ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN Unwetter: Tausende Haushalte ohne Strom Schwere Unwetter mit Sturm und Hagel sind Donnerstagabend über Teile der West-, Süd- und Oststeiermark niedergegangen. Tausende Haushalte waren ohne Strom. Die Feuerwehren waren im Großeinsatz. Für die Bundesländer Steiermark, Niederösterreich und Burgenland musste schon am Nachmittag die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen werden. Die erste Unwetterfront entlud sich über dem Wechsel. Hagel richtete dort schwere Schäden an, betroffen war zum Beispiel St. Lorenzen am Wechsel. und Fleischliebhaber laufen Sturm Seit Kurzem serviert Air New Zealand Passagieren auf der Langstrecke von Auckland nach Los Angeles einen vegetarischen Burger. Grund genug, um Fleischliebhaber gegen sich aufzubringen - noch dazu von höchster politischer Stelle: So sorgte sich der stellvertretende Premier des Landes, Winston Peters, um die Fleischproduzenten - er erklärte, „absolut gegen gefälschtes Rindfleisch" zu sein. Auch einige weitere Politiker ärgerten sich öffentlich - und auch eine Reaktion der Airline gibt es bereits. dann Juncker: EU-Vorschlag zu Außengrenzschutz im September Die EU-Kommission drückt in der Migrationspolitik aufs Gas. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat für September einen Vorschlag zum Thema Außengrenzschutz angekündigt. Die Aufstockung von Frontex auf 10.000 Beamte „ziehen wir jetzt auf 2020 vor", sagte Juncker heute bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Wien. weiter Bewölkt, Schauer und Gewitter Heute meist bewölkt und einige intensive Regenschauer, ab Mittag auch Gewitter. Lebhafter bis starker Westwind. Höchstwerte meist zwischen 17 und 25; im Osten mit etwas Sonne bis zu 27 oder 28 Grad. dann weiter mit Pilz-Tomaten-Risotto Zutaten für 4 Portionen 1 Stk Zwiebel 4 EL Olivenöl 10 Stk Cocktailtomate 150 g Risottoreis 100 ml Weißwein 2 TL Gemüsebrühe 4 Prise Salz 4 EL Parmesan 500 ml Wasser 150 g Champignon Zubereitung Zwiebel schälen, in feine Würfel schneiden. Olivenöl in einen Topf geben und Zwiebel darin andünsten. Risottoreis dazugeben und mit Weißwein ablöschen. Nach und nach Wasser zufügen. Mit Gemüsebrühe und Salz abschmecken. Alles ca. 20 Minuten leicht köcheln lassen und regelmäßig umrühren. Pilze in Scheiben schneiden, Tomaten vierteln. Olivenöl in eine Pfanne geben und Pilze sowie Tomaten darin erhitzen. Salzen. Wenn der Risottoreis schön cremig ist, Pilze und Tomaten unterrühren. Parmesan reiben und ebenfalls unterheben. dann und Juncker: EU-Vorschlag zu Außengrenzschutz im September Baupolizei stoppt 70 Häuserabrisse in Wien/

'SVENSKA Storm: tusentals hem utan el kraftig storm med kuling och hagel härstammar över delar av västra, södra och östra Steiermark torsdag kväll. Tusentals hushåll var utan el. Brandkåren var i stor skala. För de federala delstaterna Steiermark, Nedre Österrike och Burgenland måste den högsta svåra vädervarningen förklaras på eftermiddagen. Den första stormfronten blåste över förändringen. Hail det orsakade allvarliga skador, påverkades, till exempel, St. Lorenzen am Wechsel. och köttälskare kör storm Nya Air New Zealand-passagerare har nyligen serverat en vegetarisk burger på lång sikt från Auckland till Los Angeles. Skäl nog att ge kött älskare mot honom - och dessutom den högsta politiska uppdrag: Så brydde vice premiärminister i landet, Winston Peters, producenterna kött - att vara sade han "absolut mot falska beef". Även några andra politiker irriterade sig offentligt - och det finns redan en reaktion från flygbolaget. då Juncker: EU-förslaget till skydd mot yttre gränser i september EU-kommissionen sätter sin fot i migrationspolitiken. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har meddelat ett förslag till skydd för yttre gränser i september. Ökningen av Frontex 10.000 tjänstemän "Vi går nu till 2020," Juncker sade i dag vid en gemensam presskonferens med förbundskansler Sebastian Kurz (ÖVP) i Wien. Molnigt, duschar och åskväder I dag är det för det mesta molnigt och lite kraftigt duschar, även från åskväderna. Livlig till stark västvind. Maximala värden vanligtvis mellan 17 och 25; i öst med lite sol upp till 27 eller 28 grader. mer sedan 150 g risottoris 4 EL Parmesan 150 g Champignon skal med svamp och tomat risotto Ingredienser för 4 1 p lök 4 matsked olivolja 10 st Cocktailtomate 100 ml vitt vin 2 tsk vegetabilisk 4 nypa salt 500 ml vatten Framställning lök, fint tärningar , Lägg olivoljan i en gryta och lök löken. Tillsätt risotto ris och deglaze med vitt vin. Tillsätt vatten gradvis. Säsong med grönsakslager och salt. Smäll försiktigt i ca 20 minuter och rör om regelbundet. Slice svampar, kvart tomater. Sätt olivolja i en panna och värme svamp och tomater. Salter. Om risotto ris är krämig, rör om svamp och tomater. Gnid parmesan och vika också in. då och Juncker: EU-förslaget till skydd mot yttre gränser i september byggpolitiken stoppar 70 husavbrott i Wien /

ENGLISH Thunderstorms: Thousands of Households without Electricity Heavy storms with storm and hail struck parts of western, southern and eastern Styria on Thursday evening. Thousands of households were without electricity. The fire brigades were in large-scale operation. For the federal states of Styria, Lower Austria and Burgenland, the highest severe weather warning had to be declared in the afternoon. The first storm front blew over the change. Hail there caused serious damage, was affected, for example, St. Lorenzen am Wechsel. and Meat Lovers Run Storm Recently Air New Zealand passengers served a vegetarian burger on the long haul from Auckland to Los Angeles. Reason enough to raise meat lovers against it - and from the highest political point of view: Winston Peters, the country's deputy prime minister, worried about the meat producers - he declared that he was "absolutely against counterfeit beef". Also some other politicians were annoyed publicly - and also a reaction of the airline already exists. then Juncker: EU proposal for external border protection in September The EU Commission is putting its foot down in migration policy. EU Commission President Jean-Claude Juncker has announced a proposal for external border protection in September. The increase of Frontex to 10,000 officials "we now prefer to 2020," said Juncker today at a joint press conference with Chancellor Sebastian Kurz (ÖVP) in Vienna. Cloudy, showers and thunderstorms Today mostly cloudy and some heavy showers, from noon also thunderstorms. Lively to strong west wind. Maximum values ​​usually between 17 and 25; in the east with some sun up to 27 or 28 degrees. then on with mushroom and tomato risotto Ingredients for 4 servings 1 piece onion 4 tablespoons olive oil 10 pieces cocktail tomato 150 g risotto rice 100 ml white wine 2 teaspoons vegetable broth 4 pinch salt 4 tbsp parmesan 500 ml water 150 g champignon Preparation Peel onion, finely dice , Put the olive oil in a pot and sauté the onion. Add risotto rice and deglaze with white wine. Add water gradually. Season with vegetable stock and salt. Simmer gently for about 20 minutes and stir regularly. Slice mushrooms, quarter tomatoes. Put olive oil in a pan and heat mushrooms and tomatoes. Salt. If the risotto rice is creamy, stir in mushrooms and tomatoes. Rub the parmesan and also fold in. then and Juncker: EU proposal for external border protection in September construction police stops 70 house demolitions in Vienna /

ESPANOL Storm: miles de hogares sin electricidad La tormenta de granizo con Gale y descienden sobre partes del oeste, sur y este de Estiria jueves por la noche. Miles de hogares no tenían electricidad. Los cuerpos de bomberos estaban en operación a gran escala. Para las provincias de Estiria, Baja Austria y Burgenland, el nivel más alto de alerta de tormenta tuvo que ser declarada por la tarde. El primer frente de tormenta sopló sobre el cambio. Salve allí causó un daño grave, se vio afectado, por ejemplo, St. Lorenzen am Wechsel. y amantes de la carne están en pie de guerra Recientemente, servido pasajeros de Air New Zealand en los vuelos de largo recorrido de Auckland a Los Angeles una hamburguesa vegetariana. Razón suficiente para impartir amantes de la carne contra él - y, además del más alto cargo político: Así se preocupaba viceprimer ministro del país, Winston Peters, los productores de carne - para ser dijo "absolutamente en contra de la carne de vaca falsa". También algunos otros políticos se molestaron públicamente, y también una reacción de la aerolínea ya existe. luego Juncker: propuesta de la UE para la protección de las fronteras exteriores en septiembre La Comisión de la UE está poniendo un pie en la política migratoria. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció una propuesta de protección de la frontera exterior en septiembre. El aumento de Frontex en 10.000 funcionarios "nos movemos ahora a 2020", dijo hoy Juncker en una conferencia de prensa conjunta con la canciller Sebastian Kurz (OVP) en Viena. Nublado, lluvias y tormentas eléctricas Hoy: Lluvias y tormentas eléctricas dispersada, principalmente del mediodía. Animado a fuerte viento del oeste. Valores máximos usualmente entre 17 y 25; en el este con algo de sol hasta 27 o 28 grados. más de 150 g risotto arroz 4 EL parmesano 150 g cáscara del champiñón con setas y un risotto de tomate Ingredientes para 4 1 p cebolla 4 cucharada de aceite de oliva 10 PC Cocktailtomate 100 ml de vino blanco 2 cucharaditas vegetal 4 pizca de sal 500 ml de cebolla Preparación agua, finamente dados , Pon el aceite de oliva en una olla y saltea la cebolla. Agregue arroz risotto y glaseado con vino blanco. Agregue agua gradualmente. Sazonar con caldo de verduras y sal. Cocine a fuego lento durante unos 20 minutos y revuelva regularmente. Setas rebanadas, cuartos de tomate. Poner el aceite de oliva en una >>>>>>

