ROXETTE-FAN-ÖSTERREICH-UND-NEWS

GERMAN Kassenreform: Fünf statt 21, weniger Gewerkschaftseinfluss Die Regierung will am Dienstag ihre Pläne zur Sozialversicherungsreform vorstellen. Bekannt ist unter anderem die Fusion von 21 auf fünf Sozialversicherungen. UND Blockade am Golf: Qatar Airways streicht viele Flüge Rund ein Jahr nach der Blockade des Golfstaates Katar durch seine Nachbarstaaten hat die staatliche Fluglinie Qatar Airways Tausende Flüge gestrichen. Monatlich elf Prozent weniger Flüge Wie eine Analyse der Flugzahlen von Qatar Airways auf verschiedenen Flugtrackingseiten zeigte, führte die Fluggesellschaft monatlich rund elf Prozent weniger Flüge durch als vor der Blockade. Verzeichnete beispielsweise der Dienst Flightstats im März 2017 noch 16.540 Flüge pro Monat von Qatar-Jets, ging die Zahl in den folgenden Monaten auf zwischenzeitlich rund 13.000 Flüge zurück. weiter Teilsperre der Wiener U4 über Pfingsten Das Pfingstwochende wird in Wien für Bauarbeiten an der U4 genützt. Sie wird deshalb teilweise gesperrt. Zwischen Karlsplatz und Margaretengürtel gibt es bis Dienstagfrüh keinen U-Bahn-Verkehr. Auch auf der A4 wird gearbeitet. dann Sbg.: Fischotter sollen zum Abschuss freigegeben werden Weil sie zu große Schäden in der Fischerei anrichten, sollen jetzt Fischotter im Salzburger Flachgau vereinzelt erlegt werden dürfen. Das stellt der für Jagd und Fischerei zuständige Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) in Aussicht. und Heute Sonne, Wolken, Schauer Abwechselnd sonnig und bewölkt. Dazu einige Regenschauer und vereinzelt Gewitter. Höchstwerte: 16 bis 24 Grad. dann und weiter Kartoffelsalat mit Bärlauch und Radieschen Zutaten für 4 Portionen /600 g Kartoffeln 10 Stk Radieschen 5 Bl Bärlauch 3 Stk Lauchzwiebeln 1 TL Pfeffer (bunt, frisch geschrotet) 1 Prise Salz (oder Bärlauchsalz) 3 Stk Gewürzgurken 250 g Mayonnaise (fettreduziert) Zubereitung Die bereits gepellten und abgekühlten Kartoffeln in Scheiben schneiden, Radieschen waschen, von den Blättern befreien und halbiert oder geviertelt in Scheiben schneiden, die Gewürzgurken fein würfeln, die Zwiebeln in Ringe und die gut gewaschenen Bärlauchblätter in feine Streifen schneiden. Das Gemüse mit der Mayonnaise in der Schüssel vermengen, den Bärlauch und die Zwiebelringe unterheben und alles mit Salz und Pfeffer gut abschmecken. Eine gute halbe Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen. Admira-Kapitän: „Manche Summen können größenwahnsinnig machen" Flugzeug-Absturz am Flughafen von Havanna: über 100 Tote /

ENGLISH Kassenreform: Five instead of 21, less union influence The government wants to present on Tuesday their plans for social security reform. It is known, among other things, the merger of 21 to five social security. And Blockade on the Gulf: Qatar Airways Cancels Many Flights About a year after the blockade of the Gulf State of Qatar by its neighboring states, the Qatar Airways state airline has canceled thousands of flights. Eleven percent fewer flights per month As shown by an analysis of Qatar Airways' flight numbers on various flight-tracking sites, the airline performed around eleven percent fewer flights per month than before the blockade. For example, the service Flightstats in March 2017 still 16,540 flights per month from Qatar jets, the number went back in the following months to now about 13,000 flights. Partial lock of the Vienna U4 over Pentecost The end of Pentecost is used in Vienna for construction work on the U4. It is therefore partially blocked. Between Karlsplatz and Margaretengürtel there is no subway traffic until Tuesday morning. Also on the A4 is working. then Sbg .: otters should be released for launching Because they cause too much damage in the fishery, now otters in Salzburger Flachgau are allowed to be shot occasionally. This is the responsibility of the State Councilor Josef Schwaiger (ÖVP) responsible for hunting and fisheries. and Today Sun, clouds, showers Alternating sunny and cloudy. In addition some rain showers and occasional thunderstorms. Maximum values: 16 to 24 degrees. then and on Potato salad with wild garlic and radish Ingredients for 4 portions / 600 g potatoes 10 pieces radish 5 tablespoons wild garlic 3 pieces of spring onions 1 tsp pepper (freshly cut) 1 pinch of salt (or wild garlic salt) 3 canned pickles 250 g mayonnaise (reduced fat) Preparation Slice the already peeled and cooled potatoes, wash the radishes, remove from the leaves and sliced ​​halved or quartered, finely chop the gherkins, cut the onions into rings and the well-washed wild garlic leaves into fine strips. Mix the vegetables with the mayonnaise in the bowl, fold in the wild garlic and the onion rings and season well with salt and pepper. Let it sit in the fridge for half an hour. Admira captain: "Some buzz can make you crazy!" Air crash at Havana airport: over 100 dead /

'SVENSKA Kassenreform: Fem i stället för 21, mindre fackligt inflytande Regeringen vill på tisdag presentera sina planer för socialförsäkringsreform. Det är bland annat känt blandningen av 21 till fem social trygghet. OCH blockad Gulf: Qatar Airways slår många flygningar Ett år efter blockaden av Mexikanska staten Qatar med sina grannar har det statliga flygbolaget Qatar Airways flyg Tusentals bort. Månads elva procent färre flyg som en analys av flygnummer Qatar Airways pekade på olika flyg spårning platser införde flygbolaget i månaden ungefär elva procent färre flyg än tidigare genom blockaden. Inspelad, till exempel tjänsteFlightStats i mars 2017. 16.540 flygningar per månad från Qatar jets, minskade antalet under de följande månaderna under tiden några 13.000 flygningar. ytterligare partiell lås Wien U4 pingst pingst helg utnyttjas i Wien för konstruktion av U4. Det är därför delvis blockerat. Mellan Karlsplatz och Margaretengürtel finns det ingen tunnelbana trafik till tisdag morgon. På A4 >>>>>>

ESPANOL Reforma efectivo: cinco en lugar de 21, menos influencia de los sindicatos, el Gobierno tiene previsto presentar sus planes para la reforma de la seguridad social, el martes. es conocido entre otras cosas, la fusión de 21 en cinco fondos de seguridad social. Y el bloqueo el Golfo: Qatar Airways golpea muchos vuelos durante un año después del bloqueo del Estado de Qatar con sus vecinos tiene los miles aerolínea estatal Qatar Airways vuelos borrado. Mensuales once por ciento menos de vuelos como un análisis de los números de vuelo de Qatar Airways señalaron a varios sitios de seguimiento de vuelo, la aerolínea introdujo un mes aproximadamente once por ciento menos vuelos que antes a través del bloqueo. Grabado, por ejemplo, los FlightStats servicio en marzo de 2017. Los 16.540 vuelos al mes de chorros de Qatar, el número se redujo en los siguientes meses, mientras tanto, unos 13.000 vuelos. además de bloqueo parcial el fin de semana Viena U4 Whitsun Whitsun se utiliza en Viena para la construcción de la U4. Por lo tanto, está parcialmente bloqueado. Entre Karlsplatz y el Margaretengürtel no hay tráfico de metro hasta el martes por la mañana. También en el A4 está funcionando. entonces Sbg:. nutria a ser presa fácil debido a que causan mucho daño a la pesca, ahora son nutrias en el Salzburgo Flachgau se pueden cazar de forma esporádica. Esto hace que la responsabilidad para la caza y la pesca Consejero Josef Schwaiger (OVP) a la vista. y hoy sol, nubes, lluvias alternando soleado y nublado. Además algunas lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Valores máximos: 16 a 24 grados. y luego más ensalada de patatas con ajo y rábanos silvestres Ingredientes para 4/600 g de patatas 10 PC rábano 5 Bl Bärlauch 3 PC cebollas de primavera pimienta 1 cucharadita (toque, quebrantados fresco) 1 pizca de sal (o sal de ajo silvestre) 3 unidad pepinillos 250 g de mayonesa (bajo en grasa) preparación de la rebanada ya peladas y cortadas patatas en rodajas se enfriaron, se lavaron rábanos, libre de las hojas y reducido a la mitad o en cuartos, los pepinillos finamente la tajada, cortar la cebolla en anillos y ajo silvestre bien lavada hojas en tiras finas. Las verduras con la mayonesa en la mezcla bowl, revuelva en el ajo silvestre y los aros de cebolla y sazonar todo bien con sal y pimienta. Déjalo reposar en la nevera durante media hora. Admira capitán: "Algunos totales pueden hacer megalómano" accidente de avión en el aeropuerto de La Habana: Más de 100 muertos /

