevenir una catástrofe ", escribió Tusk. La posibilidad de Vettel de perder un título de Fórmula 1 Para algunos observadores en Singapur, la decisión preliminar de la Copa del Mundo en la Fórmula 1 ha disminuido. Mientras que el piloto de Mercedes Lewis Hamilton volvió a triunfar soberano, sufrió las ambiciones de Sebastian Vettel, el tercer clasificado en su primer título con Ferrari, otro revés. Renunciar no es un problema para los alemanes. Luego otro día de verano hoy Muy cálido con 23 a 29 o incluso 30 grados. Además mucho sol. En el oeste, sin embargo, durante la tarde nubes y tormentas eléctricas. En el este cada vez más ventoso. y 500 g de pechuga de pollo 2 PC cebolla 4 PC tomates 2 PC pimiento rojo dientes de 2 piezas de ajo 4 cucharadas de aceite de oliva 4 cucharadas de picado hierba fresca pegue el arroz en la ligera agua hirviendo cocinar aún más con el vehículo y la hierba de arroz con pollo Sirve 4 arroz 200g suave. La pechuga de pollo se corta y se saltea en una sartén con un poco de aceite de oliva por ambos lados. Pelar la cebolla y cortar en anillos. Aplastar los dientes de ajo. Los tomates se lavan y se cortan en cubos pequeños. Los pimientos también se lavan y cortan en tiras finas. Luego, primero agregue la cebolla a la carne en la sartén y cocine al vapor hasta que esté transparente. Ahora el ajo entra en la sartén y se cuece al vapor durante 2 minutos. Finalmente, agregue las verduras y fría con un poco de calor por unos 5 minutos. Luego se saca la carne. Ahora puede agregar el arroz hervido a las verduras en la sartén, agregar las hierbas picadas y columpiar todo junto durante aproximadamente 2 minutos. Finalmente, el arroz con hierbas vegetales se sirve con el pollo. luego y continúe con la reforma de la taquilla: SPÖ planea a Gang para la corte suprema
El SPÖ quiere desafiar los planes del gobierno para la reforma del seguro social y los fondos del seguro de salud en el Tribunal Constitucional (VfGH)./

>>>>>> regeringens planer för reformen av socialförsäkrings- och sjukförsäkringsfonderna vid konstitutionella domstolen (VfGH)./

 

AM.19.09. 2018 MITTWOCH /AM.19.09. 2018 WEDNESDAY /AM.19.09. 2018 VÄNDAGDAG / Enm.19.09. 2018 MIÉRCOLES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Kern-Nachfolge in SPÖ Eine Absage nach der anderen Nach dem offenbar auch für die eigene Partei überraschend angekündigten Rückzug Christian Kerns als SPÖ-Chef beraten die Parteigremien am Mittwoch über die Nachfolge. Eine aussichtsreiche Kandidatin hat in der Früh abgesagt: die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures. und Weichenstellung in Salzburg EU-Gipfel in spannungsgeladenen Zeiten Von Anfang an als der Höhepunkt der laufenden EU-Ratspräsidentschaft hervorgehoben, sollen ab Mittwoch beim zweitägigen Gipfeltreffen der 28 Staats- und Regierungsoberhäupter in Salzburg nun Taten folgen. Gastgeber Österreich will sich als „Brückenbauer" in Szene setzen – inwieweit das gelingt, weiter Heute warm, aber wechselhaft Immer wieder Sonne, doch von Nordwesten auch Wolken, Schauer und Gewitter. Höchstwerte: 19 bis 28 Grad. dann Himbeertraum Zutaten für 4 Portionen 1 Pk Puddingpulver 500 ml Milch 3 EL Zucker 250 ml Joghurt (3,5 % Fett) 150 g Himbeeren (frisch) Zubereitung Für den Vanillepudding circa sechs Esslöffel von dem halben Liter kalter Milch abnehmen. Das Puddingpulver in einem Gefäß mit den sechs Esslöffeln Milch und dem glatt rühren. Die restliche Milch wird zum Kochen gebracht. Nachdem die Milch kocht, von der Herdplatte nehmen und das zuvor angerührte Puddingpulver gleichmäßig einrühren. Unter ständigem Rühren wird der Pudding nochmals aufgekocht. Der Topf wird in einem kalten Wasserbad für etwa 15 Minuten unter mehrmaligem Umrühren abgekühlt. Anschließend wird das cremige Naturjoghurt eingerührt und die Himbeeren vorsichtig untergehoben. Der fertige Himbeertraum wird nun auf die Schalen gleichmäßig aufgeteilt und kann bereits serviert werden. weiter mit Rückenprobleme sollen Ritter vor Rad-WM nicht stoppen Der Österreichische Radsport-Verband (ÖRV) hat heute sein Damen-Quartett für die Heim-WM in Tirol nominiert. Angeführt wird das Aufgebot von Martina Ritter, die das Einzelzeitfahren und dann als Kapitänin das Straßenrennen bestreiten soll.#