>>>>>> sartén y calentar los champiñones y los tomates. Sales. Si el risotto de arroz es cremoso, mezcle los champiñones y los tomates. Frota el parmesano y también dóblalo. entonces y Juncker: la propuesta de la UE para la protección de la frontera exterior en septiembre la policía de la construcción detiene 70 demoliciones de viviendas en Viena /

 

AM.07.07. 2018 SAMSTAG /AM.07.07. 2018 SATURDAY /AM.07.07. 2018 lördag /Enm..07.07. 2018 SÁBADO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Juncker: EU-Ratsvorsitz „wird nicht schiefgehen" EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat gestern eine enge Kooperation als Voraussetzung für einen funktionierenden EU-Ratsvorsitz genannt und sich dabei zuversichtlich gezeigt, dass dies „unter dem österreichischen Vorsitz nicht schiefgehen" werde. Juncker reiste bereits am Vortag zusammen mit der gesammelten EU-Kommission nach Wien, um mit der Regierung die Prioritäten des EU-Ratsvorsitzes abzustecken. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach von einem „guten Arbeitsgespräch" - deutlich wurde aber auch: Allein bei den Schwerpunktthemen Migration und EU-Finanzrahmen gibt es unter Österreichs Ägide einiges zu tun. dann Grand Prix von Großbritannien Ergebnisse 2. Freies Training | 06.07.2018

Platz FahrerTeam Zeit Rückstand

1 Sebastian Vettel Ferrari 01:27,552

2 Lewis Hamilton Mercedes F1 01:27,739 + 00,187

3 Valtteri Bottas Mercedes F1 01:27,909 + 00,357

4 Kimi Räikkönen Ferrari 01:28,045 + 00,493

5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01:28,408 + 00,856

6 Fernando Alonso McLaren 01:29,306 + 01,754

7 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01:29,354 + 01,802

XXXXXXXXXXXX 7 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01:29,354 + 01,802 8 Esteban Ocon Force India F1 01:29,467 + 01,915 9 Sergio Perez Force India F1 01:29,522 + 01,970 10 Charles Leclerc Sauber F1 01:29,557 + 02,005 11 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01:29,563 + 02,011 12 Kevin Magnussen Haas F1 01:29,617 + 02,065 13 Pierre Gasly Toro Rosso 01:29,831 + 02,279 14 Marcus Ericsson Sauber F1 01:30,046 + 02,494 15 Lance Stroll Williams Racing 01:30,069 + 02,517 XXXXXXXXX 15 Lance Stroll Williams Racing 01:30,069 + 02,517 16 Sergey Sirotkin Williams Racing 01:30,103 + 02,551 17 Stoffel Vandoorne McLaren 01:30,121 + 02,569 18 Brendon Hartley Toro Rosso 01:30,404 + 02,852 UND Ergebnisse 1. Freies Training | 06.07.2018

Platz FahrerTeam Zeit Rückstand

1 Lewis Hamilton Mercedes F1 01:27,487

2 Valtteri Bottas Mercedes F1 01:27,854 + 00,367

3 Sebastian Vettel Ferrari 01:27,998 + 00,511

4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01:28,144 + 00,657

5 Kimi Räikkönen Ferrari 01:28,218 + 00,731

6 Max Verstappen Red Bull Racing 01:28,325 + 00,838

XXXXXXXXXXXXX 6 Max Verstappen Red Bull Racing 01:28,325 + 00,838 7 Romain Grosjean Haas F1 01:29,352 + 01,865 8 Sergio Perez Force India F1 01:29,812 + 02,325 9 Esteban Ocon Force India F1 01:29,815 + 02,328 10 Lance Stroll Williams Racing 01:29,878 + 02,391 11 Marcus Ericsson Sauber F1 01:29,942 + 02,455 12 Pierre Gasly Toro Rosso 01:30,004 + 02,517 13 Charles Leclerc Sauber F1 01:30,027 + 02,540 14 Kevin Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 01:30,065 + 02,578 XXXXXXXXX 14 Kevin Magnussen Haas F1 01:30,065 + 02,578 15 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01:30,358 + 02,871 16 Stoffel Vandoorne McLaren 01:30,416 + 02,929 17 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01:30,701 + 03,214 18 Brendon Hartley Toro Rosso 01:30,749 + 03,262 19 Fernando Alonso McLaren 01:30,847 + 03,360 20 Sergey Sirotkin Williams Racing 01:31,033 + 03,546 weiter Zahlreiche Unwettereinsätze in Niederösterreich Schwere Unwetter haben gestern Abend die Einsatzkräfte in Niederösterreich gefordert. „Hotspot" war der Bezirk Tulln (Niederösterreich), wo 30 Feuerwehren mit 400 Helfern im Einsatz waren, um Straßen von Schlamm und Ästen zu befreien und Keller auszupumpen. Insgesamt gab es rund 100 Einsätze. dann weiter mit Heute zunehmend sonnig, warm Immer öfter sonnig. Dichtere Wolken zunächst noch in den Alpen, hier ganz vereinzelt Regenschauer. Lebhafter Nordwestwind und Höchstwerte zwischen 20 und 29 Grad, bis zu 29 vereinzelt im Osten und Süden. und Fisolengulasch mit Sauerrahm Zutaten für 4 Portionen 500 g breite Fisolen 2 Stk Zwiebel 2 Stk Knoblauchzehen 3 EL Schmalz 0.5 Dose geschälte, gewürfelte Tomaten 1 EL Tomatenmark 2 EL Paprikapulver 2 TL Suppenwürze 2 Stk Lorbeerblätter 1 TL gemahlener Kümmel 2 Stk mehlige Kartoffel 125 g Sauerrahm 1 TL Salz Zubereitung Zwiebel, Knoblauch und Kartoffel schälen und klein schneiden. Fisolen putzen, waschen und in ca. 4 cm lange Stücke schneiden. Schmalz in einem Topf erhitzen, Zwiebel darin goldgelb braten, Tomatenmark, Knoblauch und Paprikapulver zugeben, kurz mitrösten und mit 500 ml Wasser aufgießen. Tomaten, Fisolen und Kartoffel zugeben, mit Salz, Kümmel, Lorbeerblätter und Suppenwürze würzen. Zugedeckt weich garen. Die Hälfte vom Sauerrahm einrühren. Fisolengulasch anrichten und je einen Klecks Sauerrahm auf das Gulasch geben. und Transit: Jetzt werden die Kräfte gebündelt! Britisches Regierung will Freihandelszone mit der EU/

ENGLISH Juncker: Presidency of the European Council "will not go wrong" EU Commission President Jean-Claude Juncker yesterday called for close cooperation as a prerequisite for a functioning EU Presidency, and was confident that this would not "go awry under the Austrian Presidency". Juncker traveled to Vienna the day before together with the collected EU Commission to discuss the priorities of the EU Presidency with the government. Federal Chancellor Sebastian Kurz (ÖVP) spoke of a "good working discussion" - but it also became clear that there is a lot to do under the auspices of Austria on the issue of migration and the EU financial framework alone. then Grand Prix of Great Britain Results 2nd Free Practice | 07/06/2018
Place Driver Team Time residue
1 Sebastian Vettel Ferrari 01: 27,552
2 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 27.739 + 00.187
3 Valtteri Botta's Mercedes F1 01: 27.909 + 00.357
4 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 28,045 + 00,493
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 28,408 + 00,856
6 Fernando Alonso McLaren 01: 29,306 + 01,754
7 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 29,354 + 01,802
XXXXXXXXXXXX 7 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 29,354 + 01,802 8 Esteban Ocon Force India F1 01: 29,467 + 01,915 9 Sergio Perez Force India F1 01: 29,522 + 01,970 10 Charles Leclerc Sauber F1 01: 29,557 + 02,005 11 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01: 29,563 + 02,011 12 Kevin Magnussen Haas F1 01: 29,617 + 02,065 13 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 29,831 + 02,279 14 Marcus Ericsson Sauber F1 01: 30,046 + 02,494 15 Lance Stroll Williams Racing 01: 30,069 + 02,517 XXXXXXXXX 15 Lance Stroll Williams Racing 01: 30,069 + 02,517 16 Sergey Sirotkin Williams Racing 01: 30,103 + 02,551 17 Stoffel Vandoorne McLaren 01: 30,121 + 02,569 18 Brendon Hartley Toro Rosso 01: 30,404 + 02,852 AND Results 1. Free Practice | 07/06/2018
Place Driver Team Time residue
1 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 27.487
2 Valtteri Botta's Mercedes F1 01: 27,854 + 00,367
3 Sebastian Vettel Ferrari 01: 27,998 + 00,511
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 28.144 + 00.657
5 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 28,218 + 00,731
6 Max Verstappen Red Bull Racing 01: 28.325 + 00.838
XXXXXXXXXXXXX 6 Max Verstappen Red Bull Racing 01: 28,325 + 00,838 7 Romain Grosjean Haas F1 01: 29,352 + 01,865 8 Sergio Perez Force India F1 01: 29,812 + 02,325 9 Esteban Ocon Force India F1 01: 29,815 + 02,328 10 Lance Stroll Williams Racing 01 : 29.878 + 02.391 11 Marcus Ericsson Sauber F1 01: 29.942 + 02.455 12 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 30.004 + 02.517 13 Charles Leclerc Sauber F1 01: 30.027 + 02.540 14 Kevin Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 01: 30,065 + 02,578 XXXXXXXXX 14 Kevin Magnussen Haas F1 01: 30,065 + 02,578 15 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01: 30,358 + 02,871 16 Stoffel Vandoorne McLaren 01: 30,416 + 02,929 17 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 30,701 + 03,214 18 Brendon Hartley Toro Rosso 01: 30,749 + 03,262 19 Fernando Alonso McLaren 01: 30,847 + 03,360 20 Sergey Sirotkin Williams Racing 01: 31,033 + 03,546 continue Numerous storms in Lower Austria Severe storms have called for the forces in Lower Austria last night. "Hotspot" was the district of Tulln (Lower Austria), where 30 fire brigades with 400 helpers were in action to clear streets of mud and branches and pump out cellars. Overall, there were about 100 missions. then on with today increasingly sunny, warm More and more sunny. Thicker clouds initially still in the Alps, here quite a few rain showers. Lively northwest wind and highs between 20 and 29 degrees, up to 29 isolated in the east and south. and Fisolengulasch with sour cream Ingredients for 4 servings 500 g wide Fisolen 2 pieces onion 2 pieces of garlic cloves 3 tablespoons Lard 0.5 tin peeled, diced tomatoes 1 tbsp tomato paste 2 tbsp paprika 2 tsp soup spice 2 pcs bay leaves 1 tsp ground cumin 2 pcs floury potato 125 g sour cream 1 tsp salt Preparation Peel onion, garlic and potato and cut into small pieces. Clean and wash the fisoles and cut into pieces about 4 cm long. Heat the lard in a saucepan, roast the onion golden yellow, add the tomato puree, garlic and paprika, fry briefly and pour in 500 ml of water. Add tomatoes, fish and potatoes and season with salt, cumin, bay leaves and soup spice. Cover and cook softly. Stir half of the sour cream. Serve with goulash and put a dollop of sour cream on the goulash. and Transit: Now the forces are bundled! British government wants free trade zone with EU /