>>>>>> arbetar också. då Sbg. utter för att vara rättvis spel eftersom de orsakar alltför stor skada för fisket, är nu utter i Salzburg Flachgau får jagas sporadiskt. Detta är ansvaret för statsrådsmannen Josef Schwaiger (ÖVP) ansvarig för jakt och fiske. och i dag sol, moln, duschar alternerande soligt och molnigt. Dessutom lite regn och tillfällig åskväder. Maximala värden: 16 till 24 grader. och därefter ytterligare potatissallad med vilda vitlök och rädisor Ingredienser för 4/600 g potatis 10 st rädisa 5 Bl Bärlauch 3 st våren lök 1 tesked peppar (bunt, färsk gröpad) en nypa salt (eller ramslök salt) 3 enhet gurka 250 g majonnäs (låg fetthalt) beredningen redan skalade och skurna potatisar i skivor kyldes, tvättades rädisor, fri från bladen och halveras eller quartered skiva, de gurkor Finhacka, skär löken i ringar och väl-tvättad ramslök lämnar i fina strimlor. Grönsakerna med majonnäs i skålen mix, rör i ramslök och lökringar och krydda allt väl med salt och peppar. Låt det sitta i kylskåpet i en halvtimme. Admira kapten: "Vissa summor kan göra storhetsvansinne" flygolycka på flygplatsen i Havanna: Över 100 döda /

 

AM.21.05. 2018 MONTAG /AM.21.05. 2018 MONDAY /AM.21.05. 2018 Måndag /Enm.21.05. 2018 LUNES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Umfrage: Mehrheit in Italien für Lega-Sterne-Regierung Eine mögliche Regierung aus der populistischen Fünf-St erne-Bewegung und der Rechtsaußenpartei Lega stößt in Italien auf Zustimmung. Sechs von zehn Italienern begrüßten die europakritische Koalition, ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Demos im Auftrag von „La Repubblica" (Sonntag-Ausgabe). UND Auto mit fünf Insassen in Salzach gestürzt Bei Schwarzach in Salzburg ist heute Früh ein Auto mit fünf Insassen mehrere Meter tief in die Salzach gestürzt. Der Lenker hatte zuvor die Kontrolle über den Wagen verloren und eine Leitschiene durchbrochen. Ein Insasse wurde schwer verletzt. WEITER Gitarre von Bob Dylan für 495.000 Dollar versteigert Eine Gitarre, die Bob Dylan in einer entscheidenden Phase seiner Karriere begleitet hat, ist in New York für fast eine halbe Million Dollar versteigert worden. Die Fender Telecaster aus dem Jahr 1965 wechselte gestern (Ortszeit) für 495.000 Dollar (420.000 Euro) den Besitzer, wie das Auktionshaus Julien’s mitteilte. und Heute Sonne, Regenschauer, warm Sonne und Wolken. Im Westen und Süden gewittrige Schauer. Höchstwerte: 17 bis 26 Grad. dann weiter mit Einfaches Risibisi mit Huhn Zutaten für 4 Portionen 0.5 kg Hühnerbrust 1 Tasse Reis 1 Dose Erbsen 1 TL Vegeta 1 EL Kräuterbutter 2 EL Butter Zubereitung Den Reis nach Packungsanweisung kochen. Wenn der Reis fertig ist, die Erbsen und Kräuterbutter unterrühren. Die Hühnerbrüste klein schneiden und mit etwa 1 TL Vegeta würzen. In einer Pfanne mit Butter scharf anbraten. Alles miteinander vermengen. Huhn bekommt beim Braten eine schönere Farbe, wenn man anstatt Öl, Butter verwendet und Grund für Optimismus: Die Welt ist besser, als Sie denken Ob zu Fuß oder per Rad: Bergauf, bergab das Land entdecken /

'SVENSKA Poll: Majoritet i Italien för Lega Star Government En möjlig regering från den populistiska femst
Den eviga rörelsen och högra yttre parti Lega möts med godkännande i Italien. Sex av tio italienare välkomnade den euro-kritiska koalitionen, enligt en representativ undersökning av demokraterna för "La Repubblica" (söndagsutgåva). OCH bil kraschade med fem inmatare i Salzach i Schwarzach i Salzburg, i morgon kraschade en bil med fem inmatare flera meter i Salzach. Föraren hade tidigare förlorat kontrollen över bilen och bröt genom en skyddsräcke. En inmate blev allvarligt skadad. FÖLJ Bob Dylan gitarr för $ 495,000 En gitarr Bob Dylan åtföljd på ett avgörande stadium i sin karriär har auktionerats i New York för nästan en halv miljon dollar. Fender Telecaster från 1965 ändrade igår (lokal tid) för $ 495 000 (420 000 euro) ägaren, som auktionshuset Julien meddelade. och idag sol, regnskurar, varm sol och moln. Thundery duschar i väst och söder. Maximala värden: 17 till 26 grader. kycklingsteg med ris 1 kopp ärter 1 tesked Vegeta 1 msk örtsmör 2 msk smör Förberedelse Kok riset enligt anvisningarna på förpackningen. När riset är klart, rör i ärterna och örtsmöret. Haka kycklingbrösten och krydda med ca 1 tesked Vegeta. Stek i en panna med smör. Blanda allt ihop. Kyckling får en finare färg när man steker när den används i stället för olja, smör och orsak till optimism: Världen är bättre än du tror Om du är till fots eller på cykel: Uppförsbacke, utfor och utforska landet /

ENGLISH Poll: Majority in Italy for Lega Star Government A possible government from the populist Five St
The Eternal Movement and the right-wing Outer Party Lega meet with approval in Italy. Six out of ten Italians welcomed the Euro-critical coalition, according to a representative survey by the pollster Demos on behalf of "La Repubblica" (Sunday edition). AND car crashed with five inmates in Salzach At Schwarzach in Salzburg, this morning a car with five inmates crashed several meters into the Salzach. The driver had previously lost control of the car and broke through a guardrail. An inmate was seriously injured. FOLLOW Bob Dylan guitar for $ 495,000 A guitar Bob Dylan accompanied at a crucial stage in his career has been auctioned in New York for nearly half a million dollars. The Fender Telecaster from 1965 changed yesterday (local time) for $ 495,000 (420,000 euros) the owner, as the auction house Julien's announced. and today sun, rain showers, warm sun and clouds. Thundery showers in the west and south. Maximum values: 17 to 26 degrees. chicken risers with rice 1 cup of peas 1 teaspoon of Vegeta 1 tbsp of herb butter 2 tbsp butter Preparation Cook the rice according to the instructions on the package. When the rice is ready, stir in the peas and herb butter. Chop the chicken breasts and season with about 1 teaspoon of Vegeta. Fry in a pan with butter. Mix everything together. Chicken gets a nicer color when frying, when used instead of oil, butter and reason for optimism: The world is better than you think Whether on foot or by bike: uphill, downhill discovering the country /