ENGLISH Kern-successor in SPÖ One cancellation after the other After the apparently also for his own party surprisingly announced retreat Christian Kerns as SPÖ boss to advise the party committees on Wednesday on the succession. A promising candidate has canceled in the morning: the Second National Council President Doris Bures. Setting the course in Salzburg EU summit in times of tension From the very outset, the highlights of the current EU Council Presidency have been highlighted from Wednesday onwards at the two-day summit meeting of the 28 heads of state and government in Salzburg. Hosts Austria wants to put itself in the limelight as a "bridge builder" - to what extent this succeeds. Today warm today, but changeable Again and again sun, but from northwest also clouds, showers and thunderstorms. Maximum values: 19 to 28 degrees. then raspberry dream Ingredients for 4 servings 1 pk pudding powder 500 ml milk 3 tbsp sugar 250 ml yoghurt (3.5% fat) 150 g raspberries (fresh) Preparation For the vanilla pudding, take about six tablespoons of half a liter of cold milk. Stir the custard powder in a jar with the six tablespoons of milk and the sauce. The remaining milk is brought to a boil. After the milk has boiled, remove from the heat and stir in the previously mixed custard powder evenly. With constant stirring, the pudding is boiled again. The pot is cooled in a cold water bath for about 15 minutes with repeated stirring. Then the creamy natural yoghurt is stirred in and the raspberries are carefully lifted. The finished raspberry dream is now evenly distributed on the shells and can already be served. Knights in front of the World Cycling Championships should not stop with back problems The Austrian Cycling Federation (ÖRV) has today nominated its women's quartet for the home WC in Tyrol. The squad is led by Martina Ritter, who is to compete in the individual time trial and then captain in the street race.

'SVENSKA Kärn efterträdare SPÖ avbrytas efter en efter som synes för sitt eget parti överraskande meddelade tillbakadragande Christian kärna och SPÖ ledare råda partikommittéer på onsdag om successionen. En lovande kandidat har avbrutit på morgonen: Doris Bures, andra nationella råds ordförande. och ställa in kursen i Salzburg EU-toppmötet i spända tider från början, vilket betonas i höjdpunkten av den nuvarande EU-ordförandeskapet, kommer nu att följas av åtgärder från onsdagens tvådagars toppmöte av de 28 stats- och regeringschefer i Salzburg. Värdar Österrike vill sitta som en "brobyggare" i rampljuset - i vilken utsträckning lyckas på dag varm men föränderlig upprepade gånger solen, men också från nordväst moln, duschar och åska. Maximala värden: 19 till 28 grader. sedan hallon dröm Ingredienser för 4 Pk en pudding pulver 500 ml mjölk 3 matskedar socker (3,5% fett) (färsk) Framställning avlägsna 250 ml yoghurt, 150 g hallon För vaniljsås ungefär ::::::

ESPANOL sucesor Core SPO se cancelará tras otro después de la retirada, aparentemente por su propio partido anunció sorprendentemente núcleo cristiano y líder del SPÖ aconsejan a los comités del partido el miércoles por la sucesión. Un candidato prometedor ha cancelado por la mañana: la segunda presidenta del Consejo Nacional, Doris Bures. y configuración del curso en la cumbre Salzburgo UE en momentos de tensión desde el principio, como se destaca en el punto culminante de la actual presidencia de la UE, ahora será seguido por la acción de la cumbre de dos días del miércoles de los 28 jefes de Estado y de gobierno en Salzburgo. Austria acoge quiere sentarse como un "constructor de puentes" en el centro de atención - la medida en que tiene éxito en la actualidad caliente pero cambiante repetidamente sol, sino también desde el noroeste variable, chubascos y tormentas eléctricas. Valores máximos: 19 a 28 grados. a continuación, frambuesa sueño Ingredientes para 4 Pk 1 pudding polvo 500 ml cucharadas de azúcar de la leche 3 (grasa 3,5%) (fresco) Preparación eliminar 250 ml de yogur, 150 g de frambuesas Para la crema unos seis cucharadas de medio litro de leche fría. Revuelva el polvo de crema en un frasco con las seis cucharadas de leche y la salsa. La leche restante se lleva a ebullición. Después de que la leche haya hervido, retírela del fuego y agregue el polvo de natillas previamente mezclado de manera uniforme. Con agitación constante, el budín se hierve de nuevo. La maceta se enfría en un baño de agua fría durante aproximadamente 15 minutos con agitación repetida. Luego se agita el cremoso yogurt natural y se sacan las frambuesas cuidadosamente. El sueño final de frambuesa ahora se distribuye uniformemente en las conchas y ya se puede servir. continuar con problemas de espalda debe Ritter antes de ciclismo campeonatos del mundo se detiene La Federación de Ciclismo de Austria (ORV) nominado hoy su cuarteto damas para el hogar de la Copa Mundial en el Tirol. El escuadrón está dirigido por Martina Ritter, que competirá en la contrarreloj individual y luego será capitana en la carrera callejera.

:::::: sex matskedar av halv liter kall mjölk. Rör om vaniljspulver i en kruka med sex matskedar mjölk och sås. Den återstående mjölken kokas. Efter att mjölken har kokat, ta av från värmen och rör i det tidigare blandade vaniljspulvret jämnt. Med konstant omröring kokas pudden igen. Potten kyldes i ett kallt vattenbad i ca 15 minuter med upprepad omröring. Därefter omrörs den krämiga naturliga yoghurten och hallonerna lyfts noggrant. Den färdiga hallondrömmen är nu jämnt fördelad på skalen och kan redan serveras. fortsätta med ryggproblem bör Ritter innan cykling VM inte stoppa österrikiska Cycling Federation (ORV) idag nominerad hans damer kvartett för hemmet VM i Tyrolen. Truppen leds av Martina Ritter, som ska tävla i den individuella tidskriften och sedan kaptenen i gatan.