'SVENSKA Juncker: EU-ordförandeskapet "inte kommer att gå fel", Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i går krävde nära samarbete som en förutsättning för en effektiv EU-ordförandeskapet och det visade sig vara övertygade om att detta kommer att "inte gå fel under det österrikiska ordförandeskapet" kommer. Juncker redan rest dagen innan tillsammans med den samlade EU-kommissionen till Wien för att ställa ut med regeringens prioriteringar för EU: s ordförandeskap. Chancellor Sebastian Kurz (ÖVP) talade om en "bra samtal" - tydligt men var också: med det enda fokus på migration och EU: s ekonomiska ramar, det finns arbete att göra inom ramen för Österrike. då Grand Prix i Storbritannien Resultat 2: a Free Practice | 2018/07/06
Placera Driver Team Time rester
1 Sebastian Vettel Ferrari 01: 27.552
2 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 27.739 + 00.187
3 Valtteri Botta's Mercedes F1 01: 27.909 + 00.357
4 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 28.045 + 00.493
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 28 408 + 00 856
6 Fernando Alonso McLaren 01: 29,306 + 01,754
7 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01: 29,354 + 01.802
XXXXXXXXXXXX 7 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01: 29,354 + 01.802 8 Esteban Ocon Force India F1 01: 29,467 + 01.915 9 Sergio Perez Force India F1 01: 29,522 + 10 01.970 Charles Leclerc Sauber F1 01: 29,557 + 11 02.005 Carlos Sainz jr. >>>>>>>>

ESPANOL Juncker: Presidencia de la UE "no va a salir mal", presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidió ayer una estrecha cooperación como condición previa para la Presidencia efectiva de la UE y resultó seguro de que este será "no ir mal durante la Presidencia austriaca" será. Juncker ya viajó el día anterior, junto con la Comisión de la UE recogidos a Viena para partió con las prioridades del Gobierno para la presidencia de la UE. Canciller Sebastian Kurz (OVP) habló de un "buenas conversaciones" - claramente, pero también fue la siguiente: con el único enfoque sobre la migración y el marco financiero de la UE, hay trabajo por hacer, bajo los auspicios de Austria. luego Grand Prix of Great Britain Resultados 2nd Free Practice | 07/06/2018
Lugar del conductor de residuos vez de las personas
1 Sebastian Vettel Ferrari 01: 27,552
2 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 27.739 + 00.187
3 Mercedes F1 01 de Valtteri Botta: 27.909 + 00.357
4 Kimi Raikkonen de Ferrari 01: 28.045 + 00.493
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 28.408 + 00.856
6 Fernando Alonso McLaren 01: 29.306 + 01.754
7 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 29,354 + 01,802
XXXXXXXXXXXX 7 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 29.354 + 01.802 8 Esteban Ocon Force India F1 01: 29.467 + 01.915 9 Sergio Pérez Force India F1 01: 29.522 + 10 01 970 Charles Leclerc Sauber F1 01: 29.557 + 11 02 005 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01: 29.563 + 02.011 12 Kevin Magnussen Haas F1 01: 29.617 + 02.065 13 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 29.831 + 02.279 14 Marcus Ericsson Limpio F1 01: 30.046 + 02.494 15 Lanza paseo Williams Racing 01: 30.069 + 02.517 XXXXXXXXX 15 lanza paseo Williams Racing 01: 30.069 + 16 02 517 Sergey Sirotkin Williams Racing 01: 30.103 + 17 02 551 Stoffel Vandoorne McLaren 01: 30.121 + 18 02 569 Brendon Hartley Toro Rosso 01: 30.404 + 02.852 y resultados de la práctica libre 1 | 07/06/2018
Lugar del conductor de residuos vez de las personas
1 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 27.487
2 Mercedes F1 01 de Valtteri Botta: 27,854 + 00,367
3 Sebastian Vettel Ferrari 01: 27,998 + 00,511
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 28.144 + 00.657
5 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 28,218 + 00,731
6 Max Verstappen Red Bull Racing 01: 28.325 + 00.838
XXXXXXXXXXXXX 6 Max Verstappen Red Bull Racing 01: 28.325 + 00.838 7 Romain Grosjean Haas F1 01: 29.352 + 01.865 8 Sergio Pérez Force India F1 01: 29.812 + 02.325 9 Esteban Ocon Force India F1 01: 29.815 + 02.328 10 a Lance Stroll Williams Racing 01 : 29.878 + 02.391 11 Marcus Ericsson F1 Clean 01: 29.942 + 02.455 12 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 30.004 + 02.517 13 Charles Leclerc F1 Clean 01: 30.027 + 02.540 14 Kevin Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 01: 30.065 + 02.578 XXXXXXXXX 14 Kevin Magnussen Haas F1 01: 30.065 + 02.578 15 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01: 30.358 + 02.871 16 Stoffel Vandoorne McLaren 01: 30.416 + 02.929 17 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01: 30.701 + 03.214 18 Brendon Hartley Toro Rosso 01: 30 749 + 03 262 19 Alonso McLaren 01: 30.847 + 03.360 20 Sergey Sirotkin Williams Racing 01: 31.033 + 03.546 más numerosas operaciones de tormentas en las tormentas Baja Austria pesados ​​han exigido ayer por la tarde los servicios de emergencia en Baja Austria. "Hotspot" fue el Distrito de Tulln (Baja Austria), donde 30 cuerpos de bomberos fueron 400 voluntarios en acción para librar las calles de barro y ramas y bombeo de bodegas. En general, hubo alrededor de 100 misiones. luego con hoy cada vez más soleado, cálido Más y más soleado. Nubes más gruesas inicialmente todavía en los Alpes, aquí algunas lluvias. Vientos del noroeste animados y máximas entre 20 y 29 grados, hasta 29 aislados en el este y el sur. y Fisolengulasch con amargo ingredientes de la crema para 4 500 g habas verdes 2 PC cebolla 2 PC dientes de ajo 3 cucharadas Schmalz 0,5 lata de tomates pelados 1 cucharada de pasta de tomate 2 cucharadas de paprika en cubos 2 cucharaditas de sopa condimento 2 PC hojas de laurel 1 cucharadita de comino molido 2 PC de papa harinosa 125 g de crema agria 1 cucharadita de cebolla Método sal, ajo y piel de patata y cortadas en trozos pequeños. Limpiar y lavar los fisoles y cortarlos en trozos de unos 4 cm de largo. Schmalz en una sartén, freír la cebolla es de color amarillo dorado, el puré de tomate, ajo y pimienta roja admitir cocinar brevemente y se vierte 500 ml de agua. Agregue los tomates, el pescado y las papas y sazone con sal, comino, hojas de laurel y especias de sopa. Cubra y cocine suavemente. Revuelva la mitad de la crema agria. Servir con goulash y poner una cucharada de crema agria en el gulash. y Tránsito: ¡Ahora las fuerzas están agrupadas! El gobierno británico quiere zona de libre comercio con UE /

>>>>>>>> Renault Sport F1 01: 29,563 + 02.011 12 Kevin Magnussen Haas F1 01: 29,617 + 02.065 13 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 29,831 + 02.279 14 Marcus Ericsson Clean F1 01: 30,046 + 02.494 15 Lance promenad Williams Racing 01: 30,069 + 02.517 XXXXXXXXX 15 lance promenad Williams Racing 01: 30,069 + 16 02.517 Sergej Sirotkin Williams Racing 01: 30,103 + 17 02.551 stoffel vandoorne McLaren 01: 30,121 + 18 02.569 Brendon Hartley Toro Rosso 01: 30,404 + 02.852 OCH resultat Fri praxis 1 | 2018/07/06
Placera Driver Team Time rester
1 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 27.487
2 Valtteri Botta's Mercedes F1 01: 27.854 + 00.367
3 Sebastian Vettel Ferrari 01: 27,998 + 00,511
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 28.144 + 00.657
5 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 28,218 + 00,731
6 Max Verstappen Red Bull Racing 01: 28.325 + 00.838
Xxxxxxxxxxxxx 6 Max Verstappen Red Bull Racing 01: 28,325 + 00.838 7 Romain Grosjean Haas F1 01: 29,352 + 01.865 8 Sergio Perez Force India F1 01: 29,812 + 02.325 9 Esteban Ocon Force India F1 01: 29,815 + 02.328 10 Lance Stroll Williams Racing 01 : 29,878 + 02.391 11 Marcus Ericsson F1 Clean 01: 29,942 + 02.455 12 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 30,004 + 02.517 13 Charles Leclerc F1 Clean 01: 30,027 + 02.540 14 Kevin Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 01: 30,065 + 02.578 XXXXXXXXX 14 Kevin Magnussen Haas F1 01: 30,065 + 02.578 15 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01: 30,358 + 02.871 16 stoffel vandoorne McLaren 01: 30,416 + 02.929 17 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01: 30,701 + 03.214 18 Brendon Hartley Toro Rosso 01: 30,749 + 03.262 19 Alonso McLaren 01: 30,847 + 03.360 20 Sergej Sirotkin Williams Racing 01: 31.033 + 03.546 mer talrika stormar verksamhet i Niederösterreich Tunga stormar har krävt i går kväll räddningstjänsten i Niederösterreich. "Hotspot" var distrikts Tulln (Niederösterreich), där 30 brandkårer var 400 volontärer i åtgärder för att befria gatorna i lera och grenar och pumpa ut källare. Totalt var det cirka 100 uppdrag. sedan med idag alltmer soligt, varmt Mer och mer soligt. Tjockare moln ursprungligen fortfarande i Alperna, här ganska regnregn. Livlig nordvästvind och höjder mellan 20 och 29 grader, upp till 29 isolerade i öst och syd. och Fisolengulasch med gräddfil Ingredienser för 4 500 g breda gröna bönor 2 st lök 2 st vitlöksklyftor 3 matskedar Schmalz 0,5 burk skalade tomater 1 matsked tomatpuré 2 msk paprika tärnade 2 tsk krydda soppa 2 st lagerblad 1 tsk mald kummin 2 st mjölig potatis 125 g gräddfil 1 tesked salt Metod lök, vitlök och potatisskal och skurna i små bitar. Rengör och tvätta fisolerna och skär i bitar ca 4 cm långa. Schmalz i en kastrull, är gyllengul, tomatpuré, vitlök och röd paprika erkänna koka en kort stund och häll 500 ml vatten stekning lök. Tomater, gröna bönor och potatis erkänna med salt, kummin, lagerblad och soppa krydda efter smak. Täck och koka mjukt. Rör om hälften av gräddfilen. Servera med goulash och sätta en klump av gräddfil på goulash. och Transit: Nu är krafterna bundna! Den brittiska regeringen vill ha frihandelszon med EU /