ESPANOL Encuesta: Mayoría en Italia para el gobierno de Lega Star Un posible gobierno del populista Five St
El Movimiento Eterno y la derecha Lega del Partido Exterior se reúnen con aprobación en Italia. Seis de cada diez italianos dieron la bienvenida a la coalición eurocrítica, según una encuesta representativa del encuestador Demos en nombre de "La Repubblica" (edición del domingo). Y el auto se estrelló con cinco internos en Salzach En Schwarzach, en Salzburgo, esta mañana un automóvil con cinco reclusos se estrelló varios metros en el Salzach. El conductor había perdido previamente el control del automóvil y rompió una baranda de protección. Un recluso resultó gravemente herido. SIGUE a la guitarra de Bob Dylan por $ 495,000 Una guitarra que Bob Dylan acompañó en una etapa crucial en su carrera ha sido subastada en Nueva York por casi medio millón de dólares. La Fender Telecaster de 1965 cambió ayer (hora local) por $ 495,000 (420,000 euros) el propietario, como anunció la casa de subastas Julien's. y hoy sol, lluvia, sol y nubes. Lluvias torrenciales en el oeste y sur. Valores máximos: 17 a 26 grados. pollo risers con arroz 1 taza de guisantes 1 cucharadita de Vegeta 1 cucharada de mantequilla de hierbas 2 cucharadas de mantequilla Preparación Cocine el arroz de acuerdo con las instrucciones del paquete. Cuando el arroz esté listo, agrega los guisantes y la mantequilla de hierbas. Picar las pechugas de pollo y sazonar con aproximadamente 1 cucharadita de Vegeta. Freír en una sartén con mantequilla. Mezcla todo junto El pollo adquiere un color más agradable al freír, cuando se usa en lugar de aceite, mantequilla y motivos de optimismo: el mundo es mejor >>>>>>

>>>>>> de lo que piensas, ya sea a pie o en bicicleta: cuesta arriba, cuesta abajo, descubriendo el país /

 

AM.22.05. 2018 DIENSTAG /AM.22.05. 2018 TUESDAY /AM.22.05. 2018 TISDAG /Enm.22.05. 2018 MARTES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Entscheidender Tag für Regierungsbildung in Italien Für die Regierungsbildung in Italien ist heute ein entscheidender Tag. Die Parteichefs der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Matteo Salvini und Luigi Di Maio, wollen Präsident Sergio Mattarella ihr Programm und den Namen des Ministerpräsidenten vorlegen. Unklar ist, ob Mattarella noch am gleichen Tag einen Regierungsauftrag erteilen wird. UND Land Salzburg musste Millionen für Finanzberater zahlen Das Land Salzburg musste kürzlich für das Vorjahr zweieinhalb Millionen Euro für Finanzberater nachzahlen. Weil diese Ausgaben im Budget nicht vorgesehen waren, genehmigte die Regierung die unerwarteten Sonderausgaben erst im Nachhinein. weiter Bergsteiger am Traunstein tödlich verunglückt Gestern Nachmittag ist ein Bergsteiger im Mairalmsteig am Traunstein in Oberösterreich abgestürzt. Laut Bergrettung konnte der mit dem Hubschrauber an den Unfallort gebrachte Notarzt nur mehr den Tod des 35-Jährigen feststellen. und Heute zeitweise sonnig und warm Insgesamt der freundlichste Tag vom Pfingstwochenende. Allerdings nicht ganz beständig, neben der Sonne auch ein paar Wolken, im Berg- und Hügelland auch einzelne Regenschauer und Gewitter. Windig und warm: 18 bis 26 Grad. dann weiter mit dann Nudelgratin mit Tomaten und Mozzarella Zutaten für 4 Portionen 400 g Nudeln 1 Stk Schalotte 1 Stk Knoblauchzehe 2 EL Olivenöl 1 TL Zucker 3 Stk Tomaten, gewürfelt 500 ml Tomaten, passiert 1 Pk Mozzarella, gerieben 1 TL Salz 1 Prise Pfeffer 1 Prise Kräuter der Provence 1 Bund Basilikum Zubereitung Zuerst die Nudeln in Salzwasser nach Packungsanleitung bissfest kochen – abseihen und etwas Kochwasser auffangen. Währenddessen Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebel und Knoblauch goldbraun anschwitzen. Zucker darüber streuen und kurz karamellisieren lassen, gewürfelte Tomaten hinzufügen und anrösten – anschließend mit passierten Tomaten aufgießen. Die Nudeln und das Nudelwasser hinzufügen und gut durchschwenken – mit Salz, Pfeffer und Kräutern der Provence abschmecken. Alles in Auflaufförmchen füllen und mit dem Mozzarella bestreuen. Im vorgeheizten Backrohr bei 170 °C Ober-/Unterhitze ca. 15 min. gratinieren. Vor dem Servieren mit Basilikum bestreuen. dann und Sechs tote Zwergelefanten auf Palmölplantagen entdeckt Die zwischen einem und 37 Jahre alten Tiere haben möglicherweise giftigen Dünger gefressen. Oder sie wurden vergiftet. Die Austria nach sportlicher Bankrotterklärung vor Umbau /

ENGLISH Decisive day for forming a government in Italy Today is a decisive day for forming a government in Italy. The party leaders of the right-wing Lega and the populist five-star movement, Matteo Salvini and Luigi Di Maio, want to present to President Sergio Mattarella their program and the name of the Prime Minister. It is unclear whether Mattarella will issue a government contract on the same day. AND Land Salzburg had to pay millions for financial advisors The state of Salzburg recently had to pay two and a half million euros for financial advisors for the previous year. Because these expenditures were not provided for in the budget, the government approved the unexpected special expenditure only with hindsight. more Mountaineer on the Traunstein killed in an accident Yesterday afternoon, a climber crashed in the Mairalmsteig on Traunstein in Upper Austria. According to Bergrettung, the ambulance helicopter brought to the accident site was only able to determine the death of the 35-year-old. and sunny and warm at times. Overall the friendliest day of Pentecost weekend. However, not quite consistent, in addition to the sun a few clouds, in the mountains and hills and individual rainstorms and thunderstorms. Windy and warm: 18 to 26 degrees. then grilled pasta with tomato and mozzarella Ingredients for 4 servings 400 g noodles 1 piece shallot 1 piece garlic clove 2 tbsp olive oil 1 tsp sugar 3 pcs tomatoes, diced 500 ml tomatoes, 1 tbsp mozzarella, grated 1 tsp salt 1 pinch of pepper 1 Pinch of Provencal herbs 1 bunch of basil Preparation First boil the noodles in salt water according to the package instructions - strain off and collect some cooking water. Peel onion and garlic while finely chopping. Heat olive oil in a pan and sauté the onion and garlic until golden brown. Sprinkle with sugar and caramelise briefly, add diced tomatoes and roast - then add the tomato sauce. Add the noodles and the pasta water and stir well - season with salt, pepper and herbs of Provence. Fill everything in casserole dishes and sprinkle with the mozzarella. In preheated oven at 170 ° C top / bottom heat about 15 min. au gratin. Sprinkle with basil before serving. then discovered and six dead pygmy elephants on palm oil plantations between one and 37 years old animals may have eaten toxic fertilizer. Or they were poisoned. The Austria after sporting declaration of bankruptcy before conversion /