 

AM.20.09. 2018 DONNERSTAG /AM.20.09. 2018 THURSDAY /AM.20.09. 2018 TORSDAG /Enm.20.09. 2018 JUEVES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Rotterdam An der vordersten Front des „Brexits" Lange Wartezeiten, überbordende Bürokratie, Stau an Land und zu Wasser: In Europas größtem Seehafen in Rotterdam könnten sich die wirtschaftlichen Auswirkungen des britischen EU-Austritts ganz konkret zeigen. Die Behörden versuchen, sich zu wappnen – und warnen davor, dass Unternehmen nicht gut genug auf den „Brexit" vorbereitet sind. und Motore von Feuerwehrbooten in NÖ gestohlen In Probstdorf (Niederösterreich) haben Diebe gestern zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate den Motor eines Feuer-wehrrettungsbootes gestohlen. Auch in Theiß (Bezirk Krems) wurde der Motor eines Bootes gestohlen. weiter Heute meist sonnig und warm Viel Sonnenschein. Stellenweise auch ein paar Quellwolken, aber höchstens ganz vereinzelt Regenschauer, am ehesten in der Steiermark und in Kärnten. Sommerlich warm mit 22 bis 29 Grad. dann Überbackener Karfiol mit Schinken und Käse Zutaten für 4 Portionen 1.2 kg Karfiol 24 Schb Emmentaler 8 Schb Schinken 2 EL Butter 1 Prise Salz 1 Prise Pfeffer 1 Prise Muskatnuss Zubereitung Zuerst wird in einem großen Topf Salzwasser erhitzt. Darin wird der Karfiol gekocht. Er sollte weich, aber doch noch knackig sein. Dann können Sie den Karfiol abseihen und mit kaltem Wasser abschrecken. Der Ofen wird auf 250 Grad vorgeheizt. Dann wird eine Backform mit Butter ausgestrichen. Den Karfiol in Röschen zerteilen und in Schichten in die Backform einlegen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss wird der Karfiol nach Geschmack gewürzt. Zum Abschluss werden die Käse- und Schinkenscheiben oben auf den Karfiol gelegt. Dann wird alles im Backrohr ca. 10 Minuten gratiniert. Statt dem Karfiol können Sie auch Brokkoli verwenden. und Japans Abe gewinnt Abstimmung um Parteivorsitz Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat eine Kampfabstimmung um den Vorsitz seiner Liberal-demokratischen Partei (LDP) klar gewonnen.

ENGLISH Rotterdam At the forefront of "Brexit" Long waiting times, excessive bureaucracy, congestion on land and water: in Europe's largest seaport in Rotterdam, the economic impact of the British withdrawal from the EU could be very concrete. Authorities are trying to brace themselves - warning that companies are not well enough prepared for "Brexit". stolen engines of fire boats in Lower Austria In Probstdorf (Lower Austria), thieves stole the engine of a fire rescue boat yesterday for the second time within a few months. Also in Tisza (Krems district) the engine of a boat was stolen. Today today mostly sunny and warm Lots of sunshine. In places also a few clouds of cum, but at most very scattered showers, most likely in Styria and Carinthia. Summery warm with 22 to 29 degrees. then Baked carrot with ham and cheese Ingredients for 4 servings 1.2 kg of carmine 24 Schb Emmentaler 8 Schb ham 2 tablespoons butter 1 pinch of salt 1 pinch of pepper 1 pinch of nutmeg Preparation First salt water is heated in a large pot. In it, the Karfiol is cooked. He should be soft, but still crisp. Then you can strain the Karfiol and put it off with cold water. The oven is preheated to 250 degrees. Then a cake pan is buttered. Divide the Karfiol in roses and place in layers in the baking pan. With salt, pepper and nutmeg the Karfiol is spiced to taste. Finally, the cheese and ham slices are placed on top of the carmine. Then everything is roasted in the oven for about 10 minutes. Instead of the Karfiol you can also use broccoli. and Japan's Abe wins vote for party presidency Japan's Prime Minister Shinzo Abe has clearly won a fight vote for the chairmanship of his Liberal Democratic Party (LDP).

'SVENSKA Rotterdam I spetsen för den "Brexits" långa väntetider, överdriven byråkrati, lagring på land och till havs: i Europas största hamn i Rotterdam, kan de ekonomiska konsekvenserna av den brittiska utträde ur EU tydligt. Myndigheterna försöker sticka sig själva - varna för att företag inte är tillräckligt väl förberedda för "Brexit". och motorer av brandbekämpnings båtar i nordöstra stulna i Probstdorf (Niederösterreich) Tjuvar har stulit går för andra gången inom ett par månader motorn i en brandkår räddningsbåt. Också i Tisza (Krems-distriktet) var en båtmotor stulen. Idag idag mest soligt och varmt Massor av solsken. På platser också några moln av cum, men mest spridda duschar, troligen i Steiermark och Kärnten. Sommar varm med 22 till 29 grader. därefter Bakad blomkål med skinka och ost 4 port 1,2 kg blomkål 24 SchB Emmentaler 8 SchB skinka 2 matskedar smör en nypa salt en nypa peppar en nypa muskotnöt Framställning upphettas först i en stor gryta med saltat vatten. I den är Karfiol kokad. Han ska vara mjuk, men ändå skarp. Då kan du spänna Karfiol och lägga av det med kallt vatten. Ugnen förvärms till 250 grader. Sedan smörjs en kakspanna. Dela karfiolen i rosor och lägg i lager i bakpannan. Med salt, peppar och nötkött är Karfiol kryddad efter smak. Slutligen placeras ost och skinkor på toppen av karmin. Sedan stekas allt i ugnen i ca 10 minuter. Istället för Karfiol kan du också använda broccoli. och Japans Abe vinner röst till partiet ordförandeskap Japans premiärminister Shinzo Abe har en avgörande röst för ordförandeskapet i hans Liberala partiet (LDP) vann en klar seger.