 

AM.08.07. 2018 SONNTAG /AM.08.07. 2018 SUNDAY /AM.08.07. 2018 SUNDAG /Enm.08.07. 2018 DOMINGO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN „Brexit" bei Kurz-Besuch in Irland im Mittelpunkt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beginnt heute eine dreitägige Reise nach Irland und Großbritannien. Inhaltlicher Schwerpunkt ist der britische EU-Austritt. Für den späteren heutigen Abend ist ein Treffen des Kanzlers mit seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar angesetzt. Morgen Vormittag will Kurz die irisch-nordirische Grenzregion besuchen, bevor er nach London weiterreist. dann Grand Prix von Großbritannien Ergebnisse Qualifikation | 07.07.2018

Platz FahrerTeam Zeit Rückstand

1 Lewis Hamilton Mercedes F1 01:25,892

2 Sebastian Vettel Ferrari 01:25,936 + 00,044

3 Kimi Räikkönen Ferrari 01:25,990 + 00,098

4 Valtteri Bottas Mercedes F1 01:26,217 + 00,325

5 Max Verstappen Red Bull Racing 01:26,602 + 00,710

6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01:27,099 + 01,207

XXXXX 6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01:27,099 + 01,207 7 Kevin Magnussen Haas F1 01:27,244 + 01,352 8 Romain Grosjean Haas F1 01:27,455 + 01,563 9 Charles Leclerc Sauber F1 01:27,879 + 01,987 10 Esteban Ocon Force India F1 01:28,194 + 02,302 XXXXXX Ausgeschieden nach Q2 11 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01:27,901 12 Sergio Perez Force India F1 01:27,928 13 Fernando Alonso McLaren 01:28,139 14 Pierre Gasly Toro Rosso 01:28,343 15 Marcus Ericsson Sauber F1 01:28,391 XXXXXXX 15 Marcus Ericsson Sauber F1 01:28,391 Ausgeschieden nach Q1 16 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01:28,456 17 Stoffel Vandoorne McLaren 01:29,096 18 Sergey Sirotkin Williams Racing 01:29,252 19 Lance Stroll Williams Racing 00:00,000 20 Brendon Hartley Toro Rosso 00:00,000 UND Ergebnisse 3. Freies Training | 07.07.2018

Platz FahrerTeam Zeit Rückstand

1 Lewis Hamilton Mercedes F1 01:26,722

2 Kimi Räikkönen Ferrari 01:26,815 + 00,093

3 Valtteri Bottas Mercedes F1 01:27,364 + 00,642

4 Sebastian Vettel Ferrari 01:27,851 + 01,129

5 Max Verstappen Red Bull Racing 01:28,012 + 01,290

6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01:28,018 + 01,296

7 Charles Leclerc Sauber F1 01:28,146 + 01,424

XXXXXXXXXXXX 7 Charles Leclerc Sauber F1 01:28,146 + 01,424 8 Kevin Magnussen Haas F1 01:28,418 + 01,696 9 Romain Grosjean Haas F1 01:28,554 + 01,832 10 Marcus Ericsson Sauber F1 01:28,814 + 02,092 11 Esteban Ocon Force India F1 01:28,917 + 02,195 12 Sergio Perez Force India F1 01:29,066 + 02,344 13 Fernando Alonso

Fernando Alonso McLaren 01:29,070 + 02,348 14 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01:29,094 + 02,372 15 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01:29,133 + 02,411 XXXXXXXX 15 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01:29,133 + 02,411 16 Lance Stroll Williams Racing 01:29,829 + 03,107 17 Sergey Sirotkin Williams Racing 01:29,984 + 03,262 18 Stoffel Vandoorne McLaren 01:30,004 + 03,282 19 Pierre Gasly Toro Rosso 01:30,050 + 03,328 20 Brendon Hartley Toro Rosso 00:00,000 weiter Formel 1: Hamilton erobert Pole in Silverstone Lokalmatador Lewis Hamilton hat sich die Poleposition für den Großbritannien-GP in Silverstone gesichert. Der Mercedes-Star setzte sich gestern im Qualifying vor WM-Leader Sebastian Vettel und dessen Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen durch. Mit einem Sieg morgen würde Hamilton sogar zum Rekordgewinner von Silverstone avancieren. dann und weiter mit Heute Sonne, Wolken, Schauer Eine lebhafte Nordwestströmung mit Sonne, Wolken und einzelnen Regenschauern. Höchstwerte: 20 bis 27 Grad. und dann Marillenmarmelade Zutaten 1 kg Marillen (am besten Rosenmarillen) 500 g Gelierzucker (Variante 2:1) Zubereitung Für die Marillenmarmelade zunächst die Marillen waschen und halbieren. Die Kerne der Marillen entfernen und das Fruchtfleisch in kleinere Stücke schneiden. Die Marillen mit Zucker vermischen und für einige Stunden gut durchziehen lassen. Danach die Marillen aufkochen und 4-5 Minuten kochen lassen. Die noch heiße Marillenmarmelade in sterile Gläser abfüllen. und NATO rechnet beim Gipfeltreffen mit einem zornigem Trump Experten einig: Wasserstoff ersetzt Elektro/

ENGLISH "Brexit" takes center stage on short visit to Ireland Federal Chancellor Sebastian Kurz (ÖVP) today starts a three-day trip to Ireland and the UK. The focus is on the British EU exit. For later this evening a meeting of the Chancellor with his Irish counterpart Leo Varadkar is scheduled. Kurz wants to visit the Irish-Northern Ireland border region before leaving for London. then Grand Prix of Great Britain results qualification | 07/07/2018
Place Driver Team Time residue
1 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 25.892
2 Sebastian Vettel Ferrari 01: 25,936 + 00,044
3 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 25,990 + 00,098
4 Valtteri Botta's Mercedes F1 01: 26.217 + 00.325
5 Max Verstappen Red Bull Racing 01: 26.602 + 00.710
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 27,099 + 01,207
XXXXX 6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 27,099 + 01,207 7 Kevin Magnussen Haas F1 01: 27,244 + 01,352 8 Romain Grosjean Haas F1 01: 27,455 + 01,563 9 Charles Leclerc Sauber F1 01: 27,879 + 01,987 10 Esteban Ocon Force India F1 01: 28,194 + 02,302 XXXXXX Eliminated after Q2 11 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 27.901 12 Sergio Perez Force India F1 01: 27.928 13 Fernando Alonso McLaren 01: 28.139 14 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 28.343 15 Marcus Ericsson Sauber F1 01: 28.391 XXXXXXX 15 Marcus Ericsson Sauber F1 01: 28,391 Retired after Q1 16 Carlos Sainz jr. 17 Stoffel Vandoorne McLaren 01: 29,096 18 Sergey Sirotkin Williams Racing 01: 29,252 19 Lance Stroll Williams Racing 00: 00,000 20 Brendon Hartley Toro Rosso 00: 00,000 AND Results 3rd Free Practice | 07/07/2018
Place Driver Team Time residue
1 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 26.722
2 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 26,815 + 00,093
3 Valtteri Botta's Mercedes F1 01: 27,364 + 00,642
4 Sebastian Vettel Ferrari 01: 27,851 + 01,129
5 Max Verstappen Red Bull Racing 01: 28,012 + 01,290
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 28.018 + 01.296
7 Charles Leclerc Sauber F1 01: 28.146 + 01.424
XXXXXXXXXXXX 7 Charles Leclerc Sauber F1 01: 28,146 + 01,424 8 Kevin Magnussen Haas F1 01: 28,418 + 01,696 9 Romain Grosjean Haas F1 01: 28,554 + 01,832 10 Marcus Ericsson Sauber F1 01: 28,814 + 02,092 11 Esteban Ocon Force India F1 01: 28.917 + 02.195 12 Sergio Perez Force India F1 01: 29.066 + 02.344 13 Fernando Alonso