'SVENSKA Avgörande dag för att bilda en regering i Italien I dag är en avgörande dag för att bilda en regering i Italien. Partiledarna rätt Lega och populistiska Five Star Movement, Matteo Salvini och Luigi Di Maio vill presentera president Sergio Mattarella sitt program och namnet på premiärministern. Det är oklart huruvida Mattarella kommer att utfärda ett regeringskontrakt samma dag. OCH Land Salzburg var tvungen att betala miljoner för finansiella rådgivare Salzburgs stat var senast tvungen att betala två och en halv miljon euro för finansiella rådgivare för föregående år. Eftersom dessa utgifter inte var avsedda för budgeten godkände regeringen bara de oväntade specialutgifterna med eftertanke. ytterligare Mountaineer på Traunstein dödligt skadade Igår eftermiddag en bergsbestigare i Mairalmsteig på Traunstein kraschade i Oberösterreich. Enligt Bergrettung, den ambulanshelikopter som togs till olyckan, kunde endast 35-åringen döma. och soligt och varmt ibland. Övergripande den vänligaste dagen för pingsthelgen. Men inte helt konsekvent, förutom solen några moln, i bergen och bergen och individuella regnskurar och åskväder. Blåsigt och varmt: 18 till 26 grader. sedan gå till sedan Pasta gratin med tomatsås och mozzarella Ingredienser för 4 400 g nudlar en enhet schalottenlök 1 Stk vitlök 2 matskedar olivolja 1 tesked socker 3 st tomat, tärnad 500 ml tomater, hänt ett Pk ost mozzarella, riven 1 tesked salt 1 nypa peppar 1 nypa herbes de Provence en knippa basilika beredning Först koka pastan i saltat vatten enligt förpackningen tills al dente - avlopp och absorbera lite av kokvattnet. Skala lök och vitlök medan du finhackar. Värm olivolja i en panna och sauté lök och vitlök tills det är guldbrunt. Strö över socker och karamellisera kort, tillsätt tärnad tomat och grillat - lägg sedan tomatsåsen. Tillsätt nudlarna och pastavattnet och rör om det - krydda med salt, peppar och örter i Provence. Fyll på allt i grytor och sprinkla med mozzarella. I förvärmd ugn vid 170 ° C övre / nedre värme ca 15 min. au gratin. Strö med basilika innan du serverar. Därefter upptäckte och sex döda pygmyelefanter på palmoljaplantationer mellan en och 37 år gammal djur kan ha ätit giftigt gödselmedel. Eller de förgiftades. Österrike efter idrottsdeklaration av konkurs före konvertering /

ESPANOL Día decisivo para formar un gobierno en Italia Hoy es un día decisivo para formar un gobierno en Italia. Los líderes de los partidos de la derecha y la Lega populista Movimiento Cinco Estrellas, Matteo Salvini y Luigi Di Maio quieren presentar Presidente Sergio Mattarella su programa y el nombre del primer ministro. No está claro si Mattarella emitirá un contrato gubernamental el mismo día. Y País Salzburgo tenido que pagar el Estado de Salzburgo recientemente tuvo que pagar extra de dos millones y medio de euros para los asesores financieros para el año anterior millones para los asesores financieros. Debido a que estos gastos no estaban previstos en el presupuesto, el gobierno aprobó el gasto especial inesperado solo en retrospectiva. más Montañés en Traunstein fatalmente herido ayer por la tarde un escalador de montañas en Mairalmsteig en Traunstein estrelló en la Alta Austria. Según Bergrettung, el helicóptero de ambulancia llevado al lugar del accidente solo pudo determinar la muerte de la persona de 35 años. y soleado y cálido a veces. En general, el día más amigable del fin de semana de Pentecostés. Sin embargo, no es bastante consistente, además del sol unas pocas nubes, en las montañas y colinas y tormentas individuales y tormentas eléctricas. Ventoso y cálido: 18 a 26 grados. y luego ir a continuación, gratinado pasta con salsa de tomate y mozzarella Ingredientes para 4 400 g de fideos de 1 unidad chalota 1 Stk ajo 2 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharadita de azúcar 3 pcs tomate, cortado en dados 500 ml tomates, paso 1 Pk queso mozzarella, rallado 1 cucharadita de sal 1 pizca de pimienta 1 pizca de hierbas de Provenza preparación de >>>>>>

>>>>>> albahaca 1 manojo en primer lugar, cocinar la pasta en agua con sal de acuerdo con las instrucciones del paquete hasta que estén al dente - desagüe y absorbe poco del agua de cocción. Pele la cebolla y el ajo mientras corta finamente. Caliente el aceite de oliva en una sartén y saltee la cebolla y el ajo hasta que estén dorados. Espolvorear con azúcar y caramelizar brevemente, agregar los tomates cortados en cubitos y asar, luego agregar la salsa de tomate. Agregue los fideos y el agua de pasta y revuelva bien - sazone con sal, pimienta y hierbas de Provenza. Llene todo en platos de cazuela y espolvoree con la mozzarella. En horno precalentado a 170 ° C de calor superior / inferior unos 15 min. gratinado. Espolvorear con albahaca antes de servir. luego se descubrieron y seis elefantes pigmeos muertos en plantaciones de aceite de palma entre animales de uno y 37 años de edad pueden haber comido fertilizantes tóxicos. O fueron envenenados. La Austria después de la declaración deportiva de quiebra antes de la conversión /

 

AM.23.05. 2018 MITTWOCH /AM.23.05. 2018 WEDNESDAY /AM.23.05. 2018 VÄNDAGDAG /Enm.23.05. 2018 MIÉRCOLES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN ÖVP und FPÖ präsentieren Eckpunkte zu Kassenreform Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) werden heute Vormittag in einer Pressekonferenz die Eckpunkte der umstrittenen Reform der Sozialversicherung präsentieren. UND DSGVO: Endspurt zum neuen EU-Datenschutz Die Verordnung ist sperrig, dank Skandalen brandaktuell und vor allem bei Unternehmern in aller Munde: die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). Mit strengen Regeln und drakonischen Strafen soll sie zur Waffe gegen datenhungrige Großkonzerne auch außerhalb der EU werden. An die komplexe Richtlinie halten muss sich jeder, der personenbezogene Daten verarbeitet. Die dazu notwendige Entwirrung von „Datenknäueln" hat vielen Unternehmen in letzter Zeit einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Ab Freitag wird die EU-DSGVO nun tatsächlich durchgesetzt - in einer österreichischen Variante. weiter Wiener Campingplätze im Aufwind Besser als im Hotel ist es nur am Campingplatz. Das sagen zumindest die, die mit ihrem fahr- und bewohnbaren Untersatz Urlaub machen. Im Vorjahr haben die Nächtigungszahlen in Wien einen großen Sprung nach oben gemacht. dann Heute warm, aber wechselhaft Zeitweise sonnig, von Süden her aber auch Wolken. Dazu steigt die Wahrscheinlichkeit für gewittrige Schauer. Von Süd nach Nord 18 bis 28 Grad. und dann weiter mit Lebkuchen Tiramisu Zutaten für 4 Portionen 200 g Lebkuchen 300 ml Kirschsaft 250 g Mascarpone 70 g Zucker 2 Stg Zimt 4 Stk Gewürznelken 80 g Kakaopulver zum Bestreuen 4 Stk Eier Zubereitung Lebkuchenstücke in der Küchenmaschine mahlen und einen Teil in eine Auflaufform geben. Den Rest beiseite stellen. Eiklar zu Schnee schlagen. Eigelb mit dem Zucker in einer weiteren Schüssel schaumig rühren, bis eine dickflüssige, cremige Masse entsteht. Mascarpone und Eischnee abwechselnd unterheben. In einem Topf Kirschsaft, Gewürznelken und Zimt aufkochen, auskühlen lassen und einige Spritzer mit dem Löffel über den Lebkuchen geben. Nun die Ei-Mascarpone-Creme über den Lebkuchen geben. Danach folgt wieder der zerbröselte Lebkuchen, Kirschsaft mit dem Löffel darüber träufeln. Auch die Creme kommt nochmals drauf. So lange den Vorgang wiederholen, bis alles aufgebraucht ist. Mit Creme abschließen. Mindestens 2-3 Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen, besser aber über Nacht abgedeckt im Kühlschrank aufbewahren. Vor dem Genuss mit >>>>>>