ESPANOL Rotterdam A la vanguardia de las "Brexits" largas esperas, la burocracia excesiva, almacenamiento en tierra y en el mar: en el puerto marítimo más grande de Europa en Rotterdam, el impacto económico de la salida británica de la UE podría claramente demostrada. Las autoridades están tratando de prepararse, advirtiendo que las empresas no están lo suficientemente preparadas para el "Brexit". y los motores de los barcos de extinción de incendios en el noreste robados en Probstdorf ladrones (Baja Austria) han robado ayer por segunda vez en pocos meses el motor de un bote de rescate de bomberos. También en Tisza (distrito de Krems) el motor de un bote fue robado. Hoy hoy mayormente soleado y cálido Mucha luz del sol. Aquí y allá algunas nubes cúmulos, pero no más que muy ocasionalmente la lluvia, muy probablemente en Estiria y Carintia. Veraniego cálido con 22 a 29 grados. luego al horno de la coliflor con jamón y queso Para 4 1,2 kg de coliflor 24 SCHB Emmentaler 8 SCHB jamón 2 cucharadas de mantequilla 1 pizca de sal 1 pizca de pimienta 1 Preparación pizca nuez moscada se calienta primero en una olla grande de agua con sal. En él, el Karfiol está cocinado. Él debe ser suave, pero aún crujiente. Luego puedes colar el Karfiol y posponerlo con agua fría. El horno está precalentado a 250 grados. Luego, un molde para pasteles se unta con ------

------ mantequilla. Divida el Karfiol en rosas y coloque en capas en la bandeja para hornear. Con sal, pimienta y nuez moscada, el Karfiol se condimenta al gusto. Finalmente, las rodajas de queso y jamón se colocan encima del carmín. Luego todo se tuesta en el horno durante unos 10 minutos. En lugar del Karfiol también puedes usar brócoli. y Abe de Japón gana voto al primer ministro presidencia del partido de Japón, Shinzo Abe tiene un voto crucial para la presidencia de su Partido Liberal Democrático (PLD) obtuvo una victoria clara.

 

AM.21.09. 2018 FREITAG /AM.21.09. 2018 FRIDAY /AM.21.09. 2018 fredag /Enm.21.09. 2018 VIERNES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN SPÖ Wer Kerns Nachfolge entscheidet Nach dem aufgrund von Medienberichten überhastet bekanntgegebenen Abgang von Christian Kern als SPÖ-Chef muss die Partei dringend eine neue Chefin oder einen neuen Chef finden. Entscheidend dürften im Wesentlichen zwei „Player" sein. Der Politologe Peter Filzmaier betont gegenüber ORF.at aber: „Der Schaden für den Neuen oder die Neue ist bereits angerichtet." und Tumulte bei Demonstration gegen EU-Gipfel Eine Demonstration in Salzburg gegen den EU-Gipfel ist gestern Abend schließlich relativ friedlich zu Ende gegangen. Zuvor hatte es Tumulte gegeben. Laut Polizei war ein Demonstrant mit einer Stahlstange auf Einsatzkräfte losgegangen. weiter Heute noch einmal sommerlich Noch einmal ist es sonnig und extrem warm mit meist 24 bis 30 Grad. Ab dem späten Nachmittag dann im Westen allerdings auch dichtere Wolken und erste Regenschauer. weiter mit Vorarlberger Käsespätzle Zutaten für 4 Portionen 500 g Mehl (Type 480) 6 Stk Eier 125 ml Milch 1 Prise Salz 350 g Bergkäse 150 g Rässkäse od. Emmentaler 1 Stk Zwiebel, in Ringe geschnitten 1 Prise Muskatnuss 1 Prise Pfeffer Zubereitung Für die Käsespätzle das Mehl, Eier und Milch in einer Schüssel mit dem Kochlöffel vermischen (muss nicht wirklich glatt sein) - der Teig sollte zähflüssig sein. Ist der Teig zu fest kann man noch ein wenig Wasser hinzufügen. Nun noch Salz, Pfeffer und Muskatnuss zum Teig hinzufügen, gut verrühren und für gut 10 Minuten ruhen lassen. Anschließend den Teig durch das Spätzlesieb in kochendes Salzwasser (großer Topf) durchlassen, einmal aufkochen und mit einem Lochsieb abschöpfen. In eine Schüssel geben (dabei ist es kein Problem wenn ein wenig "Spätzlewasser" mitgeschöpft wird). Sofort den geriebenen Käse dazugeben und mit dem Kochlöffel durchmischen - der Käse sollte durch die noch heißen Spätzle ein wenig schmelzen und "Fäden" ziehen. Zum Schluss die Spätzle auf Teller anrichten und mit den in Butter goldbraun gebratenen Zwiebeln garnieren.Zu den Vorarlberger Käsespätzle serviert man einen feinen Kartoffelsalat oder einen grünen Blattsalat. dann Neuer Besitzer von Kasperl und Pezi im Livestream Das bekannte Puppentheater der Wiener Urania, in dem Kasperl und Pezi auftreten, präsentiert seinen neuen Eigentümer. Die Pressekonferenz ist im Livestream zu sehen.