Fernando Alonso McLaren 01: 29,070 + 02,348 14 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 29,094 + 02,372 15 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01: 29,133 + 02,411 XXXXXXXX 15 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01: 29,133 + 02,411 16 Lance Stroll Williams Racing 01: 29,829 + 03,107 17 Sergey Sirotkin Williams Racing 01: 29,984 + 03,262 18 Stoffel Vandoorne McLaren 01: 30,004 + 03,282 19 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 30,050 + 03,328 20 Brendon Hartley Toro Rosso 00: 00,000 continue Formula 1: Hamilton conquers Pole at Silverstone Local hero Lewis Hamilton has secured pole position for the Great Britain GP at Silverstone. The Mercedes star prevailed yesterday in qualifying in front of championship leader Sebastian Vettel and his Ferrari teammate Kimi Raikkonen. With a win tomorrow, Hamilton would even become the record winner of Silverstone. then and further with today sun, clouds, chill A lively Northwest current with sun, clouds and individual rain showers. Maximum values: 20 to 27 degrees. and then apricot jam Ingredients 1 kg apricots (best rose marinades) 500 g jam sugar (variant 2: 1) preparation First wash and halve the apricots for the apricot jam. Remove the seeds of the apricots and cut the pulp into smaller pieces. Mix the apricots with sugar and leave to soak for a few hours. Then boil the apricots and cook for 4-5 minutes. Fill the still hot apricot jam into sterile glasses. and NATO expects an angry Trump expert at the summit: hydrogen replaces electric /

'SVENSKA "Storbritannien och Gibraltar medlemskap i Europeiska unionen folkomröstning" i händelse av korta besök i Irland fokus Chancellor Sebastian Kurz (ÖVP) tillkännagav idag en tredagars resa till Irland och Storbritannien kommer att börja. Fokus ligger på den brittiska EU: s utträde. För senare i kväll planeras ett möte med kanslern med sin irländska motsvarighet Leo Varadkar. Kurz vill besöka gränsen mellan irländska och norra Irland innan de reser till London. då kommer Grand Prix i Storbritannien att kvalificera | 2018/07/07
Placera Driver Team Time rester
1 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 25.892
2 Sebastian Vettel Ferrari 01: 25,936 + 00,044
3 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 25,990 + 00,098
4 Valtteri Botta Mercedes F1 01: 26.217 + 00.325
5 Max Verstappen Red Bull Racing 01: 26.602 + 00.710
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 27,099 + 01,207
XXXXX 6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 27,099 + 01.207 7 Kevin Magnussen Haas F1 01: 27,244 + 01.352 8 Romain Grosjean Haas F1 01: 27,455 + 01.563 9 Charles Leclerc Sauber F1 01: 27,879 + 01.987 10 Esteban Ocon Force India F1 01: 28,194 + 02.302 XXXXXX Utslagen av Q2 11 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01: 27,901 12 Sergio Perez Force India F1 01: 27.928 13 Alonso McLaren 01: 28,139 14 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 28,343 15 Marcus Ericsson Clean F1 01: 28,391 XXXXXXX 15 Marcus Ericsson Sauber F1 01: 28.391 Pensionerad efter Q1 16 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01: 28,456 17 stoffel vandoorne McLaren 01: 29,096 18 Sergej Sirotkin Williams Racing 01: 29,252 19 Lance Stroll Williams Racing 00: 00.000 20 Brendon Hartley Toro Rosso 00: 00 tusen och 3. Resultat Fri träning | 2018/07/07
Placera Driver Team Time rester
1 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 26.722
2 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 26,815 + 00,093
3 Valtteri Botta Mercedes F1 01: 27.364 + 00.642
4 Sebastian Vettel Ferrari 01: 27 851 + 01 129
5 Max Verstappen Red Bull Racing 01: 28.012 + 01.290
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 28.018 + 01.296
7 Charles Leclerc Sauber F1 01: 28.146 + 01.424
XXXXXXXXXXXX 7 Charles Leclerc Clean F1 01: 28,146 + 01.424 8 Kevin Magnussen Haas F1 01: 28,418 + 01.696 9 Grosjean Haas F1 01: 28,554 + 01.832 10 Marcus Ericsson Clean F1 01: 28,814 + 02.092 11 Esteban Ocon Force India F1 01: 28,917 + 02.195 12 Sergio Perez Force India F1 01: 29,066 + 13 02.344 Fernando Alonso Fernando Alonso McLaren 01: 29,070 + 14 02.348 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01: 29,094 + 15 02.372 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01: 29.133 + 02.411 XXXXXXXX 15 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01: 29,133 + 02.411 16 Lance promenad Williams Racing 01: 29,829 + 03.107 17 Sergej Sirotkin Williams Racing 01: 29,984 + 03.262 18 stoffel vandoorne McLaren 01: 30,004 + 03.282 19 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 30,050 + 03.328 20 Brendon Hartley Toro Rosso 00: 00.000 fortsätta formel 1: Hamilton fångade pole i Silverstone lokal hjälte Lewis Hamilton pole position för brittiska GP i Silverstone har säkrat. Mercedes stjärnan satte sig igår i kvalet inför mästerskapsledaren Sebastian Vettel och hans Ferrari lagkamrat Kimi Raikkonen förbi. Med en vinst imorgon kommer Hamilton till och med bli rekordvinst av Silverstone. sedan och vidare med idag sol, moln, kyla en livlig
Nordväst ström med sol, moln och individuella regn duschar. Maximala värden: 20 till 27 grader. och aprikosmarmelad Ingredienser 1 kg aprikoser 500 g bevara socker (företrädesvis Rose aprikos) (Variation 2: 1) Framställning
Skölj först och halva aprikoserna för aprikos sylt. Ta bort aprikosens frön och skär massan i mindre bitar. Blanda aprikoserna med socker och låt suga i några timmar. Koka sedan aprikoserna och koka i 4-5 minuter. Fyll den fortfarande heta aprikosstoppet i sterila glasögon. och Nato förväntar sig en arg Trump-expert vid toppmötet: väte ersätter el /

ESPANOL "Reino Unido y Gibraltar Unión Europea membresía referéndum" en caso de corto visita a Irlanda el foco canciller Sebastian Kurz (OVP) ha anunciado hoy una visita de tres días a Irlanda y Gran Bretaña va a comenzar. El foco está en la salida de la UE británica. Para esta tarde una reunión entre el canciller y su homólogo irlandés, Leo Varadkar se adjunta. Kurz quiere visitar la región fronteriza Irlanda-Irlanda del Norte antes de partir hacia Londres. Grand Prix of Great Britain clasifica los resultados | 07/07/2018
Lugar del conductor de residuos vez de las personas
1 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 25.892
2 Sebastian Vettel Ferrari 01: 25,936 + 00,044
3 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 25,990 + 00,098
4 Mercedes F1 01 de Valtteri Botta: 26.217 + 00.325
5 Max Verstappen Red Bull Racing 01: 26.602 + 00.710
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 27,099 + 01,207
XXXXX 6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 27.099 + 01.207 7 Kevin Magnussen Haas F1 01: 27.244 + 01.352 8 Romain Grosjean Haas F1 01: 27.455 + 01.563 9 Charles Leclerc Sauber F1 01: 27.879 + 01.987 10 Esteban Ocon Force India F1 01: 28.194 + 02.302 XXXXXX Eliminado por Q2 Nico Hülkenberg 11 Renault Sport F1 01: 27.901 12 Sergio Pérez Force India F1 01: 27 928 13 Alonso McLaren 01: 28.139 14 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 28.343 15 Marcus Ericsson Limpio F1 01: 28.391 XXXXXXX 15 Marcus Ericsson Sauber F1 01: 28,391 Retirado después de Q1 16 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01: 28.456 17 Stoffel Vandoorne McLaren 01: 29.096 18 Sergey Sirotkin Williams Racing 01: 29.252 19 a Lance Stroll Williams Racing 00: 00.000 20 Brendon Hartley Toro Rosso 00: 00.000 y 3. Resultados >>>>>>

>>>>>> entrenamientos libres | 07/07/2018
Lugar del conductor de residuos vez de las personas
1 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 26.722
2 Kimi Raikkonen de Ferrari 01: 26.815 + 00.093
3 Valtteri Botta Mercedes F1 01: 27.364 + 00.642
4 Sebastian Vettel Ferrari 01: 27,851 + 01,129
5 Max Verstappen Red Bull Racing 01: 28,012 + 01,290
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 28.018 + 01.296
7 Charles Leclerc Sauber F1 01: 28.146 + 01.424
XXXXXXXXXXXX 7 Charles Leclerc Limpio F1 01: 28.146 + 01.424 8 Kevin Magnussen Haas F1 01: 28.418 + 01.696 9 Grosjean Haas F1 01: 28.554 + 01.832 10 Marcus Ericsson Limpio F1 01: 28.814 + 02.092 11 Esteban Ocon Force India F1 01: 28.917 + 02 195 12 Sergio Pérez Force India F1 01: 29.066 + 13 02 344 Fernando Alonso Fernando Alonso McLaren 01: 29,070 + 02,348 14 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 29,094 + 02,372 15 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01: 29,133 + 02,411 XXXXXXXX 15 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 01: 29 133 + 02 411 16 Lanza paseo Williams Racing 01: 29.829 + 03.107 17 Sergey Sirotkin Williams Racing 01: 29.984 + 03.262 18 Stoffel Vandoorne McLaren 01: 30.004 + 03.282 19 Pierre Gasly Toro Rosso 01: 30.050 + 03.328 20 Brendon Hartley Toro Rosso 00: 00.000 continuar fórmula 1: Hamilton capturó la pole en Silverstone héroe local Hamilton Lewis polo posición para el Reino Unido-GP en Silverstone ha asegurado. La estrella de Mercedes se sentó ayer en la clasificación por delante del líder del campeonato, Sebastian Vettel y su Ferrari compañero de equipo Kimi Raikkonen por. Con una victoria mañana, Hamilton incluso se convertiría en el ganador récord de Silverstone. entonces y con hoy el sol, las nubes, las lluvias Una corriente del noroeste animada con sol, nubes y algunas lluvias. Valores máximos: 20 a 27 grados. y mermelada de albaricoque Ingredientes 500 g de azúcar preservar (Variación 2: 1) 1 kg de albaricoque (mejor albaricoque Rose) preparación de la mermelada de albaricoque, primero lavar los albaricoques y se cortó por la mitad. Retire las semillas de los albaricoques y corte la pulpa en trozos más pequeños. Mezcle los albaricoques con azúcar y déjelos en remojo durante unas horas. Luego hierva los albaricoques y cocine durante 4-5 minutos. Llene la mermelada de albaricoque aún caliente en vasos estériles. y la OTAN espera a un enojado experto de Trump en la cumbre: el hidrógeno reemplaza al eléctrico /