ENGLISH ÖVP and FPÖ present key points on the reform of the health insurance system Chancellor Sebastian Kurz (ÖVP) and Vice-Chancellor Heinz-Christian Strache (FPÖ) will present the cornerstones of the controversial reform of social security this morning in a press conference. And GDPR: final spurt to the new EU data protection The regulation is bulky, thanks to scandals brand-new and above all with entrepreneurs in all mouth: the EU data protection basic regulation (EU DSGVO). With strict rules and draconian punishments, it should become a weapon against data-hungry large corporations outside the EU. Everyone who processes personal data must adhere to the complex policy. The necessary unraveling of "data snakes" has been causing a lot of headaches for many companies lately. From Friday, the EU GDPR is actually enforced - in an Austrian variant. more Viennese campsites on the rise Better than in the hotel, it is only at the campsite. That's what at least those who go on vacation with their mobile and habitable subset. In the previous year, the number of overnight stays in Vienna made a big leap upwards. then warm today, but changeable At times sunny, but also clouds from the south. This increases the probability of thundery showers. From south to north 18 to 28 degrees. and then continue with gingerbread tiramisu Ingredients for 4 servings 200 g gingerbread 300 ml cherry juice 250 g mascarpone 70 g sugar 2 cz cinnamon 4 pieces cloves 80 g cocoa powder to sprinkle 4 pcs eggs Preparation Grind gingerbread pieces in the food processor and place a portion in a baking dish. Set the rest aside. Beat egg whites to snow. Beat the egg yolk with the sugar in another bowl until frothy, creamy. Fold in mascarpone and egg whites alternately. Bring cherry juice, cloves and cinnamon to a boil in a saucepan, allow to cool and add a few drops with the spoon over the gingerbread. Now give the egg mascarpone cream over the gingerbread. Then the crumbled gingerbread follows again, sprinkle cherry juice over it with a spoon. The cream comes again. Repeat the process until everything is used up. Finish with cream. Let it sit in the fridge for at least 2-3 hours, but better keep it covered in the fridge overnight. Before serving, sprinkle with cocoa powder or ground nuts and sprinkle with cinnamon. If you want, you can add a dash of red wine to the cherry juice. If you want to make a very high tiramisu, of course, you have to double the amount of ingredients. and judges want more "legal peace" Colorful biodiversity with white spots and red list /

'SVENSKA OVP och FPÖ nuvarande viktiga punkter till kontanter Reform Chancellor Sebastian Kurz (ÖVP) rektor och Heinz-Christian Strache (FPÖ) kommer att presentera de viktigaste punkterna i den kontroversiella socialförsäkringsreform vid en presskonferens i morse. OCH DSGVO: slutspurten till den nya förordningen EU: s dataskydds är skrymmande, tack skandaler-varma och särskilt för entreprenörer på allas läppar: Skydd förordning (EU DSGVO) EU Data. Med strikta regler och hårda straff det är att vara ett vapen mot data hungriga företag och utanför EU. Alla som behandlar personuppgifter måste följa den komplexa politiken. Den nödvändiga unravelingen av "dataslangar" har orsakat mycket huvudvärk för många företag på senare tid. Från och med fredag ​​verkställs EU-GDPR faktiskt - i en österrikisk variant. mer wienska campingplatser i stigande läge Bättre än på hotellet är det bara på campingen. Det är det som åtminstone de som går på semester med sin mobila och habitable delmängd. Förra året gjorde antalet övernattningar i Wien ett stort steg uppåt. då varm idag, men bytbar ibland soligt, men också moln från söder. Detta ökar sannolikheten för åska duschar. Från söder till norr 18 till 28 grader. och sedan med pepparkakor tiramisu Ingredienser för 4 200 g pepparkakor 300 ml körsbärsjuice 250 g mascarpone 70 g socker 2 Stg kanel 4 st klyftor 80 g kakaopulver för sprinkling 4 st ägg beredning grind pepparkakor bitar i en matberedare och ange en del i en bakform. Ställ resten åt sidan. Slå äggvita till snö. Slå äggulan med sockret i en annan skål tills det är skumt, krämigt. Vik i mascarpone och äggvita växelvis. Koka i en kastrull med körsbärssaft, kryddnejlika och kanel, låt svalna och tillsätt några stänk med en sked på pepparkakor. Nu ge ägget mascarpone grädde över pepparkakan. Sedan följer den smuliga pepparkakan igen, strö kirsebärsaft över den med en sked. Krämen kommer igen. Upprepa processen tills allt är upptaget. Avsluta med grädde. Låt det sitta i kylskåpet i minst 2-3 timmar, men håll det bättre i kylen över natten. Stänk med kakaopulver eller jordnötter innan du serverar det och strö med kanel. Om du vill kan du lägga till ett streck rött vin till körsbärsjuice. Om du vill göra en mycket hög tiramisu måste du förstås dubbla mängden ingredienser. och domare vill ha mer "laglig fred" Färgrik biologisk mångfald med vita fläckar och röd lista /

>>>>>> Kakaopulver oder gemahlenen Nüssen und etwas Zimt bestreuen. Wer möchte kann zum Kirschsaft einen Schuß Rotwein zufügen. Wer ein sehr hohes Tiramisu zubereiten möchte, muss natürlich die Zutaten-Menge verdoppeln. und Richter wollen mehr „Rechtsfrieden" Bunte Artenvielfalt mit weißen Flecken und roter Liste/

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

ESPANOL ÖVP y FPÖ presentes los puntos clave de sacar provecho de Reforma canciller Sebastian Kurz (OVP) Vicecanciller y Heinz-Christian Strache (FPÖ) presentará las piedras angulares de la polémica reforma de la seguridad social esta mañana en una conferencia de prensa. Y DSGVO: sprint final al nuevo Reglamento sobre protección de datos es voluminoso, gracias escándalos vivo y en especial para los empresarios en boca de todos: el Reglamento sobre protección de datos (DSGVO UE). Con reglas estrictas y castigo duro que es ser un arma contra las corporaciones ávidos de datos y fuera de la UE. Todos los que procesan datos personales deben cumplir con la política compleja. El necesario desenmarañamiento de "serpientes de datos" ha causado muchos dolores de cabeza a muchas empresas últimamente. Desde el viernes, el GDPR de la UE se aplica realmente, en una variante austriaca. más campings vieneses en aumento Mejor que en el hotel, solo en el camping. Eso es lo que hacen, al menos, quienes se van de vacaciones con su subconjunto móvil y habitable. En el año anterior, el número de pernoctaciones en Viena dio un gran salto hacia arriba. luego cálido hoy, pero cambiante a veces soleado, pero también nubes del sur. Esto aumenta la probabilidad de tormentas eléctricas. De sur a norte de 18 a 28 grados. y luego con pan de jengibre tiramisu Ingredientes para 4 200 g de pan de jengibre 300 ml de jugo de cereza 250 g mascarpone 70 g de azúcar 2 Stg canela 4 PC dientes de 80 g de cacao en polvo para espolvorear 4 unidades de preparación de huevo piezas rutina de pan de jengibre en un procesador de alimentos y entrar en una parte en una fuente para horno. Pon el resto a un lado. Batir las claras de huevo a la nieve. Batir la yema de huevo con el azúcar en otro recipiente hasta que quede espumoso y cremoso. Doble en mascarpone y claras de huevo alternativamente. Hervir en una olla de jugo de cereza, clavo y canela, dejar enfriar y añadir algunos toques con una cuchara en el pan de jengibre. Ahora da la crema de mascarpone de huevo sobre el pan de jengibre. Luego, el pan de jengibre desmenuzado sigue de nuevo, espolvorea jugo de cereza sobre él con una cuchara. La crema viene de nuevo. Repita el proceso hasta que todo se agote. Termina con crema. Deja al menos 2-3 horas en el refrigerador, pero mejor cubierta refrigere durante la noche. Antes de servir, espolvorear con cacao en polvo o nueces molidas y espolvorear con canela. Si lo desea, puede agregar una pizca de vino tinto al jugo de cereza. Si quieres hacer un tiramisú muy alto, por supuesto, tienes que duplicar la cantidad de ingredientes. y los jueces quieren más "la paz jurídica" biodiversidad colorido con manchas blancas y lista roja /

 

AM.24.05. 2018 DONNERSTAG /AM.24.05. 2018 THURSDAY /AM.24.05. 2018 TORSDAG /Enm.24.05. 2018 JUEVES /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.