ENGLISH SPÖ Who decides Kerns succession After the announcement of media reports hastily announced departure of Christian Kern as SPÖ boss, the party must urgently find a new boss. In essence, two "players" should be decisive. But the political scientist Peter Filzmaier emphasizes to ORF.at: "The damage for the new or the new is already done." And riots in demonstration against the EU summit A demonstration in Salzburg against the EU summit last night ended relatively peaceful went. Before, there had been riots. According to the police, a demonstrator had deployed a steel bar for emergency responders. next Today once again summery Once again it is sunny and extremely warm with mostly 24 to 30 degrees. From the late afternoon in the west but also denser clouds and first rain showers. next with Vorarlberger cheese spaetzle Ingredients for 4 servings 500 g flour (Type 480) 6 pcs eggs 125 ml milk 1 pinch of salt 350 g mountain cheese 150 g rässkäse or Emmentaler 1 piece onion, cut into rings 1 pinch of nutmeg 1 pinch of pepper Preparation For the cheese spaetzle mix the flour, eggs and milk in a bowl with the wooden spoon (does not have to be really smooth) - the dough should be viscous. If the dough is too firm you can add some water. Now add salt, pepper and nutmeg to the dough, stir well and let it rest for about 10 minutes. Then let the dough through the spaetzle strainer into boiling salted water (large pot), bring to a boil and skim off with a perforated sieve. In a bowl (it is no problem if a little "spaetzle" is mitgeschöpft). Immediately add the grated cheese and mix with the wooden spoon - the cheese should melt a bit through the still hot spaetzle and pull "threads". Finally, arrange the spaetzle on a plate and garnish with the onions fried in butter until golden brown. A fine potato salad or a green leaf salad is served with the Vorarlberg cheese spaetzle. then new owner of Kasperl and Pezi in the livestream The well-

------

'SVENSKA SPÖ Vem core efterträdare beslutar Efter grund av rapporter i media hastigt aviserade avgång av Christian Kern som SPÖ ledare, måste partiet snarast hitta en ny chef eller en ny chef. I huvudsak bör två "spelare" vara avgörande. Statsvetaren Peter Filzmaier betonade att ORF.at men "Skadorna på den nya eller den nya har redan gjort" och upplopp i protest mot EU-toppmötet En demonstration i Salzburg mot EU-toppmötet i går kväll till slut relativt fredligt slut borta. Innan hade det varit upplopp. Enligt polisen hade en demonstrant deployerat en stålstång för akutmottagare. nästa Idag återigen sommartid Ännu en gång är det soligt och extremt varmt med mestadels 24 till 30 grader. Från sen eftermiddag i väst men även tätare moln och första regnskurar. ytterligare 500 g mjöl med Vorarlberger Käsespätzle Ingredienser för 4 (Typ 480) 6 enhets ägg 125 ml mjölk 1 nypa salt 350 g bergsost Emmentaler od 150 g Rässkäse. 1 p lök, skivad i ringar en nypa muskot en nypa peppar Framställning För Käsespätzle Blanda mjöl, ägg och mjölk i en skål med träskedan (behöver inte vara mycket jämn) - degen ska vara viskös. Om degen är för fast kan du lägga till lite vatten. Lägg nu salt, peppar och muskot i degen, rör om och låt det vila i ca 10 minuter. Därefter passerar degen genom Spätzlesieb i kokande saltat vatten (stor kastrull), koka upp och skumma med en perforerad skärm. I en skål (det är inget problem om en liten "spaetzle" är mitgeschöpft). Omedelbart tillsätt riven ost och blanda med en träslev - osten ska vara lite smält av fortfarande heta nudlar och dra "trådar". Slutligen, ordna dumplings på plattan och med i smör tills gyllenbrun stekt lök garnieren.Zu Vorarlberg ost nudlar serveras en fin potatissallad eller gröna blad sallad. då nya ägare Punch och Pezi streaming LIVE Den berömda dockteater i Wien Urania, förekommer i Punch och Pezi, presenterar sin nya ägare. Presskonferensen kan ses i liveströmmen.

------ known puppet theater of the Viennese Urania, in which Kasperl and Pezi perform, presents its new owner. The press conference can be seen in the livestream.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

ESPANOL SPÖ Quién decide núcleo sucesor Después, debido a informes de prensa apresuradamente anunció el retiro de Cristiano Kern como líder del SPÖ, el partido debe encontrar urgentemente un nuevo jefe o un nuevo jefe. En esencia, dos "jugadores" deberían ser decisivos. El politólogo Peter Filzmaier destacó a ORF.at pero: "El daño a la Nueva o el Nuevo ya se ha hecho" y disturbios en protesta contra la cumbre de la UE Una demostración en Salzburgo en contra de la cumbre de la UE anoche finalmente extremo relativamente pacífica ido. Antes, hubo disturbios. Según la policía, un manifestante había desplegado una barra de acero para los servicios de emergencia. next Hoy, una vez más veraniego. Una vez más, es soleado y extremadamente cálido, con más de 24 a 30 grados. Desde el final de la tarde en el oeste, pero también nubes más densas y primeras lluvias. más harina 500 g con Vorarlberger Käsespätzle Ingredientes para 4 (Tipo 480) 6 Unidad de huevos 125 ml de leche 1 pizca de sal 350 g od Emmentaler queso de montaña 150 g Rässkäse. 1 p cebolla cortada en anillos 1 pizca nuez moscada 1 pizca de pimienta preparación para la Käsespätzle mezcle la harina, los huevos y la leche en un bol con la cuchara de madera (no tiene que ser muy suave): la masa debe ser viscosa. Si la masa es demasiado firme, puedes agregar un poco de agua. Ahora agregue sal, pimienta y nuez moscada a la masa, revuelva bien y déjelo reposar durante aproximadamente 10 minutos. A continuación, pasar la masa a través de la Spätzlesieb en agua hirviendo con sal (grande pan), llevar a ebullición y leche desnatada con una pantalla perforada. En un tazón (no hay problema si un poco de "spaetzle" es mitgeschöpft). Inmediatamente agregue el queso rallado y mézclelo con la cuchara de madera; el queso debe derretirse un poco a través del spaetzle aún caliente y halar los "hilos". Por último, organizar las bolas de masa en la placa y con la mantequilla hasta que esté dorada en marrón cebollas fritas garnieren.Zu los fideos de queso Vorarlberg se sirven una ensalada de patata fina o lechuga de hoja verde. a continuación, nuevo propietario de streaming de Punch y Pezi VIVO El famoso teatro de marionetas de la Urania de Viena, se producen en el punzón y Pezi, presenta su nuevo propietario. La conferencia de prensa se puede ver en la transmisión en vivo.