 

AM.09.07. 2018 MONTAG /AM.09.07. 2018 MONDAY /AM.09.07. 2018 Måndag /Enm.09.07. 2018 LUNES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Ferrari-Blitzstart und Mercedes-Pech In Lewis Hamiltons Heimspiel in Silverstone hat am Ende Sebastian Vettel gejubelt. Der Deutsche siegte am Sonntag im Grand Prix von Großbritannien vor seinem härtesten Konkurrenten und baute die WM-Führung auf acht Punkte aus. Während Vettel im Ferrari einen Blitzstart hinlegte, war Hamilton in der ersten Runde bei einem Crash mit Kimi Räikkönen vom Pech verfolgt. und Medikamente: Immer öfter Lieferengpässe Medikamenten-Engpässe werden immer öfter zum Problem für Ärzte und Patienten. Das Bundesamt für Sicherheit und Gesundheitswesen hat nun sogar eine Internet-Seite eingerichtet, um einen Überblick über Lieferengpässe bei Medikamenten zu geben. Insgesamt sind es aktuell in Österreich mehr als 50 Medikamente, die nicht oder nur teilweise Lieferbar sind. Die Gründe für die Lieferengpässe sind vielfältig. Einer davon ist die weltweite Fusionswelle unter Pharmaunternehmen. weiter Grand Prix von Großbritannien Ergebnisse Rennen | 08.07.2018

Platz FahrerTeam Zeit Rückstandauf 1 Rückstandauf Vordermann Runden Stopps

1 Sebastian Vettel Ferrari 01:27:29,784 00:00,000 00:00,000 52 2

2 Lewis Hamilton Mercedes F1 01:27:32,048 00:02,264 00:02,264 52 1

3 Kimi Räikkönen Ferrari 01:27:33,436 00:03,652 00:01,388 52 2

4 Valtteri Bottas Mercedes F1 01:27:38,667 00:08,883 00:05,231 52 1

5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01:27:39,284 00:09,500 00:00,617 52 2

6 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01:27:58,004 00:28,220 00:18,720 52 1XXXXXXXX 6 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01:27:58,004 00:28,220 00:18,720 52 1 7 Esteban Ocon Force India F1 01:27:59,714 00:29,930 00:01,710 52 1 8 Fernando Alonso McLaren 01:28:00,899 00:31,115 00:01,185 52 2 9 Kevin Magnussen Haas F1 01:28:02,972 00:33,188 00:02,073 52 1 10 Pierre Gasly Toro Rosso 01:28:03,913 00:34,129 00:00,941 52 2 11 Sergio Perez Force India F1 01:28:04,492 00:34,708 00:00,579 52 2 12 Stoffel Vandoorne McLaren 01:28:05,558 00:35,774 00:01,066 52 2 13 Lance Stroll Williams Racing 01:28:07,890 00:38,106 00:02,332 52 1 14 Sergey Sirotkin Williams Racing 01:28:17,897 00:48,113 00:10,007 52 1 XXXXXX Ausfälle

Runde FahrerTeam Ausfallgrund

47 Max Verstappen Red Bull Racing Defekt

38 Romain Grosjean Haas F1 Kollision

38 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 Kollision

32 Marcus Ericsson Sauber F1 Unfall

19 Charles Leclerc Sauber F1 Defekt

XXXXXXXXXXXX

2 Brendon Hartley Toro Rosso Defekt

Schnellste Runde

Runde FahrerTeam Zeit

47 Sebastian Vettel Ferrari 01:30,696

UND EU-Vorsitz: Grenzkontrollen wegen Innenminister-Treffens Das Treffen der EU-Innen- und Justizminister am 12. und 13. Juli in Innsbruck führt ab morgen zu temporären Grenzkontrollen bei der Einreise nach Tirol. Durchgeführt werden Sichtkontrollen, bei denen die Fahrzeuge auf Tempo 30 abbremsen müssen, sowie Stichprobenkontrollen, teilte ein Polizeisprecher heute mit.UND ENDE 1 TEIL AM.10.07. 2018 DIENSTAG / und BEGINN 2 TEIL AM.11.07. 2018 MITTWOCH / Brennerbasistunnel soll 2028 fertig sein 2028 soll der Brennerbasistunnel (BBT) als dann längster Eisenbahntunnel der Welt in Betrieb gehen. Die Gesamtstrecke München-Verona werde laut BBT-Chef Konrad Bergmeister aber erst 2040 fertiggestellt sein. UND Morgen zeitweise sonnig Einiges an Sonne, aber auch Wolken und einzelne Schauer. Außerdem zunehmend windig. Höchstwerte: 20 bis 29 Grad. weiter Übermorgen, Dienstag Relativ warm, im Bergland aber am Nachmittag immer mehr Regenschauer. Zwar gibt es wieder ein paar Sonnenstunden, es ziehen aber von Anfang an auch Wolken durch, die im Tagesverlauf dichter werden. Der Vormittag verläuft weitgehend trocken, ab Mittag bilden sich dann ein paar gewittrige Regenschauer, die meisten in den Alpen vom Tiroler Unterland bis in die Obersteiermark. Am ehesten trocken bleibt es im Donauraum und im Südosten der Steiermark und im Südburgenland. Der Wind lässt etwas nach, es weht nur noch mäßiger Westwind. Die Temperaturen erreichen 20 bis 29 Grad, 29 Grad sind östlich von Wien und Graz möglich. In 2000m 9 bis 13 Grad. Der weitere Trend Am Mittwoch kühler und unbeständig. Zunächst noch meist bewölkt und vor allem im Osten und Süden teils kräftiger Regen. Nur wenig Regen und zunehmend sonnig dagegen von Vorarlberg bis Oberösterreich. Am Nachmittag auch im Osten etwas Sonne, und nur noch im Süden regnerisch. Die Höchstwerte: Zwischen 16 Grad stellenweise im nassen Süden und 25 Grad etwa in Oberösterreich. weiter mit Nudelsalat Zutaten Portionen: 4 500 g Nudeln (Sorte Ihrer Wahl) /video-snack-paprika-artikel-43123 Stück Paprika (rot, gelb, grün) üü 350 g Mais (aus der Dose oder dem Glas) Käse (Sorte Ihrer Wahl) ä 200 g Schinken 250 ml Mayonnaise Zubereitung Für den schnellen, einfachen Nudelsalat die Nudeln Ihrer Wahl nach Packungsanleitung kochen. In der Zwischenzeit alle Zutaten klein schneiden. Gemeinsam mit dem Mais in eine große Schüssel geben. Die fertig gekochten und leicht abgekühlten Nudeln zu den restlichen Zutaten geben und mit der Mayonnaise vermischen. Den fertigen Nudelsalat ein wenig durchziehen lassen und gut gekühlt servieren. Hier haben wir eine große Auswahl an weiteren Nudelsalat-Rezepten für Sie. Dieses Nudelsalat Rezept können Sie nach Belieben abwandeln, indem Sie die Pastasorte, die Käsesorte oder das Gemüse austauschen. Sie können Speck oder Schinken verwenden oder auch eine vegetarische Variante mit Tofu machen. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Erlaubt ist, was schmeckt! und Silverstone: Vettel gewinnt vor Lokalmatador Hamilton Der Ferrari-Pilot setzt sich gegen seinen WM-Rivalen durch. Kimi Räikkönen belegte Rang drei. Formel 1: Eric Boullier nicht länger McLaren-Teamchef/