GERMAN Heimspiel für Sauber-Piloten Leclerc Charles Leclerc steht beim Grand Prix von Monaco vor einem ganz speziellen Wochenende in seiner noch jungen Formel-1-Karriere. Mit dem 20-jährigen Sauber-Piloten steht erstmals seit 24 Jahren wieder ein waschechter Monegasse beim Traditionsrennen im Fürstentum am Start. „Seit meiner Kindheit träume ich davon, eines Tages hier teilzunehmen", sagte Leclerc, der in der Szene als Megatalent gehandelt wird und im Eiltempo in die Königsklasse kam. UND Regierungsvorlage bis Ende November Die ÖVP-FPÖ-Regierung hat am Mittwoch die Reform der Krankenkassen auf den Weg gebracht. Die Punktation, die am Dienstag der Öffentlichkeit präsentiert wurde, sieht vor, die derzeit 21 Sozialversicherungen auf vier oder fünf zusammenzulegen - „die Zukunft der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt ist offen", sagte Sozialministerin Beate Hartiner-Klein (FPÖ). Bis Juli will die Regierung einen Begutachtungsentwurf vorlegen, im November soll das Gesetz beschlossen werden. weiter EU-Kommission schlägt Erhöhung für EU-Budget vor Die EU-Kommission will das jährliche EU-Budget für 2019 gegenüber dem laufenden Jahr um drei Prozent erhöhen. Die EU-Behörde schlug gestern einen Ausgabenrahmen von 166 Milliarden Euro an Verpflichtungen vor. dann weiter und ENDE TEIL 1 FÜR AM.25.05. 2018 FREITAG / UND BEGINN VON TEIL 2 AM.26.05. 2018 SAMSTAG / DANN Israelischer Minister wünscht EU „zur Hölle" Israels Energieminister Juval Steiniz (Likud) hat der Europäischen Union (EU) unfaire Kritik und Heuchelei vorgeworfen und ihr gewünscht, sie „möge tausendmal zur Hölle fahren". Das Mitglied des Sicherheitskabinetts sagte dem israelischen Radiosender 103FM heute, das sei „noch freundlich formuliert". weiter Trump will Bärenjagd in Alaska erleichtern Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will die Regeln für die Jagd auf Bären in Schutzgebieten in Alaska deutlich lockern. Laut den gestern vorgelegten Plänen der Regierung sollen umstrittene Methoden für die Jagd auf Schwarzbärenmuttertiere und deren Junge sowie das Ködern mit Speck und Donuts wieder zulässig sein. und dann weiter mit Heute sehr warm und wechselhaft Abwechselnd sonnig und bewölkt mit gewittrigen Schauern und 20 bis 29 Grad. Heute Nachmittag Temperaturen wie im Sommer, nämlich 20 bis 29 Grad, bis zu 29 etwa in Ober- und Niederösterreich. Zeitweise scheint die Sonne. Zeitweise ist es aber auch bewölkt und schwül, und es können Regenschauer und Gewitter niedergehen. Am größten ist die Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit heute in Vorarlberg, Tirol und Salzburg sowie in den Südalpen, im Süden und Osten der Steiermark, im Burgenland und im Weinviertel. Auch im Wiener Becken kann es gewittrig werden. Trocken bleibt es am ehesten im westlichen Donauraum. Im Osten weht zeitweise lebhafter S gewittrig xxxxxxx werden. Trocken bleibt es am ehesten im westlichen Donauraum. Im Osten weht zeitweise lebhafter Südostwind. Heute Abend, heute Nacht Im Großteil Österreichs sind Regenschauer oder Gewitter möglich. Durchwegs trocken bleibt es am ehesten zwischen Wels und St. Pölten. Der Himmel ist meist bewölkt. Nach den Regengüssen kann auch Nebel oder Starkdunst einfallen. Die tiefsten Temperaturen: 6 bis 18 Grad. Morgen, Donnerstag Sehr Schwül und viele Schauer und Gewitter, die heftig ausfallen können. Also auch Unwettergefahr! Die Wolken überwiegen. Größere Sonnenfenster beschränken sich auf den Westen. In der Früh kann es schon stellenweise regnen. Im Lauf des Vormittages steigt die Neigung zu Schauern und Gewittern, und der Nachmittag wird österreichweit regnerisch bzw. gewittrig verlaufen. Einige Gewitterzellen bringen auch Starkregen und Hagel! Der Wind frischt nur in Schauer- und Gewitterböen auf und kommt aus unterschiedlicher Richtung. Die Temperaturen schwanken zwischen 17 und 25 Grad. In 2000m hat es um 10 Grad. Übermorgen, Freitag Im äußersten Westen steigt der Luftdruck. Der Großteil Österreichs steht aber weiterhin unter Tiefdruckeinfluss, und es gibt noch immer Unwettergefahr! In Vorarlberg und im Großteil Tirols setzt sich die Sonne durch. Von Kufstein und Lienz ostwärts tauchen aber immer wieder Wolken, Schauer und Gewitter auf. Streckenweise sind große Regenmengen, Überflutungen und Vermurungen zu befürchten! Außerhalb der Gewitterzellen bläst mäßiger Wind Nordostwind. Die höchsten Temperaturen: meist 16 bis 24, ganz im Westen bis zu 27 Grad. In 2000m 7 bis 13 Grad, 13 am Arlberg und in den Lienzer Dolomiten. Der weitere Trend Am Samstag sommerlich, d.h. sehr warm und wieder überall mehr Sonne. Allerdings vorübergehend auch Nebel oder Wolken und einzelne gewittrige Schauer. Trocken am ehesten im westlichen Donauraum. Mäßiger Wind aus Nordwest bzw. aus Südost. Die Temperaturen erreichen 20 bis 29 Grad, bis zu 29 im Westen. und Gebratenes Lachsfilet Zutaten für 2 Portionen 2 Stk Lachsfilet 4 Prise Salz 4 Prise Pfeffer aus der Mühle 1 TL Senf 1 EL Öl Zubereitung Die Lachsfilet beidseitig mit Senf bestreichen und mit Salz und frisch gemahlenen Pfeffer bestreuen. Das Öl in der Pfanne erhitzen und die Filet mit der Hautseite nach unten in die Pfanne legen, nach ca. 4 Minuten wenden und den Fisch fertig braten. Dazu passt auch grüner Salat und Sauce Tatar. weiter Sozialversicherung: Regierung wehrt sich gegen RH-Kritik Kunsthalle Wien: Direktor Schafhausen beendet im März 2019 seinen Vertrag /