AM.22.09. 2018 SAMSTAG /AM.22.09. 2018 SATURDAY /AM.22.09. 2018 lördag /Enm.22.09. 2018 SÁBADO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Präsidium nominiert Rendi-Wagner Die Entscheidung in der SPÖ für Pamela Rendi-Wagner als neue Parteichefin ist gefallen – und der erste Schritt für die offizielle Nominierung gesetzt. Am Samstagvormittag designierte das Parteipräsidium die ehemalige Gesundheitsministerin. und Kika/Leiner: 830 Mitarbeiter müssen gehen Laut AMS Niederösterreich sind aktuell 830 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kika/Leiner von einer Kündigung beziehungsweise Auflösung des Dienstverhältnisses betroffen. In Niederösterreich sind es 370 Angestellte. dann Heute herbstlich kühl und windig Der Nachmittag ist meist trocken, nur im Süden halten sich weiterhin hartnäckig Wolken und Schauer. Im restlichen Land wird es zunehmend es sonnig. Der kräftige Südwestwind lässt nach. Deutlich kühler als zuletzt mit höchstens 11 bis 19 Grad. weiter Himbeertraum Zutaten für 4 Portionen 1 Pk Puddingpulver 500 ml Milch 3 EL Zucker 250 ml Joghurt (3,5 % Fett) 150 g Himbeeren (frisch) #Zubereitung Für den Vanillepudding circa sechs Esslöffel von dem halben Liter kalter Milch abnehmen. Das Puddingpulver in einem Gefäß mit den sechs Esslöffeln Milch und dem glatt rühren. Die restliche Milch wird zum Kochen gebracht. Nachdem die Milch kocht, von der Herdplatte nehmen und das zuvor angerührte Puddingpulver gleichmäßig einrühren. Unter ständigem Rühren wird der Pudding nochmals aufgekocht. Der Topf wird in einem kalten Wasserbad für etwa 15 Minuten unter mehrmaligem Umrühren abgekühlt. Anschließend wird das cremige Naturjoghurt eingerührt und die Himbeeren vorsichtig untergehoben. Der fertige Himbeertraum wird nun auf die Schalen gleichmäßig aufgeteilt und kann bereits serviert werden. dann und Tennis: Thiem müht sich in St. Petersburg ins Semifinale Dominic Thiem steht beim ------

ENGLISH Presidium nominated Rendi-Wagner The decision in the SPÖ for Pamela Rendi-Wagner as the new party leader has fallen - and set the first step for the official nomination. On Saturday morning, the Party Presidium designated the former Minister of Health. and Kika / Leiner: 830 employees have to leave According to AMS Niederösterreich, 830 kika / Leiner employees are currently affected by the termination or termination of employment. In Lower Austria there are 370 employees. then autumn autumn cool and windy The afternoon is mostly dry, only in the south persist persistently clouds and showers. In the rest of the country it is getting increasingly sunny. The strong southwest wind subsides. Significantly cooler than last with at most 11 to 19 degrees. weiter Raspberry Dream Ingredients for 4 servings 1 pk pudding powder 500 ml milk 3 tbsp sugar 250 ml yoghurt (3.5% fat) 150 g raspberries (fresh) #Preparation For the vanilla pudding, remove about six tablespoons of half a liter of cold milk. Stir the custard powder in a jar with the six tablespoons of milk and the sauce. The remaining milk is brought to a boil. After the milk has boiled, remove from the heat and stir in the previously mixed custard powder evenly. With constant stirring, the pudding is boiled again. The pot is cooled in a cold water bath for about 15 minutes with repeated stirring. Then the creamy natural yoghurt is stirred in and the raspberries are carefully lifted. The finished raspberry dream is now evenly distributed on the shells and can already be served. then and tennis: Thiem struggling in St. Petersburg for the semifinal Dominic Thiem is in the ATP tournament in St. Petersburg for the second time after 2015 in the semifinals. Austria's number one had a lot more trouble against Russian Daniil Medvedev in the quarter-final yesterday than he liked.

'SVENSKA Bureau nominerade Rendi-Wagner Beslutet i SPÖ för Pamela Rendi-Wagner som ny partiledare har fallit - och ställa det första steget för den officiella utnämningen. På lördag morgon utsåg partiets presidium den tidigare hälsoministeren. och Kika / Leiner: 830 anställda måste gå Enligt AMS Niederösterreich närvarande 830 anställda i kika / Leiner genom indragning eller uppsägning av detta förhållande påverkas. I Nedre Österrike finns 370 anställda. då hösthösten sval och blåsig Eftermiddagen är mestadels torr, bara i söder fortsätter det ihållande moln och duschar. I resten av landet blir det alltmer soligt. Den starka sydvästra vinden sänker sig. Betydligt svalare än sist med högst 11 till 19 grader. (3,5% fett) (färska) #Zubereitung minska ytterligare hallon dröm Ingredienser för 4 Pk en pudding pulver 500 ml mjölk 3 matskedar socker 250 ml yoghurt, 150 g hallon För vaniljsås omkring sex matskedar av halv liter kall mjölk. Rör om vaniljspulver i en kruka med sex matskedar mjölk och sås. Den återstående mjölken kokas. Efter att mjölken har kokat, ta av från värmen och rör i det tidigare blandade vaniljspulvret jämnt. Med konstant omröring kokas pudden igen. Potten kyldes i ett kallt vattenbad i ca 15 minuter med upprepad omröring. Därefter omrörs den krämiga naturliga yoghurten och hallonerna lyfts noggrant. Den färdiga hallondrömmen är nu jämnt fördelad på skalen och kan redan serveras. då och tennis: Thiem sliter i St Petersburg semifinal Dominic Thiem är i ATP-turnering i S: t Petersburg för andra gången efter 2015 i semifinalen. Österrikes nummer ett hade mycket mer problem med ryska Daniil Medvedev i kvartfinalen i går än han tyckte om.