ENGLISH Ferrari lightning start and Mercedes bad luck In Lewis Hamilton's home game at Silverstone Sebastian Vettel has cheered in the end. The German defeated his toughest rival in the British Grand Prix on Sunday and extended the championship lead to eight points. While Vettel laid in the Ferrari a lightning start, Hamilton was pursued in the first round in a crash with Kimi Raikkonen from bad luck. and medicines: Increasingly frequent delivery bottlenecks Drug shortages are increasingly becoming a problem for physicians and patients. The Federal Office for Safety and Health has even set up an Internet page to give an overview of drug shortages. In total, there are currently more than 50 drugs in Austria that are not or only partially available. The reasons for the delivery bottlenecks are manifold. One of them is the worldwide wave of mergers among pharmaceutical companies. continue Grand Prix of Great Britain
Results race | 08/07/2018
Place driver team time lag behind 1 lag behind front lap laps
1 Sebastian Vettel Ferrari 01: 27: 29,784 00: 00,000 00: 00,000 52 2
2 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 27: 32.048 00: 02.264 00: 02.264 52 1
3 Kimi Raikkonen Ferrari 01: 27: 33,436 00: 03,652 00: 01,388 52 2
4 Valtteri Bottas Mercedes F1 01: 27: 38,667 00: 08,883 00: 05,231 52 1
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 27: 39,284 00: 09,500 00: 00,617 52 2
6 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 27: 58,004 00: 28,220 00: 18,720 52 1XXXXXXXX 6 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 27: 58,004 00: 28,220 00: 18,720 52 1 7 Esteban Ocon Force India F1 01: 27: 59.714 00 : 29.930 00: 01.710 52 1 8 Fernando Alonso McLaren 01: 28: 00.899 00: 31,115 00: 01,185 52 2 9 Kevin Magnussen Haas F1 01: 28: 02,972 00: 33,188 00: 02,073 52 1 10 Pierre Gasly Toro Rosso 01:28 : 03.913 00: 34.129 00: 00.941 52 2 11 Sergio Perez Force India F1 01: 28: 04.492 00: 34.708 00: 00.579 52 2 12 Stoffel Vandoorne McLaren 01: 28: 05,558 00: 35,774 00: 01,066 52 2 13 Lance Stroll Williams Racing 01: 28: 07.890 00: 38.106 00: 02.332 52 1 14 Sergey Sirotkin Williams Racing 01: 28: 17,897
00: 48,113 00: 10,007 52 1 XXXXXX Failures
Round Driver Team failure reason
47 Max Verstappen Red Bull Racing defect
38 Romain Grosjean Haas F1 collision
38 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 collision
32 Marcus Ericsson Sauber F1 accident
19 Charles Leclerc Sauber F1 defect
XXXXXXXXXXXX
2 Brendon Hartley Toro Rosso defect
Fastest lap
Round Driver Team Time
47 Sebastian Vettel Ferrari 01: 30,696
AND EU Presidency: Border controls due to meeting of interior ministers The meeting of EU interior and justice ministers on 12. and July 13 in Innsbruck leads from tomorrow to temporary border checks on entry to Tyrol. Visual inspections, in which the vehicles have to slow down to 30 km / h, as well as random checks, said a police spokesman today.AND END 1 PART AM.10.07. 2018 TUESDAY / and BEGIN 2 PART AM.11.07. 2018 WEDNESDAY / Brenner base tunnel to be completed in 2028 In 2028, the Brenner Base Tunnel (BBT) is to become operational as the longest railway tunnel in the world. The total distance Munich Verona will be completed according to BBT boss Konrad Bergmeister but only in 2040. And morning partly sunny Some sun, but also clouds and a few showers. Also increasingly windy. Maximum values: 20 to 29 degrees. The day after tomorrow, Tuesday Relatively warm, in the mountains but in the afternoon more and more rain showers. Although there are a few hours of sunshine again, from the very beginning there are also clouds that get thicker during the day. The morning runs mostly dry, from noon form then a few thundery showers, most in the Alps from the Tyrolean lowlands to Upper Styria. It is most likely to remain dry in the Danube region and in the southeast of Styria and in southern Burgenland. The wind slows down a bit, only moderate west wind is blowing. The temperatures reach 20 to 29 degrees, 29 degrees are possible east of Vienna and Graz. In 2000m 9 to 13 degrees. The further trend On Wednesday cooler and volatile. At first still mostly cloudy and especially in the east and south partly heavy rain. Only a little rain and increasingly sunny from Vorarlberg to Upper Austria. In the afternoon some sun in the east, and rainy only in the south. The maximum values: Between 16 degrees in the wet south and 25 degrees in Upper Austria. continue with pasta salad Ingredients Servings: 4 500 g of pasta (variety of your choice) / video-snack-paprika-article-43123 pieces of peppers (red, yellow, green) üü 350 g of corn (canned or glass) cheese (sort of your Choice) 200 g ham 250 ml mayonnaise Preparation For the quick, simple pasta salad, cook the noodles of your choice according to the package instructions. In the meantime, cut all ingredients small. Put in a large bowl with the corn. Add the cooked and slightly cooled noodles to the remaining ingredients and mix with the mayonnaise. Let the finished pasta salad pass a little and serve well chilled. Here we have a large selection of other pasta salad recipes for you. You can modify this pasta salad recipe at will by exchanging the type of pasta, the type of cheese or the vegetables. You can use bacon or ham or even >>>>>>

'SVENSKA Ferrari och Mercedes-snabbstarts planen med Lewis Hamilton hem loppet på Silverstone jublade i slutet Sebastian Vettel. Den tyska segrat i söndagens Grand Prix i Storbritannien innan hans tuffaste konkurrenter och byggde mästerskapsledningen till åtta påpekar. Medan Vettel låg en flygande start i Ferrari, var Hamilton följde i den första omgången i en krasch med Kimi Raikkonen av otur. och läkemedel: Ökande frekventa flaskhalsar vid leverans Läkemedelsbrist blir alltmer ett problem för läkare och patienter. Federal Office for Safety and Health har även skapat en internetsida för att ge en översikt över drogbrist. Totalt finns det för närvarande mer än 50 droger i Österrike som inte är eller endast delvis tillgängliga. Anledningarna till leveransflaskhalsarna är mångfaldiga. En av dem är den globala vågen av fusioner bland läkemedelsföretag. fortsätt Grand Prix i Storbritannien
Resultat ras | 2018/08/07
Placera förarlagets lagtid bakom 1 slag bakom omgångens varv
1 Sebastian Vettel Ferrari 01: 27: 29,784 00: 00,000 00: 00,000 52 2
2 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 27: 32.048 00: 02.264 00: 02.264 52 1
3 Kimi Ferrari 01: 27: 33,436 00: 00 03.652: 01.388 52 2
4 Valtteri Botta Mercedes F1 01: 27: 38,667 00: 08.883 00: 1 52 05.231
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 27: 39,284 00: 09,500 00: 00,617 52 2
6 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01: 27: 58,004 00: 28,220 00: 18,720 52 1xxxxxxxx 6 Nico Hülkenberg Renault Sport F1 01: 27: 58,004 00: 28,220 00: 18,720 52 1 7 Esteban Ocon Force India F1 01: 27: 59,714 00 : 29,930 00: 01.710 52 1 8 Alonso McLaren 01: 28: 00.899 00: 31,115 00: 52 01.185 9 2 Kevin Magnussen Haas F1 01: 28: 02.972 00: 33,188 00: 52 1 02.073 10 Pierre Gasly Toro Rosso 01:28 : 03.913 00: 34,129 00: 00.941 52 2 11 Sergio Perez Force India F1 01: 28: 04.492 00: 34,708 00: 00.579 52 2 12 stoffel vandoorne McLaren 01: 28: 05.558 00: 35,774 00: 01.066 52 2 13 Lance promenad Williams racing 01: 28: 07.890 00: 38,106 00: 52 1 02.332 14 Sergej Sirotkin Williams Racing 01: 28: 17,897
00: 48,113 00: 10,007 52 1 XXXXXX Fel
Round Driver Team fel skäl
47 Max Verstappen Red Bull Racing defekt
38 Romain Grosjean Haas F1 kollision
38 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 kollision
32 Marcus Ericsson Sauber F1 olycka
19 Charles Leclerc Sauber F1 defekt
XXXXXXXXXXXX
2 Brendon Hartley Toro Rosso defekt
Snabbaste varvet
Round Driver Team Time
47 Sebastian Vettel Ferrari 01: 30,696
OCH EU-ordförandeskapet: gränskontroller för inrikesminister möte Mötet mellan EU interiör och justitieministrar den 12

och 13 juli i Innsbruck leder från imorgon till tillfälliga gränskontroller vid inresa till Tyrolen. genomföras visuella inspektioner, där bilarna måste sakta ner till en takt av 30, liksom stickprov, en talesman för polisen sade i dag mit.UND END DEL 1 AM.10.07. 2018 TISDAG / OCH BEGIN 2 DEL AM.11.07. 2018 onsdag / Brennertunneln kommer att slutföras under 2028 i 2028 Brennertunneln (BBT) och därefter den längsta järnvägstunnel i världen att gå i drift. Det totala avståndet München Verona kommer att slutföras enligt BBT-chef Konrad Bergmeister, men endast år 2040. Och morgon delvis soligt En del sol, men också moln och några duschar. Också blåsigare. Maximala värden: 20 till 29 grader. I övermorgon, tisdag Relativt varmt, i bergen men på eftermiddagen mer och mer regnskurar. Även om det finns några timmar av solsken igen, från början finns det också moln som blir tjockare under dagen. Morgonen går oftast torrt, från middagstid då några dimmiga duschar, mest i Alperna från det tyrolska låglandet till Övre Steiermark. Det är troligt att förbli torrt i Donauområdet och i sydöstra Styria och i södra Burgenland. Vinden saktar lite, bara måttlig västvind blåser. Temperaturerna når 20 till 29 grader, 29 grader är möjliga öster om Wien och Graz. I 2000m 9-13 grader. Den vidare trenden På onsdagskylare och flyktig. I början är det fortfarande molnigt och särskilt i öst och syd delvis regn. Bara lite regn och alltmer soligt från Vorarlberg till Övre Österrike. På eftermiddagen lite sol i öster, och regnig bara i söder. De maximala värdena: Mellan 16 grader i våt söder och 25 grader i Övre Österrike. fortsätta med pasta sallad ingredienser Portioner: 4 500 g pasta (mängd ditt val) / video snack paprika-article-43123 bit paprika (röd, gul, grön) üü 350 g majs (burk eller glas) ost (olika din Choice) 200 g skinka 250 ml majonnäsberedning Förbered den snabba, enkla pasta salladen, koka nudlarna enligt ditt val enligt förpackningsanvisningarna. Under tiden skära alla ingredienser små.

Sätt i en stor skål med majsen. Tillsätt de kokta och lättkylda nudlarna till de övriga ingredienserna och blanda med majonnäsan. Låt den färdiga pastasalat passera lite och servera välkyld. Här har vi ett stort urval av andra pasta sallad recept för dig. Du kan modifiera denna pasta sallad recept på vilja genom att byta typ av pasta, typen av ost eller grönsaker. Du kan använda bacon eller skinka eller till och med göra en vegetarisk version med tofu. Din kreativitet vet inga gränser. Tillåtet är det som smakar! och Silverstone: Vettel vinna före den lokala hjälten Hamilton Ferrari-föraren besegrar hans mästerskapsmedlem. Kimi Raikkonen slutade tredje. Formel 1: Eric Boullier inte längre McLaren lagchef /

>>>>>> make a vegetarian version with tofu. Your creativity knows no limits. Allowed is what tastes! and Silverstone: Vettel win ahead of local hero Hamilton The Ferrari driver defeats his championship rival. Kimi Raikkonen finished third. Formula 1: Eric Boullier no longer McLaren team boss /