ENGLISH Home game for Sauber drivers Leclerc Charles Leclerc faces the Monaco Grand Prix for a very special weekend in his young Formula 1 career. With the 20-year-old Sauber pilot, for the first time in 24 years, a genuine Monegasse will be competing in the traditional race in the Principality. "Since my childhood I dream of one day to participate here," said Leclerc, who acted in the scene as a mega talent and came in a rush to the premier class. AND Government bill until the end of November The ÖVP-FPÖ government launched the reform of health insurances on Wednesday. The puncture, which was presented to the public on Tuesday, plans to merge the current 21 social security funds to four or five - "the future of the General Accident Insurance Institution is open," said Social Affairs Minister Beate Hartiner-Klein (FPÖ). The government intends to submit a draft assessment by July and the law is to be passed in November. more EU Commission proposes increase for EU budget The European Commission wants to increase the annual EU budget for 2019 by three percent compared to the current year. The European Union yesterday proposed a budget of 166 billion euros in commitments. then continue and END PART 1 FOR AM.25.05. 2018 FRIDAY / AND BEGINNING OF PART 2 AM.26.05. 2018 SATURDAY / THEN Israeli Minister wants EU "to hell" Israel's Energy Minister Juval Steiniz (Likud) has accused the European Union (EU) of unfair criticism and hypocrisy and wished her to "go to hell a thousand times". The security cabinet member told Israeli radio station 103FM today that it was "still friendly". Trump wants to facilitate bear hunting in Alaska The government of US President Donald Trump wants to loosen the rules for the hunt for bears in protected areas in Alaska. According to the government's plans presented yesterday, controversial methods for hunting black bear mother animals and their young as well as baiting with bacon and donuts should be allowed again. and then continue with today very warm and changeable Alternating sunny and cloudy with thundery showers and 20 to 29 degrees. This afternoon temperatures as in summer, namely 20 to 29 degrees, up to 29 in about Upper and Lower Austria. At times the sun shines. At times, it is also cloudy and humid, and it can bring rain and thunderstorms down. Rainfall and thunderstorms are the highest in Vorarlberg, Tyrol and Salzburg, as well as in the Southern Alps, in the south and east of Styria, in Burgenland and in the Weinviertel. It can also be thundery in the Vienna Basin. Dry it stays most likely in the western Danube region. In the east, at times lively S is blowing to be thundery xxxxxxx. Dry it stays most likely in the western Danube region. At times, the southeast wind is blowing in the east. Tonight, Tonight In the greater part of Austria rain or thunderstorms are possible. Consistently dry it is most likely between Wels and St. Pölten. The sky is mostly cloudy. After the rain, fog or strong vapor can invade. The lowest temperatures: 6 to 18 degrees. Tomorrow, Thursday Very muggy and many showers and thunderstorms that can turn out violently. So also bad weather! The clouds predominate. Larger sun windows are limited to the west. It can rain in places in the morning. In the course of the morning, the inclination to showers and thunderstorms increases, and the afternoon will be rainy or thundery throughout Austria. Some storm cells also bring heavy rain and hail! The wind refreshes only in showers and thunderstorms and comes from different directions. The temperatures vary between 17 and 25 degrees. In 2000m it has 10 degrees. The day after tomorrow, Friday In the far west, the air pressure is rising. However, the majority of Austria is still under the influence of gravure, and there is still a risk of bad weather! In Vorarlberg and in most of Tyrol, the sun sets. From Kufstein and Lienz eastward, however, there are always clouds, showers and thunderstorms. In some places you have to worry about rain, floods and litterings! Outside the thunderstorm, moderate wind blows northeast wind. The highest temperatures: mostly 16 to 24, in the west up to 27 degrees. In 2000m 7 to 13 degrees, 13 on the Arlberg and in the Lienz Dolomites. The further trend on Saturday summer, i. very warm and again more sun everywhere. However, temporarily also fog or clouds and a few thundery showers. Dry most likely in the western Danube region. Moderate wind from northwest or southeast. Temperatures reach 20 to 29 degrees, up to 29 in the west. and Roasted salmon fillet Ingredients for 2 servings 2 pcs salmon filet 4 pinch of salt 4 pinch pepper from the mill 1 tsp mustard 1 tbsp oil Preparation Spread the salmon fillet on both sides with mustard and sprinkle with salt and freshly ground pepper. Heat the oil in the pan and put the filet with the skin side down in the pan, turn after about 4 minutes and finish frying the fish. It goes well with green salad and Tatar sauce. continue Social Security: Government defends itself against RH criticism Kunsthalle Wien: Director Schafhausen ends his contract in March 2019 /

'SVENSKA Hemspel för Sauber-förare Leclerc Charles Leclerc står inför Monaco Grand Prix för en mycket speciell helg i sin unga Formel 1-karriär. Med den 20-årige Sauber-piloten, för första gången på 24 år, kommer en äkta Monegasse att tävla i den traditionella rasen i Furstendömet. "Eftersom min barndom jag drömmer om att delta i en dag här," Leclerc, som betraktas som en mega talang i scenen och kom till Premier klassen i en kapplöpning sagt. OCH Regeringens proposition fram till slutet av november ÖVP-FPÖ-regeringen lanserade reformen av hälsovården onsdagen. Skiljetecken, som presenterades för allmänheten på tisdag, föreskrivs att för närvarande kombinerar social 21 till fyra eller fem - "framtiden för General Accident Insurance Fund är öppen," Social minister Beate Hartiner-Klein sade (FPÖ). Regeringen avser att lägga fram ett utkast till bedömning i juli och lagen ska godkännas i november. mer EU-kommissionen föreslår en ökning av EU-budgeten Europeiska kommissionen vill öka den årliga EU-budgeten för 2019 med tre procent jämfört med innevarande år. Europeiska unionen i går föreslog en budget på 166 miljarder euro i åtaganden. fortsätt sedan och avsluta del 1 för AM.25.05. 2018 fredag ​​/ och början av del 2 AM.26.05. 2018 Lördag / DÅ israeliska minister vill EU "åt helvete" Israels energiminister Juval Steiniz (Likud) Europeiska unionen (EU) har anklagats för orättvis kritik och hyckleri och sina önskade, de "kan gå åt helvete tusen gånger." Säkerhetsskapets medlem berättade för israeliska radiostationen 103FM idag att det var "fortfarande vänligt". Trump vill underlätta björnjakt i Alaska Regeringen för amerikanska presidenten Donald Trump vill lossa reglerna för jakten på björnar i skyddade områden i Alaska. Enligt igår presenterade regeringens planer som ska tillåtas igen kontroversiella metoder för jakt svartbjörn mödrar och deras barn, och beten med bacon och munkar. och fortsätt sedan med idag väldigt varmt och bytbart Växlande soligt och molnigt med åska och 20 till 29 grader. I eftermiddags temperaturer som på sommaren, nämligen 20 till 29 grader, upp till 29 i övre och nedre Österrike. Ibland skiner solen. Ibland är det också grumligt och fuktigt, och det kan medföra regn och åskväder. Största regn och risken för åska i dag i Vorarlberg, Tyrolen och Salzburg samt i södra Alperna, i södra och östra Steiermark, i Burgenland och i vindistriktet. Det kan också vara åska i Wien-bassängen. Torka det mest sannolikt i den västra Donau regionen. I öst blåser det livliga S ibland att vara thundery xxxxxxx. Torka det mest sannolikt i den västra Donau regionen. Ibland blåser sydostvinden i öst. Ikväll, ikväll I större delen av Österrike är regn eller åskväder möjliga. Konsekvent torr är det troligt mellan Wels och St. Pölten. Himlen är mestadels molnig. Efter regnet kan dimma eller stark ånga invadera. De lägsta temperaturerna: 6 till 18 grader. I morgon, torsdag Mycket muggig och många duschar och åskväder som kan dyka upp våldsamt. Så också dåligt väder! Molnen dominerar. Större solfönster är begränsade till väster. Det kan regna på platser på morgonen. Under morgonen ökar lutningen till duschar och åskväder, och eftermiddagen blir regnig eller åska i hela Österrike. Vissa stormceller ger också tungt regn och hagel! Vinden uppdateras endast i duschar och åskväder och kommer från olika håll. Temperaturerna varierar mellan 17 och 25 grader. I 2000m har det 10 grader. I övermorgon, fredag ​​i den västra vägen ökar lufttrycket. Emellertid är majoriteten av Österrike fortfarande under påverkan av gravyr, och det finns fortfarande risk för dåligt väder! I Vorarlberg och i det mesta av Tyrol sätter solen. Från Kufstein och Lienz österut finns det dock alltid moln, duschar och åskväder. På vissa ställen måste man oroa sig för regn, översvämningar och skräp! Utan åskväderen blåser måttlig vind i nordost. De högsta temperaturerna: mestadels 16 till 24, i väst upp till 27 grader. I 2000m 7 till 13 grader, 13 på Arlberg och i Lienz Dolomiterna. Den fortsatta trenden på lördagens sommar, jag. väldigt varmt och igen mer sol överallt. Men tillfälligt också dimma eller moln och några dimmiga duschar. Torkar troligen i den västra Donau regionen. Måttlig vind från nordväst eller sydost. Temperaturerna når 20 till 29 grader, upp till 29 i väster. strö rostade lax filé ingredienser för 2 portioner 2 st lax filé 4 nypa salt 4 nypa peppar 1 tesked senap 1 msk olja Framställning Laxen filé båda sidor borsta med senap och salt och nymalen peppar. Värm oljan i pannan och lägg fileten med hudsidan ner i pannan, vänd efter ca 4 minuter och sluta steka fisken. Det går bra med grönsallad och Tatar-sås. fortsätt Social trygghet: Regeringen försvarar RH-kritik Kunsthalle Wien: Direktör Schafhausen slutar sitt kontrakt i mars 2019 /