-------  ATP-Turnier in St. Petersburg zum zweiten Mal nach 2015 im Semifinale. Österreichs Nummer eins hatte gegen den Russen Daniil Medwedew gestern im Viertelfinale jedoch deutlich mehr Mühe, als ihm lieb war.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

ESPANOL Oficina nominado Rendi-Wagner La decisión de la OEP para Pamela Rendi-Wagner como el nuevo líder del partido ha caído - y establecer el primer paso para la nominación oficial. El sábado por la mañana, el Presidium del Partido designó al ex Ministro de Salud. Kika y / Leiner: 830 empleados debe ir de acuerdo a AMS Baja Austria actualmente se ven afectados 830 empleados de kika / Leiner por cancelación o extinción de la misma. En Baja Austria hay 370 empleados. luego otoño otoño fresco y ventoso La tarde es mayoritariamente seca, solo en el sur persisten nubes y lluvias persistentes. En el resto del país, cada vez es más soleado. El fuerte viento del suroeste cede. Significativamente más fresco que el último con un máximo de 11 a 19 grados. (3,5% de grasa) (fresco) #Zubereitung disminuir aún más frambuesa sueño Ingredientes para 4 Pk 1 polvo de pudín de 500 ml de leche 3 cucharadas de azúcar 250 ml de yogur, 150 g de frambuesas Para la crema unos seis cucharadas de medio litro de leche fría. Revuelva el polvo de crema en un frasco con las seis cucharadas de leche y la salsa. La leche restante se lleva a ebullición. Después de que la leche haya hervido, retírela del fuego y agregue el polvo de natillas previamente mezclado de manera uniforme. Con agitación constante, el budín se hierve de nuevo. La maceta se enfría en un baño de agua fría durante aproximadamente 15 minutos con agitación repetida. Luego se agita el cremoso yogurt natural y se sacan las frambuesas cuidadosamente. El sueño final de frambuesa ahora se distribuye uniformemente en las conchas y ya se puede servir. a continuación, y tenis: Thiem labora en semifinales San Petersburgo Dominic Thiem está en el torneo ATP de San Petersburgo por segunda vez después de 2015 en las semifinales. El número uno de Austria tuvo muchos más problemas contra el ruso Daniil Medvedev en los cuartos de final de ayer de lo que le gustaba.

 

AM.23.09. 2018 SONNTAG /AM.23.09. 2018 SUNDAY /AM.23.09. 2018 SUNDAG /Enm.23.09. 2018 DOMINGO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN nachgesagt. Ein Instagram-Foto von EU-Ratspräsident Donald Tusk vom Salzburger EU-Gipfel geht dem britischen Außenminister Jeremy Hunt jedoch zu weit. Er beschuldigt Tusk, mit seinem Foto „das britische Volk beleidigt" zu haben. und Wörthersee wird „entrümpelt" In der Veldener Bucht des Wörthersees herrscht heute reger Betrieb. Taucher sind im Auftrag der Bundesforste im Einsatz. Sie reinigen den See und „entrümpeln" ihn. weiter Morgen teils Sonne, teils Wolken Im Westen und Süden oft sonnig und 22 bis 28 Grad. Im Norden und Osten Wolken, etwas Regen und 14 bis 22 Grad. dann Kaffee Schnitten Zutaten für 20 Portionen 9 Stk Eier 220 g Staubzucker 1 Pk Vanillezucker 50 g Semmelbrösel 200 g Haselnüsse (fein gerieben) 1 Pk Backpulver 100 g Schokostreusel Zutaten für die Creme 2 Becher Obers 2 Pk Sahnesteif 4 EL Kaffeepulver 60 g Staubzucker Zutaten für die Deko 1 Becher Schokoglasur Zubereitung In einer Schüssel Eier, Staubzucker, Vanillezucker, Semmelbrösel, Haselnüsse, Backpulver und Schokostreusel miteinander verrühren. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Darauf den Teig gleichmäßig aufstreichen und im vorgeheizten Backrohr bei 190°C, Ober- und Unterhitze ca. 20-25 Minuten backen. Danach aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Einen schmalen Streifen vom Teigrand abschneiden, zerbröseln und beiseite stellen. Für die Creme: Obers steif schlagen, Sahnesteif und Zucker sowie das Kaffeepulver unterrühren. Alles zu einer festen Creme verrühren. Die Creme danach auf den ausgekühlten Kuchen streichen. Die Kuchenbrösel auf der Creme verteilen. Die Schokoglasur über den Kuchen träufeln und fest werden lassen. Den Kuchen in gleichmäßige Stücke schneiden und servieren.