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

ESPANOL El rayo de Ferrari y la mala suerte de Mercedes En el juego local de Lewis Hamilton en Silverstone, Sebastian Vettel aplaudió al final. El alemán derrotó a su rival más duro en el Gran Premio de Gran Bretaña el domingo y amplió el liderato del campeonato a ocho puntos. Mientras que Vettel había un comienzo de vuelo en el Ferrari, Hamilton fue seguido en la primera ronda en un accidente con Kimi Raikkonen por la mala suerte. y medicamentos: cuellos de botella de entrega cada vez más frecuentes La escasez de medicamentos se está convirtiendo cada vez más en un problema para los médicos y los pacientes. La Oficina Federal de Seguridad y Salud incluso ha creado una página de Internet para dar una visión general de la escasez de medicamentos. En total, actualmente hay más de 50 medicamentos en Austria que no están disponibles o solo parcialmente. Los motivos de los cuellos de botella en la entrega son múltiples. Uno de ellos es la ola global de fusiones entre compañías farmacéuticas. continuar Gran Premio de Gran Bretaña
Carrera de resultados | 08/07/2018
Lugar del conductor de residuos vez de las personas en un residuo sobre el hombre frente redondea paradas
1 Vettel Ferrari 01: 27: 29.784 00: 00.000 00: 00.000 52 2
2 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 27: 32.048 00: 02.264 00: 1 52 02 264
3 Kimi Ferrari 01: 27: 33,436 00: 00 03 652: 01 388 52 2
4 Valtteri Botta Mercedes F1 01: 27: 38.667 00: 08.883 00: 1 52 05 231
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 27: 39.284 00: 09.500 00: 00617 52 2
6 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 27: 58.004 00: 28.220 00: 18.720 52 1xxxxxxxx 6 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 27: 58.004 00: 28.220 00: 18.720 52 1 7 Esteban Ocon Force India F1 01: 27: 59.714 00 : 29.930 00: 01 710 52 1 8 Alonso McLaren 01: 28: 00 899 00: 31.115 00: 52 01 185 9 2 Kevin Magnussen Haas F1 01: 28: 02 972 00: 33.188 00: 52 1 02 073 10 Pierre Gasly Toro Rosso 01:28 : 03.913 00: 34.129 00: 00941 52 2 11 Sergio Pérez Force India F1 01: 28: 04.492 00: 34.708 00: 00579 52 2 12 Stoffel Vandoorne McLaren 01: 28: 05.558 00: 35.774 00: 01066 52 2 13 lanza paseo Williams Racing 01: 28: 07.890 00: 38.106 00: 52 1 02 332 14 Sergey Sirotkin Williams Racing 01: 28: 17.897
00: 48,113 00: 10,007 52 1 XXXXXX Fallas
Conductor redonda causa de fallo del equipo
47 defecto de Max Verstappen Red Bull Racing
38 Colisión Romain Grosjean Haas F1
38 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 colisión
32 accidente de Marcus Ericsson Sauber F1
19 defecto de Charles Leclerc Sauber F1
XXXXXXXXXXXX
2 defecto de Brendon Hartley Toro Rosso
Vuelta más rápida
Conductor redonda vez de las personas
47 Sebastian Vettel Ferrari 01: 30,696
Y LA PRESIDENCIA DE LA UE: controles fronterizos debido a la reunión de ministros de interior La reunión de ministros de interior y de justicia de la UE el 12.

El rayo de Ferrari y la mala suerte de Mercedes En el juego local de Lewis Hamilton en Silverstone, Sebastian Vettel aplaudió al final. El alemán derrotó a su rival más duro en el Gran Premio de Gran Bretaña el domingo y amplió el liderato del campeonato a ocho puntos. Mientras que Vettel había un comienzo de vuelo en el Ferrari, Hamilton fue seguido en la primera ronda en un accidente con Kimi Raikkonen por la mala suerte. y medicamentos: cuellos de botella de entrega cada vez más frecuentes La escasez de medicamentos se está convirtiendo cada vez más en un problema para los médicos y los pacientes. La Oficina Federal de Seguridad y Salud incluso ha creado una página de Internet para dar una visión general de la escasez de medicamentos. En total, actualmente hay más de 50 medicamentos en Austria que no están disponibles o solo parcialmente. Los motivos de los cuellos de botella en la entrega son múltiples. Uno de ellos es la ola global de fusiones entre compañías farmacéuticas. continuar Gran Premio de Gran Bretaña
Carrera de resultados | 08/07/2018
Lugar del conductor de residuos vez de las personas en un residuo sobre el hombre frente redondea paradas
1 Vettel Ferrari 01: 27: 29.784 00: 00.000 00: 00.000 52 2
2 Lewis Hamilton Mercedes F1 01: 27: 32.048 00: 02.264 00: 1 52 02 264
3 Kimi Ferrari 01: 27: 33,436 00: 00 03 652: 01 388 52 2
4 Valtteri Botta Mercedes F1 01: 27: 38.667 00: 08.883 00: 1 52 05 231
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 01: 27: 39.284 00: 09.500 00: 00617 52 2
6 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 27: 58.004 00: 28.220 00: 18.720 52 1xxxxxxxx 6 Nico Hulkenberg Renault Sport F1 01: 27: 58.004 00: 28.220 00: 18.720 52 1 7 Esteban Ocon Force India F1 01: 27: 59.714 00 : 29.930 00: 01 710 52 1 8 Alonso McLaren 01: 28: 00 899 00: 31.115 00: 52 01 185 9 2 Kevin Magnussen Haas F1 01: 28: 02 972 00: 33.188 00: 52 1 02 073 10 Pierre Gasly Toro Rosso 01:28 : 03.913 00: 34.129 00: 00941 52 2 11 Sergio Pérez Force India F1 01: 28: 04.492 00: 34.708 00: 00579 52 2 12 Stoffel Vandoorne McLaren 01: 28: 05.558 00: 35.774 00: 01066 52 2 13 lanza paseo Williams Racing 01: 28: 07.890 00: 38.106 00: 52 1 02 332 14 Sergey Sirotkin Williams Racing 01: 28: 17.897
00: 48,113 00: 10,007 52 1 XXXXXX Fallas
Conductor redonda causa de fallo del equipo
47 defecto de Max Verstappen Red Bull Racing
38 Colisión Romain Grosjean Haas F1
38 Carlos Sainz jr. Renault Sport F1 colisión
32 accidente de Marcus Ericsson Sauber F1
19 defecto de Charles Leclerc Sauber F1
XXXXXXXXXXXX
2 defecto de Brendon Hartley Toro Rosso
Vuelta más rápida
Conductor redonda vez de las personas
47 Sebastian Vettel Ferrari 01: 30,696
Y LA PRESIDENCIA DE LA UE: controles fronterizos debido a la reunión de ministros de interior La reunión de ministros de interior y de justicia de la UE el 12. y el 13 de julio en Innsbruck conduce desde mañana a controles fronterizos temporales en la entrada al Tirol. se llevó a cabo una inspección visual, en la que los coches deben disminuir la velocidad a un ritmo de 30, así como controles sobre el terreno, un portavoz de la policía dijo hoy mit.UND FIN PARTE 1 AM.10.07. 2018 MARTES / y COMIENCE 2 PARTE AM.11.07. 2018 túnel de base Miércoles / Brenner se completará en el año 2028 en el año 2028 el túnel de base del Brennero (BBT) y luego el túnel ferroviario más largo del mundo para entrar en funcionamiento. La distancia total de Munich a Verona se ha completado, pero, según el CEO BBT Konrad Bergmeister única 2040a Y por la mañana, parcialmente soleado, algo de sol, pero también nubes y algunas duchas. También cada vez más ventoso. Valores máximos: 20 a 29 grados. Pasado mañana, martes Relativamente cálido, en las montañas pero por la tarde más y más chubascos de lluvia. Si bien hay algunas horas de sol de nuevo, pero tire de ella desde el primer momento por las nubes, que se vuelven más densos durante el día. A la mañana es en gran parte seco, desde el mediodía y luego formar un par de duchas thundery, la mayor parte de los Alpes del Tirol tierras bajas a la Alta Estiria. Lo más probable es que se mantiene seco en la región del Danubio y el Sureste de Estiria y Burgenland. El viento disminuye un poco, solo sopla viento moderado del oeste. Las temperaturas alcanzan los 20 a 29 grados, 29 grados al este de Viena y Graz. En 2000m 9 a 13 grados. La tendencia adicional El miércoles más frío y volátil. Al principio todavía mayormente nublado y especialmente en el este y sur parcialmente fuerte lluvia. Solo un poco de lluvia y cada vez más soleado de Vorarlberg a la Alta Austria. Por la tarde, un poco de sol en el este, y lluvioso solo en el sur. Los valores máximos: entre 16 grados en el sur húmedo y 25 grados en la Alta Austria. continuar con ingredientes de la ensalada de pasta Raciones: 4 500 g de pasta (variedad de su elección) / video bocado paprika-artículo-43123 pieza de pimientos (rojo, amarillo, verde) uu 350 g de maíz (en lata o de vidrio) Queso (variedad de su elección) × 200 g de jamón 250 ml preparación mayonesa para la ensalada de pasta rápida y fácil de cocer la pasta de su elección de acuerdo con las instrucciones del paquete. Mientras tanto, corte todos los ingredientes pequeños. Poner en un tazón grande con el maíz. Agregue los fideos cocidos y ligeramente enfriados a los ingredientes restantes y mezcle con la mayonesa. Deje que la ensalada de pasta terminada pase un poco y sirva bien fría. Aquí tenemos una gran selección de otras recetas de ensaladas de pasta para usted. Puede modificar esta receta de ensalada de pasta a voluntad intercambiando el tipo de pasta, el tipo de queso o las verduras. Puede usar tocino o jamón o incluso hacer una versión vegetariana con tofu. Tu creatividad no conoce límites. Permitido es lo que sabe! y Silverstone: Victoria de Vettel por delante del héroe local Hamilton El piloto de Ferrari derrota a su rival de campeonato. Kimi Raikkonen terminó tercero. Fórmula 1: Eric Boullier ya no es jefe de equipo de McLaren /

AM.10.07. 2018 DIENSTAG /AM.11.07. 2018 MITTWOCH /AM.10.07. 2018 TUESDAY /AM.11.07. 2018 WEDNESDAY /AM.10.07. 2018 TISDAG /AM.11.07. 2018 VÄNDAGDAG /Enm.10.07. 2018 MARTES / AM.11.07. 2018 MIÉRCOLES /

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Vettel siegt in Großbritannien /Vettel wins in Great Britain /Vettel vinner i Storbritannien /Vettel gana en Gran Bretaña /

AM.11.07. 2018 MITTWOCH /AM.11.07. 2018 WEDNESDAY /AM.11.07. 2018 VÄNDAGDAG /Enm.11.07. 2018 MIÉRCOLES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.