ESPANOL carrera de casa para pilotos de Sauber Leclerc Charles Leclerc es el Gran Premio de Mónaco en frente de un fin de semana muy especial en su carrera de Fórmula 1 en ciernes. Con los 20 años de edad, pilotos de Sauber es la primera vez en 24 años un verdadero monegasca la carrera tradicional en el Principado desde el principio. "Desde mi infancia yo sueño de asistir a uno día aquí," Leclerc, que es considerado como un talento de mega en la escena y llegó a la categoría reina en una carrera dijo. Y proyecto de ley a finales de noviembre, el gobierno OVP-FPÖ puso en marcha la reforma del seguro de salud en el camino el miércoles. La puntuacion, que fue presentado al público el martes, establece que actualmente se combinan social de 21 a cuatro o cinco - "el futuro del Fondo General del Seguro de Accidentes está abierto," Ministro Social Beate Hartiner-Klein dijo (FPO). Hasta julio, el Gobierno tiene previsto presentar un proyecto de informe, en noviembre, la ley ha de ser adoptada. Comisión de la UE propone más aumento para el presupuesto de la UE antes de que la Comisión de la UE quiere aumentar el presupuesto de la UE anual para 2019 en comparación con el año en curso en tres por ciento. La Unión Europea propuso ayer un presupuesto de 166 mil millones de euros en compromisos. luego continúe y FINALICE LA PARTE 1 PARA AM.25.05. 2018 Viernes / E INICIO DE LA PARTE 2 AM.26.05. 2018 Sábado / entonces ministro israelí quiere la UE "al infierno" ministro de Energía de Israel Juval Steiniz (Likud) la Unión Europea (UE) ha sido acusado de crítica injusta y la hipocresía y sus deseadas, que "pueden ir al infierno mil veces." El miembro del gabinete de seguridad, dijo a Radio Israel 103FM hoy que está "formulado y amable". Trump quiere más caza de osos en Alaska facilitar la administración del presidente estadounidense, Donald Trump quiere relajar las reglas para la caza de osos en las áreas protegidas en Alaska significativamente. De acuerdo con presentaron ayer los planes del gobierno se han de permitir métodos más controvertidos para la caza de oso negro madres y sus crías, y los cebos con tocino y rosquillas. y luego continuar con la actualidad muy cálidos y cambiante alternancia de sol y nublado con aguaceros tormentosos, y de 20 a 29 grados. Esta tarde temperaturas, como en verano, es decir, de 20 a 29 grados, hasta 29 como en la Alta y Baja Austria. A veces el sol brilla. Pero a veces está nublado y húmedo, y puede haber lluvias y tormentas de lluvia descienden. lluvia y mayor probabilidad de tormentas eléctricas hoy en Vorarlberg, Tirol y Salzburgo, así como en los Alpes del Sur, en el sur y el este de Estiria, en Burgenland y en el distrito de vino. También puede ser un trueno en la cuenca de Viena. Secar es más probable en la región occidental del Danubio. En el este, a veces sopla el vivo S ser tormentoso xxxxxxx. Secar es más probable en la región occidental del Danubio. A veces, el viento del sureste sopla en el este. Esta noche, esta noche En la mayor parte de Austria, las lluvias o tormentas son posibles. Constantemente seco es muy probable que entre Wels y St. Pölten. El cielo está mayormente nublado. Después de la lluvia, la niebla o el fuerte vapor pueden invadir. Las temperaturas más bajas: de 6 a 18 grados. Mañana, jueves Muy húmedo y con muchas lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser violentas. ¡Así que también el mal tiempo! Las nubes predominan. Las ventanas de sol más grandes están limitadas al oeste. Puede llover en lugares en la mañana. En el transcurso de la mañana, la tendencia a lluvias y tormentas eléctricas se eleva, y por la tarde se ejecutará en toda Austria lluvioso y tormentoso. ¡Algunas células de tormenta también provocan fuertes lluvias y granizo! El viento se refresca solo en lluvias y tormentas y proviene de diferentes direcciones. Las temperaturas varían entre 17 y 25 grados. En 2000m tiene 10 grados. Pasado mañana, viernes En el extremo oeste, la presión atmosférica está aumentando. Sin embargo, la mayoría de Austria todavía está bajo la influencia del fotograbado, ¡y todavía existe el riesgo de mal tiempo! En Vorarlberg y en la mayor parte del Tirol, el sol se pone. Desde Kufstein y Lienz hacia el este, sin embargo, siempre hay nubes, chubascos y tormentas eléctricas. ¡En algunos lugares debes preocuparte por la lluvia, las inundaciones y las basuras! Fuera de la tormenta, el viento moderado sopla viento del noreste. Las temperaturas más altas: en su mayoría de 16 a 24, en el oeste hasta 27 grados. En 2000m 7 a 13 grados, 13 en Arlberg y en los Dolomitas de Lienz. La tendencia adicional el sábado de verano, i. muy cálido y nuevamente más sol en todas partes. Sin embargo, temporalmente también niebla o nubes y algunas lluvias tormentosas. Seca muy probablemente en la región occidental del Danubio. Viento moderado del noroeste o sureste. Las temperaturas alcanzan los 20 a 29 grados, hasta 29 en el oeste. espolvorear ingredientes filete de salmón asado para 2 porciones 2 piezas de filete de salmón 4 pizca de sal 4 pizca de pimienta 1 cucharadita de mostaza 1 cucharada de >>>>>>

>>>>>> aceite Preparación El filete de salmón ambos lados cepillo con mostaza, sal y pimienta recién molida. Calentar el aceite en una sartén y coloque el lado filetes piel hacia abajo en la sartén, a su vez después de unos 4 minutos y freír el pescado listo. Va bien con ensalada verde y salsa tártara. continuar Seguridad social: el gobierno se defiende contra la crítica de la SR Kunsthalle Wien: el director Schafhausen finaliza su contrato en marzo de 2019 /

 

AM.25.05. 2018 FREITAG /AM.26.05. 2018 SAMSTAG /AM.25.05. 2018 FRIDAY /AM.26.05. 2018 SATURDAY /AM.25.05. 2018 fredag /am.26.05. 2018 lördag /Enm.25.05. 2018 VIERNES /AM.26.05. 2018 SÁBADO /

Kommentare

Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.