ENGLISH rumored. An Instagram photo of EU Council President Donald Tusk from the Salzburg EU summit, however, goes too far for British Foreign Minister Jeremy Hunt. He accuses Tusk of "insulting the British people" with his photo. and Lake Wörthersee is cleared out In the Velden Bay of Lake Wörthersee there is a lot of activity today. Divers are working on behalf of the Federal Forests. They cleanse the lake and "clear it out". Tomorrow partly sun, partly clouds In the west and south often sunny and 22 to 28 degrees. In the north and east clouds, some rain and 14 to 22 degrees. then coffee slices Ingredients for 20 servings 9 pieces eggs 220 g icing sugar 1 pk vanilla sugar 50 g breadcrumbs 200 g hazelnuts (finely grated) 1 Pk baking powder 100 g chocolate crumbs Ingredients for the cream 2 cups topping 2 Pk cream stabilizer 4 tablespoons coffee powder 60 g icing sugar Ingredients for the deco 1 cup of chocolate icing Preparation Mix the eggs, icing sugar, vanilla sugar, breadcrumbs, hazelnuts, baking powder and chocolate sprinkles in a bowl. Lay out a baking sheet with parchment paper. Spread the batter evenly and bake in a preheated oven at 190 ° C, top and bottom heat for about 20-25 minutes. Then remove from the oven and allow to cool. Cut a narrow strip off the edge of the dough, crumble it and set it aside. For the cream: Whip until stiff, stir in creamy dough and sugar and the coffee powder. Mix everything to a firm cream. Then spread the >>>>>>

'SVENSKA ryktas. En Instagram foto av EU rådets ordförande Donald Tusk från Salzburg EU: s toppmöte är den brittiska utrikesministern Jeremy Hunt, dock för långt. Han anklagar Tusk för att "förolämpa det brittiska folket" med sitt foto. och Wörthersee är "rensas" I Velden bukten Wörthersee dag full aktivitet. Dykare arbetar på federala skogarnas vägnar. De rensar sjön och "rensa ut". I morgon delvis sol, delvis moln i väst och söder, ofta soligt och 22 till 28 grader. I nord och öst moln, lite regn och 14 till 22 grader. sedan skär kaffeingredienser för 20 portioner 9 st ägg 220 g florsocker 1 Pk vaniljsocker 50 g brödsmulor 200 g hasselnötter (fint rivet) 1 Pk bakpulver 100 g choklad chips Ingredienser för krämen 2 koppar grädde 2 Pk Sahnesteif 4 EL kaffepulver 60 g florsocker ingredienser för dekorationen en kopp choklad glasyr beredning i en skål med ägg, florsocker, vaniljsocker, brödsmulor, hasselnötter, bakpulver och choklad marker Blanda. Lägg ut ett bakplåt med pergamentpapper. spred sig sedan degen jämnt och grädda i ca 20-25 minuter i en förvärmd ugn vid 190 ° C, över- och undervärme. Ta sedan ur ugnen och låt svalna. Klipp en smal remsa av degens kant, smula den och sätt den åt sidan. För grädden: Piska tills den är stiv, rör i gräddig deg och socker och kaffepulvret. Blanda allt till en fast kräm. Sedan sprida grädden på den kylda tårtan. Sprid kaksmjölen på grädden. Dusta chokladisningen över kakan och låt den stelna. Skär kakan i jämn bit och servera.

>>>>>> cream on the cooled cake. Spread the cake crumbs on the cream. Drizzle the chocolate icing over the cake and let it solidify. Cut the cake into even pieces and serve.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

ESPANOL rumoreado. Una foto Instagram por el Presidente del Consejo de la UE, Donald Tusk, desde la cumbre de la UE Salzburgo es la Jeremy Hunt ministro de Exteriores británico, sin embargo, demasiado lejos. Acusa a Tusk de "insultar al pueblo británico" con su foto. y el lago Wörthersee está despejado. En la bahía de Velden del lago Wörthersee hay mucha actividad en la actualidad. Los buzos están trabajando en nombre de los bosques federales. Limpian el lago y lo "limpian". Mañana parcialmente soleado, parcialmente nubes En el oeste y el sur a menudo soleado y de 22 a 28 grados. En las nubes norte y este, algo de lluvia y de 14 a 22 grados. luego corta de café ingredientes para 20 porciones 9 PC de huevo 220 g de azúcar glas 1 paquete de azúcar de vainilla 50 g de pan rallado 200 avellanas g (rallado) 1 Pk levadura en polvo 100 g de trocitos de chocolate Ingredientes para la crema crema 2 tazas 2 Pk Sahnesteif 4 EL polvo de café ingredientes 60 g de azúcar glas para la decoración 1 copa de preparación de glaseado de chocolate en un plato de huevos, azúcar en polvo, azúcar de vainilla, pan rallado, las avellanas, la levadura en polvo y trocitos de chocolate Mezclar juntos. Coloque una bandeja para hornear con papel pergamino. Luego se extendió la masa de manera uniforme y hornear durante unos 20-25 minutos en un horno precalentado a 190 ° C, el calor superior e inferior. Luego retírelo del horno y déjelo enfriar. Corta una tira estrecha del borde de la masa, desmenúzala y déjala a un lado. Para la crema: Batir hasta que esté tieso, incorporar la masa cremosa y el azúcar y el café en polvo. Mezcle todo para obtener una crema firme. Luego extiende la crema sobre la torta enfriada. Extiende las migas de la torta en la crema. Rocíe el glaseado de chocolate sobre la torta y deje que se solidifique. Corta el pastel en pedazos iguales y sirve.

AM.24.09. 2018 MONTAG /AM.24.09. 2018 MONDAY /AM.24.09. 2018 Måndag //Enm.24.09. 2018 LUNES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.